Drahý obraz si můžete připojistit v rámci druhého domácího pojištění - Domácí zátiší z obrazem

Drahý obraz si můžete pojistit v rámci pojištění domácnosti, ale i samostatně

Máte doma drahý obraz na plátně? Většinou ho stačí zahrnout do pojištění domácnosti. U dražších kusů je ale potřeba samostatné pojištění i posudek. A hodnotí se i zabezpečení nemovitosti.

Pojištění domácnosti si sjednáváme proto, abychom měli pro případ nehody pojištěné hodnotné věci v bytě či domě, kde bydlíme. Většinou se týká vybavení jako elektronika, spotřebiče, nábytek, různé šperky a peníze. Pokud dojde k odcizení věci nebo k jejímu poškození, když například byt vyhoří nebo prasknou vodovodní trubky, pojišťovna uhradí vzniklou škodu.

Stejně tak se dá pojistit i umění. Řada lidi si své domácnosti dekoruje různými druhy umění, ať už jde o sochy, umělecké předměty nebo o slavné obrazy světoznámých malířů. I tyto cennosti je potřeba nevynechávat, když stanovujete hodnotu movitých věcí v domácnosti. V závislosti na ceně drahého obrazu, sošky, vázy apod. si pak tyto vzácné předměty můžete pojistit samostatně, nebo v rámci pojištění domácnosti.

Chraňte vybavení vašeho domu

Pomůžeme vám s pojištěním elektroniky, nábytku i starožitností už od 150 Kč měsíčně.


Vyberte jednu z možností:

Uměním může být prakticky cokoli

Definovat umění je složité, protože je na něj možné pohlížet z mnoha úhlů pohledu. Například z hlediska jeho významu. Dále sledujeme, co dané dílo znázorňuje, co má vyjadřovat, jak na nás působí esteticky apod. Už z toho je zřejmé, že jeho vnímání bude ryze subjektivní záležitost. Na umění se můžeme dívat z pohledu historie. A dávat ho do kontextu s tím, kde vzniklo, za jakých okolností, zda mělo nějaký význam ve své době, zda daný autor, pokud je známý, vytvořil ještě jiná díla, nebo jen jeden unikát apod. Jiná díla zase mohou být slavná pro svou kontroverznost.

Pod uměním si pak můžeme představit nejčastěji obrazy, sochy, různé historické předměty, ale i architektonická díla.

Krádeží umění ubývá, ale krade se stále

V dnešní době už zloději nejdou primárně po umění. „Umělecká díla se kradou, ale v porovnání například s kriminalitou devadesátých let je objem způsobených škod v posledních letech citelně menší. Někteří zloději se pochopitelně specializují na více anonymní věci, které lze snadněji zpeněžit (např. cennosti – drahé kovy, šperky, jízdní kola),“ uvedl Milan Káňa, tiskový mluvčí Kooperativa pojišťovny.

Neznamená to však, že by už umění nikoho nezajímalo. Často jde o krádeže na zakázku, tedy se že ví, že daný majitel nemovitosti vlastní sběratelský kus umění a někdo si cíleně nechá tento kus umění pro sebe ukrást. „Krádeže sbírek umění jsou vzácné, u nás jde tak o jeden případ za dva roky. Pokud ke krádeži dojde, bývá to na objednávku,“ říká Kateřina Pavlíková, tisková mluvčí Allianz pojišťovny.

Případně se umění krade společně s ostatními předměty. V praxi to tedy vypadá tak, že vás vykradou “obyčejní” zloději a v průběhu činu zjistí, že nějaké obrazy či sošky, co doma máte, vypadají cenně, a tak je k lupu přibalí také. To se může stát i například umělcům, kteří doma své obrazy vytváří či přechovávají, než putují k novým majitelům. Zvláště při vyšší koncentraci obrazů v jedné domácnosti se zloděj snadno dovtípí, že může jít o cenné předměty.

Nezapomeňte si pojistit majetek

Pokud nemáte tyto cenné předměty pojištěny, můžete kromě citové ztráty utrpět i ztrátu finanční, protože vám pojišťovna škodu za ukradené umělecké předměty neproplatí. Srovnejte si ceny pojištění v online kalkulačce, pomůžeme vám s výběrem i sjednáním té nejvýhodnější nabídky pro vás na míru.

Vyberte jednu z možností:

Pojišťovny evidují škody i za miliony korun, ale jsou diskrétní

Když už ke krádeži uměleckých předmětů dojde, bývá škoda různá. Někdy pár desítek tisíc, jindy i miliony korun. Například v ČSOB Pojišťovně evidují krádeže umění v částkách statisíců, ale z důvodu důvěry klientů zachovávají mlčenlivost, co se týče větších podrobností. A podobně postupují i ostatní pojišťovny.

„V naší praxi jsme zaznamenali i krádeže uměleckých děl v řádech milionů korun, z pochopitelných důvodů však o detailech těchto škod zachováváme diskrétnost,“ dodává Milan Káňa.

Drahý obraz si můžete připojistit v rámci druhého pojištění domácnosti - Zloděj leze do okna

Obrazy se kradou i ze zámku

Obrazy se u nás kradou nejen z domácností, ale třeba i ze zámku. V roce 2011 byly z jižního křídla zámku v Peruci ukradeny z pamětní síně 4 olejomalby Emila Filly, a to za téměř 80 000 000 Kč. Nejdříve se našly pouze rámy na obraz, samotné obrazy se podařilo vypátrat po měsíci.

Úspěšnost při jejich vypátrání je ale silně individuální. „Vypátrání odcizených předmětů historické a kulturní hodnoty může být otázkou několika dnů, ale velmi často trvá i několika let či dekád,“ říká kpt. Jakub Vinčálek, tiskový mluvčí Policie ČR.

Svědčí o tom také databáze Portál systému evidence uměleckých děl, kterou Policie ČR spravuje a kde jsou uvedena umělecká díla, která jsou aktuálně pohřešovaná.

Nepodceňto

Zloději cílí na garáže, domy už nefrčí

Jak si svůj domov zabezpečit a na co si dát pozor, jsme rozebírali i v jedné z epizod podcastu Nepodceňto.

Někdy stačí pojištění domácnosti

Řada majitelů vzácných kousků se z pochopitelných důvodů jejich vlastnictvím nechlubí. I tak se ale horko těžko vyhnou tomu, aby nikdo nevěděl, že vlastní slavný obraz. V uměleckých kruzích někdy dojde k tomu, že se lidé dozví, kdo daný obraz koupil. A pokud si ho majitel doma pověsí, uvidí obraz každý, kdo majitele doma navštíví. Zvláště majitelé cenných kousků proto investují nemalé peníze i do zabezpečení bytu. Pokud však selže, je dobré mít vzácná díla pojištěna, abyste v případě krádeže získali od pojišťovny adekvátní plnění.

Umělecké předměty se dají pojistit například v rámci pojištění domácnosti. Pojišťovny tyto předměty řadí většinou do kategorie věcí zvláštní hodnoty. Tímto termínem pojišťovny označují umělecké, historické a sběratelské předměty. Někdy pod něj ale řadí i cennosti, tedy peníze, drahé kovy, mince, platební karty a cenné papíry.

Pak pojišťovny zajímá také vaše zabezpečení domácnosti, hodnota obrazů a dalších uměleckých děl a původ. Není to ale pravidlem. Například v Pillow pojišťovně zahrnují umělecké předměty do pojištění automaticky a není potřeba je ani dokumentovat či vyjmenovávat. Naopak třeba ERGO pojišťovna řeší každý umělecký kousek individuálně. A v Allianz pojišťovně je třeba umělecká díla zdokumentovat, ideálně i s detailním popisem. Výjimkou není ani nutnost doložit posudek, pokud jde o dražší díla.

„Pro pojištění majetku zvláštní hodnoty, jehož hodnota je vyšší než 100 000 Kč/ks požadujeme znalecký posudek,“ uvádí Renata Čapková, tisková mluvčí České podnikatelské pojišťovny.

Zabezpečení bytu v závislosti na ceně

Pojišťovny bude také zajímat úroveň vašeho zabezpečení. Ta se může vztahovat k hodnotě samotného obrazu nebo k celkové hodnotě věcí v domácnosti.

V závislosti na této hodnotě pak pojišťovna může požadovat různou úroveň zabezpečení. Ta začíná od varianty, kdy postačí běžný zámek a uzavírací mechanismus na okna a balkónové dveře, až po vysokou úroveň zabezpečení, která vyžaduje bezpečnostní dveře či bezpečnostní zámek s dveřní závorou a profesionální elektronický zabezpečovací systém na dveře i okna. Tento profesionální systém zaznamenává případné pokusy o vloupání a při pojistné události je potřeba tyto záznamy pojišťovně doložit.

Ohlídejte si limity

Pozor si ale dejte na limity pojištění. Například Pillow pojišťovna vám v rámci pojištění domácnosti kryje krádež uměleckých předmětů až do výše 50 % pojistné částky na celou domácnost. U ČSOB Pojišťovny je tento limit stanoven na 30 % pojistné částky domácnosti, a Uniqa Pojišťovna dokonce na 20 %. Pokud tedy máte například obrazy na plátně, jejichž hodnota je vyšší, musíte si je pojistit jinde a samostatně.

Jindy je potřeba pojistit sbírku samostatně

Například v ERGO pojišťovně řeší pojištění umění vždy individuálně. V závislosti na hodnotě daného uměleckého předmětu pak pojišťovna stanoví také požadovaný systém zabezpečení nemovitosti.

Podobně k situaci přistupuje i ČSOB Pojišťovna. „V případě dražších uměleckých děl mohou být pojištěny v rámci připojištění jednotlivě specifikované movité věci, které je v pojistné smlouvě vymezena samostatnou položkou  s konkrétním popisem a vlastní  pojistnou částkou,“ uvádí Patrik Madle, tiskový mluvčí ČSOB Pojišťovny.

Nezapomeňte si pojistit majetek

Doma vás může překvapit extrémní počasí, zloději i neohleduplní sousedé. Srovnejte si nabídky jednotlivých pojišťoven s pomocí naší online kalkulačky a mějte klid na duši. Vybrané pojištění vám sjednáme do pár minut.

Vyberte jednu z možností:

K podpojištění snadno a rychle

Více než kde jinde je však oblast umění velmi náchylná na případné podpojištění. Cena uměleckého předmětu se totiž může měnit poměrně rychle. „Bohužel k podpojištění dochází i v této oblasti, neboť pojistnou hodnotou věcí zvláštní hodnoty je cena obvyklá, a ta v některých případech má velmi dynamický vývoj, např. pokud dojde k úmrtí autora,“ uvádí Patrik Madle. Pomalá reakce na vývoj na trhu tak může mít za následek, že při případné krádeži bude pojišťovna krátit pojistné plnění.

Někdy ale klienti nastaví nízké limity hned při sjednání a zpětně litují. „Řešili jsme odcizení sbírky historických zbraní, kde si klient zvolil jen základní limit plnění, takže za cennou sbírku dostal pouhých 50 000 000 Kč,“ dodává Kateřina Pavlíková.

Drahý obraz si můžete připojistit v rámci druhého pojištění domácnosti - Partneři věší obraz v novém bytě

Nemáte doma rodinný poklad?

Umělecký předmět vysoké hodnoty můžete mít doma i vy, a to dokonce aniž byste o tom věděli. Často totiž nabývají na hodnotě až časem, například smrtí autora. Nebo se velká část jeho děl nedochová, čímž zbývající stoupnou na hodnotě.

Snadno se tak může stát, že i vy můžete mít doma obraz na plátně či sošku nebo vázu, která má vysokou hodnotu. Zpravidla jsou to předměty, které se v rodině předávají po generaci jako rodinné dědictví. Pokud si nejste jisti, jestli mají tyto předměty nějakou hodnotu, můžete si je nechat ocenit.

K tomu budete potřebovat znalce z daného oboru. Například u zmíněných obrazů na plátně se budete obracet na znalce v oboru výtvarného umění. Ti buď pracují samostatně, nebo v rámci nějaké instituce. Například pod regionálním muzeem či galerií. Tam se také můžete obrátit s prosbou o určení hodnoty vašeho obrazu. A kdo ví, možná budete příjemně překvapeni, jaká je hodnota vašeho obrazu.

Veronika Doskočilová Více článků autora

Jak se vám tento článek líbil?

Sdílet článek

Související články

 • Chaty a chalupy jako trend - Roubenka
  Dům a domácnost
  25. března 2023|Jana Březinová
  Chaty a chalupy jako trend

  Zájem o rekreační objekty oproti období covidu ochladl, ale Češi i nadále vyhledávají chaty a chalupy k trvalému bydlení. Navíc řada zaměstnanců využívá chatu k práci na home office. Pokud také chatu využíváte intenzivněji než na občasný víkendový pobyt, neměli byste zapomenout na aktualizaci pojistky. Rekonstrukce a nové vybavení zvyšuje hodnotu nemovitosti i několikanásobně.

 • Chata v horách
  Dům a domácnost
  16. března 2023|Jana Březinová
  Podpojištění chat a chalup aneb když vám pojišťovna nahradí jen část škody

  Češi mají sjednáno pojištění nemovitosti na správnou částku pouze ve 30 % případů. Zbytek nemovitostí je podpojištěno, a to platí i pro chaty a chalupy. Vysoká inflace přitom propast mezi pojistnou částkou a hodnotou rekreačního bydlení dál prohlubuje.

 • Zasněžená chata v zimě
  Dům a domácnost
  14. března 2023|Jana Březinová
  10 kroků, jak na zazimování chaty

  Vypnout lednici, zhasnout a zamknout? Jestli opouštíte chatu na celou zimu, tak to rozhodně nestačí. Máme pro vás jednoduchý návod, jak na zazimování chaty, aby vás na jaře nečekala nepříjemná překvapení. Kromě pečlivých příprav na zimu vám s ochranou majetku pomůže i pojištění chaty.

 • Dům a domácnost
  15. ledna 2023|Jana Březinová
  Jak správně stanovit pojistnou částku u pojištění majetku?

  U pojištění majetku si dejte pozor na správné určení pojistné částky. Jinak se může stát, že bude vaše nemovitost podpojištěná a v případě pojistné události vám pojišťovna neuhradí celou škodu. Pojistnou smlouvu byste také měli pravidelně aktualizovat, a to zejména teď v době vysoké inflace.

 • Hořící svíčka na vánočním stromku
  Dům a domácnost
  15. prosince 2022|Jana Březinová
  Chraňte sebe a svůj domov během vánočních svátků

  Svátky klidu a pohody se mohou díky chvilce nepozornosti proměnit v tragédii. O Vánocích roste riziko vzniku požárů, úrazů a nehod, a to i při zcela běžných činnostech, jako je úklid. Přitom většině z nich můžete předcházet. Máme pro vás tipy, na co si dát během svátků pozor.

 • Nemáte pojištěný dům - Rodina na ulici před svým domem
  Dům a domácnost
  18. listopadu 2022|Veronika Doskočilová
  Nemáte podpojištěný dům? I při malé škodě a vysokém krytí nemusíte dostat skoro nic

  Při podpojištění nemovitosti pojišťovny nemusí, ale většinou krátí pojistné plnění, a to stejným poměrem, jakým je nemovitost podpojištěná. Za určitých okolností tak můžete dostat jen zlomek toho, co vynaložíte za opravu.

 • Vosí hnízdo pod střechou
  Dům a domácnost
  22. října 2022|Veronika Doskočilová
  Kryje pojištění majetku pád parašutisty na dům nebo encefalitidu? Aneb o čem lidé často neví, že mají pojištěno

  Pojištění domácnosti a nemovitosti je nejčastěji využíváno pro situace jako vichřice, vytopení sousedů, vloupání a další. Najde se ale i řada netradičních situací, na které tato pojištění myslí. Jen o nich lidé často neví.

 • Průvodce koupí pozemku a výstavbou - manželé prochází stavbu domu
  Dům a domácnost
  15. října 2022|Jana Březinová
  Průvodce koupí stavebního pozemku a výstavbou

  V dnešní době představuje koupě pozemku investici v řádech milionů korun, proto jeho výběr neuspěchejte. Jinak se může stát, že se vám výstavba rodinného domu prodraží nebo vůbec nebude možná. Po zahájení výstavby předcházejte neočekávaným výdajům pomocí pojištění hrubé stavby.

 • Podpis smlouvy o pojištění majetku
  Dům a domácnost
  10. října 2022|Veronika Doskočilová
  Máte podpojištěnou nemovitost? Následky mohou být finančně likvidační

  Podpojištění nemovitosti vám v případě pojistné události plnění od pojišťovny výrazně zkrátí. Místo peněz za skutečnou škodu tak můžete dostat jen zlomek, který vám škodu nenahradí.

 • Žena maluje po rekonstrukci bytu
  Dům a domácnost
  16. září 2022|Jana Březinová
  Ceny za rekonstrukci šly rapidně nahoru, nepodceňujte to

  V posledních měsících výrazně vzrostla cena stavebních materiálů i práce řemeslníků. To znamená jediné – rekonstrukce bytu se prodraží. Na kolik teď rekonstrukce vyjde a má smysl čekat na zlevnění? Na co si dát pozor a jak ušetřit, aniž byste museli dělat kompromisy v kvalitě?

 • Poškozená střecha domu po pádu stromu
  Dům a domácnost
  12. září 2022|Vendula Flassig Vrablová
  Buďte připraveni na všechny živelné pohromy

  Přírodní živly udeří svoji silou mnohdy nečekaně a působí velké škody na relativně malém území. Tornáda, vichřice, povodně, ale i krupobití nebo oheň a sníh představují v posledních letech podstatnou část pojistných událostí, které musí pojišťovny řešit. Jen loni vyplatily za škody na majetku 6,45 miliardy korun, což byl proti roku 2020 nárůst o 117 %. Proto je nezbytně nutné pojištění nepodceňovat a samotnou pojistku správně nastavit.

 • Jak na zabezpečení chat a chalup proti zlodějům - Chata s terasou pod kopcem, kamenná cesta
  Dům a domácnost
  07. září 2022|Jana Březinová
  Jak na zabezpečení chat a chalup proti zlodějům

  Léto se chýlí ke konci a brzy začnou žně pro vykradače chat a chalup. Opuštěné rekreační objekty jsou snadnou kořistí, protože v zimních měsících mají zloději na vloupání klid. Navíc v letošním roce počet vloupání do chat a chalup vzrostl. Jak na zabezpečení chaty, aby se vám lupiči vyhnuli? A jak si správně nastavit pojištění chaty, aby vám pokrylo případné škody?

 • Pár mezi krabicemi v novém bytě
  Dům a domácnost
  29. srpna 2022|Jana Březinová
  Odpovědnost jako součást pojištění nemovitosti

  Stačí chvilka nepozornosti a můžete zavinit škody za miliony –⁠ ať už vytopíte sousedy nebo někoho srazíte na kole. Nezanedbatelné škody na cizím majetku mohou způsobit také vaše děti či domácí mazlíčci. I když máte „den blbec“, pojištění odpovědnosti vás spolehlivě ochrání. Přesto ho má sjednáno jen 39 % Čechů.

 • Prasknuté potrubí v kuchyni
  Dům a domácnost
  19. srpna 2022|Petr Pohůdka
  Výhody pojištění domácnosti v nájemním bydlení

  Bydlíte v pronajatém bytě nebo domě? To ještě neznamená, že veškeré pojištění obstará majitel nemovitosti. Podceňovat byste neměli zejména pojištění domácnosti a odpovědnosti za škodu. Proč se vyplatí sjednat pojištění bytu v nájmu a v jakých případech vás smlouva s pojišťovnou ochrání před nepříjemnostmi?

 • nájem-nebo-hypotéka
  HypotékyDům a domácnost
  05. července 2022|Vendula Flassig Vrablová
  Nájem vs. hypotéka na byt: Kdy se co vyplatí?

  Žít ve vlastním by chtěl každý. Bohužel zdaleka už ne každý si může dovolit koupit byt či dokonce dům. Rostou ceny nemovitostí, hypotéky jsou dražší a podmínky získání přísnější, ale o mnoho lépe na tom nejsou ani nájmy. Nakonec nejvíce záleží na aktuální finanční situaci.

 • asistence
  Dům a domácnost
  26. května 2022|Vendula Flassig Vrablová
  Asistenční služby u majetku: Víte, v jakých situacích se vám můžou hodit?

  Zabouchnuté dveře, deratizace nebo třeba servis elektrospotřebičů. Víte, co mají všechny tyto služby společného? Mnohé pojišťovny je nabízejí v rámci balíčků asistenčních služeb. Asistenční služby jsou totiž (minimálně v základní verzi) součástí všech majetkových pojistných smluv a extra se za ně nepřiplácí. Proto jsou často opomíjené a řada pojistníků dokonce ani netuší, že je může aktivně využívat.

 • pronájem
  Dům a domácnost
  10. května 2022|Vendula Flassig Vrablová
  Pronájem bytu: Kde hledat ty nejlepší nabídky a na co se ptát při osobní prohlídce?

  Vzhledem k aktuálním úrokovým sazbám a současné situaci jste se rozhodli pro pronájem bytu. Kde takový pronájem hledat a jak se na celý proces vlastně připravit? Máme pro vás praktické rady i tipy, které využijete při samotné prohlídce.

 • Dům a domácnost
  02. května 2022|Jana Březinová
  Jak se vyhnout požáru v domácnosti

  Většina požárů v domácnosti způsobí lidská chyba –⁠ neopatrnost, nedbalost nebo ponechání dětí či domácích mazlíčků bez dozoru. Přitom chvilka nepozornosti může zavinit obrovské škody na majetku a především zdraví. Zjistěte, jaké zásady dodržovat, abyste předešli požáru v domácnosti i jak se s ohněm vypořádat, aby byly škody co nejmenší.

 • Kupujeme byt - Mladý pár, makléřka, světlý pokoj, dřevěná podlaha
  Dům a domácnost
  22. března 2022|Jana Březinová
  Kupujeme byt: Na co se zaměřit při prohlídce

  Konečně jste našli byt, který se vám líbí a chystáte se na prohlídku? Koupě bytu je obrovská investice, a tak byste neměli nic ponechat náhodě. Prohlídka představuje zásadní krok, který vám pomůže odhalit nedostatky a možné budoucí problémy. Na co si dát pozor při koupi bytu?

 • lupič páčí okno
  Dům a domácnost
  Jak zabezpečit dům proti krádeži i živlům? Vsaďte na bezpečnostní dveře i kamery

  V průběhu roku 2021 Policie ČR evidovala 24 638 krádeží a 28 321 vloupání. Spolu s dalšími zločiny tak zjistila zhruba 71 400 majetkových trestných činů. Jak dům, byt či chatu zabezpečit a ochránit před zloději a živly?

 • žena ruce nad modelem baráku
  Dům a domácnost
  31. ledna 2022|Jana Poncarová
  8 tipů, kdy vám přijde vhod pojištění domácnosti a stavby

  Ač jste sebeopatrnější, můžou v životě nastat situace, které s vámi zacloumají a způsobí vám škody. Proto existuje pojištění. Pojistit si dnes můžete opravdu cokoliv, co je vám drahé. Vybavení domácnosti, sbírku umění i stavbu samotnou. Vysvětlíme vám, jaký je rozdíl mezi jednotlivými typy pojistek a proč vám v současné nejisté době přijdou vhod.

 • Podpis smlouvy - model domu
  Dům a domácnost
  22. ledna 2022|Jana Poncarová
  Co vše kryje pojištění stavby?

  Každý, kdo má majetek, se ho snaží chránit. Ať už vlastníte rodinný dům, vilu, chatu nebo chalupu, jejich pojištění je na místě. Ukážeme vám, na co vše se vztahuje pojištění stavby a jaké možnosti pojištění nemovitosti aktuálně existují.

 • Matka s dcerou u vánočního stromu
  Dům a domácnost
  21. prosince 2021|Vendula Flassig Vrablová
  Bezpečný domov během Vánoc: Jak se chránit před požáry a jinými katastrofami

  Vánoce by měly být svátky klidu a pohody, někdy se ale kvůli malé chvilce nepozornosti promění v pohromu. To potvrzují i záchranáři, kteří každoročně zasahují u požárů a úrazů. Připomeňte si, jaká rizika na vás během Vánoc v domácnosti číhají a jak jim předcházet.

 • Obývací pokoj se zelenou sedačkou
  Dům a domácnost
  20. listopadu 2021|Vendula Flassig Vrablová
  Na co se vztahuje pojištění domácnosti? Na víc věcí, než byste možná čekali

  Pořídit si vysněný dům nebo byt je v dnešní době takovým malým vítězstvím. Stačí ale jeden nečekaný rozmar přírody nebo návštěva nenechavého zloděje a místo perfektně vybaveného interiéru vám zbydou oči pro pláč. Abyste bezpečně ochránili svůj majetek, je dobré sjednat si pojištění domácnosti. Na co všechno se tahle pojistka vztahuje a proč si ji neplést s pojištěním nemovitosti?

 • energie setreni
  EnergieDům a domácnost
  11. listopadu 2021|Monika Šaríková
  Co dělat, pokud máte vysoké zálohy na energie

  Přestože spousta lidi se teď bude snažit šetřit na spotřebě energií, výsledek se jim projeví až ve vyúčtování. Do té doby bude třeba platit vysoké zálohy, které však spousta domácností momentálně není schopna splácet. Přinášíme vám desatero rad, jak si tuto situaci alespoň trochu zlehčit.

© 2023 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Zprostředkování telekomunikací a energií zajišťuje společnost Tarifomat, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky, případně platné registrace Energetického regulačního úřadu.