Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Distributor

Kdo je distributor?

Distributor je společnost, která provozuje elektrickou nebo plynovou distribuční soustavu. Distributor se stará o přenos energie až ke koncovému zákazníkovi. Distributora energie si nemůžete vybrat, je vám přiřazen podle území, kde se nachází vaše odběrné místo.

Distributor elektřiny

V České republice působí tři distributoři elektřiny:

  • E.ON Distribuce, a.s. (jižní Čechy a jižní Morava)

  • PREdistribuce, a.s. (území Prahy a Roztoky)

  • ČEZ Distribuce, a.s. (největší distributor elektřiny pro zbytek ČR)


Každá společnost spravuje určitou část území, vy jako odběratel tak nemůžete svého distributora elektřiny změnit.

Distributor plynu

O distribuci plynu se v ČR starají rovněž tři provozovatelé:

  • EG.D, a.s. (jižní Čechy)

  • Pražská plynárenská Distribuce, a.s. (Praha a okolí)

  • GasNet, s.r.o. (největší distributor plynu pro zbytek ČR)


Každá společnost spravuje svoji část území. Stejně jako u elektřiny tedy platí, že vy jako odběratel nemůžete svého distributora plynu změnit.

Proč musím znát svého distributora?

Distribuční území, pod které spadá vaše domácnost, je důležité pro stanovení cen elektřiny nebo plynu. Cena elektřiny i plynu se totiž skládá z regulované a neregulované složky a právě její regulovaná část se liší podle distributora.

Distributor se stará také o připojení nového odběrného místa. Pokud tedy chcete zřídit elektrickou nebo plynovou přípojku, musíte se obrátit právě na svého distributora.

Jaký je rozdíl mezi dodavatelem a distributorem?

Zatímco dodavatel nakupuje elektřinu na burze a prodává ji koncovým zákazníkům, distributor se stará o přenos elektrické energie pomocí distribuční soustavy.

DodavatelDistributor

nakupuje na energetickém trhu a prodává energie koncovým zákazníkům

stará se o distribuční soustavu

jako odběratel si dodavatele vybíráte svobodně

distributora si nemůžete vybrat, je vám přidělen podle území (v ČR působí 3 společnosti)

obdrží neregulovanou složku ceny energií

pouze tato část ceny se pro vás jako odběratele může lišit

tato část ceny je pevně stanovena ERÚ a nelze ji ovlivnit

Nejčtenější
Top články

Poslechněte si

Nepodceňto

V podcastu Nepodceňto vám poradíme, jak předcházet nečekaným životním situacím v oblasti dopravy, rodinných financí nebo domácnosti.

Nepodceňto - Tereza Tobiášová