Česká populace stárne a lidí v důchodovém věku přibývá. Za rok 2021 jsme v ČR mohli napočítat zhruba 2 800 000 seniorů. Jde tedy o poměrně výraznou cílovou skupinu, na jejíž potřeby se v posledních letech stále více zaměřují poskytovatelé pojištění. A to prostřednictvím atraktivních produktů s dostačenými limity krytí, jejichž cílem je zajistit případný zdroj financí pro nenadálé situace.

Pojištění pro seniory je zase o kus dostupnější

Pro penzisty, kteří nedisponují dostatečným finančními rezervami a nemají se na koho ve stáří spolehnout, představuje životní pojištění vítanou alternativu, jak si zajistit finance pro situace, do kterých se mohli dostat vlivem těžké nemoci, úrazu nebo dalších životních zkoušek.

Častým problémem u životního pojištění byl v minulosti vstupní věk pojistníka. Pro lidi v pokročilejším věku tak bývalo poměrně složité pojištění sjednat. Některé pojišťovny sice životní pojistky pro osoby v důchodu nabízely, často ale za cenu, která pro ně byla nepřijatelná.

Naštěstí se doba mění a životní pojištění pro důchodce lze dnes už sjednat často až do věku 80 let. Spousta pojišťoven na současnou situaci zareagovala pozměněním nebo dokonce úplným zrušením tzv. výstupního věku (tj. maximálního věku klienta, kdy může do pojištění vstoupit).

Spočítat životní pojištění

Výhody pojištění pro seniory:

 • Partner nebo rodina nezůstanou bez prostředků

 • Prostředky pro důstojné a aktivní stáří

 • Možnost úhrady pečovatelské služby pomocí pojištění

 • Blízcí budou mít připravené peníze na pohřeb nebo na výdaje spojené s pozůstalostí, a to ještě před vypořádáním dědictví

 • Díky kvalitně nastavené pojistce nemusíte v případě úrazu nebo těžké nemoci sahat do úspor

Nevýhody pojištění pro seniory:

 • Mnoho výluk z pojistného plnění

 • Nižší limity pojistného plnění

 • Obecně vyšší pojistné

 • Pojištění pro seniory nabízí jen několik pojišťoven u nás

 • Spousta rizik je krytých až v rámci připojištění (nadstandardních balíčků)


  zivotni-pojisteni-pro-seniory

Jaká rizika může životní pojištění pro důchodce krýt?

Vždy záleží na konkrétním produktu i pojišťovně, u níž životní pojištění pro seniory sjednáte. Spousta pojišťoven dnes již nabízí atraktivní balíčky, s nimiž se můžete pojistit pro případ těžkého onemocnění nebo i smrti.

V rámci připojištění je pak zahrnuto například i pojištění drobných úrazů, trvalých následků úrazu nebo nemoci, nesoběstačnosti, připojištění pro případ ztráty řidičského průkazu ze zdravotních důvodů, připojištění horních končetin nebo hospitalizace (např. následkem úrazu).

 • Mohlo by vás zajímat: Vždy platí, že pojišťovna vás nepojistí na nemoc, s níž se aktuálně léčíte (nebo jste se s ní v minulosti léčili).

Jak životní pojištění pro seniory sjednat?

Obecně lze životní pojištění pro seniory sjednat nejen osobně na pobočce vybrané pojišťovny, ale také přes telefon nebo online. V každém případě je dobré mezi sebou jednotlivé nabídky vzájemně porovnat a to pomocí nezávislé online kalkulačky. Při výběru vhodné pojistky sázejte nejen na cenu, ale zejména na rozsah pojistného krytí, výluky z pojistného plnění a dostatečné limity.

Jakmile pojistku vyřídíte a uhradíte, začne vám běžet tzv. karenční doba – lhůta, která musí uplynout, aby nastala konkrétní právní skutečnost (pojistná událost). Tato doba se u jednotlivých pojistek liší a je potřeba ji ověřit v pojistné smlouvě. Pokud po jejím uplynutí dojde k pojistné události, můžete ji nahlásit online, telefonicky nebo osobně u pojišťovny, u níž jste si pojistku sjednali.

Spočítat životní pojištění
© 2023 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Zprostředkování telekomunikací a energií zajišťuje společnost Tarifomat, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky, případně platné registrace Energetického regulačního úřadu.