Tereza Tobiášová
Tereza Tobiášová

Tereza Tobiášová je česká moderátorka a scénáristka. Má ráda auta a po své nehodě i bezpečnou jízdu. Znát ji můžete například z Autosalonu na TV Prima nebo z Óčko.TV.

Jitka Chizzola
Jitka Chizzola

Jitka Chizzola už více než 25 let šéfuje české pobočce D. A. S. Rechtsschutz AG, tedy pojišťovně právní ochrany. Předtím působila ve vedoucích obchodních nebo marketingových pozicích v Rakousku, kam se na konci 70. let přestěhovala. Ve volném čase ráda cestuje a sportuje.

Jiří Pindur
Jiří Pindur

Jiří Pindur svou kariéru v pojišťovnictví začínal jako likvidátor, s řešením pojistných událostí má proto bohaté zkušenosti. Dnes je ředitelem regionálního makléřského obchodu pojišťovny Uniqa.

Když pojišťovna nabízí pojištění, slibuje perfektní ochranu. Ale jakmile dojde k pojistné události, otočí a odmítá plnění nebo ho krátí? Pojišťovny si u mnoha lidí získaly negativní pověst. Ale skutečně je chyba na jejich straně? Zjistěte, jak se orientovat v pojistných podmínkách, abyste neřešili problémy kvůli výlukám či podpojištění.

Podpojištění

Podpojištění patří u pojištění majetku k nejčastějším důvodům, proč pojišťovny neplní tak, jak si klienti představují. Vzniká v okamžiku, kdy je pojistná částka nižší než současná hodnota nemovitosti.

Jak uvádí Jitka Chizzola z pojišťovny D.A.S, v České republice často vnímáme pojištění jako nutné zlo a rozhodujícím kritériem pro jeho výběr není kvalitní ochrana, ale nízká cena. „Tady pořád narážíme na to, aby to bylo co nejlevnější. Je to potom problém, že pojišťovny musí klientovi říkat, ano, my bychom rádi, ale máte to podpojištěné.“

Nejvíce se podpojištění projeví u totálních škod, tedy při velkých požárech a živelních pohromách, jako jsou vichřice, povodně nebo záplavy. Pojišťovna vám ale bude plnění krátit i u menších škod.

Příklad podpojištění nemovitosti

Dejme tomu, že reálná hodnota vašeho domu činí 5 milionů korun, ale v pojistné smlouvě máte uvedenou pojistnou částku 2,5 milionu korun. Pokud dojde k pojistné události, bude vám pojišťovna plnění krátit.

  • Když při požáru přijdete o celý dům, vyplatí vám pojišťovna maximálně 2,5 milionu korun.

  • Při menší škodě, například 500 tisíc korun, vám pojišťovna bude plnění poměrně krátit, tudíž vám vyplatí jen 250 tisíc korun.

Pojistná částka by měla být nastavena tak, abyste si za vyplacené peníze mohli svou nemovitost opravit do původního stavu nebo ji při totální škodě znovu pořídit za aktuální ceny.

Podpojištění hrozí kvůli vysoké inflaci

Vzhledem k vysokému růstu cen nemovitostí a zrychlující inflaci byste podpojištění neměli podceňovat. V Praze vzrostla cena nemovitostí za poslední tři roky o více než 50 procent.

Podpojištění hrozí především u starších smluv a také v případech, kdy majitel provedl rekonstrukci či přístavbu, a tím hodnotu nemovitosti navýšil. Čím je smlouva starší, tím je u ní větší předpoklad podpojištění. Není výjimkou, že si lidé pojistnou smlouvu neaktualizují více než 20 let. To se ukázalo, když udeřilo tornádo na Moravě v roce 2021 – řada nemovitostí nebyla pojištěna vůbec, případně byla podpojištěna.

Pojišťovací experti doporučují provést aktualizaci smlouvy jednou za dva až tři roky. V současné době extrémní inflace se vyplatí smlouvu zrevidovat každý rok.

Indexace nepomůže vždy

Některé pojišťovny nabízejí tzv. indexaci – pojistná částka se automaticky navyšuje v průběhu pojištění. Nicméně indexace nezaručuje, že bude pojistná částka odpovídat aktuální situaci na trhu.

Jak říká Jitka Chizzola, je důležité nepředpokládat, ale pravidelně se s pojišťovnou spojit a o své pojištění se starat. Změna pojistné částky se obvykle dělá k výročí pojištění, ale můžete ji provést kdykoliv během trvání smlouvy.

Nadpojištění

Setkat se můžete i s tzv. nadpojištěním. To vznikne, když si nemovitost pojistíte na vyšší částku, než je její skutečná hodnota. Při pojistném plnění ale pojišťovna nevyplatí vyšší částku, než kolik činí odhadní cena nemovitosti. Za pojištění tak utrácíte zbytečně moc.

Podpojištění u vozidel

Podpojištění může nastat i u vozů v rámci havarijního pojištění.

Protože ceny vozidel, hlavně ojetin, jdou nahoru, respektive si drží svoji cenu. Dokonce kolegové z likvidace mi ukazovali i případy, kdy třeba tříleté vozidlo, které mělo nájezd 60 tisíc kilometrů, tak mělo úplně totožnou cenu jako fungl nové před třemi lety.

Jiří Pindurpojišťovna Uniqa

Výluky z pojištění

Nespokojenost klientů pojišťoven vyvolávají také výluky. Jiří Pindur upřesňuje, že se nemá jednat o kličky pojišťoven, ale spíše o prevenci proti zneužívání pojištění. Výluky představují seznam rizik a událostí, které nepatří do pojistného krytí. Pokud se s nimi setkáte, pojišťovna vám škodu neuhradí.

Výluky bývají obvykle uvedené ve Všeobecných pojistných podmínkách, kde se vztahují k pojistné smlouvě jako celku, a v Doplňkových pojistných podmínkách, kde se dotýkají pouze konkrétních typů připojištění.

Neovlivnitelné výluky

Patří sem válečné konflikty, teroristické útoky, vzpoury nebo povstání. U neovlivnitelných výluk většina pojišťoven neplní vůbec. Jiří Pindur v podcastu uvádí, že u válečného konfliktu ani plnění není možné, protože škody jsou tak rozsáhlé, že by pojišťovny zkrachovaly. Peníze pak pochází například z válečných reparací.

Mezi tento typ výluk se někdy řadí škody způsobené jaderným zářením vyvolaným nejen výbuchem, ale také závadou na jaderném zařízení.

Výluky obecné ovlivnitelné

Týkají se opilosti, požití omamných a psychotropních látek a podobně. Komplikovanou událost představují sebevraždy – některé pojišťovny odmítají vyplatit pojistku v případě, že k ní došlo do dvou let od podpisu smlouvy.

Výluky specifické pro konkrétní připojištění

Může se stát, že pojišťovna odmítne vyplatit pojistku například u úrazového pojištění, když k úrazu dojde v přímé souvislosti s dříve diagnostikovanou nemocí. Souvislost však musí prokázat pojišťovna.

Mezi další takové výluky můžeme zařadit úmyslné nedbání léčebných postupů nebo nevyhledání lékařské pomoci. Dále pojišťovna neposkytne plnění u kosmetických úkonů, které nejsou nezbytné z lékařského hlediska.

Výluky osobní na základě zdravotního stavu

Jde o specifické výluky pro každou osobu. Základním dokumentem pro jejich stanovení je zdravotní dotazník. Ten klient vyplňuje při sjednávání životního a úrazového pojištění.

Zdravotní dotazník byste vždy měli vyplňovat nezkresleně a pravdivě. Pokud zamlčíte jakýkoliv zdravotní problém nebo minulý úraz, nemusí pojišťovna poskytnout plnění.

Na co si dát pozor při uzavírání pojistné smlouvy

  • Srovnejte si podmínky u jednotlivých pojišťoven. Každý člověk má jiné potřeby, a proto vám nemusí vyhovovat stejné pojištění jako třeba jiným členům rodiny. 

  • Nerozhodujte se podle nejnižší ceny, ale podle toho, která nabídka naplňuje vaše požadavky. Nesnažte se za každou cenu ušetřit.

  • Před podpisem pojistné smlouvy si pojistné podmínky pečlivě nastudujte, případně si je nechte vysvětlit odborníkem či pojišťovacím makléřem. Pozornost věnujte výlukám.

  • Nesnažte se pojišťovně jakékoliv informace zatajit, lepší je sdělit i nepodstatné drobnosti než něco vynechat.

  • U životního a úrazového pojištění si dejte pozor na pravdivé vyplnění zdravotního dotazníku, ale také na podmínky karenční doby či doby léčení.

Zvolte si dostatečné limity s ohledem na to, jak budete pojištění využívat. Například u pojištění vozidla vám nejspíš budou stačit základní asistenční služby, když cestujete pouze po ČR. Když se ale s autem vydáte tisíce kilometrů od domova, vyjde vás odtah zpět domů na mnohonásobně vyšší částky, které základní asistence nepokryje.

Jaké chyby vás mohou připravit o pojistné plnění?

Pozdní kontaktování pojišťovny

Při pojistné události se snažte co nejdříve kontaktovat pojišťovnu nebo asistenční službu. Například u cestovního pojištění se jinak může stát, že vás převezou do zdravotního zařízení s příliš vysokými náklady na léčbu. Pokud se pojišťovně ozvete až po provedeném ošetření, může se vám to prodražit. Náklady na léčbu totiž mohou přesáhnout limit vašeho pojistného plnění, a rozdíl tak budete muset doplatit ze svého.

Chybějící důkazy

Pro posouzení pojistné události potřebuje pojišťovna co nejvíce důkazních materiálů. Vždy si schovávejte účtenky, když cokoliv hradíte ze svého, třeba u cestovního pojištění.

U pojištění domácnosti si schovávejte účtenky od nákupu vybavení – nábytku, spotřebičů, sportovních potřeb aj. Pojišťovna pravděpodobně bude vyžadovat doložení paragonů, aby mohla odhadnout výši škody. Některým pojišťovnám stačí podepsat čestné prohlášení o vlastnictví produktů, jiné mohou trvat alespoň na fotografickém důkazu o existenci daného vybavení.

U škod na majetku se doporučuje také nafocení škody. V ideálním případě byste totiž měli nechat místo události v původním stavu a vyčkat do příjezdu pracovníka pojišťovny. Pokud to není možné, vše důkladně zdokumentujte.

Chybně vyplněné dokumenty

U dopravní nehody vás o pojistné plnění může připravit nesprávně vyplněný Záznam o nehodě. Ve sporné situaci, kdy se nejsou účastníci nehody schopni dohodnout, uděláte nejlépe, když zavoláte policii.

Pojištění právní ochrany

Nejste spokojeni s tím, jak se vaše pojišťovna postavila k řešení pojistné události? Někdy vám s vymáháním plnění na pojišťovně může pomoci pojištění právní ochrany. To slouží jako pomoc pojištěnému při prosazování jeho oprávněných zájmů a v případě nepříznivých důsledků nahodilých právních sporů. To znamená, že pokud se dostanete do sporu s pojišťovnou a máte podezření, že vám plnění krátí neoprávněně, může pojištění právní ochrany využít.

Stejně tak se hodí jeho asistenční služba, která vám poradí se správnými postupy tak, abyste se později nedostali do problémů s pojišťovnou. Například při dopravní nehodě vám poradí, kdy přivolat policii nebo co by měl obsahovat policejní protokol.

Tereza Tobiášová
Tereza Tobiášová

Tereza Tobiášová je česká moderátorka a scénáristka. Má ráda auta a po své nehodě i bezpečnou jízdu. Znát ji můžete například z Autosalonu na TV Prima nebo z Óčko.TV.

Jitka Chizzola
Jitka Chizzola

Jitka Chizzola už více než 25 let šéfuje české pobočce D. A. S. Rechtsschutz AG, tedy pojišťovně právní ochrany. Předtím působila ve vedoucích obchodních nebo marketingových pozicích v Rakousku, kam se na konci 70. let přestěhovala. Ve volném čase ráda cestuje a sportuje.

Jiří Pindur
Jiří Pindur

Jiří Pindur svou kariéru v pojišťovnictví začínal jako likvidátor, s řešením pojistných událostí má proto bohaté zkušenosti. Dnes je ředitelem regionálního makléřského obchodu pojišťovny Uniqa.

Další epizody

Nepodceňto - Jak na prodej či koupi nemovitosti
Jak na prodej či koupi nemovitosti

Koupě či prodej nemovitosti představuje transakci za miliony korun, přesto ji někteří lidé podceňují. Je lepší zařídit si vše sám, nebo se spolehnout na realitní kancelář? Na co si dát pozor a jak ověřit technický stav nemovitosti? To a mnoho dalšího vysvětlují v podcastu Tomáš Štěpnička, ředitel pobočkové sítě M&M reality, a Pavel Štáf, zakladatel společnosti Bytecheck.

Nepodceňto - Jaký vliv mají návykové látky na řízení?
Jaký vliv mají návykové látky na řízení?

Alkohol za volantem patří k velmi častým příčinám dopravních nehod, ačkoliv v ČR platí nulová tolerance. Jak probíhá testování na alkohol a drogy nebo za jak dlouho odbouráte jedno pivo? Na tyto a další otázky odpovídá v podcastu plukovník Jiří Zlý, ředitel dopravní policie, a Ivan Douda, psycholog a odborník na pomoc závislým.

Nepodceňto - Co všechno kryje pojistka na blbost?
Co všechno kryje pojistka na blbost?

Pojištění odpovědnosti vám kryje záda v situacích, kdy způsobíte škodu někomu jinému – třeba vytopíte sousedy nebo srazíte jiného lyžaře na sjezdovce. Proč se pojištění odpovědnosti vyplatí a jak přesně funguje, vysvětlují v podcastu Jan Kalousek, produktový manažer pojišťovny Direct, a Tomáš Beck, obchodní ředitel společnosti Vindicia.

Nepodceňto - Základy internetové bezpečnosti
Základy internetové bezpečnosti

Zvolit si silné heslo, neklikat na podezřelé odkazy, nainstalovat si antivirový program… Co dalšího můžete udělat pro bezpečnost na internetu? O tom, co aktuálně ohrožuje uživatele internetu, si povídali Marek Růžička, ředitel BankID, a Karol Suchánek, expert na kybernetickou bezpečnost.

Nepodceňto - Čerstvě po autoškole. Na co se připravit?
Čerstvě po autoškole. Na co se připravit?

V autoškole řidič odjezdí jen kolem 500 km, což ho zdaleka nepřipraví na všechny dopravní situace. Jak mohou začátečníci nabrat další zkušenosti za volantem a jaké auto by si měli pořídit? Nejen na tyto otázky odpovídají v podcastu Aleš Horčička, předseda Asociace autoškol ČR, a Robin Valeš, youtuber z kanálu Bez Komprese.

Nepodceňto - První pomoc při riskantních autonehodách
První pomoc při riskantních autonehodách

V určitých dopravních situacích je poskytnutí první pomoci náročnější – například u hromadné nehody na dálnici nebo nehody v tunelu. Jak se v těchto případech zachovat, probírali v podcastu Jana Poštová, mluvčí a operátorka pražské záchranné služby, major Josef Jeřábek z Pohotovostní motorizované jednotky Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy a plukovník Michal Hodboď z Ředitelství služby dopravní policie.

Nájem nebo hypotéka. Co se dnes vyplatí?

Ceny nemovitostí a úrokové sazby hypoték vzrostly na rekordní úroveň. Vyplatí se jít do nájmu a čekat na zlevnění, nebo si vlastní bydlení pořídit i za současných podmínek? To v podcastu rozebírají hosté David Eim, místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance, a Daniel Bacík, zástupce Asociace nájemního bydlení a obchodní ředitel společnosti Czech Home Capital.

Nepodceňto - Jak se připravit na cestu s obytňákem
Jak se připravit na cestu s obytňákem

Dovolená v obytňáku nebo karavanu zažívá v posledních letech boom. Představa o svobodném a levném cestování na čtyřech kolech však někdy narazí na realitu. Jak probíhá cestování obytným vozem v praxi probírali v podcastu Lukáš Janoušek, šéf společnosti Campiri, a Jan Pacovský, spoluzakladatel podcastu Studio Karavan a autor blogu Vanisti.cz.