Cestovní pojištění – srovnání cen

Pojištění motorových vozidel

Pojištění motorových vozidel zahrnuje dva hlavní typy pojištění a k tomu celou řadu užitečných doplňkových připojištění, které rozšiřují a zvyšují pojistnou ochranou. První typ povinné ručení je ze zákona povinné. Ostatní pojištění aut už si motoristé mohou sjednat na základě dobrovolného rozhodnutí.

Primární účelem pojištění motorových vozidel je ochrana nejen pojištěného a jeho vozidla, ale zejména ostatních účastníků silničního provozu. Každé pojištění se zaměřuje na jinou skupinu rizik a společně tak vytváří komplexní pojistnou ochranu. Pojďme se podívat na nabídku pojištění týkající se motorových vozidel.

Povinné ručení

Správný název zní pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla na majetku, zdraví a životě jiných osob. Povinné ručení či POV je zkrácené označení, které se ujalo i v odborné pojistné terminologii. Povinné ručení patří mezi tzv. zákonná pojištění. To znamená, že jej vybraná skupina lidí (v tomto případě vlastníci motorových vozidel) musí mít sjednané, ať už chtějí či nikoliv.

Povinné ručení se vztahuje na škody, které provozem svého motorového vozidla způsobíte jiným účastníkům dopravního provozu. V případě pojistné události pojišťovna uhradí poškozeným veškerou újmu, k níž došlo na jejich majetku nebo zdraví. Patří sem bolestné, ušlý zisk, odškodné za trvalé následky, ale také škoda na vozidle poškozeného či jeho další majetku. Součástí pojištění jsou základní asistenční služby.

Výše škody uhrazená pojišťovnou je ohraničena pojistným limitem stanoveným v pojistné smlouvě. Přesáhne-li škoda tento limit, je pojištěný povinen částku nad uhradit ze svého. Z tohoto důvodu je lepší volit vyšší pojistný limit, než stanovuje zákon, což je aktuálně 35 mil. Kč na škody na majetku a 35 mil. na škody na zdraví a životě.

Pozor, povinné ručení se nevztahuje na škody, které vzniknou poškozenému na jeho majetku a zdraví. K tomu slouží druhý hlavní typ pojištění pro motorová vozidla - havarijní pojištění, a případně další doplňková připojištění.

Havarijní pojištění

Druhým hlavním typem je havarijní pojištění neboli HAV. Zjednodušené řečeno se toto pojištění vztahuje na škody, které nekryje povinné ručení, to znamená na škody způsobené na vozidle pojištěného. Nemusí však jít pouze o škody vzniklé v důsledku dopravní nehody zaviněné pojištěným.

Havarijní pojištění rovněž kryje škody, u kterých neexistuje lidský viník, nebo viníka nelze dohledat. Mezi takové škody patří nepředvídatelné živelné události (požár, povodeň, záplava, vichřice, krupobití, pád stromu či stožáru apod.), střet se zvěří, krádež a vandalismus. Automatickou součástí pojištění jsou základní asistenční služby stejně jako u povinného ručení. Havarijní pojištění se ale nevztahuje na škody na zdraví pojištěného.

Zatímco povinné ručení musí mít každý motorista, havarijní pojištění je dobrovolné, a tudíž jej má pouze část motoristů. Většinou se jedná o vlastníky dražších modelů, kde je každá oprava drahá. Ostatní motoristé si mohou sjednat speciální pojištění pro starší auto nebo si rozšířit pojistnou ochranu v rámci povinného ručení. Dnes už bývá automatickou součástí například pojištění střetu se zvěří a připojistit si lze živelné události či krádež. Samozřejmě je třeba počítat s nižšími pojistnými limity a omezeným rozsahem.

Doplňková připojištění k pojištění motorových vozidel

Jak k povinnému ručení, tak i havarijnímu pojištění lze sjednat spoustu připojištění. Jejich úkolem je rozšířit a zvýšit pojistnou ochranu. Nejčastěji využívána připojištění:

Pojištění skel - v případě poškození nebo rozbití kryje opravu či výměnu, pojištění je většinou sjednáváno se spoluúčastí ve výši 500 Kč

Úrazové pojištění řidiče a posádky - kryje škody na zdraví (např. denní odškodné po dobu léčby), lze sjednat pouze pro řidiče nebo pro celou posádku

Pojištění zavazadel - kryje škody v případě poškození, zničení či krádeže zavazadel v autě

Pojištění náhradního vozidla - vztahuje se na náklady spojené se zapůjčením náhradního vozidla po dobu opravy pojištěného vozidla, které bylo poškozeno při dopravní nehodě

Rozšířené asistenční služby - nabízí vyšší pojistné limity a extra služby

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 150