Blog
Životní pojištění
Manželé u doktora

Jak řeší životní pojistky následky psychických chorob

08. září 2021|Monika Šaríková|

Psychické choroby a poruchy jsou nejen samostatnou diagnózou, ale i doprovodnou nemocí u řady dalších závažných onemocnění, jako např. rakovina, problémy pohybového ústrojí a dalších. Deprese či úzkosti se mohou projevit i po jakémkoliv jiném onemocnění. Počet nemocných v posledních letech významně narůstá a odborníci varují, že tento trend bude v blízké budoucnosti ještě více sílit – i díky koronarovirové krizi.

Psychické nemoci

Stejně jako jiné vážné nemoci a úrazy mohou i psychické nemoci vést k dlouhodobé pracovní neschopnosti, invaliditě, či dokonce ke spáchání sebevraždy. Statistiky uvádějí, že ročně si u nás vezme život přes 1 300 lidí a v 90 procentech případů jde o následek nějaké psychické poruchy. Ty jsou také druhou nejčastější příčinou invalidity, děje se tak v celé čtvrtině případů. Tedy u každé čtvrté invalidity je přítomna i psychická porucha.

Podle České správy sociálního zabezpečení je psychické onemocnění druhou nejčastější příčinou vyplácení invalidních důchodů. Každý rok se díky nim stane invalidními přes 100 000 osob.

DůvodPočet přiznaných invalidních důchodů za rok

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně


115 060


Duševní poruchy a poruchy chování


103 235


Nemoci oběhové soustavy


34 327


Nemoci nervové soustavy


35 769


Novotvary


34 122


Jaká rizika zohlednit v životní pojistce

Mnoho lidí si neuvědomuje, že vážná onemocnění opravdu stojí za 96 % případů invalidity. Jen 4 % jsou způsobena úrazem. A u vážných onemocnění je pak celých 36 % případů invalidity 3. stupně způsobeno duševními poruchami a poruchami chování. Jedná se tedy o vůbec nejčastější příčiny invalidity. Když si sjednáte životní pojistku, která bude obsahovat výluku na psychické choroby, je to, jako byste si pojistili jen tři čtvrtiny auta. Tento fakt je třeba zohlednit i při sjednávání životního pojištění.

Manželé podepisují pojištění

Výluky v pojištění psychických poruch

V České republice má stále mnoho pojišťoven v oblasti psychických poruch velké množství výluk, především u pojištění pracovní neschopnosti. Pro tento případ má výluku velká většina pojišťoven na trhu.

Mnohem lepší situace je u pojištění invalidity, kde je rozsah pojistného krytí výrazně větší. Obvyklý je rozdílný přístup k jednotlivým stupňům invalidity. Na invaliditu 1. stupně pojišťovny uplatňují výluky častěji.

U těch pojišťoven, které výluku pro psychické choroby na nižší stupně invalidity neuplatňují, však obvykle platí, že neplní, pokud byla nemoc zapříčiněna nadměrným požíváním alkoholu či návykových látek.

Jednotnější přístup je u pojištění smrti úrazem a nemocí, kdy naprostá většina pojišťoven plní za sebevraždu, která je spáchána po dvou letech od uzavření pojistné smlouvy. Ovšem některé pojišťovny budou plnění krátit, pokud by se potvrdilo, že klient spáchal sebevraždu po požití alkoholu.

Jaké může být řešení

Stejně jako u všech ostatních rizik je třeba i v případě duševních nemocí a poruch číst podrobně pojistné podmínky, abychom jasně věděli, kdy nám pojištění pomůže a kdy pojišťovna plnit nebude.

Zároveň by ale výluka na diagnózy duševních onemocnění rozhodně neměla být jediným parametrem, podle kterého budeme pojišťovnu vybírat. Faktorů, které vypovídají o kvalitě pojištění, je mnoho. V některých případech je lepší uzavřít více než jedno pojištění. Těžko budeme hledat jen jedinou pojišťovnu, která by měla nejlepší podmínky pro všechna rizika, jenž potřebujeme do smlouvy zahrnout. Například na pojištění smrti a invalidity může vycházet dobře jedna pojišťovna, zatímco na pojištění pracovní neschopnosti jiná. Vždy je výhodné porovnat více nabídek a poradit se s profesionály.

Monika Šaríková Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).