Kapitálové životní pojištění spadá do kategorie životního pojištění a kombinuje v sobě pojistku pro případ smrti či dožití s rezervotvornou složkou. Na rozdíl od investičního životního pojištění zde existuje garantovaná částka, kterou pojišťovna vyplatí pojistníkovi v případě dožití určitého věku. Pokud se dohodnutého věku pojistník nedožije, je částka vyplacena tzv. obmyšlené osobě, kterou pojistník určí. Má smysl o téhle pojistce uvažovat?

Kapitálové životní pojištění: co to je?

Stejně jako kterékoli jiné životní pojištění i to kapitálové chrání rodinu nebo blízké osoby pojistníka před nenadálým výpadkem příjmů způsobeným smrtí pojištěné osoby. Zároveň v sobě ale zahrnuje i rezervotvornou složkou. Pojistná částka může být pro obě rizika stejná nebo si klient volí zvlášť pojistnou částku pro případ smrti a zvlášť pojistnou částku pro případ dožití.

V případě druhém je sjednaná pojistná částka doplněná o garantované zhodnocení, kterému se říká technická úroková míra (dále jen TÚM). Maximální výše technické úrokové míry činí dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. 1,3 %. Při sjednávání kapitálového životního pojištění se vyplácí uzavřít pojistku na minimálně deset let. Kratší doba pojištění totiž nezaručí vytvoření kapitálové hodnoty v dostatečné výši.

Spočítat životní pojištění

Pro koho může být kapitálové životní pojištění zajímavé?

O kapitálovém životním pojištění se vyplatí uvažovat ve chvíli, kdy chcete zabezpečit své blízké pro případ smrti a zároveň plánujete dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat své finanční prostředky. Díky kapitálovému životnímu pojištění navíc máte garantovanou částku pro případ dožití. To je hlavní rozdíl oproti investičnímu životnímu pojištění, u něhož sice existuje možnost vyššího zhodnocení, výnos ale není garantován a riziko je čistě na bedrech pojistníka.

Kapitálové životní pojištění – výhody:

  • Prostředky vložené do kapitálového životního pojištění jsou úročeny zhruba 2,0 - 2,4 % p.a

  • Máte zde garantovanou pojistnou částku pro případ smrti a dožití

  • Existuje zde i garantované minimální zhodnocení finančních prostředků (TÚM)

  • K samotné pojistce si můžete sjednat řadu atraktivních připojištění (např. trvalé následky, invalidita, závažné onemocnění, pobyt v nemocnici apod.)

  • Daňová uznatelnost zaplaceného pojistného

Kapitálové životní pojištění – nevýhody:

  • Nastavení pojistky nelze libovolně měnit

  • Na rozdíl od investičního životního pojištění nelze ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty

  • Pojistku se vyplácí uzavírat na 10 let a více

  • S penězi není možno volně disponovat

Kdo kapitálové životní pojištění poskytuje?

Stejně jako investiční životní pojištění patří i to kapitálové do skupiny produktů komerčního pojištění, takže si ho můžete sjednat u většiny tuzemských pojišťoven. Ačkoli má tento produkt největší slávu už dávno za sebou, stále má své pevné místo na trhu pojistných produktů a neměl by být opomíjen. Abyste při výběru vhodné pojistky nešlápli vedle, je dobré mezi sebou jednotlivé nabídky vzájemně porovnat pomocí nezávislých online srovnávačů.

Při výběru vhodného kapitálového životního pojištění se nedívejte pouze na jeho cenu, ale zejména na výluky z pojistného plnění, kam spadá například sebevražda nebo úmrtí v prvních dvou měsících trvání pojistné smlouvy. Samotnou cenu tohoto produktu ovlivňuje nejen pojistníkův věk, ale také zdravotní stav nebo zaměstnání. Pokud vaše zaměstnání spadá do některé z rizikových skupin, zaplatíte vyšší pojistné.

Spočítat životní pojištění
© 2023 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Zprostředkování telekomunikací a energií zajišťuje společnost Tarifomat, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky, případně platné registrace Energetického regulačního úřadu.