Technik kontroluje kotel

Nová zelená úsporám 2024: Co se změnilo a jak žádat o dotaci?

10. 6. 2024
|
Délka čtení: 10 min.

Vláda navýšila rozpočet pro oblíbený dotační program, který slouží na zateplení bytových a rodinných domů, instalaci energetických zdrojů a jiné chytré investice. Nová zelená úsporám v roce 2024 nabízí českým domácnostem o 10 miliard Kč více, než bylo původně plánováno. Stoupla podpora pro komplexní renovace, například pro zateplení a souběžnou instalaci fotovoltaické elektrárny. Aktuální jsou také kotlíkové dotace, protože od září budou zakázány staré nevyhovující kotle.

Co je Nová zelená úsporám?

Nová zelená úsporám (NZÚ) je dotační program, který podporuje chytré inovace v bytových a rodinných domech. Dotace jdou na takové technologie a rekonstrukce, aby jejich příjemci následně spotřebovali méně energie, ale přitom zachovali nebo zvýšili svoji životní úroveň. Díky podporovaným inovacím zároveň klesají emise skleníkových plynů, a proto se zlepšuje naše životní prostředí. Nová zelená úsporám naplňuje cíle Evropské unie a České republiky.

Průměrná dotace činí 182 000 Kč

Příspěvek můžete získat například na zateplení svého domu, na fotovoltaickou elektrárnu nebo na lepší vytápěcí systém. Program Nová zelená úsporám běží od roku 2014. Zatím bylo podpořeno 231 tisíc projektů a vyplaceno 42 miliard Kč. Průměrná individuální dotace činí 182 tisíc Kč. Příjemci dostávají maximálně 50 % svých způsobilých výdajů.

Češi ekologické inovace vítají, a proto Nová zelená úsporám pokračuje. Pro roky 2021 až 2030 bylo původně vyčleněno 39 miliard Kč, v letošním roce však přibylo dalších 10 miliard Kč. Prostředky pocházejí z rozpočtu Evropské unie a z prodeje emisních povolenek. Žádosti přijímá a vyhodnocuje Státní fond životního prostředí ČR (SF ŽP ČR), který patří pod Ministerstvo životního prostředí (MŽP).

Kalkulačky cen energií

Trápí vás vysoké účty za energie?

Srovnejte si nabídky jednotlivých dodavatelů v našich kalkulačkách a zjistěte, zda na trhu najdete výhodnější. Případný přechod k jinému dodavateli vyřešíme zdarma za vás.

Nová zelená úsporám 2024 – podmínky

Úředníci průběžně vyhodnocují, zda dotační program splňuje svoje cíle a upravují pravidla. V roce 2024 podporují zejména komplexní rekonstrukce. Pokud úspěšný žadatel zateplí svůj dům a navíc nainstaluje na střechu fotovoltaickou elektrárnu, potom v Nové zelené úsporám dostane až 160 000 Kč + bonus 40 000 Kč, dohromady tedy 200 000 Kč. Kdyby investoval pouze do fotovoltaiky, od státu dostane nanejvýš 160 000 Kč.

Zateplení není jediným prvkem, který zvyšuje hodnotu celkové investice. Základní dotace pro fotovoltaiku činí 35 000 Kč, jakmile ovšem připojíte ještě tepelné čerpadlo, podpora stoupne na 60 000 Kč. Záleží také na velikosti fotovoltaického systému. Na 1 kWp (kilowatt-peak) instalovaného výkonu připadá bonus 8 000 Kč, totéž platí také pro 1 kWh (kilowatthodinu) bateriového úložiště.

Na co se vztahují dotace NZÚ?

Nová zelená úsporám od svých počátků slouží na výstavbu moderních domů, zateplení starších objektů nebo instalaci efektivních energetických zdrojů. Ale časem přibyly další oblasti. Do NZÚ byl začleněn dotační program Dešťovka, takže šanci mají také lidé, kteří chtějí využívat dešťovou vodu. Nová zelená úsporám momentálně pomáhá domácnostem v následujících oblastech:

Úsporná opatřeníDotace

Zateplení a stínící technika

30 000 – 950 000 Kč

Výstavba moderního rodinného domu

535 000 Kč

Fotovoltaické systémy

51 000 – 160 000 Kč

Vytápění

40 000 – 140 000 Kč

Řízené větrání s rekuperací

105 000 Kč

Využití dešťové a odpadní vody

27 000 – 105 000 Kč

Zelená střecha

800 – 100 000 Kč

Ohřev užitkové vody

45 000 – 60 000 Kč

Využití tepla z odpadní vody

5 000 – 50 000 Kč

Dobíjecí stanice pro elektromobil

15 000 Kč

V tabulce uvádíme minimální a maximální dotace, které jsou vypláceny majitelům nebo stavebníkům rodinných domů za dané úsporné opatření. Když zkombinujete různé inovace nebo pokud bydlíte v ohroženém regionu, můžete získat bonusy navíc.

infografika - rozdělení podpor programu Nová zelená úsporám

Podmínky dotace na zateplení

Každým rokem přibývají nové technologie, ale základem zůstává kvalitní tepelná izolace. V programu Nová zelená úsporám dostanete na zateplení svého rodinného domu až 950 000 Kč, respektive maximálně 50 % způsobilých výdajů.

Přesná částka závisí na kvalitě a ploše tepelné izolace. V ideálním případě získáte

4 900 Kč/m2 na zateplení domovní konstrukce + 1 500 Kč/m2 na instalaci pohyblivé stínící techniky + 25 000 Kč na projektovou přípravu a odborný technický dozor.

Bonusy pro kombinace a ohrožené regiony

Čím kvalitnější a komplexnější jsou rekonstrukce rodinných domů, tím vyšší vychází dotace v programu Nová zelená úsporám. Státní fond životního prostředí podporuje některé kombinace chytrých inovací, přičemž pro každou takovou synergii nabízí bonus 10 000 Kč. Například zateplení + tepelné čerpadlo + využití dešťové vody = 20 000 Kč navíc.

Další bonusy plynou do chudších regionů a obcí. Obyvatelé Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje dostávají podporu o 10 % vyšší než jiní čeští občané.

Dotace na výměnu kotle

Vytápěcí systémy rozdělujeme do emisních a energetických tříd podle toho, kolik emisí vypouštějí do venkovního vzduchu a jaké dosahují efektivity. Do nejnižší kategorie patří nejšpinavější a nejnáročnější spotřebiče, do nejvyšší skupiny řadíme nejčistší a nejúčinnější modely. Od 1. září 2024 budou zakázány kotle na tuhá paliva, které spadají do 1. a 2. emisní třídy. Pokud potom zatopíte v zastaralém topeništi, můžete dostat pokutu až 50 000 Kč.

V dotačním programu Nová zelená úsporám jsou podporovány výměny starých vytápěcích systémů za tepelná čerpadla, dálkový teplovod, kvalitní kotle a akumulační kamna na biomasu. Také tady platí určité limity. Maximálně dostanete 40 000 Kč na dálkový teplovod, 45 000 Kč za akumulační kamna na dřevo, 100 000 Kč na automatický peletový kotel a 140 000 Kč na tepelné čerpadlo, které převádí teplo z venkovní země nebo vody do domácí teplovodní soustavy.

Vytápění pro nízkopříjmové domácnosti

Nová zelená úsporám přijde vhod, ale ještě velkorysejší jsou kotlíkové dotace. Cílí na domácnosti, jejichž členové pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně. Kotlíkovou dotaci dostávají také lidé, kteří od 1. ledna 2022 berou příspěvek na bydlení. V tomto případě jsou administrativním centrem krajské úřady. Tady oprávnění žadatelé dostávají až 95 % způsobilých výdajů na výměnu nevyhovujícího kotle. Maximální kotlíkové dotace činí:

 • 180 000 Kč na tepelné čerpadlo

 • 130 000 Kč na kotel spalující biomasu

Krajské úřady vyplácejí minimálně 60 % celkové kotlíkové dotace jako zálohu, ještě před samotnou výměnou vytápěcího systému.

Kdo může o dotaci v NZÚ žádat?

O podporu v dotačním programu Nová zelená úsporám mohou žádat majitelé nebo stavebníci rodinných a bytových domů z celé České republiky. Žádosti jsou otevřené také pro občany, kteří trvale bydlí v rekreačních objektech. Dotaci dostávají jak fyzické osoby, tak právnické osoby – například společenství vlastníků jednotek bytového domu (SVJ).

NZÚ se zaměřuje na projekty většího rozsahu, například na kompletní zateplení rodinného domu. Pro menší úpravy, jako jsou výměny starých oken, existuje doprovodný dotační program Nová zelená úsporám Light.

Jestli vás zajímá klasická NZÚ, jejím podmínkám musíte přizpůsobit celou stavbu nebo rekonstrukci, na kterou chcete dotaci. Kompletní projekt nejdříve zaplatíte sami z vlastních zdrojů a teprve potom, až všechno dokončíte a doložíte potřebné dokumenty, eventuálně dostanete dotaci.

Jak můžete podat žádost

Státní fond životního prostředí nastavuje dotační programy tak, aby žadatele zbytečně nezatěžoval. Zároveň však důkladně ověřuje, jestli budou veřejné prostředky použity účelně. Takže postupujte podle jeho pokynů, naslouchejte odborníkům a buďte trpěliví. Žádost o dotaci probíhá v následujících krocích.

1. Prostudujte si závazné pokyny

Všechny instrukce a formuláře najdete na internetové stránce novazelenausporam.cz, v sekci Dokumenty. Tam naleznete i Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory.

2. Vyhledejte si projektanta a energetického specialistu

Postupujte podle závazných pokynů. Zároveň potřebujete, aby oprávněná osoba svým odborným posudkem doložila, že jste splnili všechna kritéria. Kupříkladu žadatelé, kteří chtějí dotaci na zateplení nebo na novostavbu, odevzdávají projektovou dokumentaci a energetické hodnocení budovy.

Jednodušší inovace bývají administrativně snazší. Například doklady o výměně starého kotle může zpracovat firma, která instalovala nový vytápěcí systém. Žádost o dotaci podejte sami, nebo pověřte zkušeného a důvěryhodného specialistu, aby formality vyřídil za vás.

3. Připravte si dokumenty k žádosti

Žádosti jsou vyřizovány výhradně elektronicky. Potřebné dokumenty musíte odevzdat přes Agendový informační systém Státního fondu životního prostředí (AIS SFŽP ČR). Pokud máte některé podklady k dispozici jen v papírově formě, naskenujte je a uložte ve formátu pdf. Dokumenty nemusíte elektronicky podepisovat či jinak digitálně ověřovat.

4. Založte si elektronickou identitu

Než požádáte o dotaci, nejdříve musíte prokázat svoji totožnost. V Agendovém informačním systému vám stačí bankovní identita, kterou svým klientům zřizují přední tuzemské banky. Případně se prokažte pomocí Mobilního klíče eGovernmentu, eObčanky, českého NIA ID nebo mezinárodního IIG. Elektronickou identitu občana zastřešuje Digitální a informační agentura.

5. Vyplňte žádost a vyčkejte

Vraťte se na internetovou stránku novazelenausporam.cz. Vpravo nahoře klikněte na Podat žádost, načež přejdete do Agendového informačního systému. Tam se přihlaste přes Bank iD nebo přes jinou elektronickou identitu. Založte si účet, vyplňte a odešlete žádost. Potom SFŽP zkontroluje, zda jsou odeslané dokumenty v pořádku a případně vás e-mailem požádá o opravu nebo doplnění.

6. Dostanete akceptační dopis

Je-li vše v pořádku, obdržíte akceptační dopis. V dalších 24 až 36 měsících musíte doložit, že jste svůj projekt úspěšně dokončili. Lhůta závisí na inovaci, na kterou chcete dotaci. Ale s pracemi klidně začněte ještě předtím, než podáte žádost.

7. Doložte provedené práce

Některé projekty můžete realizovat svépomocí. Sami si smíte postavit moderní novostavbu nebo zateplit starší rodinný dům, v obou případech však potřebujete odborný technický dozor. Vybírejte dodavatelské firmy, které mají oprávnění pro svoji činnost. Požadované doklady o realizaci nahrajte v digitální podobě do systému AIS SFŽP ČR a vyčkejte na připomínky.

8. Obdržíte peníze na účet

Jakmile úředníci schválí vaši dotaci, finanční prostředky zašlou bezhotovostně na váš bankovní účet.

Jestli máte doplňující dotazy, zavolejte na bezplatnou telefonní linku 800 260 500 nebo napište na e-mailovou adresu info@sfzp.cz. Eventuálně využijte bezplatné konzultace na krajských pracovištích SFŽP ČR.

Ušetřit na energiích můžete i změnou dodavatele

Mezi možnosti, jak snížit účty za energie, patří i změna dodavatele. Pošlete nám svou fakturu a my vám zdarma vytvoříme nabídku přímo na míru.

Nemusíte se bát složité administrativy, případný přechod mezi dodavateli vyřešíme za vás.

Oprav dům po babičce

Dotace v programu Nová zelená úsporám bývá vyplacena teprve poté, co žadatel realizoval svůj projekt a doložil všechny potřebné dokumenty. Zajímavou alternativu mají lidé, kteří jsou ekonomicky aktivní a vlastní rodinný dům nebo rekreační objekt, který slouží k trvalému bydlení. Pro takové zaměstnance, zaměstnavatele, osoby samostatně výdělečně činně (OSVČ), brigádníky a rodiče na mateřské dovolené vznikl dotační program Oprav dům po babičce.

Milionová dotace jako záloha

Úspěšný žadatel dostane až 1 milion Kč na optimální zateplení svojí nemovitosti. Další prostředky obdrží na doprovodné inovace – na nové vytápění, fotovoltaiku, ohřev užitkové vody, řízené větrání, zelenou střechu, nádrž na dešťovku nebo dobíjecí stanici pro elektromobil. Dotace Oprav dům po babičce pokryje až 50 % oprávněných nákladů a bývá vyplácena předem, jako záloha před realizací samotného projektu.

Stát přidává ještě benefity pro mladé rodiny, kreativce a relativně chudší lokality. K základní podpoře vyplácí navíc 50 000 Kč na každé nezaopatřené dítě + 10 000 Kč na kombinaci různých inovací + bonus 10 % z celkové dotace pro obyvatele Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje.

Žádosti přijímá Státní fond životního prostředí přes svůj Agendový informační systém (AIS), takže stejnou cestou jako v programu Nová zelená úsporám. Dotovaný projekt musíte realizovat do 2 let ode dne, kdy byla dotace schválena.

Nová zelená úsporám Light

Částečný příspěvek na chytré investice pomáhá průměrným a bohatým občanům. Ale chudé domácnosti mají nízké nebo nulové úspory, takže nedokážou zaplatit ani 50 % investičních nákladů. Proto vznikl doprovodný dotační program Nová zelená úsporám Light. Pomůže některým seniorům, invalidům a nízkopříjmovým občanům, aby ušetřili na vytápění, přestože nemají peníze na tepelnou izolaci.

Nová zelená úsporám Light poslouží majitelům a spolumajitelům rodinných domů, bytů či trvale obývaných rekreačních objektů. Žadatel uspěje, pokud všichni členové jeho domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně. Šanci mají také rodiny, které v období od 12. 9. 2022 aspoň jedenkrát dostaly příspěvek na bydlení či přídavek na dítě.

Zateplení pro důchodce a chudé domácnosti

Oprávněný žadatel získá zálohu až 250 000 Kč na tepelnou izolaci domovní fasády, střechy, stropu pod nevytápěnou půdou (1 500 Kč/m2) a podlahy (2 000 Kč/m2), na výměnu oken anebo vchodových dveří (5 500 Kč/m2).

Dotace na ohřev vody pro důchodce

Tepelnou energii potřebujete také v kuchyni a koupelně, když umýváte nádobí, perete špinavé prádlo nebo se sprchujete. Důchodci a chudé rodiny proto v NZÚ Light dostanou až 50 000 Kč na solární systém pro ohřev užitkové vody + až 20 000 Kč na nový bojler, dohromady tedy maximálně 70 000 Kč na obě technologie.

Nejvyšší podpora pro malé renovace

Také tady existují maximální dotační limity. V Nové zelené úsporám Light obdržíte maximálně 250 000 Kč na renovace menšího rozsahu (zateplení, nová okna a vchodové dveře) + nanejvýše 70 000 Kč na solární systém a nový bojler. Na jeden rodinný dům tedy obdržíte přinejlepším 320 000 Kč. Stát nejzranitelnějším příjemcům zaplatí až 100 % oprávněných nákladů, takže jejich finanční spoluúčast může být nulová.

Nová zelená úsporám pro důchodce

Státní fond životního prostředí přijímá žádosti přes AIS SFŽP ČR, jako v klasické NZÚ. Ale oprávnění žadatelé získají celou dotaci předem, coby nevratnou zálohu.

Maximální podpora v roce 2024

Jak vidíme, v České republice existují různé dotační programy, které vedou k energetickým úsporám. Liší se svoji cílovou skupinou, limitem pro maximální vyplacenou částku a dalšími podmínkami. Závěrem tedy ještě shrneme základní charakteristiky, které odlišují Novou zelenou úsporám a jiné podobné dotační programy.

Dotační programPříjemciMaximální dotace

Nová zelená úsporám

Fyzické a právnické osoby

50 % nákladů

Oprav dům po babičce

Ekonomicky aktivní občané

50 % nákladů

Kotlíkové dotace

Nízkopříjmové domácnosti

95 % nákladů

Nová zelená úsporám Light

Důchodci a nízkopříjmové domácnosti

100 % nákladů

Jak se vám tento článek líbil?

Sdílet článek

Související články

 • Instalace slunečních panelů
  19. května 2024|Petr Woff
  Jak využít solární energii na ohřev vody? Chytře a efektivně!

  Fotovoltaické panely vyrábějí elektřinu, ale vodu vám levněji ohřejí fototermické kolektory, které přeměňují sluneční energii rovnou na teplo. Potřebné technologie jsou přitom dotované. Když průměrná česká domácnost napojí svůj bojler nebo kotel na solární systém, na tepelné energii ušetří 5 000 Kč/rok. Otázka však zní, jestli se taková inovace vyplatí právě vám. Srovnáme vám různé možnosti, ceny a dotace.

 • Fotovoltaika
  22. března 2024|Petr Woff
  Jaké jsou výkupní ceny elektřiny z fotovoltaiky v roce 2024?

  Mnozí Češi investují do fotovoltaických panelů, aby měli vlastní levnou energii. Přebytky, které sami nespotřebují, nebo neuloží do baterie, posílají do centrální distribuční soustavy. Za tyto přetoky však dostávají zaplaceno pouze pokud mají uzavřenou výhodnou smlouvu o výkupu. Zjistěte, jaké jsou aktuální výkupní ceny elektřiny z fotovoltaiky.

 • Povinná výměna kotlů
  14. března 2024|Petr Woff
  Povinná výměna kotlů na tuhá paliva: Kdy a proč už si ve starém kotli nezatopíte?

  Povinná výměna starých kotlů na tuhá paliva se blíží. Od 1. září 2024 nesmí být provozovány kotle 1. a 2. emisní třídy, původní termín vláda kvůli energetické krizi posunula. Zjistěte, zda se výměna týká i vašeho kotle.

 • 22. února 2024|Petr Woff
  Jaká je průměrná spotřeba elektřiny v rodinném domě a bytě?

  V tuzemských domácnostech přibývají sušičky, myčky a další spotřebiče. Nejnáročnější však zůstávají elektrické přímotopy, akumulační kamna a tepelná čerpadla. Srovnejme různé distribuční sazby, které závisí na používaných přístrojích. Průměrná spotřeba elektřiny v české domácnosti vychází na 2 930 kWh/rok, zateplená garsonka však funguje daleko šetrněji než starý rodinný dům.

 • Kuchyně
  29. prosince 2023|Jana Březinová
  7 zásad, jak bezpečně pronajmout byt

  Správně stanovit cenu, proklepnout si nájemníka a sepsat kvalitní smlouvu. To je jen pár zásad pro bezpečný pronájem bytu, které byste si měli pohlídat. Nechcete mít přece problémy s opožděným placením nájemného nebo poškozeným vybavením. Zjistěte, jak najít spolehlivého nájemníka i jak sestavit nájemní smlouvu, aby vás dostatečně chránila.

 • Fotovoltaika na bytovém domě
  12. prosince 2023|Jana Březinová
  Fotovoltaika v bytovém domě od 2023: Až do výkonu 50 kWp a bez souhlasu všech vlastníků

  Od roku 2023 je instalace fotovoltaiky na bytový dům o dost jednodušší. Není potřeba souhlas všech vlastníků, ani sloučení do jednoho elektroměru. Existují dokonce čtyři způsoby, jak může SVJ provozovat fotovoltaiku a sdílet vyrobenou energii. Vlastníci bytů tak mohou ročně ušetřit 50–90 % na účtech za elektřinu.

 • Zapalování plynového sporáku
  02. prosince 2023|Petr Woff
  Jaká je průměrná spotřeba plynu v malém bytě? Výpočet

  V České republice převažují jednočlenné a dvojčlenné domácnosti, které snižují svoji spotřebu zemního plynu. V praxi záleží na tom, čím vytápějí, ohřívají vodu a rozpalují svoje kuchyňské sporáky nebo trouby. Při vytápění rozhoduje také tepelná izolace, a proto stará nezateplená garsonka může mít vyšší provozní náklady než velký moderní rodinný dům. Ukážeme vám, jak se počítá spotřeba plynu v malém bytě. 

 • Zálohy za energie - Dávání z peněženky peníze na topení
  29. listopadu 2023|Petr Woff
  Zálohy na energie: Jak řešit konkrétní situace?

  Za elektřinu či plyn platíte průběžné zálohy, které jsou regulované zákonem. Poradíme vám, jak snížíte své pravidelné výdaje, kdo vám okamžitě vrátí přeplatky, kdy je výhodný nedoplatek a přidáme další užitečné tipy. 

 • pojistky elektřiny
  23. listopadu 2023|Petr Woff
  Cenové stropy pro energie končí. Víte, kolik zaplatíte v roce 2024?

  Vláda brzy ukončí dotace, kterými doposud zmírňovala inflaci, a proto pravděpodobně opět zdraží elektřina. Zemní plyn může zlevnit, ale cena fosilních paliv záleží na nejistém geopolitickém vývoji. Zamysleme se společně, co znamená konec cenových stropů pro české domácnosti. Na tuzemském trhu a v legislativě najdeme zajímavé příležitosti, jak ušetřit nebo se vyhnout prudkému zdražení.