Cestovní pojištění – srovnání cen

Kdy vypovědět povinné ručení

Povinné ručení nemůžete vypovědět, kdykoliv se vám zachce. Základní lhůta pro ukončení povinného ručení je 6 týdnů před koncem pojistného období. Pokud tuto lhůtu promeškáte, smlouva se automaticky prodlouží na další rok. Ve specifických situacích existují i další možnosti, jak vypovědět povinné ručení:

 • výpověď nové smlouvy do 2 měsíců od sjednání,
 • prodej vozu,
 • odcizení vozu,
 • vyřazení z evidence,
 • vznik pojistné události,
 • zvýšení pojistného ze strany pojišťovny.
 

Ukončení povinného ručení k výročí smlouvy

Vypovědět povinné ručení k výročí smlouvy můžete bez důvodu, jen je důležité pohlídat si včasný termín. Pojišťovna musí obdržet výpověď 6 týdnů před výročím smlouvy. Pokud vám povinné ručení běží například od 3. 8. 2021, nastane výročí smlouvy 3. 8. 2022 a vy musíte podat žádost o zrušení povinného ručení 6 týdnů před tímto datem.

Jak ukončit povinné ručení z jiných důvodů

Existují specifické důvody, kdy máte právo vypovědět povinné ručení i mimo výročí smlouvy – v těchto případech však musíte předložit doklad, že situace opravdu nastala. Například velký technický průkaz, kde je zaznamenána změna nebo policejní protokol o krádeži.

Výpověď nové smlouvy bez udání důvodu

Při uzavření nové smlouvy máte 2 měsíce na to, abyste smlouvu vypověděli bez udání důvodu.

Prodej vozu

Pokud vozidlo prodáváte, máte samozřejmě právo na ukončení povinného ručení – na pojišťovně předložte kupní smlouvu a kopii velkého technického průkazu, kde je zaznamenána změna vlastníka.

Odcizení vozu

Při krádeži vozu zašlete pojišťovně žádost o zrušení povinného ručení spolu s policejním protokolem o odcizení. Povinné ručení vám bude okamžitě ukončeno.

Vyřazení vozidla z evidence

Vozidlo můžete dočasně vyřadit z evidence a odevzdat poznávací značky. O tomto úkonu získáte záznam do velkého technického průkazu – jeho kopii předložte pojišťovně, aby vám povinné ručení ukončila. Než se opět vydáte s autem na silnice, musíte samozřejmě uzavřít novou smlouvu.

Vznik pojistné události

Způsobili jste dopravní nehodu, za níž pojišťovna vyplácela plnění? Pak máte právo vypovědět povinné ručení do 3 měsíců od vzniku pojistné události.

Zvýšení pojistného

O navýšení pojistného vás pojišťovna musí informovat minimálně 2 měsíce před výročím smlouvy. Od oznámení o navýšení ceny pak máte 1 měsíc na to, abyste povinné ručení vypověděli.

Ukončení dohodou

Poslední, ale nejméně obvyklou možností, je ukončení povinného ručení dohodou mezi vámi a pojišťovnou. Pojišťovna musí s ukončením dohodou samozřejmě souhlasit.

Jak vypovědět povinné ručení

Máte dvě možnosti, jak ukončit povinné ručení – osobně na pobočce pojišťovny nebo písemně. Písemnou žádost zašlete raději doporučeně, ať máte přehled, kdy podání na pojišťovnu dorazilo.

Žádost o zrušení povinného ručení

Pro podání žádosti o zrušení povinného ručení můžete využít vzory výpovědí ke stažení nebo si žádost sepsat vlastnoručně. Většina pojišťoven nemá žádný formulář zrušení povinného ručení. Žádost o zrušení povinného ručení by měla obsahovat:

 • jméno a adresu pojišťovny,
 • jméno a adresu pojistníka,
 • nadpis, že se jedná o výpověď pojistné smlouvy + číslo vaší smlouvy,
 • důvod pro výpověď smlouvy,
 • datum, místo a vlastnoruční podpis.
 

Nezapomeňte uvést, jakým způsobem má pojišťovna vypořádat případný přeplatek. K žádosti přiložte kopie požadovaných dokladů v případech, kdy to pojišťovna vyžaduje. Při výpovědi povinného ručení k výročí smlouvy nemusíte přikládat žádné přílohy.

Po zrušení povinného ručení nezapomeňte včas uzavřít novou smlouvu, pokud plánujete s vozidlem nadále jezdit.

Proč podávat výpověď povinného ručení?

Na našem trhu pojišťovny nabízejí velké množství variant povinného ručení, přičemž rozdíl mezi shodným pojištěním u jednotlivých pojišťoven může činit stovky až tisíce korun ročně. Srovnejte si nabídky od několika pojišťoven a vyberte si nejvýhodnější povinné ručení.

Srovnat povinné ručení
Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 98