1. POŘÍZENÍ

Pokud byste si rádi pořídili nějakou věc, musíte zvážit, zda ji skutečně potřebujete. Zvažte, zda danou věc opravdu nezbytně potřebujete okamžitě, zda si ji můžete dovolit, či zda její pořízení není možné o nějaký čas odložit. Nad pořízením přemýšlejte vždy, ať jde o maličkost či nákladnější věc.

Jednou z možností, jak si danou věc pořídit okamžitě je úvěr či půjčka. Za půjčení peněz ale musíte zaplatit. Proto si dobře spočítejte, jakou částku si budete moci dovolit pravidelně vydávat na splácení úvěru.

2. ROZPOČET

Pokud si chcete půjčit peníze, musíte znát svůj rozpočet, tedy příjmy a výdaje. Z nich si pak můžete spočítat, jakou částku jste schopni měsíčně bezpečně splácet, aniž byste se vystavili existenční nejistotě. Půjčkou peněz můžete vyřešit situaci v okamžiku nutnosti pokrytí naléhavých výdajů, při nečekané události. Podle ekonomické poučky platí, že není vhodné se zadlužit na delší dobu, než je životnost pořizované věci. Vždy mějte příjmy i výdaje pod kontrolou.

3. DRUHY ÚVĚRŮ

Existuje mnoho druhů úvěrů. Měli byste pochopit jejich princip a účel, kterému mají sloužit.

Podle účelovosti je dělíme na účelové a neúčelové:

  • Účelové jsou určeny na nákup konkrétního zboží, nemovitosti. Bývají levnější než neúčelové, bývají také často zajištěny zástavou.

  • Neúčelové jsou určeny na libovolný účel. Bývají o něco dražší. Nedokládáte při nich, na co jste peníze použili.

Podle zajištění se úvěry dělí na zajištěné a nezajištěné:

  • Za zajištěné se ručí formou zástavního práva k věci nebo zajištění další osobou.

  • Nezajištěné jsou poskytnuté jen na základě hodnocení bonity klienta.

Zajištěné úvěry by měly být levnější než nezajištěné. Vyberte si produkt, který vám vyhovuje a prostudujte si pečlivě jeho podmínky.

4. PODMÍNKY SPLÁCENÍ

V průběhu splácení vás mohou potkat různé životní události, jako nezaměstnanost, nemoc. Před uzavřením půjčky si zjistěte, jaké máte možnosti v případě nesplacení splátky v dohodnutém termínu.

Podmínky se mohou u jednotlivých poskytovatelů půjček lišit. Zjistěte si, jak a za jakých podmínek si lze domluvit odklad či snížení splátek, jaké jsou důsledky pozdní platby.

Věnujte pozornost také tomu, co by nastalo, pokud byste se dostali do situace, že nebudete schopni půjčku splatit vůbec, jaké jsou důsledky nezaplacení.

5. POZDNÍ PLATBA

Možné důsledky pozdní platby a nezaplacení půjčky se liší podle typu úvěru a druhu zajištění. Obecně může nastat ztráta zajištění, zástavy nebo exekuce. Záleží na zajištění jaké jste zvolili, může se jednat o dům, automobil, často se jedná o předmět na který si půjčujete.

Při exekuci je vymáhána dlužná částka plus smluvní pokuta a úroky z prodlení, náklady exekuce a odměna exekutora.

6. POROVNÁNÍ NABÍDEK

Pokud znáte potřebnou částku, porovnejte si co nejvíce nabídek půjček a úvěrů. Jak poznáte výhodnou nabídku?

Porovnejte RPSN, úrokovou sazbu, délku splácení úvěru, výši jednotlivých splátek, celkovou částku, kterou za půjčku zaplatíte, možnost pojištění produktu.

RPSN (roční procentní sazba nákladů) je parametr, kterým se vyjadřuje finanční náročnost úvěru. V tomto čísle se promítají veškeré povinné náklady s úvěrem, jako úroková sazba, poplatky. Lze použít pro srovnání úvěrů, pokud mají stejné parametry, zejména stejnou výši, dobu splácení, výši splátek.

Vedle RPSN si však také vždy porovnejte, kolik peněz vlastně zaplatíte za celý úvěr. S těmito znalostmi můžete zodpovědně rozhodnout, který produkt je pro vás nejvýhodnější.

7. SMLUVNÍ PODMÍNKY

Před uzavřením smlouvy si ji pečlivě pročtěte a ujistěte se, že všemu rozumíte. Ujistěte se, že smlouva obsahuje výši úvěru, RPSN, podmínky kdy může být RPSN změněno, délku splácení úvěru a stanovení jednotlivých splátek, způsob placení, podmínky ukončení smlouvy, možnost a podmínky předčasného splacení, povinnost informovat o změně RPSN, splátek, splatnosti atd.

Pokud vám nějaký bod či formulace není jasná, nechte si ji vysvětlit. Nepodepisujte něco, čemu nerozumíte.

© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Zprostředkování telekomunikací a energií zajišťuje společnost Tarifomat, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).