Cestovní pojištění – srovnání cen

Co je Energetický regulační úřad?

Energetický regulační úřad je instituce zřízená energetickým zákonem pro regulaci cen energií. Vznikl v roce 2001 a sídlí v Jihlavě. Často se pro jeho označení používá zkratka ERÚ.

Co má Energetický regulační úřad na starosti?

Energetický regulační úřad reguluje ceny, resp. určuje regulované složky cen energií, ke kterým vydává každý rok cenová rozhodnutí. Stanovuje také podporu pro obnovitelné zdroje energií. Pro zachování konkurenčního prostředí v energetice podporuje hospodářskou soutěž a dozoruje jednotlivé výrobce a obchodníky s energiemi. Pokud má spotřebitel problém se svým dodavatelem elektřiny nebo plynu, případně jejich distributorem, může se obrátit pro pomoc právě na Energetický regulační úřad.

Jak Energetický regulační úřad určuje ceny

Konečnou cenu elektřiny nebo plynu pro spotřebitele tvoří dvě části –⁠ obchodní (neregulovaná) část a regulovaná část. Druhou jmenovanou položku má na starosti Energetický regulační úřad –⁠ pro všechny dodavatele je závazná a neměnná.

Regulovaná cena elektřiny

U elektřiny tvoří regulovaná část více než polovinu plateb. Jsou do ní zahrnuty poplatky za distribuci, systémové služby, služby regulátora trhu a podpora výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Největší část připadá na poplatky za distribuci elektřiny –⁠ Energetický regulační úřad určuje každému distributorovi tyto poplatky v jiné výši, tím ho chce motivovat k investicím do rozvoje sítě.

Spočítat ceny elektřiny

Regulovaná cena plynu

Také cena zemního plynu se skládá ze dvou částí. Energetický regulační úřad určuje regulovanou složku na následující rok vždy v listopadu. Regulovanou cenu plynu tvoří poplatky za přepravu, distribuci a činnost operátora plynu. Do konečné ceny pro spotřebitele se promítá přibližně 27 %.

Spočítat ceny plynu

Energetický regulační úřad určuje také indikativní ceny plynu

Kromě závazných regulovaných cen určuje Energetický regulační úřad také tzv. indikativní ceny plynu. Ty slouží pro lepší orientaci zákazníka a říkají mu, jaké ceny by přibližně měli nabízet dodavatelé plynu.

Změnit dodavatele
Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2