Jak správně stanovit pojistnou částku u pojištění majetku?

U pojištění majetku si dejte pozor na správné určení pojistné částky. Jinak se může stát, že bude vaše nemovitost podpojištěná a v případě pojistné události vám pojišťovna neuhradí celou škodu. Pojistnou smlouvu byste také měli pravidelně aktualizovat, a to zejména teď v době vysoké inflace.

Ujasněte si pojmy – pojistná hodnota, pojistná částka

U pojištění majetku je důležité rozlišovat dva pojmy.

 • Pojistná hodnota je skutečná hodnota vašeho majetku, tedy částka, za níž byste dokázali právě teď vše znovu nakoupit nebo postavit.

 • Pojistná částka (neboli pojistný limit) je suma, na níž uzavíráte pojištění – jedná se tedy o maximální částku, kterou vám pojišťovna za pojistnou událost vyplatí.


Pojistnou částku si stanovíte ve smlouvě a měla by odpovídat pojistné hodnotě majetku. V opačném případě hrozí podpojištění. Pojistná částka také výrazně ovlivňuje výši pojistného. Čím vyšší je, tím bude pojistka dražší. Správné stanovení pojistné částky je proto naprosto stěžejní.

Dejte si pozor na podpojištění i přepojištění

Často se stává, že si pojistnou částku určíte příliš nízko, a tak dochází k podpojištění. Nastane-li pojistná událost, bude vám pojišťovna krátit pojistné plnění ve stejném poměru ke škodě, v jakém byla pojistná hodnota vůči pojistné částce.

Jak to vypadá v praxi?

Vaše domácnost dosahuje hodnoty 1 milionu korun, ale vy uzavřete pojištění jen na 500 tisíc korun, to znamená 50 % hodnoty. Když dojde k pojistné události a vznikne škoda 300 tisíc korun, pojišťovna vám plnění sníží ve stejném poměru, tj. 50 % a vyplatí vám pouze 150 tisíc korun.

Konkrétní pravidla podpojištění si stanovuje každá pojišťovna. Ke krácení plnění nemusí přistoupit vždy. Pojišťovna se pro krácení rozhodne třeba jen za předpokladu, že pojistná částka je nižší o více jak 15 % ve srovnání se skutečnou hodnotou majetku. Ustanovení o podpojištění najdete v pojistných podmínkách každé pojišťovny.

Opakem je přepojištění, k němuž dochází, když je pojistná částka vyšší ve srovnání se skutečnou hodnotou majetku. V tom případě vám pojišťovna vyplatí maximálně částku odpovídající pojistné hodnotě. Budete tak zbytečně platit vysoké pojistné, ale více peněz, než kolik činí reálná škoda, od pojišťovny stejně nedostanete.

Rozdíl mezi pojištěním nemovitosti a domácnosti

Než se pustíme do stanovení správné pojistné částky, upřesníme si oba pojistné produkty. Jaký je mezi nimi rozdíl?

 • Pojištění nemovitosti chrání stavbu jako takovou, tedy stěny, střechu, okna, kuchyňskou linku nebo sprchový kout.

 • Pojištění domácnosti se vztahuje na vybavení, například na nábytek, spotřebiče, oblečení, knížky či peníze a cennosti.


Pokud jste majitelem nemovitosti a zároveň ji obýváte, vyplatí se uzavřít jak pojištění nemovitosti, tak pojištění domácnosti. Na pojištění bych však měli myslet i lidé bydlící v nájmu.

Jak si stanovit pojistnou částku u pojištění nemovitosti

U pojištění nemovitosti vám s určením pojistné částky pomůže znalecký posudek. Pojistná částka by měla odpovídat ceně, za níž byste dnes na stejném místě postavili stejnou nemovitost ve stejné kvalitě – to je tzv. nová cena. Pozor na to, že u rodinných domů se nejedná o tržní cenu nemovitosti, tedy částku, za níž byste dokázali nemovitost aktuálně prodat.

U pojištění bytu v bytovém domě se ke stanovení pojistné částky používá cena, za níž byste v současné době pořídili srovnatelný byt ve stejné lokalitě.

Chraňte si střechu nad hlavou

Požár nebo přírodní živel vás mohou připravit o bydlení během pár sekund. Chraňte svůj domov s pojištěním nemovitosti. Sjednejte si výhodné pojištění rychle a jednoduše online s naší kalkulačkou.

Vyberte jednu z možností:

Jak si stanovit pojistnou částku u pojištění domácnosti

Při pojištění domácnosti berte v úvahu všechny věci, které doma máte. Sečtěte hodnotu veškerého movitého vybavení a osobních věcí – stanovte částky podle cen, za něž byste všechny věci pořídili právě teď. Existují dva základní způsoby, jak hodnotu vybavení stanovit.

1. Sepište si všechny položky domácnosti

Pro opravdu přesný odhad pojistné částky si sestavte seznam všech věcí v domácnosti, na něž se vztahuje pojištění. Postupujte po jednotlivých místnostech a v každé si zapište položky dle následujícího seznamu:

 • vybavení bytu: nábytek, koberce, světla,

 • elektronika: kuchyňské spotřebiče, pračka, počítač, televize, anténa, Wi-Fi router,

 • věci osobní potřeby: oblečení, obuv, sportovní vybavení, knihy, fotoaparát,

 • dekorace, obrazy, květiny,

 • peníze, cennosti, starožitnosti, šperky.

Po sestavení seznamu věcí přiřaďte ke každé položce částku – nejlépe podle účtenky. Pokud jste ovšem domácnost zařizovali už před několika lety, mohou být částky na účtenkách o mnoho nižší než dnes. V takovém případě raději odhadněte, za kolik byste vybavení domácnosti nakoupili při dnešních cenách.

U některých pojišťoven pokrývá pojištění domácnosti i stavební prvky, jako jsou schody, podlahy, vestavěný nábytek či vestavěná kuchyňská linka. Jindy se na tyto napevno uchycené části vybavení vztahuje naopak pojištění nemovitosti. Zjistěte si tuto informaci před podpisem smlouvy a podle toho seznam věcí pro pojištění domácnosti upravte.

2. Stanovte pojistnou částku odhadem

Nechcete-li stanovením přesné částky pro pojištění majetku trávit tolik času, můžete využít přibližné určení hodnoty domácnosti pomocí jednoduchého vzorečku podle velikosti bytu.

 • Zjistěte podlahovou plochu domácnosti v metrech čtverečních.

 • Stanovte si koeficient – pojistnou částku na 1 m2. Doporučujeme počítat minimálně s 6 000 Kč, u menších a moderně vybavených bytů raději více.

 • Vynásobte metry čtvereční určeným koeficientem.

 • K výsledné částce přičtěte hodnotu nadstandardního vybavení domácnosti.

Příklad: Chcete si pojistit byt o výměře 70 m2 a počítáte s pojistnou částkou 6 000 Kč/m2. V bytě máte OLED televizi za 50 tisíc korun. Výsledná pojistná částka se spočítá následovně: (70 * 6 000) + 50 000 = 470 000 Kč.

Do nadstandardního vybavení započítejte drahou elektroniku, luxusní spotřebiče v kuchyni, designové kousky nábytku, starožitnosti a další cennosti, ale také třeba drahé sportovní vybavení.

U tohoto vybavení opět platí, že byste měli brát v úvahu aktuální ceny vybavení, nikoliv ty, za něž jste je pořídili. Pokud jste koupili před 5 lety OLED televizi za 40 tisíc korun, ale současná cena srovnatelného výrobku činí 50 tisíc korun, počítejte právě s aktuální částkou.

Stanovení pojistné částky odhadem je sice mnohem rychlejší, ale méně přesné. Mějte na paměti, že tímto způsobem může dojít k podpojištění. Rozhodně se vyplatí věnovat výpočtu pojistné částky dostatečné množství času nebo si přizvat na pomoc vyškoleného poradce.

Chraňte vybavení vašeho domu

Pomůžeme vám s pojištěním elektroniky, nábytku i starožitností už od 150 Kč měsíčně.


Vyberte jednu z možností:

Na co si dát pozor při pojištění majetku

Zmatek v pojistných produktech

Jak už jsme zmínili, je potřeba rozlišovat pojištění nemovitosti a pojištěním domácnosti. V každém případě se vám bude hodit také pojištění odpovědnosti, které kryje škody vzniklé u sousedů, třeba když vytopíte byt pod vámi.

Neaktualizování pojistné částky

Sjednanou smlouvu byste měli pravidelně aktualizovat. Právě teď rostou ceny kvůli vysoké inflaci, a tak je velmi pravděpodobné, že částka, na níž si pojišťujete svůj majetek, bude podhodnocená.

„Pojištění domácnosti či nemovitosti by majitelé měli revidovat zhruba každé dva až čtyři roky nebo v případě, že dojde k nějaké větší změně, například rekonstrukci,“ říká Ladislav Bělina, produktový ředitel Slavia pojišťovny pro E15. Vzhledem k současné inflaci se vyplatí smlouvu revidovat každý rok.

S aktualizací smlouvy může pomoci indexace. Pokud se pro ni rozhodnete, bude se pojistná částka průběžně navyšovat dle pravidel stanovených v pojistných podmínkách. Ani indexace ovšem nezajistí, že bude vaše nemovitost vždy pojištěna na odpovídající částku, protože nedokáže zohlednit všechny faktory, které mají vliv na vývoj cen nemovitostí na trhu.

Žádné důkazy o vybavení bytu

Abyste měli v případě pojistné události snazší jednání s pojišťovnou, uchovejte si důkazy o vybavení domácnosti, především o tom nadstandardním. Schovejte si účtenky – nejlépe je naskenujte a uložte na USB disku někde mimo domov, pokud by došlo například k požáru. Podobně uchovejte také fotografie bytu a jeho vybavení.

Nedostatečné zabezpečení

Pojištění domácnosti kryje riziko vloupání, a tak bude pojišťovnu zajímat, jak je váš dům či byt zabezpečen. Čím vyšší si nastavíte limity plnění, tím lépe musí být domácnost zabezpečena, abyste mohli uzavřít odpovídající pojištění. Pokud dojde k pojistné události a pojišťovna zjistí, že jste zabezpečení zanedbali nebo se informace ke smlouvě nezakládaly na pravdě, bude vám plnění krátit.

Pozor na sublimity pojištění

V pojistných podmínkách můžete narazit na sublimity pojištění. Jedná se o omezení celkového pojistného plnění. K nejčastějším sublimitům se řadí pojistný limit na věci uložené ve vedlejších prostorách (garáži, sklepě apod.).

Příklad: Sublimit na věci uložené ve vedlejších prostorách pojišťovna stanovuje na 30 % z pojistné částky. Pokud si domácnost pojistíte na 1 milion korun, za věci uložené v garáži vám pojišťovna vyplatí maximálně 300 tisíc korun.

Sublimit může být stanoven rovněž maximální částkou, a to i na konkrétní předměty. Velmi často se setkáte například se sublimitem na elektroniku nebo na cennosti (šperky, starožitnosti).

Příklad: Pojišťovna stanovuje sublimit na elektroniku 30 tisíc korun. Pokud jste jen televizi pořídili za 50 tisíc korun, je očividné, že máte pojištění nastavené špatně.

Neplaťte za své chyby

Pojištění odpovědnosti za vás vyřeší škody, které způsobíte cizímu majetku či zdraví. Může jít o spadlý strom na sousedovu střechu, polití cizího počítače kávou či pokousání kolemjdoucího vaším psem.

V jakých cenách pojišťovna poskytuje plnění

Před podpisem pojistné smlouvy si pečlivě nastudujte, jakým způsobem pojišťovny přistupují k plnění v případě pojistné události. Nejčastěji se setkáte s plněním v nových cenách, pojištění domácnosti na časovou cenu by vás mohlo nepříjemně překvapit.

 • Nová cena je cena, za níž pořídíte stejnou nebo srovnatelnou věc v dnešních cenách. Jednoduše řečeno vám pojišťovna vyplatí takovou částku, abyste si nakoupili nové vybavení ve stejné kvalitě. Vzhledem k současné inflaci bude nová cena pravděpodobně výrazně převyšovat původní pořizovací cenu.

 • Časová cena je cena, kterou mělo vybavení těsně před pojistnou událostí. Stanoví se z pořizovací ceny s přihlédnutím k opotřebení či jinému znehodnocení věci. V určitých situacích však může dojít naopak ke zhodnocení, jako je tomu například u starožitností, jejichž hodnota v čase roste.

 • Obecná cena je cena, za níž můžete danou věc prodat právě teď v místě pojištění, např. za kolik byste vybavení prodali v bazaru.

Češi pojištění majetku dlouhodobě podceňují

Na rizika podpojištěného majetku upozornilo tornádo na Moravě v roce 2021. Situace se od té doby ještě zhoršila a kvůli vysoké inflaci se podpojištění majetku dále prohlubuje. „Z detailních výsledků členských pojišťoven působících v tomto segmentu vyplývá, že aktuálně se neočekává existence podpojištění pouze u 30 % pojistných smluv u nemovitostního pojištění občanů. U dalších cca 14 % pojistných smluv výše podpojištění vychází do 10 % a dále již významný rozsah podpojištění v úrovni od 20 % do 49 % nastává u 41 % pojištěného portfolia a u zbývajících 15 % smluv dokonce výše podpojištění přesahuje úroveň 50 %,“ upřesňuje Petr Jedlička, pojistný analytik České asociace pojišťoven.

Z průzkumu asociace vyplývá, že pojištění domácnosti má uzavřeno 65 % Čechů a 55 % obyvatel má pojištění nemovitost.

Autor - Jana Březinová
Jana BřezinováVíce článků autora

Jak se vám tento článek líbil?

Sdílet článek

Související články

 • Lyže na horách zapíchnuté ve sněhu
  25. listopadu 2023|Jana Březinová
  Pojištění sportovního vybavení: Kryje i krádež lyží před chatou?

  Každoročně je v Alpách odcizeno sportovní vybavení za stovky milionů korun, zloději lyží a snowboardů se vyskytují i v českých horách. Sportovní vybavení si můžete pojistit v rámci cestovního pojištění nebo pojištění domácnosti. Dokáže ale pojistka ochránit lyže odložené před restaurací? Čtěte, jak české pojišťovny přistupují k pojištění sportovního vybavení.

 • deratizér v obleku
  17. listopadu 2023|Magdaléna Kubečková
  Hubení hmyzu a škůdců vám proplatí pojišťovna

  Za hubení hmyzu nebo hlodavců možná utrácíte zbytečně. Deratizaci, dezinsekci nebo likvidaci vosích hnízd poskytují pojišťovny v rámci asistenčních služeb. Vašeho deratizátora vám ale neproplatí: využívají vlastní smluvní partnery. Připravili jsme pro vás přehled asistenčních služeb našich smluvních pojišťoven v oblasti hubení škůdců. K tomu 7 snadných kroků, jak postupovat, pokud chcete, aby vám deratizaci nebo dezinsekci proplatila pojišťovna. 

 • Náhrobní kámen s věncem
  13. října 2023|Jana Březinová
  Pojištění hrobu chrání před řáděním přírodních živlů i vandalů

  Hřbitovní stavby nejsou levná záležitost – poškození vichřicí nebo vandaly znamená náklady na opravu v řádech desítek tisíc korun. Proto se vyplatí zvážit pojištění hrobu, které vyjde jen na několik set korun ročně. Některé pojišťovny ho dokonce automaticky zahrnují do pojištění jiné stavby.

 • Figurka Lego
  15. září 2023|Jana Březinová
  LEGO, akční figurky a další sběratelské kousky. Jak je pojistit?

  V kostičkách LEGO nebo pár sběratelských kartičkách můžete mít doma stovky tisíc korun, a tak by vám nemělo chybět kvalitní pojištění. Netradiční sběratelské předměty můžete zahrnout do běžného pojištění domácnosti nebo je pojistit jako sbírku – pak se vám bude hodit znalecký posudek.

 • Muž s kufrem odchází z domu
  21. července 2023|Petr Pohůdka
  Zabezpečení domu před dovolenou: Jak ochránit domov před nezvanými hosty?

  Před odjezdem na dovolenou nejspíš řešíte organizaci celé cesty a balení. Zapomínat byste ale neměli ani na adekvátní zabezpečení bytu či domu. Váš opuštěný domov se totiž snadno může stát terčem zlodějů. Jakým způsobem nezvané hosty od „návštěvy“ odradit?

 • Bouřka s blesky nad městem
  13. července 2023|Petr Woff
  Hromosvod nestačí. 5 rad, jak při bouřce ochránit svoje spotřebiče

  Blesky zvyšují napětí v elektrickém vedení a následně ničí elektroniku, bojlery nebo elektrokotle. Bouřky takhle poškodily už každého čtvrtého Čecha a každoročně přibývají další případy. Přepěťová ochrana není drahá, stojí řádově stovky až tisíce Kč, ale každá technická vychytávka má svoje slabiny. Proto odpojte svoje spotřebiče ze sítě, pokud odcházíte ven anebo vidíte, že se obloha zatáhla bouřkovými mračny.

 • Oheň v grilu
  03. července 2023|Petr Pohůdka
  Škoda za 3,5 milionu: Co se může stát při grilování?

  Požár rodinného domu s celkovou škodou ve výši 3,5 milionu korun. Příčina? Nedbalost při manipulaci s grilem. To není modelový příklad z manuálu pojišťoven, ale skutečná událost, ke které došlo loni na Liberecku. Případ bohužel není nijak výjimečný, lidé rizika spojená s grilováním často podceňují. Jak uspořádat táborák nebo grilovačku bezpečně?

 • Žena stojí před prosklenou stěnou domu
  20. dubna 2023|Petr Pohůdka
  Pojištění chaty: Proč byste si měli pojistit i hezký výhled?

  Navrhli jste si chatu tak, aby uvnitř bylo co nejvíce světla? Velká okna či prosklené dveře jsou moderní a kromě dostatku světla vám poskytnou i krásný výhled do okolí. Jenže s množstvím skleněných ploch se zvyšuje také riziko jejich rozbití. Je proto důležité tomu přizpůsobit pojištění chaty.

 • Kuchyně na chalupě
  12. dubna 2023|Petr Pohůdka
  Pojištění chaty: Jak chránit vybavení interiéru?

  Chaty už dávno nejsou místa, kde máme jen kamna a staré vybavení vyřazené před mnoha lety z domácnosti. Stále častěji na chatách vidíte vkusně vybavený interiér, do kterého majitelé investovali nemalé peníze. Je proto logické chránit svůj majetek za pomoci vhodného pojištění chaty.

 • 3 tipy, jak vybrat nejvýhodnější pojištění chalupy - Roubenka na samotě
  07. dubna 2023|Jana Březinová
  3 tipy, jak vybrat nejvýhodnější pojištění chaty

  Vlastníte chatu nebo chalupu, ale zatím ji nemáte pojištěnou? Hodnota rekreačních objektů se neustále zvyšuje, a tak vám v důsledku požáru nebo řádění přírodních živlů mohou vzniknout škody za miliony. Přitom základní pojištění chaty nemusí být nijak drahé. Poradíme, jak vybrat nejvýhodnější pojištění chaty.