Informace o řazení produktových nabídek v oblasti pojištění

Jako srovnávač Vám umožníme zobrazení nabídek na základě Vámi zadaných parametrů v poptávkovém formuláři. V případě řazení produktových nabídek dochází k zobrazování v pořadí podle ceny (typicky od nejlevnější nabídky), nebo podle našeho doporučení (doporučené řazení).

Mezi parametry určující pořadí zobrazovaných nabídek tak nepatří pouze předpokládaná výše úspory za časové období (kde úsporou je rozdíl ceny daného produktu a ceny Vašeho stávajícího produktu), ale i další kvalitativní možnosti zobrazovaných produktů u doporučeného řazení, uzpůsobené na míru Vaší poptávce. Zde zohledňujeme celou řadu parametrů, v závislosti na Vámi vložených údajích do poptávkového formuláře. Jde o množství ukazatelů, které neustále sledujeme napříč trhem.

V případě srovnání nabídek pojištění se může jednat zejména (nejen) o konkrétní druh připojištění v rámci pojistného produktu, výše limitu pojistného plnění a dalších.

Jednotlivým parametrům interně přiřazujeme významnost 1-10, přičemž čím vyšší hodnota, tím větší význam pro řazení nabídek. O pořadí nabídek tedy rozhoduje námi udělená významnost. Tu se snažíme nastavit takovým způsobem, aby pokud možno co nejvíce reflektovala požadavky zájemce. V okamžiku zobrazení seřazených nabídek však ještě nemusíme ve všech případech mít od zájemce všechny potřebné informace. V rámci řazení produktů podle doporučení používáme systém hodnocení pomocí hvězdiček na stupnici 1-5, což odpovídá interním kvalitativním parametrům, které vyhodnocujeme na stupnici 1-10. Tento proces hodnocení probíhá průběžně a interně sami zhodnocujeme jednotlivé aspekty jednotlivých pojišťoven a jejich produktů. Pro lepší názornost uvádíme příklad: pokud interně ohodnotíme pojišťovnu 6 body z 10, přiřadíme jí 3 hvězdičky v našem systému hodnocení a tak dále.

Cílem tohoto systému hvězdiček je poskytnout spotřebitelům přibližný náhled na kvalitu jednotlivých produktů z našeho subjektivního pohledu. Toto hodnocení není založeno pouze na hodnocení jednotlivých pojišťoven, ale na kombinaci různých faktorů a parametrů, které považujeme za klíčové při posuzování kvality pojištění.

Při určování počtu hvězdiček se zaměřujeme zejména na následující kvalitativní parametry:

a. Výše limitů u povinného ručení: Důkladně zkoumáme, zda se jedná pouze o minimální limit stanovený zákonem nebo zda pojišťovna nabízí vyšší, pro klienty výhodnější limity.

b. Rozsah krytých rizik, šíře asistenčních služeb a územní platnosti: Hodnotíme, jaké rizika jsou v pojištění zahrnuta a do jaké míry jsou klienti kryti. Zajímá nás také, jaká asistenční služba je poskytována a do jaké oblasti se územní platnost jednotlivých rizik rozkládá.

c. Kvalita služeb nesouvisejících s likvidací škody: Zjišťujeme, jaká možnost existuje vyřídit požadavek elektronickou cestou bez nutnosti tisknout dokumenty a posílat je poštou. Také hodnotíme dostupnost kompetentních pracovníků, kteří jsou schopni rychle a efektivně zpracovat každý klientův požadavek.

d. Zpětná vazba od klientů: Bereme v potaz názory a zpětnou vazbu od klientů, kteří si v minulosti sjednali dané konkrétní produkty přes naši společnost.

e. Rychlost a kvalita likvidace škody: Hodnotíme rychlost a kvalitu likvidace škodních událostí na základě zpětných vazeb od našich klientů.

f. Schopnost, ochota a řešení nestandardních situací: Zkoumáme, jak jednotlivé pojišťovny zacházejí s nestandardními situacemi, například v případě, kdy má klient duplicitní pojištění u dvou různých pojišťoven, a hodnotíme ochotu a rychlost, jakou jsou schopny jednat a řešit tento problém.

g. Aktivovanost smluv: Tato hodnota je ukazatelem toho, jak je klient spokojený s předloženým návrhem smlouvy, protože indikuje, zda klient návrh smlouvy akceptoval a pojistnou smlouvu aktivoval.

h. Životnost smlouvy: Zajímá nás, jak dlouho klient setrvá u dané pojišťovny a jejich produktů.

Důsledným zhodnocením těchto detailních parametrů a vážením jejich důležitosti a významu pro klienty vytváříme výsledné hodnocení v podobě počtu přidělených hvězdiček, které reflektuje celkovou kvalitu a výhodnost produktů od jednotlivých pojišťoven z našeho subjektivního pohledu.

V rámci doporučeného řazení nabídek není využita placená reklama ani jinak zvýhodněné pořadí nabídek.

Jednotliví dodavatelé služeb, které srovnáváme nebo zprostředkováváme (např. pojišťovny, dále jen „skuteční dodavatelé“) jsou jako třetí osoby i skutečnými dodavateli takových služeb. Za plnění smluvních povinností mezi Vámi a skutečnými dodavateli jsou v plném rozsahu odpovědni právě skuteční dodavatelé. My však v plném rozsahu odpovídáme za srovnání nebo zprostředkování nabídek (ve vztahu k Vám) v souladu s platnou legislativou.

S doporučeným řazením v rámci webové prezentace nám pomáhá automatizované rozhodování a toto doporučené řazení je pouze informativním a představuje první náhled na dostupné možnosti.

Parametry určující doporučené řazení pečlivě aktualizujeme, aby vždy pokud možno nabízelo co nejlepší poměr ceny a kvality konkrétního produktu. V každém případě ale máte možnost zvolit produkt, který Vám nejvíce vyhovuje a našeho zobrazeného doporučení se nemusíte držet. Naši specialisté jsou připraveni pomoci Vám Vaše potřeby prodiskutovat a najít a zvolit takový produkt, který splní Vaše očekávání.

Pozn.: Informujeme Vás, že produkty majetkového pojištění prozatím nejsou předmětem řazení dle uvedených kvalitativních parametrů, ale zobrazují se ve srovnání pouze podle ceny, nebo v náhodném seřazení. Z tohoto důvodu nejsou u produktů majetkového pojištění používány hvězdičky.