Vytopení souseda

 • Stačí jen chvilka nepozornosti a problém je na světě

 • Co dělat, pokud se vám podaří vytopit souseda?

 • V takovém případě pomůže dobře nastavená pojistka

Pro sjednání pojištění majetku vyberte jednu z možností:

Když voda škodí…

Vytopení bytu je podle statistik pojišťoven jednou z nejčastěji řešených pojistných událostí. Mezi nejčastější příčiny vytopení vodou patří prasklé vodovodní potrubí, vyteklá pračka či myčka, nefunkční vodovodní kohoutek nebo závady na koupelnovém či kuchyňském vybavení.

Prakticky kvůli maličkostem jde většinou o škody v řádu desetitisíců korun. Pokud ale voda nateče do drahé elektroniky nebo poškodí luxusní podlahu, která se dneska už nevyrábí, může se šplhat k astronomickým výšinám.

Žít s promočeným stropem, zvlněnou podlahou nebo mapami na stěnách se nechce pravděpodobně nikomu z nás. Estetická stránka je samozřejmě jedna věc. Nesnesitelná vlhkost v domě či bytě druhá.

Kdo ale za škodu způsobenou unikající vodou zodpovídá? A jakou pojistku sjednat, abyste mohli v klidu spát nebo odjet na zaslouženou zahraniční dovolenou?

Měli byste vědět!

Odstranění škod napáchaných vodou musíte zvládnout do 30 dnů. Pokud není náprava z vaší strany do této doby realizovaná, soused si může škodu odstranit sám a po vás pak bude vymáhat všechny vynaložené náklady.

Co dělat, pokud vytopíte souseda?

V případě vytopení je obvykle potřeba počítat s tím, že škody v naší domácnosti bývají obecně menšího rozsahu než ty u sousedů, jimž voda často poškodí omítky, vybavení bytu nebo dokonce elektroinstalaci.

V první řadě je nicméně potřeba neprodleně zavřít přívod vody a kontaktovat souseda pod vámi. Vaší povinností je co nejdříve zajistit náhradu škod, které voda napáchala. A tady se dostáváme k finanční náročnosti celé operace.

Pokud nemáte uzavřené pojištění odpovědnosti, veškeré škody musíte uhradit z vlastní kapsy. Problémem mohou být také nevhodně nastavené nebo zastaralé pojistné smlouvy, které nekryjí všechna rizika.

Jistou komplikací představují i výluky z pojistného plnění nebo třeba skutečnost, že škoda byla způsobena v důsledku výrobní vady elektrospotřebiče (typicky pračky nebo myčky). V takovém případě bude potřeba vymáhat škodu na dodavateli.
Co dělat, pokud soused vytopí vás

Opačnou situací je, pokud soused pro změnu vytopí vás. V první řadě je potřeba odhalit příčinu. Za mokrý strop nejčastěji může poškození odpadu, stupaček nebo rozvodů. Problémem může být ale i protékající pračka, myčka nebo přetékající vana. V každém případě byste měli sousedy neprodleně kontaktovat a trvat na tom, ať u sebe doma zastaví přívod vody.

Pokud jsou majitelé bytu zrovna na dovolené nebo mimo domov, není od věci kontaktovat správce domu a požádat ho o zastavení hlavního přívodu vody. To proto, aby se škoda dále nezvětšovala a voda neprotékala do dalších pater.

Škodu bez většího odkladu zdokumentujte a vyfoťte. Fotografie se vám budou hodit pro pojišťovnu. Připravte si také soupis veškerého poškozeného majetku, včetně faktur nebo dokladů souvisejících s jeho pořízením.

Viník (soused) má povinnost uvést váš byt či dům do původního stavu (tj. stavu před vytopením), a to buď vlastními silami, nebo s pomocí najatého řemeslníka a uhradit veškeré náklady, které přitom vzniknou.

I zde samozřejmě platí, že pokud škodu neodstraní ve lhůtě do 30 dnů, můžete ji odstranit svépomocí a veškeré náklady pak nárokovat po viníkovi. Pokud se nemůžete s viníkem dohodnout po dobrém, můžete kvůli vytopenému bytu podat na souseda žalobu o náhradu škody.

Jaké pojištění vás ochrání?

I v tomto případě se vyplatí mít uzavřené pojištění nemovitosti a domácnosti, kdy vám vaše pojišťovna vyplatí peníze za opravu a odstranění škod způsobených unikající vodou. Pojišťovna pak bude úhradu škody vymáhat po vašem sousedovi. Složitější je varianta, kdy pojištění domácnosti sjednané nemáte, a soused odmítá vinu za vytopený byt. V takovém případě vám nezbyde nic jiného, než řešit spor žalobou.

Pamatujte, ale že pojištění domácnosti se vztahuje pouze na domácnost pojistníka, nikoli domácnost souseda. Proto doporučujeme uzavřít též pojištění odpovědnosti, ze kterého se úhrada škod hradí v případě, kdy pro změnu vy vytopíte souseda. Pokud k této situaci opravdu dojde, stačí pojistnou událost nahlásit pojišťovně, která k sousedovi vyšle likvidátora. V případě, že výše uvedené pojištění nemáte, počítejte s tím, že škodu budete muset uhradit z vlastní kapsy.

Kdo zodpovídá za škodu?

 • U nájemního nebo družstevního bytu

  V nájemním bytě nebo v družstevním domě řeší tento problém obvykle pronajímatel či družstvo. Vždy nicméně doporučujeme pročíst smlouvy a stanovy a sjednat si odpovídající pojistku. Řada majitelů bytových domů a bytů pojištění odpovědnosti přímo vyžaduje.

 • U soukromého bytu

  U soukromého bytu zodpovídáte za svůj byt vy, ovšem v dokumentu, kde jsou rozdělena práva k nemovité věci, mohou být uvedené některé části, které jsou společné všem vlastníkům.

Jak předejít vytopení?

 1. Dbejte na dobrý technický stav vybavení domácnosti

 2. Například u pračky kontrolujte těsnící gumu u dvířek, hadici a její těsnění, filtr a jeho čistotu

 3. Nezapomínejte na pravidelnou údržbu dřezu, myčky, umyvadla a toalety

 4. Nepoužívejte agresivní saponáty

 5. Nezatěžujte hadice a vývody těžkými předměty (typicky mokrými hadříky)

 6. Nenechávejte pračky a myčky v provozu, když nejste doma

 7. Pokud dům nebo byt opouštíte na delší dobu, zavřete hlavní uzávěr vody

 8. Alespoň 2x do roka zkontrolujte topení, jestli neobjevíte známky poškození

 9. Udržujte odpadní potrubí v bezvadném stavu

 10. Sjednejte si pojištění odpovědnosti a pravidelně aktualizujte smlouvy týkající se pojištění nemovitosti a domácnosti

Spočítejte si cenu pojištění vašeho majetku

Srovnaný magazín

Potřebujete poradit?


Využijte naše bezplatné poradenství. Naši specialisté jsou vám k dispozici.