dopravni_nehoda_hadajici_se_muzi

Výluky v pojištění – přehled situací, na které se pojistka nevztahuje

Pojistné podmínky mívají desítky stran, a tak se je nikomu nechce číst. To je ale chyba. Ve výlukách totiž zjistíte, na co se pojištění nevztahuje. Ignorace těchto výjimek vás může stát miliony korun. Abyste o výlukách získali lepší představu, připravili jsme pro vás jejich přehled u různých typů pojištění. Na konci článku najdete ty vůbec nejabsurdnější záludnosti pojistných podmínek.

Co je to výluka?

Výluky jsou situace, na něž se pojištění nevztahuje a pojišťovna vám za ně neposkytne pojistné plnění, když dojde ke škodě.

Typickou výlukou například u pojištění vozidel je způsobení nehody pod vlivem alkoholu. Když v opilosti narazíte do stromu, pojišťovna vám z havarijního pojištění nic nedá a opravu auta zaplatíte ze svého. A když nabouráte jiné auto, pojišťovna sice poškozenému uhradí škodu z povinného ručení, ale následně na vás částku bude vymáhat.

nejčastější výluky v pojištění - ilustrace různých případů

Proč se zajímat o výluky z pojištění

Výluky najdete v pojistných podmínkách nebo ve smlouvě, ať si sjednáváte povinné ručení, cestovní pojištění nebo pojištění majetku. Znalost výluk zásadně ovlivňuje, v jakých situacích vám pojištění pomůže a jestli je pro vás vůbec vhodné.

Je důležité si uvědomit, že každá pojišťovna si stanovuje vlastní výluky z pojištění. Většina z nich bude u všech poskytovatelů podobná, ale přece jen existují rozdíly. Vždy si proto pečlivě přečtěte pojistné podmínky u vybraného produktu.

Například u cestovního pojištění patří do výluk rizikové sporty, ale každá pojišťovna do nich řadí jiné aktivity. Zatímco v jedné pojišťovně si lyžování pojistíte v rámci základního pojištění, jinde si zimní sporty musíte připojistit. Když to neuděláte a stane se vám úraz na sjezdovce, pojišťovna neuhradí náklady na záchranu horskou službou ani na lékařské ošetření. I poměrně lehký úraz, jako jsou třeba přetrhané vazy v kolenu, vás tak vyjde na stovky tisíc korun.

Jak vyhledat výluky v pojistných podmínkách

U většiny pojišťoven najdete v podmínkách přímo sekci výluk. Jednoduše si ji vyhledáte přes kombinaci kláves Ctrl+F, která vám otevře vyhledávací pole, kam zapíšete slovo „výluky“. Pokud žádnou takovou sekci nenajdete, rozhodně to neznamená, že pojištění žádné výluky nemá. Jen se skrývají pod jiným označením.

Například Pillow shrnuje výluky pod nadpis „Jaké události nejsou pojištěny“. Direct prezentuje výluky jako situace, které pojišťovna nezaplatí – například „Co povinné ručení nezaplatí“ nebo „Co pojištění skel nezaplatí“. Generali Česká pojišťovna sice uvádí všeobecné výluky, ale další výjimky z pojištění přidává k jednotlivým částem pojištění pod nadpis „Co není pojištěné“. V takových případech je rychlé vyhledání výluk o dost náročnější, a tak většinou nezbývá, než si celé podmínky pročíst. Ostatně další překvapení se mohou ukrývat i v jiných částech.

Když si chcete například sjednat cestovní pojištění až ze zahraničí, většina pojišťoven vám to umožní pouze s čekací dobou – obvykle 3–7 dní od sjednání. Během této doby pojištění není platné a pokud nastane pojistná událost, žádné peníze nedostanete. Tuto informaci se ale nedozvíte ve výlukách, je uvedena hned v úvodu podmínek o vzniku pojištění. Cestovní pojištění proto vždy uzavřete ještě na území ČR. Když si pojištění sjednáte přes online kalkulačku a zaplatíte kartou, zvládnete to za 5 minut klidně těsně před odjezdem a na dovolené můžete být v klidu.

Nejčastější výluky u různých typů pojištění

Z pojistných podmínek jsme vybrali ty nejčastější výluky a přehledně je shrnuli k jednotlivým typům pojištění. Tyto výluky nemusí platit u všech pojišťoven a nejedná se o jejich kompletní výčet.

Výluky z pojištění vozidel (povinné ručení, havarijní pojištění)

 • úmyslné způsobení nehody

 • škody způsobené manželu/ce nebo osobě žijící ve společné domácnosti

 • škody na jiném voze stejného provozovatele

 • řízení vozidla bez platného řidičského oprávnění

 • řízení pod vlivem alkoholu nebo drog, odmítnutí zkoušky na jejich přítomnost

 • účast na motoristickém závodu, jízda na okruhu, škola smyku

 • řízení vozidla, které není technicky způsobilé k provozu

 • škody vzniklé v době předání vozu k údržbě (např. myčka, servis) či prodeji (bazar)

 • škody na přípojném vozidle (musí se pojistit zvlášť)

 • + další výluky k jednotlivým připojištěním (např. pojištění skel, zavazadel, úrazu)

Víte že?

Kdy může pojišťovna odmítnout pojistné plnění?

Alkohol a drogy za volantem, nehody mimo pozemní komunikaci nebo lhaní pojišťovně. Podívejte se na přehled situací, kdy z pojištění vozidla nedostanete ani korunu.

Dejte si pozor zejména na technickou způsobilost vozidla. Tou není myšleno pouze to, že má vůz platnou STK. Technická způsobilost zahrnuje například funkčnost světel nebo použití zimních pneumatik v zákonem daných případech. Když se vybouráte na sněhu a příčinou nehody bude letní obutí vozu, pojišťovna může pojistné plnění krátit nebo zcela odmítnout.

Pojišťovna se může vyhýbat pojistnému plnění také v situaci, kdy nesplníte svoji povinnost ohlásit dopravní nehodu policii v zákonem daných případech (např. škoda nad 100 000 Kč, nehoda se zraněním), případně nevyplníte záznam o dopravní nehodě.

Najděte pojištění auta, které vám sedne

Porovnejte si nabídky od největších českých pojišťoven a vyberte si povinné ručení, které bude vyhovovat vašim potřebám. Trvá to jen pár minut a vše zařídíte online. Pojišťovnu můžete změnit každý rok 6 týdnů před výročím smlouvy.

Výluky z cestovního pojištění

 • rizikové sporty, profesionální provozování sportu, účast na závodech

 • výpravy do míst s extrémními podmínkami (nad 6 000 m n. m., odlehlé pouště, arktických oblastí) nebo plavba mimo pobřežní vody

 • úmyslné způsobení škody, trestný čin

 • události pod vlivem alkoholu nebo drog

 • nedodržení bezpečnostních a právních předpisů dané země (např. povinná helma na lyže)

 • válka, demonstrace, terorismus a vycestování do zemí, kam to MZV nedoporučuje

 • neakutní péče (kosmetické zákroky, opravy brýlí, antikoncepce apod.)

 • léčba chronického onemocnění a úrazů vzniklých už před cestou

 • komplikace v souvislosti s těhotenstvím (obvykle po 24.–26. týdnu), rizikové těhotenství, porod

 • + další výluky k jednotlivým připojištěním (např. pojištění zavazadel, úrazu, storno poplatků)


Události pod vlivem alkoholu představují výluku takřka u všech pojištění. V rámci cestovního pojištění však existuje připojištění, které vám umožní dát si bez obav koktejl na pláži nebo svařák na sjezdovce. AXA ASSISTANCE nabízí připojištění Drink povolen pro události až do 0,8 promile alkoholu v krvi. Musíte ale brát ohledy ještě na zákony dané země. Například v italských lyžařských střediscích platí nulová tolerance alkoholu.

Vyberte si cestovní pojištění, které vás podrží za každé situace

Jedete na dovolenou starším autem a chcete mít jistotu, že o vás bude postaráno, i když vůz vypoví službu? Chcete si v zahraničí půjčit auto, ale nechcete platit spoluúčast v případě nehody? Plánujete surfování a potápění? Základní cestovní pojištění na to nestačí, ale díky online srovnání zjistíte během pár minut, která pojišťovna vám nabídne vhodná připojištění na míru vaší dovolené.

Výluky z pojištění majetku (pojištění nemovitosti, pojištění domácnosti)

 • úmyslné způsobení škody, hrubá nedbalost a škody vzniklé pod vlivem alkoholu pojištěného

 • škody vzniklé kvůli vadám a zanedbanému technickému stavu nemovitosti

 • válka, terorismus, zásah státní moci nebo veřejné správy

 • působení jaderné energie, chemické nebo biologické kontaminace

 • škody na motorových vozidlech a lodích zaparkovaných v garáži

 • zvířata chovaná k výdělečným účelům

 • peníze v hotovosti, jízdenky, letenky

 • plány, projekty a další věci, jejichž hodnota vyplývá z autorského práva


U pojištění majetku je klíčové správně stanovit pojistnou částku. Jinak může snadno dojít k podpojištění. Dejme tomu, že si pojistíte dům na 3 mil. Kč, ale jeho skutečná hodnota je 6 mil. Kč. To znamená, že máte dům podpojištěný o 50 %. Když vám kvůli vichřici vznikne škoda na střeše ve výši 400 000 Kč, pojišťovna vám vyplatí pouze 50 %, tedy 200 000 Kč.

Pojistěte svůj domov na dostatečnou částku

Nechte si poradit, jak správně stanovit částku pro pojištění nemovitosti a domácnosti. Udělejte si srovnání pojištění majetku a vyplňte své telefonní číslo. Obratem vás budou kontaktovat naši specialisté, kteří vám rádi pomůžou s výpočtem pojistné částky.

Výluky z pojištění odpovědnosti za škodu

 • škody způsobené úmyslně, hrubou nedbalostí nebo pod vlivem alkoholu či drog

 • výkon výdělečné činnosti, profesionální sportovní činnost a účast na závodech

 • poškození věci, kterou jste převzali k opravě, prodeji či úschově

 • škody zaviněné zvířetem chovaným k výdělečným účelům nebo při výkonu práva myslivosti

 • používání pyrotechniky

 • rozšíření nakažlivé choroby lidí, zvířat či rostlin

 • znečištění životního prostředí

 • škody v souvislosti s používáním softwaru, programováním, viry a hackerstvím


Z pojištění odpovědnosti jsou vyloučeny také škody, které způsobíte svým blízkým – manželovi, rodičům, sourozencům a osobám ve společné domácnosti. Některé pojišťovny výslovně vyjmenovávají příbuzenské vztahy, na něž se výjimka vztahuje. Jiné pojišťovny uplatňují výluku na všechny osoby blízké – což mohou být i osoby sešvagřené a jinak blízké. Pojištění odpovědnosti nepokryje ani újmu způsobenou firmě, s níž jste majetkově propojeni.

Pojistěte vlastní chyby i přešlapy blízkých

I přes řadu výluk vás pojištění odpovědnosti za škodu podrží v situacích, které se přihodí nešťastnou náhodou. Například nabouráte nákupním vozíkem do auta před obchodním centrem, vaše dítě shodí z regálu drahé zboží nebo váš pes pokouše sousedovu kočku. Přitom pojištění odpovědnosti si můžete jednoduše sjednat v rámci pojištění majetku.

Výluky z životního pojištění

 • sebevražda a sebepoškození

 • onemocnění, která existovala v době sjednání pojištění

 • onemocnění vzniklá v souvislosti s užíváním alkoholu a drog

 • vybrané úrazy vyloučené z úrazového pojištění (např. kýla, tenisový loket, výhřez plotének)

 • vybrané duševní choroby (např. bipolární afektivní porucha, deprese, sociální fobie


Největší záludností u životního pojištění bývá, že se výluky liší pro jednotlivé části pojištění. Například u Generali České pojišťovny se pojištění smrti vztahuje na sebevraždu s čekací lhůtou 1 rok, ale z pojištění invalidity je sebevražda zcela vyloučena.

Nechte si poradit s výběrem životního pojištění

Neztrácejte čas brouzdáním po webových stránkách pojišťoven. Naši specialisté vám pomůžou s výběrem životní pojistky na míru vašim potřebám a provedou vás džunglí výjimek. Stačí, když nám zanecháte svůj kontakt.

Nejabsurdnější výluky a nejzáludnější pojistné podmínky

I když si důkladně projdete všechny výluky, může vás při pojistné události nepříjemně zaskočit, že vám pojišťovna nic neuhradí. Často se totiž jedná o slovíčkaření, navíc každá pojišťovna se ve výkladu pojmů může lišit. Jaké záludnosti vás v podmínkách mohou překvapit?

 • Vytopení sousedů: Pro pojišťovnu je rozdíl, jestli souseda vytopíte kvůli přetečení vany, nebo kvůli prasklé trubce. Na první případ potřebujete pojištění odpovědnosti, v druhé situaci pomůže pojištění nemovitosti s rizikem vodovodních škod. Ale jen v případě, že potrubí nebylo zrezivělé nebo zanesené usazeninami. „Pokud jsou rozvody v domě v havarijním stavu, tak pojištění skutečně nepomůže. Ale k prasknutí potrubí nebo přívodní hadičky do baterie, WC, pračky nebo myčky dochází i u nových rozvodů, a tyto škody patří k těm nejčastějším,“ vysvětluje Michal Kárný z Direct pojišťovny.

 • Není vítr jako vítr: Když si uzavíráte pojištění majetku na riziko vichřice, pravděpodobně tím rozumíte poškození domu jakýmkoliv větrem. Ale není tomu tak. Pojišťovny specifikují v pojistných podmínkách, na jakou rychlost větru se pojištění vztahuje. Obvykle se za vichřici označuje vítr o rychlosti 75 km/h a více. Když vám střechu poškodí menší vítr, pojišťovna nic nezaplatí. Výjimkou je pojištění majetku od Direct: „Snížili jsme hranici na 50 km/h, což je nejnižší limit na trhu. Podmínku jsme upravili veřejným příslibem,“ udává Michal Kárný.

 • Povodeň, záplava a další potopy: Povodeň a záplava není totéž. Povodeň vznikne vylitím z břehů vodních toků nebo protržením přehrady. Záplava je způsobena dešťovými srážkami nebo táním sněhu, a tak váš dům může zaplavit i daleko od nejbližšího potoka. A když vám do domu zateče déšť při prudkém lijáku, potřebujete pojištění rizika atmosférických srážek.

 • Spotřebiče v záruce nezachráníte: Pojištění rizika zkratu, přepětí a podpětí se nevztahuje na spotřebiče, které jsou ještě v záruce. Ve výlukách se totiž uvádí, že v takovém případě má za vadu odpovědnost prodejce. Ten vám ale reklamaci z důvodu zkratu pravděpodobně zamítne. Nedostanete tak peníze ani z pojišťovny, ani z reklamace.

 • Zavazadla v bezpečí jen přes den: K povinnému ručení nebo havarijnímu pojištění si můžete sjednat i připojištění zavazadel. Tak můžete chránit své osobní věci nebo sportovní vybavení zamčené v autě. Ale pozor, u většiny pojišťoven jen během dne. Ve výlukách jsou totiž krádeže v čase mezi 22:00 a 06:00. Navíc nic nesmí být zlodějům na očích – pojištění platí jen pro věci uložené v zavazadlovém prostoru nebo ve schránce v palubní desce, případně střešním boxu.

 • Opakující se škody: Porouchalo se vám auto a asistenční služby zařídili odtah do servisu. Během následujících 12 měsíců ale zůstalo auto nepojízdné kvůli stejné závadě? To máte smůlu nejen na nekvalitní servis, ale ostrouháte i u pojišťovny. Odtah si tentokrát musíte zaplatit ze svého.

Kdy pojišťovna odečte spoluúčast dvakrát?

S absurditami v pojištění se setkáte nejen v rámci výluk. Překvapit vás může i to, jakým způsobem pojišťovny vyhodnocují pojistné události. Dejme tomu, že při parkování nabouráte auto před sebou. Zazmatkujete a v návalu emocí nabouráte i auto za sebou. Pak se jedná o dvě pojistné události a u každé z nich se odečte sjednaná spoluúčast z havarijního pojištění.

To potvrzuje i Milan Káňa z Kooperativy: „Za jednu pojistnou událost se považuje náhlá a nahodilá událost nastalá z jedné příčiny v jednom časovém okamžiku, kdy pojistné nebezpečí vyvolalo jeden souvislý děj. První odření vozidla v tomto příkladu vzniklo jedním dějem, kterým je pohyb vozidla a náraz do překážky. V takovém okamžiku tento nehodový děj končí, vozidlo se zastavuje. A následně začíná další pohyb vozidla (zpravidla obráceným směrem – nová příčina), při kterém je vozidlo odřeno podruhé, během dalšího časového okamžiku. Máme za to, že toto je další nehodový děj.“

Před sjednáním pojištění čtěte podmínky a na nejasnosti se doptejte

Co dodat závěrem? Čtěte a ptejte se. Ani pečlivé přečtení výluk vám nemusí objasnit všechny situace, v nichž pojištění neplatí. Jedině přečtení kompletních pojistných podmínek, včetně výkladu pojmů, vám dá ucelený obrázek o tom, kdy vám pojištění pomůže. A pokud vám cokoliv není jasné, ptejte se ještě před sjednáním pojištění. Využijte naši infolinku nebo pošlete dotaz přímo do vybrané pojišťovny.

Při vzniku škodní události pak kontaktujte pojišťovnu co nejdříve. Obvykle v podmínkách najdete povinnost ozvat se neprodleně, některé pojišťovny mají stanovené dokonce lhůty pro nahlášení pojistné události. Když budete s ohlášením škody otálet, riskujete, že vám pojišťovna bude pojistné plnění krátit nebo ho zcela zamítne.

Podcast

Nejste spokojeni s tím, jak se pojišťovna postavila k řešení pojistné události? S vymáháním práv pomůže pojištění právní ochrany. Jak přesně funguje a jak problémům předcházet se dozvíte v podcastu Nepodceňto.

Autor - Jana Březinová
Jana BřezinováVíce článků autora

Jak se vám tento článek líbil?

Sdílet článek

Související články

 • Těhotná žena na letišti
  02. července 2024|Jana Březinová
  Cestování v těhotenství

  Kvůli těhotenství se nemusíte vzdát dovolené a cestování, na druhou stranu je dobré dodržovat pár základních pravidel, abyste byla vy i nenarozené miminko v bezpečí. Pro cestování v těhotenství je ideální druhý trimestr.

 • Tipy na výlety do hor pro milovníky hor - Nohy muže pochodující po horách
  14. června 2024|Jana Březinová
  Tipy na výlety do hor pro rodiny s dětmi i zkušené turisty

  Toužíte poznat české hory, ale nevíte, které trasy zvolit pro děti? Nebo si naopak chcete dát do těla na náročnějším výstupu? Dali jsme dohromady tipy na výlety do hor pro rodiny s dětmi po ČR a zkušené turisty vezmeme i na Slovensko.

 • Žena s batohem a letenkami
  06. června 2024|Petr Pohůdka
  Jak ulovit nejlevnější letenky

  Akční letenky, díky kterým můžete výhodně procestovat celý svět, nejsou žádnou novinkou. Někdy vám sice hledání výhodných letenek zabere trochu více času a možná budete muset slevit ze svých nároků, odměnou vám však budou ušetřené peníze, které potom můžete investovat do zážitků. Přinášíme vám několik tipů, jak ulovit tu nejlevnější letenku.

 • technická kontrola vozu
  26. dubna 2024|Petr Pohůdka
  Vše, co potřebujete vědět o STK

  Pravidelné návštěvě STK se nevyhne žádný majitel vozidla. Kdy musíte na STK vyrazit, jaká je cena technické kontroly, na co se technici zaměřují a co dělat, když vaše auto na STK neprojde? Shrnuli jsme pro vás všechny důležité informace o STK včetně změn platných od roku 2024.

 • motorka vedle auta
  26. dubna 2024|Jana Březinová
  Když se potká auto a motorka: Nejčastější příčiny problémů a jak je řešit

  Většinu problémů mezi motorkáři a řidiči aut by vyřešilo, kdyby se jedna skupina dokázala vžít do té druhé. Jenomže velká část řidičů za řídítky motorky nikdy neseděla, a tak nedokáže posoudit, jak se její jízdní vlastnosti liší. Motorkáři zase zapomínají, že oni sice většinou vyjíždí pro radost, ale na silnicích potkávají řidiče, kteří třeba vystresovaní spěchají do práce.

 • Muž pije pivo při řízení auta
  15. dubna 2024|Petr Pohůdka
  Bodový systém a pokuty 2024

  Od ledna roku 2024 platí v České republice nový bodový systém. Pro řidiče by měl být přehlednější. Vážné přestupky jsou postihovány přísněji, u banálních provinění se tresty naopak zmírnily. Jaké jsou hlavní změny a kde najdete bodový stav řidiče?

 • Koupě ojetého auta
  08. dubna 2024|Petr Pohůdka
  Jak dovézt auto z Německa: Vše, co potřebujete vědět

  Německý trh s ojetinami je v mnoha ohledech lákavější než ten český. Za západními hranicemi se dají pořídit modely, které v tuzemsku často chybí. Jak koupit auto v Německu a co je potřeba k přihlášení vozidla ze zahraničí? Připravili jsme pro vás průvodce nákupem auta v Německu.

 • výlet na motorce v horách
  06. dubna 2024|Jana Březinová
  Výlety na motorce do Rakouska a Německa – méně známé mototrasy přes Alpy

  Když se řeknou Alpy, nejspíš každý motorkář si vybaví legendární Grossglocknerstrasse. Tentokrát pro vás máme tipy na jiné alpské silnice. S krásným povrchem, plné zatáček a dechberoucími výhledy. Vydejte se s námi na dva výlety na motorce do Rakouska a Německa.

 • žena u moře - zájezd last minute
  04. dubna 2024|Jana Březinová
  Vyplatí se koupit first minute zájezd?

  Prodeje first minute pobytů vrcholí v lednu a únoru, cestovní kanceláře za včasnou koupi slibují slevy až 50 %. Skutečně se vyplatí objednat dovolenou s několikaměsíčním předstihem a máte ještě teď šanci ulovit výhodnou first minute nabídku?