Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Regulovaná cena elektřiny

Co je regulovaná cena elektřiny?

Regulovaná cena elektřiny je část ceny elektrické energie, kterou určuje Energetický regulační úřad (ERÚ). Regulovanou cenu elektřiny platíte podle svého distribučního území, nelze ji ovlivnit změnou dodavatele.

Z čeho se skládá cena elektřiny?

Cena elektřiny se skládá ze dvou složek – neregulované a regulované. Zatímco neregulovanou cenu určuje individuálně každý dodavatel, na regulovanou cenu elektřiny nemá dodavatel vliv. Ať už si vyberete jakéhokoliv dodavatele, bude vám pevně stanovena na základě vašeho distribučního území:

  • E.ON Distribuce (jižní Čechy a jižní Morava),

  • PREdistribuce (Praha),

  • ČEZ Distribuce (zbytek ČR).

Kdo určuje regulovanou cenu elektřiny?

Regulovanou cenu elektřiny určuje Energetický regulační úřad. Činí tak každý rok před koncem roku, kdy Kdo určuje regulovanou cenu elektřiny?


Regulovanou cenu elektřiny určuje Energetický regulační úřad. Činí tak každý rok před koncem roku, kdy vydává tzv. cenová rozhodnutí. Vývoj regulovaných cen má značný vliv na vaše účty za elektřinu – regulovaná složka tvoří přibližně polovinu celkové ceny elektrické energie, kterou jako domácnost hradíte.

Za co platíte regulovanou cenu elektřiny?

Regulovaná cena elektřiny se nazývá také jako distribuční část ceny, a to proto, že z regulovaných poplatků se hradí služby, které zajistí přenos elektřiny z elektrárny až do vaší zásuvky.


Konkrétní položky regulované ceny elektřiny najdete ve svém vyúčtování, kde se distribuční část dělí následovně:

  • platba za jistič (fixní měsíční poplatek),

  • cena za distribuci ve vysokém a nízkém tarifu (podle spotřeby v MWh),

  • systémové služby (podle spotřeby v MWh),

  • platba POZE (podle spotřeby v MWh),

  • činnost OTE (fixní měsíční poplatek).


Platba za jistič je částka za rezervovaný příkon – čím větší jistič máte, tím je poplatek vyšší. Cena za distribuci tvoří největší část regulované ceny elektřiny a odvádí se jednotlivým distributorům, pod jejichž území odběrné místo spadá. Poplatek za systémové služby se hradí společnosti ČEPS, která má na starost provoz přenosové soustavy. Platba POZE odchází na podporu výkupu obnovitelných zdrojů elektřiny (např. z fotovoltaických nebo vodních elektráren). Poplatek za činnost OTE kryje náklady Operátora trhu s elektřinou, který má za úkol organizaci denního trhu s elektřinou.