Blog
Energie
Měření napětí

Cena elektřiny: Z čeho se skládá?

29. listopadu 2020|Monika Šaríková|

Když se podíváte na fakturu za elektřinu, zjistíte, že je výsledná cena složena z řady položek. Naúčtovanou máte nejen spotřebu, ale i další poplatky. Zjistěte, z čeho se cena elektřiny skládá a zda vás dodavatel nešidí.

Energetické firmy vám sice posílají poměrně podrobné vyúčtování elektřiny, jenže v něm figuruje tolik kolonek, pojmů a čísel, že je náročné mu porozumět. Je to však důležité. Na faktuře byste si totiž měli ověřit, zda platíte skutečně jen to, co platit máte. Zároveň se jako poučený spotřebitel stanete imunnější vůči lákavě znějícím nabídkám dodavatelů. Sleva 15 % z ceny elektřiny totiž vůbec neznamená slevu z celkové částky, kterou za odebraný proud platíte.

Srovnat ceny elektřiny

Dodavatel není distributor elektřiny

Trh s elektřinou je od roku 2006 svobodný. To znamená, že každá domácnost i firma si může vybrat svého dodavatele elektřiny. S ním pak uzavře smlouvu o sdružených dodávkách služby elektřiny.

Krkolomně znějící pojem odkazuje k tomu, že elektřinu za tržní cenu sice kupujete od dodavatele, ovšem samotnou dodávku fyzicky zajišťuje distribuční společnost, která je majitelem elektrického vedení. Z tohoto důvodu je i faktura za elektřinu rozdělena na dvě části – na část obchodní a distribuční.

Na první pohled je to možná složité, ale ve své podstatě logické a jednoduché:

 • dodavatel je obchodník, který elektřinu prodává,

 • distributor je firma, která dodávky zajišťuje.

Pro domácnosti i firmy, tedy odběratele elektřiny, má liberalizovaný trh jednu velkou výhodu: mohou si svobodně vybrat svého dodavatele, a tím optimalizovat svůj účet za elektřinu. Obchodníků nyní působí na českém trhu kolem osmdesátky a elektřinu prodávají za různě vysokou cenu. Jejich nabídky se liší i smluvními podmínkami nebo službami a bonusy.

Energetický zákon

Kde je svobodná soutěž, existuje i prostor pro nekalé praktiky. Dění na energetickém trhu proto reguluje energetický zákon. Ten mimo jiné definuje tyto účastníky trhu s elektřinou.

Konkrétně to jsou:

 • výrobci elektřiny,

 • provozovatel přenosové soustavy,

 • provozovatelé distribučních soustav,

 • operátor trhu,

 • obchodníci s elektřinou,

 • zákazníci.

Toto rozdělení je důležité, protože ve své podstatě odpovídá i položkám na faktuře za elektřinu. Do ceny se totiž promítá nejen platba za spotřebovanou elektřinu, ale právě i poplatky distributorům nebo operátorovi trhu.

Tři distributoři elektřiny

V České republice působí jeden Operátor trhu s elektřinou (OTE ČR), který organizuje trh s elektřinou, a tři distributoři elektřiny. Ti vlastní elektrické vedení, s jehož pomocí přivádějí elektřinu k odběratelům.

Zatímco dodavatele si mohou zákazníci vybrat svobodně, distributor je místně příslušný. Znamená to, že ho změnit nemůžete. E.ON Distribuce zajišťuje dodávky zejména na jihu Moravy a v jižních Čechách, PRE Distribuce působí v Praze a ČEZ Distribuce pokrývá zbytek republiky. Kdo je váš distributor, vyčtete například z této mapy.

Jak je rozdělena cena elektřiny

Do ceny elektřiny se z velké části promítají poplatky za distribuci. Distribučním společnostem odchází 36 % z celkové ceny. Samotná silová elektřina (tedy obchodní složka, kterou platíte dodavateli) tvoří 47,7 %. Mezi dalšími položkami je poplatek za činnost Operátora trhu, systémové služby a podpora obnovitelných zdrojů energie. Nesmíme zapomenout ani na DPH z elektřiny a ekologickou daň.

V případě domácností a maloodběratelů regulovaná složka ceny elektřiny mírně přesahuje 52 % – tudíž více zaplatíte za poplatky než za samotnou komoditu. Poměr regulované a neregulované (tržní) ceny elektřiny se každý rok mění. Ceny regulovaných položek vycházejí z cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, které je vyhlašováno vždy koncem listopadu. Pro rok 2021 podíl regulované složky poklesl.

„Absolutní pokles regulované složky ceny elektřiny pro domácnosti ERÚ naposledy oznamoval v listopadu roku 2014. Tentokrát se nám to povedlo díky dobrému nastavení V. regulačního období, kde jsme výrazně snížili WACC, tj. míru výnosnosti, které mohou regulované společnosti od ledna příštího roku při svých investicích dosáhnout. Již v červnu, když jsme představovali Zásady cenové regulace pro V. regulační období, jsme avizovali, že by ceny na zajišťování distribuce měly v prvním roce klesat, což se nyní potvrdilo,“ říká Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Graf složky ceny elektřiny

Regulovaná složka ceny elektřiny

V roce 2021 tvoří regulovaná složka zmíněných 52 % z celkové ceny elektřiny. Regulovaná položka se pak rozpadá na tyto jednotlivé poplatky.

Distribuce elektřiny
 • Cena za distribuované množství elektřiny: Platíte za odebrané množství elektřiny ve vysokém a nízkém tarifu, které se počítá podle skutečné spotřeby a na faktuře je uvedeno v megawatthodinách (MWh).

 • Platba za jistič: Fixní měsíční poplatek, který vychází z toho, jak velký jistič doma máte. Jinak se této položce říká také platba za rezervovaný příkon. V domácnostech bývá nejčastěji jednofázový rozvod (1 x 25 A) nebo třífázový rozvod (3 x 25 A). Čím vyšší jistič máte, tím vyšší je i poplatek. Platba za jistič se liší u jednotlivých distributorů.

Související služby
 • Poplatky za systémové služby: Pokrývají náklady společnosti ČEPS – dalšího aktéra na energetickém trhu, který se stará o přenos elektřiny a reguluje výrobu a spotřebu elektřiny v soustavě. Kromě toho slouží tato platba ke krytí nákladů na ztráty v přenosové soustavě a na udržování a rozvoj přenosové soustavy. Platí se podle spotřeby v MWh.

 • Platba za činnost OTE: Tato fixní platba kryje náklady Operátora trhu s elektřinou, jenž organizuje denní trh s elektřinou a provádí zúčtování odchylek.

 • Podpora výkupu elektřiny z POZE: Tyto poplatky se počítají v závislosti na spotřebě v MWh a slouží ke krytí nákladů na výkup elektřiny z podporovaných zdrojů energií – například ze solárních nebo vodních elektráren či ze zdrojů využívajících biomasu.

Obchodní (neregulovaná) složka ceny elektřiny

Tržní neboli obchodní složka ceny elektřiny se dělí na dvě části – platbu za odebranou energii (v megawatthodinách) a měsíční paušál. Cena megawatthodiny se u dodavatelů liší, stejně jako pevná cena za měsíc. Je to právě obchodní složka elektřiny, kterou změnou dodavatele ovlivníte.

 • Cena za odebranou elektřinu: Platba za skutečnou spotřebu silové elektřiny. Spotřeba se počítá v megawatthodinách (MWh). Pokud elektřinu používáte pouze na svícení a provoz běžných elektrospotřebičů, platíte po celých 24 hodin stejnou cenu (odebíráte proud v běžném vysokém tarifu). Pokud ale elektřinou topíte nebo ohříváte vodu, máte nárok na dvoutarifní distribuční sazbu a po část dne čerpáte levnější nízký tarif (dříve noční proud).

 • Měsíční paušál: V cenících dodavatelů bývá uveden také jako „pevná cena za měsíc“ nebo „stálý plat“. Je to poplatek, jímž dodavatelé kompenzují svůj zákaznický servis. I když nespotřebujete ani trochu energie, zaplatíte dodavateli měsíční poplatek za samotnou existenci odběrného místa.

DPH elektřina a ekologická daň

Aby byla cena elektřiny kompletní, je nutné připočítat daně. Na elektřinu se vztahuje daň z přidané hodnoty (DPH elektřina) ve výši 21 %. Zároveň je zatížena takzvanou ekologickou daní, která se vypočítává ze spotřeby. Sazba je 28,30 korun za každou spotřebovanou megawatthodinu (MWh).

Cena elektřiny: Sečteno a podtrženo

Abyste získali celkovou cenu elektřiny, je nutné vypočítat a sečíst všechny výše zmíněné položky. I proto je faktura za elektřinu tak komplikovaná. Naneštěstí na ni pořád ještě chybí klíčový údaj, a to cena jedné spotřebované kilowatthodiny. Proto závěrem dodáváme, že průměrná cena pro typickou českou domácnost využívající sazbu D02d činí 5,81 Kč/kWh včetně všech poplatků a daní.

Zajímá vás, kolik za elektřinu platíte a zda můžete ušetřit? Do kalkulačky ceny elektřiny stačí zadat jen několik údajů a rázem získáte porovnání dodavatelů působících na českém trhu.

graf Zdroj: ERÚ

Monika Šaríková Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).