Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

ERU

Co je Energetický regulační úřad?

Energetický regulační úřad je instituce zřízená energetickým zákonem pro regulaci cen energií. Vznikl v roce 2001 a sídlí v Jihlavě. Často se pro jeho označení používá zkratka ERÚ.

Co má Energetický regulační úřad na starosti?

Energetický regulační úřad reguluje ceny, resp. určuje regulované složky cen energií, ke kterým vydává každý rok cenová rozhodnutí. Stanovuje také podporu pro obnovitelné zdroje energií. Pro zachování konkurenčního prostředí v energetice podporuje hospodářskou soutěž a dozoruje jednotlivé výrobce a obchodníky s energiemi. Pokud má spotřebitel problém se svým dodavatelem elektřiny nebo plynu, případně jejich distributorem, může se obrátit pro pomoc právě na Energetický regulační úřad.

Jak Energetický regulační úřad určuje ceny

Konečnou cenu elektřiny nebo plynu pro spotřebitele tvoří dvě části –⁠ obchodní (neregulovaná) část a regulovaná část. Druhou jmenovanou položku má na starosti Energetický regulační úřad –⁠ pro všechny dodavatele je závazná a neměnná.

Regulovaná cena elektřiny

U elektřiny tvoří regulovaná část více než polovinu plateb. Jsou do ní zahrnuty poplatky za distribuci, systémové služby, služby regulátora trhu a podpora výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Největší část připadá na poplatky za distribuci elektřiny –⁠ Energetický regulační úřad určuje každému distributorovi tyto poplatky v jiné výši, tím ho chce motivovat k investicím do rozvoje sítě.

Nejčtenější
Top články

Poslechněte si

Nepodceňto

V podcastu Nepodceňto vám poradíme, jak předcházet nečekaným životním situacím v oblasti dopravy, rodinných financí nebo domácnosti.

Nepodceňto - Tereza Tobiášová