Jak správně stanovit pojistnou částku u pojištění majetku?

U pojištění majetku si dejte pozor na správné určení pojistné částky. Jinak se může stát, že bude vaše nemovitost podpojištěná a v případě pojistné události vám pojišťovna neuhradí celou škodu. Pojistnou smlouvu byste také měli pravidelně aktualizovat, a to zejména teď v době vysoké inflace.

Ujasněte si pojmy – pojistná hodnota, pojistná částka

U pojištění majetku je důležité rozlišovat dva pojmy.

 • Pojistná hodnota je skutečná hodnota vašeho majetku, tedy částka, za níž byste dokázali právě teď vše znovu nakoupit nebo postavit.

 • Pojistná částka (neboli pojistný limit) je suma, na níž uzavíráte pojištění – jedná se tedy o maximální částku, kterou vám pojišťovna za pojistnou událost vyplatí.


Pojistnou částku si stanovíte ve smlouvě a měla by odpovídat pojistné hodnotě majetku. V opačném případě hrozí podpojištění. Pojistná částka také výrazně ovlivňuje výši pojistného. Čím vyšší je, tím bude pojistka dražší. Správné stanovení pojistné částky je proto naprosto stěžejní.

Dejte si pozor na podpojištění i přepojištění

Často se stává, že si pojistnou částku určíte příliš nízko, a tak dochází k podpojištění. Nastane-li pojistná událost, bude vám pojišťovna krátit pojistné plnění ve stejném poměru ke škodě, v jakém byla pojistná hodnota vůči pojistné částce.

Jak to vypadá v praxi?

Vaše domácnost dosahuje hodnoty 1 milionu korun, ale vy uzavřete pojištění jen na 500 tisíc korun, to znamená 50 % hodnoty. Když dojde k pojistné události a vznikne škoda 300 tisíc korun, pojišťovna vám plnění sníží ve stejném poměru, tj. 50 % a vyplatí vám pouze 150 tisíc korun.

Konkrétní pravidla podpojištění si stanovuje každá pojišťovna. Ke krácení plnění nemusí přistoupit vždy. Pojišťovna se pro krácení rozhodne třeba jen za předpokladu, že pojistná částka je nižší o více jak 15 % ve srovnání se skutečnou hodnotou majetku. Ustanovení o podpojištění najdete v pojistných podmínkách každé pojišťovny.

Opakem je přepojištění, k němuž dochází, když je pojistná částka vyšší ve srovnání se skutečnou hodnotou majetku. V tom případě vám pojišťovna vyplatí maximálně částku odpovídající pojistné hodnotě. Budete tak zbytečně platit vysoké pojistné, ale více peněz, než kolik činí reálná škoda, od pojišťovny stejně nedostanete.

Rozdíl mezi pojištěním nemovitosti a domácnosti

Než se pustíme do stanovení správné pojistné částky, upřesníme si oba pojistné produkty. Jaký je mezi nimi rozdíl?

 • Pojištění nemovitosti chrání stavbu jako takovou, tedy stěny, střechu, okna, kuchyňskou linku nebo sprchový kout.

 • Pojištění domácnosti se vztahuje na vybavení, například na nábytek, spotřebiče, oblečení, knížky či peníze a cennosti.


Pokud jste majitelem nemovitosti a zároveň ji obýváte, vyplatí se uzavřít jak pojištění nemovitosti, tak pojištění domácnosti. Na pojištění bych však měli myslet i lidé bydlící v nájmu.

Jak si stanovit pojistnou částku u pojištění nemovitosti

U pojištění nemovitosti vám s určením pojistné částky pomůže znalecký posudek. Pojistná částka by měla odpovídat ceně, za níž byste dnes na stejném místě postavili stejnou nemovitost ve stejné kvalitě – to je tzv. nová cena. Pozor na to, že u rodinných domů se nejedná o tržní cenu nemovitosti, tedy částku, za níž byste dokázali nemovitost aktuálně prodat.

U pojištění bytu v bytovém domě se ke stanovení pojistné částky používá cena, za níž byste v současné době pořídili srovnatelný byt ve stejné lokalitě.

Chraňte si střechu nad hlavou

Požár nebo přírodní živel vás mohou připravit o bydlení během pár sekund. Chraňte svůj domov s pojištěním nemovitosti. Sjednejte si výhodné pojištění rychle a jednoduše online s naší kalkulačkou.

Vyberte jednu z možností:

Jak si stanovit pojistnou částku u pojištění domácnosti

Při pojištění domácnosti berte v úvahu všechny věci, které doma máte. Sečtěte hodnotu veškerého movitého vybavení a osobních věcí – stanovte částky podle cen, za něž byste všechny věci pořídili právě teď. Existují dva základní způsoby, jak hodnotu vybavení stanovit.

1. Sepište si všechny položky domácnosti

Pro opravdu přesný odhad pojistné částky si sestavte seznam všech věcí v domácnosti, na něž se vztahuje pojištění. Postupujte po jednotlivých místnostech a v každé si zapište položky dle následujícího seznamu:

 • vybavení bytu: nábytek, koberce, světla,

 • elektronika: kuchyňské spotřebiče, pračka, počítač, televize, anténa, Wi-Fi router,

 • věci osobní potřeby: oblečení, obuv, sportovní vybavení, knihy, fotoaparát,

 • dekorace, obrazy, květiny,

 • peníze, cennosti, starožitnosti, šperky.

Po sestavení seznamu věcí přiřaďte ke každé položce částku – nejlépe podle účtenky. Pokud jste ovšem domácnost zařizovali už před několika lety, mohou být částky na účtenkách o mnoho nižší než dnes. V takovém případě raději odhadněte, za kolik byste vybavení domácnosti nakoupili při dnešních cenách.

U některých pojišťoven pokrývá pojištění domácnosti i stavební prvky, jako jsou schody, podlahy, vestavěný nábytek či vestavěná kuchyňská linka. Jindy se na tyto napevno uchycené části vybavení vztahuje naopak pojištění nemovitosti. Zjistěte si tuto informaci před podpisem smlouvy a podle toho seznam věcí pro pojištění domácnosti upravte.

2. Stanovte pojistnou částku odhadem

Nechcete-li stanovením přesné částky pro pojištění majetku trávit tolik času, můžete využít přibližné určení hodnoty domácnosti pomocí jednoduchého vzorečku podle velikosti bytu.

 • Zjistěte podlahovou plochu domácnosti v metrech čtverečních.

 • Stanovte si koeficient – pojistnou částku na 1 m2. Doporučujeme počítat minimálně s 6 000 Kč, u menších a moderně vybavených bytů raději více.

 • Vynásobte metry čtvereční určeným koeficientem.

 • K výsledné částce přičtěte hodnotu nadstandardního vybavení domácnosti.

Příklad: Chcete si pojistit byt o výměře 70 m2 a počítáte s pojistnou částkou 6 000 Kč/m2. V bytě máte OLED televizi za 50 tisíc korun. Výsledná pojistná částka se spočítá následovně: (70 * 6 000) + 50 000 = 470 000 Kč.

Do nadstandardního vybavení započítejte drahou elektroniku, luxusní spotřebiče v kuchyni, designové kousky nábytku, starožitnosti a další cennosti, ale také třeba drahé sportovní vybavení.

U tohoto vybavení opět platí, že byste měli brát v úvahu aktuální ceny vybavení, nikoliv ty, za něž jste je pořídili. Pokud jste koupili před 5 lety OLED televizi za 40 tisíc korun, ale současná cena srovnatelného výrobku činí 50 tisíc korun, počítejte právě s aktuální částkou.

Stanovení pojistné částky odhadem je sice mnohem rychlejší, ale méně přesné. Mějte na paměti, že tímto způsobem může dojít k podpojištění. Rozhodně se vyplatí věnovat výpočtu pojistné částky dostatečné množství času nebo si přizvat na pomoc vyškoleného poradce.

Chraňte vybavení vašeho domu

Pomůžeme vám s pojištěním elektroniky, nábytku i starožitností už od 150 Kč měsíčně.


Vyberte jednu z možností:

Na co si dát pozor při pojištění majetku

Zmatek v pojistných produktech

Jak už jsme zmínili, je potřeba rozlišovat pojištění nemovitosti a pojištěním domácnosti. V každém případě se vám bude hodit také pojištění odpovědnosti, které kryje škody vzniklé u sousedů, třeba když vytopíte byt pod vámi.

Neaktualizování pojistné částky

Sjednanou smlouvu byste měli pravidelně aktualizovat. Právě teď rostou ceny kvůli vysoké inflaci, a tak je velmi pravděpodobné, že částka, na níž si pojišťujete svůj majetek, bude podhodnocená.

„Pojištění domácnosti či nemovitosti by majitelé měli revidovat zhruba každé dva až čtyři roky nebo v případě, že dojde k nějaké větší změně, například rekonstrukci,“ říká Ladislav Bělina, produktový ředitel Slavia pojišťovny pro E15. Vzhledem k současné inflaci se vyplatí smlouvu revidovat každý rok.

S aktualizací smlouvy může pomoci indexace. Pokud se pro ni rozhodnete, bude se pojistná částka průběžně navyšovat dle pravidel stanovených v pojistných podmínkách. Ani indexace ovšem nezajistí, že bude vaše nemovitost vždy pojištěna na odpovídající částku, protože nedokáže zohlednit všechny faktory, které mají vliv na vývoj cen nemovitostí na trhu.

Žádné důkazy o vybavení bytu

Abyste měli v případě pojistné události snazší jednání s pojišťovnou, uchovejte si důkazy o vybavení domácnosti, především o tom nadstandardním. Schovejte si účtenky – nejlépe je naskenujte a uložte na USB disku někde mimo domov, pokud by došlo například k požáru. Podobně uchovejte také fotografie bytu a jeho vybavení.

Nedostatečné zabezpečení

Pojištění domácnosti kryje riziko vloupání, a tak bude pojišťovnu zajímat, jak je váš dům či byt zabezpečen. Čím vyšší si nastavíte limity plnění, tím lépe musí být domácnost zabezpečena, abyste mohli uzavřít odpovídající pojištění. Pokud dojde k pojistné události a pojišťovna zjistí, že jste zabezpečení zanedbali nebo se informace ke smlouvě nezakládaly na pravdě, bude vám plnění krátit.

Pozor na sublimity pojištění

V pojistných podmínkách můžete narazit na sublimity pojištění. Jedná se o omezení celkového pojistného plnění. K nejčastějším sublimitům se řadí pojistný limit na věci uložené ve vedlejších prostorách (garáži, sklepě apod.).

Příklad: Sublimit na věci uložené ve vedlejších prostorách pojišťovna stanovuje na 30 % z pojistné částky. Pokud si domácnost pojistíte na 1 milion korun, za věci uložené v garáži vám pojišťovna vyplatí maximálně 300 tisíc korun.

Sublimit může být stanoven rovněž maximální částkou, a to i na konkrétní předměty. Velmi často se setkáte například se sublimitem na elektroniku nebo na cennosti (šperky, starožitnosti).

Příklad: Pojišťovna stanovuje sublimit na elektroniku 30 tisíc korun. Pokud jste jen televizi pořídili za 50 tisíc korun, je očividné, že máte pojištění nastavené špatně.

Neplaťte za své chyby

Pojištění odpovědnosti za vás vyřeší škody, které způsobíte cizímu majetku či zdraví. Může jít o spadlý strom na sousedovu střechu, polití cizího počítače kávou či pokousání kolemjdoucího vaším psem.

Sjednat pojištění odpovědnosti

V jakých cenách pojišťovna poskytuje plnění

Před podpisem pojistné smlouvy si pečlivě nastudujte, jakým způsobem pojišťovny přistupují k plnění v případě pojistné události. Nejčastěji se setkáte s plněním v nových cenách, pojištění domácnosti na časovou cenu by vás mohlo nepříjemně překvapit.

 • Nová cena je cena, za níž pořídíte stejnou nebo srovnatelnou věc v dnešních cenách. Jednoduše řečeno vám pojišťovna vyplatí takovou částku, abyste si nakoupili nové vybavení ve stejné kvalitě. Vzhledem k současné inflaci bude nová cena pravděpodobně výrazně převyšovat původní pořizovací cenu.

 • Časová cena je cena, kterou mělo vybavení těsně před pojistnou událostí. Stanoví se z pořizovací ceny s přihlédnutím k opotřebení či jinému znehodnocení věci. V určitých situacích však může dojít naopak ke zhodnocení, jako je tomu například u starožitností, jejichž hodnota v čase roste.

 • Obecná cena je cena, za níž můžete danou věc prodat právě teď v místě pojištění, např. za kolik byste vybavení prodali v bazaru.

Češi pojištění majetku dlouhodobě podceňují

Na rizika podpojištěného majetku upozornilo tornádo na Moravě v roce 2021. Situace se od té doby ještě zhoršila a kvůli vysoké inflaci se podpojištění majetku dále prohlubuje. „Z detailních výsledků členských pojišťoven působících v tomto segmentu vyplývá, že aktuálně se neočekává existence podpojištění pouze u 30 % pojistných smluv u nemovitostního pojištění občanů. U dalších cca 14 % pojistných smluv výše podpojištění vychází do 10 % a dále již významný rozsah podpojištění v úrovni od 20 % do 49 % nastává u 41 % pojištěného portfolia a u zbývajících 15 % smluv dokonce výše podpojištění přesahuje úroveň 50 %,“ upřesňuje Petr Jedlička, pojistný analytik České asociace pojišťoven.

Z průzkumu asociace vyplývá, že pojištění domácnosti má uzavřeno 65 % Čechů a 55 % obyvatel má pojištění nemovitost.

Autor - Jana Březinová
Jana Březinová Více článků autora

Jak se vám tento článek líbil?

Sdílet článek

Související články

 • Hořící svíčka na vánočním stromku
  Dům a domácnost
  15. prosince 2022|Jana Březinová
  Chraňte sebe a svůj domov během vánočních svátků

  Svátky klidu a pohody se mohou díky chvilce nepozornosti proměnit v tragédii. O Vánocích roste riziko vzniku požárů, úrazů a nehod, a to i při zcela běžných činnostech, jako je úklid. Přitom většině z nich můžete předcházet. Máme pro vás tipy, na co si dát během svátků pozor.

 • Nemáte pojištěný dům - Rodina na ulici před svým domem
  Dům a domácnost
  18. listopadu 2022|Veronika Doskočilová
  Nemáte podpojištěný dům? I při malé škodě a vysokém krytí nemusíte dostat skoro nic

  Při podpojištění nemovitosti pojišťovny nemusí, ale většinou krátí pojistné plnění, a to stejným poměrem, jakým je nemovitost podpojištěná. Za určitých okolností tak můžete dostat jen zlomek toho, co vynaložíte za opravu.

 • Vosí hnízdo pod střechou
  Dům a domácnost
  22. října 2022|Veronika Doskočilová
  Kryje pojištění majetku pád parašutisty na dům nebo encefalitidu? Aneb o čem lidé často neví, že mají pojištěno

  Pojištění domácnosti a nemovitosti je nejčastěji využíváno pro situace jako vichřice, vytopení sousedů, vloupání a další. Najde se ale i řada netradičních situací, na které tato pojištění myslí. Jen o nich lidé často neví.

 • Chaty a chalupy jako trend - Roubenka
  Dům a domácnost
  20. října 2022|Veronika Doskočilová
  Chaty a chalupy jako trend

  Češi se ve velkém stěhují na chaty a chalupy. Zapomínají ale na aktualizaci pojistek. Rekonstrukce i nové vybavení zvyšuje hodnotu nemovitosti i několikanásobně.

 • Drahý obraz si můžete připojistit v rámci druhého domácího pojištění - Domácí zátiší z obrazem
  Dům a domácnost
  18. října 2022|Veronika Doskočilová
  Drahý obraz si můžete pojistit v rámci pojištění domácnosti, ale i samostatně

  Máte doma drahý obraz na plátně? Většinou ho stačí zahrnout do pojištění domácnosti. U dražších kusů je ale potřeba samostatné pojištění i posudek. A hodnotí se i zabezpečení nemovitosti.

 • Průvodce koupí pozemku a výstavbou - manželé prochází stavbu domu
  Dům a domácnost
  15. října 2022|Jana Březinová
  Průvodce koupí stavebního pozemku a výstavbou

  V dnešní době představuje koupě pozemku investici v řádech milionů korun, proto jeho výběr neuspěchejte. Jinak se může stát, že se vám výstavba rodinného domu prodraží nebo vůbec nebude možná. Po zahájení výstavby předcházejte neočekávaným výdajům pomocí pojištění hrubé stavby.

 • Podpis smlouvy o pojištění majetku
  Dům a domácnost
  10. října 2022|Veronika Doskočilová
  Máte podpojištěnou nemovitost? Následky mohou být finančně likvidační

  Podpojištění nemovitosti vám v případě pojistné události plnění od pojišťovny výrazně zkrátí. Místo peněz za skutečnou škodu tak můžete dostat jen zlomek, který vám škodu nenahradí.

 • Žena maluje po rekonstrukci bytu
  Dům a domácnost
  16. září 2022|Jana Březinová
  Ceny za rekonstrukci šly rapidně nahoru, nepodceňujte to

  V posledních měsících výrazně vzrostla cena stavebních materiálů i práce řemeslníků. To znamená jediné – rekonstrukce bytu se prodraží. Na kolik teď rekonstrukce vyjde a má smysl čekat na zlevnění? Na co si dát pozor a jak ušetřit, aniž byste museli dělat kompromisy v kvalitě?

 • Poškozená střecha domu po pádu stromu
  Dům a domácnost
  12. září 2022|Vendula Flassig Vrablová
  Buďte připraveni na všechny živelné pohromy

  Přírodní živly udeří svoji silou mnohdy nečekaně a působí velké škody na relativně malém území. Tornáda, vichřice, povodně, ale i krupobití nebo oheň a sníh představují v posledních letech podstatnou část pojistných událostí, které musí pojišťovny řešit. Jen loni vyplatily za škody na majetku 6,45 miliardy korun, což byl proti roku 2020 nárůst o 117 %. Proto je nezbytně nutné pojištění nepodceňovat a samotnou pojistku správně nastavit.

 • Jak na zabezpečení chat a chalup proti zlodějům - Chata s terasou pod kopcem, kamenná cesta
  Dům a domácnost
  07. září 2022|Jana Březinová
  Jak na zabezpečení chat a chalup proti zlodějům

  Léto se chýlí ke konci a brzy začnou žně pro vykradače chat a chalup. Opuštěné rekreační objekty jsou snadnou kořistí, protože v zimních měsících mají zloději na vloupání klid. Navíc v letošním roce počet vloupání do chat a chalup vzrostl. Jak na zabezpečení chaty, aby se vám lupiči vyhnuli? A jak si správně nastavit pojištění chaty, aby vám pokrylo případné škody?

 • Pár mezi krabicemi v novém bytě
  Dům a domácnost
  29. srpna 2022|Jana Březinová
  Odpovědnost jako součást pojištění nemovitosti

  Stačí chvilka nepozornosti a můžete zavinit škody za miliony –⁠ ať už vytopíte sousedy nebo někoho srazíte na kole. Nezanedbatelné škody na cizím majetku mohou způsobit také vaše děti či domácí mazlíčci. I když máte „den blbec“, pojištění odpovědnosti vás spolehlivě ochrání. Přesto ho má sjednáno jen 39 % Čechů.

 • Prasknuté potrubí v kuchyni
  Dům a domácnost
  19. srpna 2022|Petr Pohůdka
  Výhody pojištění domácnosti v nájemním bydlení

  Bydlíte v pronajatém bytě nebo domě? To ještě neznamená, že veškeré pojištění obstará majitel nemovitosti. Podceňovat byste neměli zejména pojištění domácnosti a odpovědnosti za škodu. Proč se vyplatí sjednat pojištění bytu v nájmu a v jakých případech vás smlouva s pojišťovnou ochrání před nepříjemnostmi?

 • nájem-nebo-hypotéka
  HypotékyDům a domácnost
  05. července 2022|Vendula Flassig Vrablová
  Nájem vs. hypotéka na byt: Kdy se co vyplatí?

  Žít ve vlastním by chtěl každý. Bohužel zdaleka už ne každý si může dovolit koupit byt či dokonce dům. Rostou ceny nemovitostí, hypotéky jsou dražší a podmínky získání přísnější, ale o mnoho lépe na tom nejsou ani nájmy. Nakonec nejvíce záleží na aktuální finanční situaci.

 • asistence
  Dům a domácnost
  26. května 2022|Vendula Flassig Vrablová
  Asistenční služby u majetku: Víte, v jakých situacích se vám můžou hodit?

  Zabouchnuté dveře, deratizace nebo třeba servis elektrospotřebičů. Víte, co mají všechny tyto služby společného? Mnohé pojišťovny je nabízejí v rámci balíčků asistenčních služeb. Asistenční služby jsou totiž (minimálně v základní verzi) součástí všech majetkových pojistných smluv a extra se za ně nepřiplácí. Proto jsou často opomíjené a řada pojistníků dokonce ani netuší, že je může aktivně využívat.

 • pronájem
  Dům a domácnost
  10. května 2022|Vendula Flassig Vrablová
  Pronájem bytu: Kde hledat ty nejlepší nabídky a na co se ptát při osobní prohlídce?

  Vzhledem k aktuálním úrokovým sazbám a současné situaci jste se rozhodli pro pronájem bytu. Kde takový pronájem hledat a jak se na celý proces vlastně připravit? Máme pro vás praktické rady i tipy, které využijete při samotné prohlídce.

 • Dům a domácnost
  02. května 2022|Jana Březinová
  Jak se vyhnout požáru v domácnosti

  Většina požárů v domácnosti způsobí lidská chyba –⁠ neopatrnost, nedbalost nebo ponechání dětí či domácích mazlíčků bez dozoru. Přitom chvilka nepozornosti může zavinit obrovské škody na majetku a především zdraví. Zjistěte, jaké zásady dodržovat, abyste předešli požáru v domácnosti i jak se s ohněm vypořádat, aby byly škody co nejmenší.

 • Prohlídka bytu před koupí
  Dům a domácnost
  22. března 2022|Jana Březinová
  Kupujeme byt: Na co se zaměřit při prohlídce

  Konečně jste našli byt, který se vám líbí a chystáte se na prohlídku? Koupě bytu je obrovská investice, a tak byste neměli nic ponechat náhodě. Prohlídka představuje zásadní krok, který vám pomůže odhalit nedostatky a možné budoucí problémy. Na co si dát pozor při koupi bytu?

 • lupič páčí okno
  Dům a domácnost
  Jak zabezpečit dům proti krádeži i živlům? Vsaďte na bezpečnostní dveře i kamery

  V průběhu roku 2021 Policie ČR evidovala 24 638 krádeží a 28 321 vloupání. Spolu s dalšími zločiny tak zjistila zhruba 71 400 majetkových trestných činů. Jak dům, byt či chatu zabezpečit a ochránit před zloději a živly?

 • žena ruce nad modelem baráku
  Dům a domácnost
  31. ledna 2022|Jana Poncarová
  8 tipů, kdy vám přijde vhod pojištění domácnosti a stavby

  Ač jste sebeopatrnější, můžou v životě nastat situace, které s vámi zacloumají a způsobí vám škody. Proto existuje pojištění. Pojistit si dnes můžete opravdu cokoliv, co je vám drahé. Vybavení domácnosti, sbírku umění i stavbu samotnou. Vysvětlíme vám, jaký je rozdíl mezi jednotlivými typy pojistek a proč vám v současné nejisté době přijdou vhod.

 • Podpis smlouvy - model domu
  Dům a domácnost
  22. ledna 2022|Jana Poncarová
  Co vše kryje pojištění stavby?

  Každý, kdo má majetek, se ho snaží chránit. Ať už vlastníte rodinný dům, vilu, chatu nebo chalupu, jejich pojištění je na místě. Ukážeme vám, na co vše se vztahuje pojištění stavby a jaké možnosti pojištění nemovitosti aktuálně existují.

 • Matka s dcerou u vánočního stromu
  Dům a domácnost
  21. prosince 2021|Vendula Flassig Vrablová
  Bezpečný domov během Vánoc: Jak se chránit před požáry a jinými katastrofami

  Vánoce by měly být svátky klidu a pohody, někdy se ale kvůli malé chvilce nepozornosti promění v pohromu. To potvrzují i záchranáři, kteří každoročně zasahují u požárů a úrazů. Připomeňte si, jaká rizika na vás během Vánoc v domácnosti číhají a jak jim předcházet.

 • Obývací pokoj se zelenou sedačkou
  Dům a domácnost
  20. listopadu 2021|Vendula Flassig Vrablová
  Na co se vztahuje pojištění domácnosti? Na víc věcí, než byste možná čekali

  Pořídit si vysněný dům nebo byt je v dnešní době takovým malým vítězstvím. Stačí ale jeden nečekaný rozmar přírody nebo návštěva nenechavého zloděje a místo perfektně vybaveného interiéru vám zbydou oči pro pláč. Abyste bezpečně ochránili svůj majetek, je dobré sjednat si pojištění domácnosti. Na co všechno se tahle pojistka vztahuje a proč si ji neplést s pojištěním nemovitosti?

 • energie setreni
  EnergieDům a domácnost
  11. listopadu 2021|Monika Šaríková
  Co dělat, pokud máte vysoké zálohy na energie

  Přestože spousta lidi se teď bude snažit šetřit na spotřebě energií, výsledek se jim projeví až ve vyúčtování. Do té doby bude třeba platit vysoké zálohy, které však spousta domácností momentálně není schopna splácet. Přinášíme vám desatero rad, jak si tuto situaci alespoň trochu zlehčit.

 • Pojištění majetku - dům pod deštníkem
  Dům a domácnost
  10. října 2021|Jana Poncarová
  Jak si správně pojistit majetek?

  Každý, kdo má majetek, se ho snaží chránit. Jedním z nástrojů je pojištění. Produkty pojišťoven jsou dnes natolik rozsáhlé, že pojistit lze téměř vše. Důležité je dobře nastavit hodnotu majetku a pojištění pravidelně aktualizovat – třeba nyní, kdy zdražují nemovitosti i stavební materiál.

 • Vloupání do auta
  Dům a domácnostAuto
  27. července 2021|Petr Woff
  Které okresy ČR jsou nejrizikovější pro řidiče a majitele nemovitostí?

  Praha, Brno a Ostrava jsou nejlidnatějšími městy České republiky, takže nejčastěji figurují v tuzemské černé kronice. Ale jakmile porovnáme stejné populační jednotky, vyjdou jiné výsledky. V silničních nehodách smutně vyniká Lounsko. Vloupačky do rodinných domů a bytů jsou nejpravděpodobnější v Plzni. Srovnejme, jaké okresy ČR představují vysoké, nebo nízké riziko.

© 2023 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Zprostředkování telekomunikací a energií zajišťuje společnost Tarifomat, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky, případně platné registrace Energetického regulačního úřadu.