Provozovatelem webového portálu Srovnejto.cz, dostupného na URL adrese https://www.srovnejto.cz (dále jen „Srovnejto.cz“) je společnost Srovnejto.cz a.s., se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, 18600 Praha 8, IČ: 03514374, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp.zn.: B 20168.


Srovnejto.cz poskytuje spotřebitelům online služby umožňující srovnání nabídek (včetně možnosti uzavření příslušné smlouvy) v oblasti finančních, pojistných, telekomunikačních a energetických produktů.


Prostřednictvím Srovnejto.cz poskytují své služby společnosti Skupiny Srovnejto:

a) Srovnejto.cz a.s. IČ: 03514374, se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, 18600 Praha 8, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: B 20168

b) ePojisteni.cz s.r.o. IČ: 28480406, se sídlem Bořivojova 878/35, 13000 Praha 3, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: C 144679

i) Společnost ePojisteni.cz s.r.o. spolupracuje s pojišťovnami na základě registrace ČNB v pozici Samostatný zprostředkovatel dle zákona o distribuci pojištění a zajištění.

ii) Společnost ePojisteni.cz s.r.o. je odměňována jednotlivými pojišťovnami smluvenou procentuální provizi ze zaplaceného pojistného, od zákazníků není vybírán žádný poplatek a služba sjednání pojištění je pro klienta bezplatná Společnost ePojisteni.cz s.r.o. nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu jakékoliv pojišťovny, současně žádná z pojišťoven (nebo osoby ovládající tyto pojišťovny) nemají přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech společnosti ePojisteni.cz s.r.o.

Více informací zde.

c) Elephant Orchestra, s.r.o. IČ: 03272974, se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, 18600 Praha 8, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: C 229733

i) Společnost Elephant Orchestra, s.r.o. spolupracuje s bankami, nebankovními poskytovateli spotřebitelských úvěrů, platebními institucemi dle zákona o spotřebitelském úvěru a zahraničními finančními a úvěrovými institucemi poskytujícími přeshraniční služby v ČR dle zákona o spotřebitelském úvěru, na základě registrace ČNB v pozici Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru.

Více informací najdete na této stránce.

d) Tarifomat, s.r.o. IČ: 29283183, se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, 18600 Praha 8, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: C 215481


Spotřebitel může kontaktovat příslušné instituce, podle oblasti služeb poskytovaných Srovnejto.cz. Bližší informace jsou k dispozici v reklamačním řádu, který je dostupný ZDE.

  • Českou národní banku se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, a to zejména pro sporty vznikající v souvislosti s nabízením, poskytováním nebo zprostředkováním neživotního pojištění, nebo spotřebitelských úvěrů

  • Kancelář finančního arbitra, se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz, a to zejména pro spory vznikající v souvislosti s nabízením, poskytováním nebo zprostředkováním životního pojištění, nebo spotřebitelských úvěrů

  • Českou obchodní inspekci se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz, nebo subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu (uveřejněný na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu) v případech, kdy není dána působnost finančního arbitra

  • Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 58/219, 190 00 Praha, www.ctu.cz v případech, kdy je dána působnost tohoto úřadu.


V Praze dne 8. 3. 2021