Cestovní pojištění – srovnání cen

Pojištění domácnosti spadá do kategorií neživotního pojištění a jeho cílem je pokrýt případné škody na vybavení vašeho domu či bytu. Velmi zjednodušeně můžeme tento produkt vysvětlit na příkladu nemovitosti obrácené vzhůru nohama. Vše, co z ní vypadne, spadá do pojištění domácnosti. Abyste ale v případě škodné události získali od pojišťovny maximální pojistné plnění, je potřeba pojistku správně vybrat a zodpovědně nastavit.

Co všechno kryje pojištění domácnosti?

Pojištění domácnosti patří mezi standardní pojistné produkty pojišťoven. Samotná pojistka je koncipována tak, aby pokryla škody na vybavení domácnosti a na věcech, které jsou její součástí. V zásadě tak produkt ochraňuje movité věci v místě pojištění pro případ zničení (přírodní katastrofy, vytopení, požár apod.) nebo například krádeže.

Mezi movité věci, které spadají pod pojistnou ochranu, patří téměř vše a to od nábytku přes elektrické spotřebiče až po cennosti a peníze. Pojišťovny nicméně mají obvykle připraveny různé varianty podle hodnoty pojištěných věcí a požadovaných limitů. V každém případě je ovšem potřeba dbát na to, ať není vaše domácnost podpojištěná.

Co to znamená v praxi? Stav, kdy je pojišťovaný předmět (případně celá domácnost) zhodnocen a pojištěn na nižší částku, než je jeho skutečná hodnota. V případě škodné události tak pojistník neobdrží prostředky odpovídající skutečné hodnotě majetku, ale pojistné plnění bude nižší, což může být při pořizování nového vybavení problém.

  • Mohlo by vás zajímat: Jak je na tom pojištění domácnosti a rozbitý telefon? Pojištění proti poškození mobilního telefonu (či jiného majetku, který je součástí domácnosti) bývá součástí některých pojištění domácnosti, zpravidla u dražších variant. U škod způsobených třetí osobou se pak škody hradí z pojištění odpovědnosti (viz níže). Pojištění domácnosti tak může řešit kromě mobilního telefonu i rozbití televize, skleněné vitríny nebo jiného nábytku či spotřebiče náchylného k poškození/zničení.
  Spočítejte si pojištění majetku

Má smysl pojištění domácností v nájemním bytě?

Pojištění domácnosti a nájemník – jde to vůbec dohromady? Rozhodně! Pokud není platba pojištění domácnosti vámi obývané nemovitosti zahrnuta v nájemní smlouvě, vyplatí se sjednat individuální pojistku. Ta se totiž bude vztahovat na vaše věci, které jsou součástí pronajatého bytu.

Chcete si sjednat maximální míru pojistné ochrany? Sjednejte si pojištění domácnosti a odpovědnost za škodu. V tomhle případě bude předmětem pojištění ochrana pojištěné osoby pro případy, kdy způsobí jinému subjektu škodu, za kterou pojištěný odpovídá, a kterou je také povinen nahradit.

Pojištění odpovědnosti za škodu se dělí na dvě části – škody způsobené na majetku a škody, způsobené na zdraví či životě třetích osob. Škodu můžete způsobit nejen vlastní nepozorností, ale též provozem vašeho majetku, činností dalších členů domácnosti, či aktivitou domácího mazlíčka, který v domácnosti žije.

 

Jak pojištění domácnosti správně vybrat a nastavit?

Pojištění domácnosti můžete řešit za sebe jako jednotlivce nebo za celou rodinu (v rámci rodinného pojištění) a to prakticky u kterékoli pojišťovny, která tento pojistný produkt nabízí. Protože je ale nabídek velké množství, je občas složité se v nich bezpečně zorientovat. Proto je dobré využít praktických online kalkulaček a srovnávačů pojištění domácnosti, které vám prozradí, kde sjednat pojištění domácnosti nejlevněji.

I tady ale platí, že cena je jedním, nikoli jediným parametrem, který byste měli při výběru a sjednávání pojistky zohlednit. Mnohem větší váhu a vypovídací schopnost mají limity pojistného plnění a výluky, které vás mohou v případě škodné události nepříjemně překvapit. Pokud si nevíte s výběrem vhodné pojistky rady, je na místě oslovit zkušeného pojišťovacího specialistu, který konkrétní životní situaci namodeluje a navrhne vám odpovídající řešení.

Spočítejte si pojištění majetku
Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 21

Proč si sjednat pojištění majetku?

  • Váš domov je tam, kde se cítíte bezpečně. S pojištěním majetku o tento pocit nepřijdete i v nebezpečných situacích.
  • Díky různým druhům pojištěním majetku si můžete pojistit nemovitost, domácnost, jízdní kolo i bazén.
  • Pojistit si můžete i rekreační objekt. Díky tomu můžete v klidu spát a nemyslet na případné zloděje na vaší chatě.
  • Pojištění se nevztahuje pouze na budovu, ale i na to, co se nachází na zahradě – tedy například i na materiál na rekonstrukci.
  • Pokud jste vášnivý sportovec, jistě vás potěší i to, že se pojištění vztahuje na sportovní vybavení.