Blog
Energie
Elektroměr starý

Co je regulovaná cena elektřiny a kdo ji určuje?

19. června 2020|Jana Březinová|

Cena elektřiny pro domácnosti se skládá ze dvou částí a pouze jednu z nich jste schopni ovlivnit změnou dodavatele. Jak vysoká je regulovaná cena elektřiny a kdo ji určuje? Zjistěte všechny podrobnosti.

Regulovaná cena elektřiny tvoří více než polovinu plateb

Cena elektřiny se skládá ze dvou částí: regulované a neregulované. Regulovanou cenu elektřiny určuje Energetický regulační úřad (ERÚ) a je pro všechny dodavatele závazná a neměnná. To znamená, že s její výší nemůže dodavatel žádným způsobem manipulovat. Naopak neregulovaná část elektřiny je plně v rukou každé energetické společnosti. Odvíjí se především od ceny silové elektřiny na burze, ale také od marže dodavatele, různých poplatků nebo přirážek.

Regulovaná cena elektřiny tvoří přibližně polovinu celkové ceny, kterou každý měsíc zaplatíte za dodávky elektrické energie. V případě domácností přesahuje aktuálně podíl regulované části 53 % z výsledné ceny elektřiny.

Porovnat ceny elektřiny

Za co vlastně platíme v rámci regulovaných cen elektřiny?

V rámci regulované ceny elektřiny jsou zahrnuty poplatky za distribuci, systémové služby, služby regulátora trhu a podpora výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Největší část tvoří právě poplatky za přenos a distribuci elektřiny, protože z těch se hradí investice do přenosových a distribučních soustav. Z toho důvodu můžeme očekávat zdražování regulované ceny elektřiny i v příštích letech – Česká republika totiž potřebuje značné investice do přenosové soustavy.

Poplatky za distribuci se u každého distributora liší. Tím chce ERÚ motivovat společnosti k investicím do rozvoje sítě. Pro konečného zákazníka se v této části skrývá také platba za jistič, neboli rezervovaný příkon.

Systémové služby kryjí náklady na přenos velmi vysokého napětí a regulaci výroby elektřiny – o to se v ČR stará společnost ČEPS.

Platba za služby regulátora trhu putuje společnosti OTE, která organizuje denní trh s elektřinou.

Podpora výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů je realizována na základě energetického zákona. V současné době podíl této části spíše klesá.

V roce 2020 se zdražovalo, ale méně než byla inflace

Regulovaná cena elektřiny v roce 2020 opět o něco vzrostla. ERÚ vyhlašuje novou výši vždy v listopadu na následující kalendářní rok. V průměru se navýšila regulovaná složka pro domácnosti o 1,3 %, ale rozdíly můžeme vidět v jednotlivých distribučních oblastech. Ty jsou v České republice tři, spadající pod tyto společnosti:

  • E.ON Distribuce a. s. (jižní Čechy a jižní Morava),

  • PRE distribuce a. s. (Praha),

  • ČEZ Distribuce a. s. (zbytek ČR).

K největší změně pro rok 2020 došlo u E.ON Distribuce, kde se regulovaná složka navýšila o 2,3 %. Naproti tomu u ČEZ Distribuce se jednalo o nárůst 1,1 % a u PRE distribuce pouze 0,3 %. Celkově se však navýšení pohybovalo pod úrovní inflace, a tak by se dalo říct, že reálně elektřina zásahem ERÚ zlevnila.

Jiné regulované ceny elektřiny platí pro velkoodběratele nebo firmy.

Ve faktuře je regulovaná cena přehledně rozdělena

Pokud byste se chtěli dozvědět, kolik platíte za regulovanou část elektřiny vy konkrétně, najdete tento údaj na svojí faktuře, resp. ročním vyúčtování. Částka je přehledně rozdělena na jednotlivé položky.

Platba za jistič je závislá na velikosti vašeho jističe. Jedná se o poplatek za rezervovaný příkon – to znamená, že čím vyšší jistič máte, tím více energie můžete ze sítě odebrat. Právě za to, že vaše domácnost může odebírat kdykoliv toto maximum elektřiny, platíte poplatek. Logicky tedy za větší jistič platíte více. Platba za jistič je fixní částka za měsíc.

Za distribuci elektřiny platíte také v závislosti na velikosti vaší spotřeby, jedná se tedy o platbu za megawatthodinu (MWh). Také systémové služby a platby za podporu obnovitelných zdrojů jsou určeny v přepočtu na MWh. Poplatek za činnost regulátora trhu je určen jako pevná měsíční platba.

Výše regulované ceny elektřiny je vždy uvedena i v cenících dodavatelů, je ale důležité správně vybrat svoje distribuční území. Někteří dodavatelé totiž působí po celé České republice, zatímco distribuční území jsou rozdělena na tři části, jak jsme uvedli již výše. Dodavatelé proto zpravidla vydávají tři různé ceníky.

Jana Březinová Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).