Cestovní pojištění – srovnání cen

Proč podávat výpověď povinného ručení? Na našem trhu pojišťovny nabízejí velké množství produktových variant povinného ručení, přičemž rozdíl mezi shodným pojištěním u jednotlivých pojišťoven může být v řádu stokorun až tisícikorun ročně.

Výpověď povinného ručení je přitom možné podat z mnoha různých důvodů. Asi nejčastějším způsobem ukončení pojistné smlouvy je výpověď povinného ručení ke konci pojistného období. Další možností je výpověď do 2 měsíců od uzavření smlouvy. Dále je možné podat výpověď povinného ručení do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události. Méně obvyklým způsobem je výpověď dohodou, zde je zapotřebí souhlasu pojišťovny. Dalšími důvody k podání výpovědi povinného ručení jsou změna vlastníka pojištěného vozidla či trvalé nebo dočasné vyřazení vozidla z evidence. Výpověď povinného ručení je rovněž možné podat v případě, kdy pojišťovna změní výši pojistného, a Vy s takovou změnou nesouhlasíte. Výpověď je samozřejmě nutné vždy podat písemnou formou.
V případě zájmu o všech dalších možnostech změny pojistné smlouvy a možnosti stáhnout vzory výpovědí stačí kliknout sem.
Také můžete využít náš automatický generátor výpovědi zde.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 98