majetek- header
 • Online rychlé srovnání

 • Vše vyřídíte z pohodlí vašeho domova

 • Úspora až 40 %

Podle statistik dojde ročně k více než 5000 požárům s celkovou škodou téměř 500 milionů korun. Když k této informaci připočtete dalších cca 4000 krádeží, které výslednou škodu v bytech a rodinných domech ještě navyšují, pravděpodobně budete přemýšlet, jak majetek odpovídajícím způsobem ochránit. Jednou z možností je sjednání pojištění majetku a odpovědnosti občanů.

K čemu je pojištění majetku a odpovědnosti občanů dobré?

Tento druh pojištění vás podrží při mimořádných událostech, mezi které patří například požár, výbuch, úder blesku, poškození vodovodu nebo zatečení. Pojistka se ale také vztahuje ke krádežím nebo škodám způsobeným vandalismem. Pojištění majetku a odpovědnosti občanů, které spadá pod neživotní pojištění, poskytuje komplexní ochranu vašeho domova a to ať už se jedná o:

 • Rodinný dům

 • Chaty, chalupy

 • Byty v osobním vlastnictví

 • Garáže

 • Rekreačně obývané nemovitosti apod.

Domácnost vs. nemovitost

Při uzavírání pojištění majetku se pravděpodobně setkáte se dvěma základními druhy pojistek. Tou první je pojištění nemovitosti, které kryje váš majetek. V tomto případě platí, že budova, kterou hodláte pojistit, musí být pevně spojena základy se zemí. Pojistná ochrana se vztahuje například na požár, povodeň, pád stromu, vichřici a další rozmary počasí. Tady je ale potřeba mít na paměti, že pojistka kryje pouze nemovitost jako takovou (nikoli její vybavení).

Pak existuje tzv. pojištění domácnosti, které naopak chrání vybavení nemovitosti. Tady je ale potřeba pojistku správně nastavit. To proto, aby nebyla domácnost podpojištěná, a vy jste v případě pojistné události získali odpovídající plnění. Při sestavování pojistky si proto do pojistné částky započítejte veškeré vybavení vaší domácnosti a to včetně oblečení, nádobí a dalších drobných věcí.

Chraňte sebe i okolí

Specifickým typem pojistné ochrany je potom pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku třetích osob, které chrání nejen vás, ale třeba také známé nebo sousedy v okolí. Pojištění odpovědnosti občanů, dnes známé spíš jako pojistka na blbost, může zahrnovat třeba odpovědnost v běžném občanském životě, která chrání například vašeho souseda před vytopením vodou z vaší porouchané pračky. Případné škody za vás zaplatí pojišťovna. Tato pojistka ve finále kryje:

 • újmy na zdraví a životě třetích osob

 • škody na majetku třetích osob

 • následné finanční újmy v důsledku výše uvedených škod

 • regresní nároky zdravotních pojišťoven či orgánů nemocenského pojištění

Pokud si sjednáte pojištění majetku a odpovědnosti občanů v rámci jedné pojistné smlouvy, řada tuzemských pojišťoven vám může nabídnout výhodnější cenu nebo alespoň menší slevu. V případě, že si nejste výběrem pojistky nebo jejím nastavením jistí, je dobré obrátit se na zkušeného pojistného specialistu, který konkrétní životní situaci posoudí, namodeluje a najde pro vás optimální řešení.

© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Zprostředkování telekomunikací a energií zajišťuje společnost Tarifomat, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).