Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Zákazníci v postavení spotřebitele mohou v případě sporu s poskytovatelem nebo zprostředkovatelem v oblasti energetiky podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Věcně příslušným subjektem k řešení takového spotřebitelského sporu je Energetický regulační úřad, se sídlem Masarykovo náměstí 5, Jihlava, PSČ: 58601, webová stránka: www.eru.cz („ERÚ“).


ERÚ vykonává dohled nad dodržováním zákonných povinností ve zprostředkovatelské činnosti v energetice ve smyslu zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích.


Společnost Tarifomat, s.r.o., IČ: 29283183, je od 9.9.2022 držitelem osvědčení o registraci zprosředkovatele č. 742238047, zápis v registru zprostředkovatelů vedeném ERÚ zde.