Tereza Tobiášová
Tereza Tobiášová

Tereza Tobiášová je česká moderátorka a scénáristka. Má ráda auta a po své nehodě i bezpečnou jízdu. Znát ji můžete například z Autosalonu na TV Prima nebo z Óčko.TV.

Jan Kalousek
Jan Kalousek

Jan Kalousek se v oblasti pojišťovnictví pohybuje celou profesní kariéru a zaměřuje se především na firemní zákazníky. Začínal v ČPP, pak se přesunul do Generali České pojišťovny a nakonec do Direct pojišťovny, kde nyní působí jako produktový projektový manažer.

Tomáš Beck
Tomáš Beck

Tomáš Beck je obchodním ředitelem společnosti Vindicia, která pomáhá poškozeným s vymáháním maximální výše odškodnění. Zaměřují se především na dopravní nehody, pracovní úrazy a další újmy na zdraví.

Pojištění odpovědnosti vám kryje záda v situacích, kdy způsobíte škodu někomu jinému – třeba vytopíte sousedy nebo srazíte jiného lyžaře na sjezdovce. Zjistěte, jaké druhy pojištění odpovědnosti existují a proč byste jeho sjednání neměli podceňovat.

Pojištění odpovědnosti vám přijde vhod vždy, když způsobíte neúmyslně škodu jiné osobě a jste povinni ji nahradit. Existuje několik typů pojištění odpovědnosti – to nejznámější se vztahuje na škody vzniklé při provozu vozidla a všichni ho známe pod označením povinné ručení.

Zatímco pojištění vozu je povinné ze zákona, „pojistka na blbost“ je dobrovolná a Češi ji velmi podceňují. Pojištění občanské odpovědnosti má sjednáno jen 39 % obyvatel. Škody se přitom mohou vyšplhat do milionových částek.

Já si pamatuju třeba případ, kdy jsme řešili hromadnou dopravní nehodu, protože uteklo jedno hospodářské zvíře na silnici. A způsobilo to obrovskou dopravní nehodu. Tam se škoda samozřejmě vyšplhala do enormních částek.

Tomáš Beckspolečnost Vindicia

Pojištění občanské odpovědnosti

Pojištění občanské odpovědnosti kryje újmu na zdraví nebo majetku třetí osoby, kterou jste způsobili neúmyslně zejména při vedení domácnosti a ve volném čase. Zpravidla se vztahuje i na škody způsobené členy vaší domácnosti či domácími mazlíčky, případně hospodářskými zvířaty.

Každá pojišťovna nabízí rozličné podmínky a limity pojištění, proto se vyplatí srovnání různých nabídek. Většinou si pojištění občanské odpovědnosti můžete sjednat jako součást pojištění majetku.

Na co se pojištění občanské odpovědnosti vztahuje?

 • Vedení a provoz domácnosti: např. přeteče vám vana a vytopíte sousedy pod sebou.

 • Volný čas, rekreace a zábava: např. vaše dítě shodí v obchodě plazmovou televizi.

 • Sportovní aktivity: např. srazíte chodce při jízdě na kole.

 • Vlastnictví a opatrování domácích nebo hospodářských zvířat: např. váš pes uteče na silnici a způsobí nehodu.

 • U některých pojišťoven platí i na půjčené věci: např. roztrhnete půjčené svatební šaty.

Co za vás pojišťovna uhradí?

 • Újmu na zdraví člověka: bolestné, ztížení společenského uplatnění, duševní útrapy blízkých osob v případě usmrcení či vážného ublížení na zdraví, související finanční škody (ztráta výdělku, ušlý zisk, náklady na léčení…)

 • Újmu na věcech movitých i nemovitých: škody způsobené poškozením, zničením nebo ztrátou a s tím související finanční škody

 • Újmu na živém zvířeti: usmrcení, ztráta či zranění zvířete a s tím související finanční škody

Kromě způsobené újmy pojišťovny kryjí i náklady nutné k právní ochraně pojištěného.

Jak vybrat pojištění odpovědnosti z občanského života

Uvažujete o tom, že si sjednáte nejlevnější pojištění odpovědnosti a máte vystaráno? Bohužel tak jednoduché to není, pojistné produkty se totiž výrazně liší. Každá pojišťovna stanovuje individuální podmínky. Proto byste měli vědět, kde vám pojištění platí, co zahrnuje a na co se vztahuje. Před podpisem smlouvy si důkladně přečtěte pojistné podmínky a ověřte si zejména tyto náležitosti.

 • Územní platnost: Pojištění odpovědnosti zpravidla platí i mimo ČR v rámci Evropské unie. Některé pojišťovny ale nabízí i celosvětové krytí.

 • Spoluúčast: Pojištění si můžete sjednat se spoluúčastí nebo bez ní. U spoluúčasti se na krytí škod částečně podílí pojištěný – dohodnutým procentem z celkové škody či minimální částkou. Čím vyšší spoluúčast, tím levnější by mělo být pojistné.

 • Výluky: Všechny pojišťovny mezi výluky řadí alkohol. Do výluk patří také úmyslně způsobené škody. Pojišťovna neuhradí ani škody způsobené jinému rodinnému příslušníkovi nebo osobě blízké. Pokud jste škodu způsobili kamarádovi, bude pojišťovna zkoumat, zda jste nebyli předem domluvení.

 • Limity: Základní pojištění odpovědnosti se sjednává na pojistný limit 5 milionů korun, ale to vám ani zdaleka nemusí stačit, když někomu způsobíte újmu na zdraví. Kvalitní pojištění odpovědnosti má limit alespoň 25–30 milionů korun.

V České republice je pojištění občanské odpovědnosti dobrovolné, ale jiné země ho vyžadují. Například v Itálii platí od začátku letošního roku povinnost mít uzavřené pojištění odpovědnosti v lyžařských střediscích. Dodržování opatření se pravidelně kontroluje a pokutuje – na místě přijdete o skipas, pokuta se pohybuje ve výši 100 až 150 eur.

Dojde-li k pojistné události, dejte si pozor na správný postup jejího ohlášení. K většině nehod je potřeba přivolat policii, zajistit svědky a vše řádně zdokumentovat. Proto vždy nejdříve kontaktujte asistenční službu své pojišťovny, kde vám poradí správný postup.

Pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti

Pojištění odpovědnosti z držení nemovitosti kryje škody, které pojištěný způsobí třetí straně na majetku a zdraví jako vlastník, správce nebo nájemce nemovitosti. Vztahuje se také na nemovitosti ve výstavbě a demolici.

Obvykle se týká i dalších nemovitostí, které nemusí být uvedeny v pojistné smlouvě, ale jsou ve vašem vlastnictví či spoluvlastnictví (to samé platí pro osoby ve společné domácnosti), avšak každá pojišťovna může mít jiné podmínky.

Pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti si obvykle můžete sjednat jako doplněk k pojištění nemovitosti, případně jako připojištění k pojištění občanské odpovědnosti.

Na co se pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti vztahuje?

 • Požár se z vašeho bytu rozšíří i k sousedům.

 • Praskne vodovodní potrubí a vytopíte sousedy pod vámi.

 • Z vašeho domu spadne omítka, střešní taška nebo rampouch na kolemjdoucího či zaparkované auto.

Neplaťte za chyby a nedopatření

Pojištění odpovědnosti za vás vyřeší škody, které způsobíte na cizím majetku či zdraví. Může jít o spadlý strom na sousedovu střechu, polití cizího počítače kávou či pokousání kolemjdoucího vaším psem.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance

Pojištění odpovědnosti zaměstnance se vztahuje na povinnost zaměstnance nahradit škodu způsobenou zaměstnavateli při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi. Pokud svému zaměstnavateli způsobíte škodu, může po vás vymáhat náhradu až ve výši 4,5násobku vaší průměrné měsíční mzdy. Proto by výše pojistného limitu měla dosahovat alespoň této částky.

Pojištění si mohou sjednat zaměstnanci pracující v následujících smluvních vztazích – pracovní smlouva (včetně služebního poměru), dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce.

Kdy se vám pojištění odpovědnosti zaměstnance hodí?

 • Rozbijete firemní počítač nebo telefon.

 • Uděláte chybu v účetnictví a způsobíte zaměstnavateli finanční škodu.

 • Na staveništi špatně označíte výkop a způsobíte újmu na zdraví třetí osobě.

Za pojištění si obvykle připlatí lidé, kteří v rámci zaměstnání používají firemní auto. V základní nabídce tato položka nebývá a je nutné si ji sjednat navíc. Bez pojištění odpovědnosti se většinou neobejdou profesionální řidiči nákladních automobilů, autobusů a osobní vozidel, ale také pracovníci obsluhující vysokozdvižné vozíky nebo velké pracovní stroje.

Existují samozřejmě situace, na něž se pojištění odpovědnosti zaměstnance nevztahuje – jsou to zpravidla škody způsobené zbraní, protiprávně užívanými věcmi nebo chybou počítačového systému.

Pojištění profesní odpovědnosti

U některých profesí je uzavření pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou vykonáváním této činnosti stanoveno zákonem.

Je určeno primárně pro advokáty, lékaře, notáře, daňové poradce, účetní, architekty nebo veterináře – jde zejména o profese, kde každá chyba může způsobit závažné následky.

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele a podnikatele

Pojištění odpovědnosti si musí ze zákona sjednat každý, kdo zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, aby mu mohl uhradit škodu na zdraví vzniklou v souvislosti s pracovním úrazem a nemocí z povolání.

Podnikatelé si pak mohou sjednat pojištění, které je chrání před škodami podobně jako pojištění z občanského života. Využijí ho ve chvíli, kdy nedopatřením poškodí majetek zákazníka a pojišťovna je kryje před vzniklými finančními škodami.

Tereza Tobiášová
Tereza Tobiášová

Tereza Tobiášová je česká moderátorka a scénáristka. Má ráda auta a po své nehodě i bezpečnou jízdu. Znát ji můžete například z Autosalonu na TV Prima nebo z Óčko.TV.

Jan Kalousek
Jan Kalousek

Jan Kalousek se v oblasti pojišťovnictví pohybuje celou profesní kariéru a zaměřuje se především na firemní zákazníky. Začínal v ČPP, pak se přesunul do Generali České pojišťovny a nakonec do Direct pojišťovny, kde nyní působí jako produktový projektový manažer.

Tomáš Beck
Tomáš Beck

Tomáš Beck je obchodním ředitelem společnosti Vindicia, která pomáhá poškozeným s vymáháním maximální výše odškodnění. Zaměřují se především na dopravní nehody, pracovní úrazy a další újmy na zdraví.

Další epizody

Nepodceňto - Jak na prodej či koupi nemovitosti
Jak na prodej či koupi nemovitosti

Koupě či prodej nemovitosti představuje transakci za miliony korun, přesto ji někteří lidé podceňují. Je lepší zařídit si vše sám, nebo se spolehnout na realitní kancelář? Na co si dát pozor a jak ověřit technický stav nemovitosti? To a mnoho dalšího vysvětlují v podcastu Tomáš Štěpnička, ředitel pobočkové sítě M&M reality, a Pavel Štáf, zakladatel společnosti Bytecheck.

Nepodceňto - Jaký vliv mají návykové látky na řízení?
Jaký vliv mají návykové látky na řízení?

Alkohol za volantem patří k velmi častým příčinám dopravních nehod, ačkoliv v ČR platí nulová tolerance. Jak probíhá testování na alkohol a drogy nebo za jak dlouho odbouráte jedno pivo? Na tyto a další otázky odpovídá v podcastu plukovník Jiří Zlý, ředitel dopravní policie, a Ivan Douda, psycholog a odborník na pomoc závislým.

Nepodceňto - Základy internetové bezpečnosti
Základy internetové bezpečnosti

Zvolit si silné heslo, neklikat na podezřelé odkazy, nainstalovat si antivirový program… Co dalšího můžete udělat pro bezpečnost na internetu? O tom, co aktuálně ohrožuje uživatele internetu, si povídali Marek Růžička, ředitel BankID, a Karol Suchánek, expert na kybernetickou bezpečnost.

Nepodceňto - Čerstvě po autoškole. Na co se připravit?
Čerstvě po autoškole. Na co se připravit?

V autoškole řidič odjezdí jen kolem 500 km, což ho zdaleka nepřipraví na všechny dopravní situace. Jak mohou začátečníci nabrat další zkušenosti za volantem a jaké auto by si měli pořídit? Nejen na tyto otázky odpovídají v podcastu Aleš Horčička, předseda Asociace autoškol ČR, a Robin Valeš, youtuber z kanálu Bez Komprese.

Nepodceňto - První pomoc při riskantních autonehodách
První pomoc při riskantních autonehodách

V určitých dopravních situacích je poskytnutí první pomoci náročnější – například u hromadné nehody na dálnici nebo nehody v tunelu. Jak se v těchto případech zachovat, probírali v podcastu Jana Poštová, mluvčí a operátorka pražské záchranné služby, major Josef Jeřábek z Pohotovostní motorizované jednotky Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy a plukovník Michal Hodboď z Ředitelství služby dopravní policie.

Nájem nebo hypotéka. Co se dnes vyplatí?

Ceny nemovitostí a úrokové sazby hypoték vzrostly na rekordní úroveň. Vyplatí se jít do nájmu a čekat na zlevnění, nebo si vlastní bydlení pořídit i za současných podmínek? To v podcastu rozebírají hosté David Eim, místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance, a Daniel Bacík, zástupce Asociace nájemního bydlení a obchodní ředitel společnosti Czech Home Capital.

Nepodceňto - Jak se připravit na cestu s obytňákem
Jak se připravit na cestu s obytňákem

Dovolená v obytňáku nebo karavanu zažívá v posledních letech boom. Představa o svobodném a levném cestování na čtyřech kolech však někdy narazí na realitu. Jak probíhá cestování obytným vozem v praxi probírali v podcastu Lukáš Janoušek, šéf společnosti Campiri, a Jan Pacovský, spoluzakladatel podcastu Studio Karavan a autor blogu Vanisti.cz.