Drahý obraz si můžete připojistit v rámci druhého domácího pojištění - Domácí zátiší z obrazem

Drahý obraz si můžete pojistit v rámci pojištění domácnosti, ale i samostatně

Máte doma drahý obraz na plátně? Většinou ho stačí zahrnout do pojištění domácnosti. U dražších kusů je ale potřeba samostatné pojištění i posudek. A hodnotí se i zabezpečení nemovitosti.

Pojištění domácnosti si sjednáváme proto, abychom měli pro případ nehody pojištěné hodnotné věci v bytě či domě, kde bydlíme. Většinou se týká vybavení jako elektronika, spotřebiče, nábytek, různé šperky a peníze. Pokud dojde k odcizení věci nebo k jejímu poškození, když například byt vyhoří nebo prasknou vodovodní trubky, pojišťovna uhradí vzniklou škodu.

Stejně tak se dá pojistit i umění. Řada lidi si své domácnosti dekoruje různými druhy umění, ať už jde o sochy, umělecké předměty nebo o slavné obrazy světoznámých malířů. I tyto cennosti je potřeba nevynechávat, když stanovujete hodnotu movitých věcí v domácnosti. V závislosti na ceně drahého obrazu, sošky, vázy apod. si pak tyto vzácné předměty můžete pojistit samostatně, nebo v rámci pojištění domácnosti.

Chraňte vybavení vašeho domu

Pomůžeme vám s pojištěním elektroniky, nábytku i starožitností už od 150 Kč měsíčně.


Vyberte jednu z možností:

Uměním může být prakticky cokoli

Definovat umění je složité, protože je na něj možné pohlížet z mnoha úhlů pohledu. Například z hlediska jeho významu. Dále sledujeme, co dané dílo znázorňuje, co má vyjadřovat, jak na nás působí esteticky apod. Už z toho je zřejmé, že jeho vnímání bude ryze subjektivní záležitost. Na umění se můžeme dívat z pohledu historie. A dávat ho do kontextu s tím, kde vzniklo, za jakých okolností, zda mělo nějaký význam ve své době, zda daný autor, pokud je známý, vytvořil ještě jiná díla, nebo jen jeden unikát apod. Jiná díla zase mohou být slavná pro svou kontroverznost.

Pod uměním si pak můžeme představit nejčastěji obrazy, sochy, různé historické předměty, ale i architektonická díla.

Krádeží umění ubývá, ale krade se stále

V dnešní době už zloději nejdou primárně po umění. „Umělecká díla se kradou, ale v porovnání například s kriminalitou devadesátých let je objem způsobených škod v posledních letech citelně menší. Někteří zloději se pochopitelně specializují na více anonymní věci, které lze snadněji zpeněžit (např. cennosti – drahé kovy, šperky, jízdní kola),“ uvedl Milan Káňa, tiskový mluvčí Kooperativa pojišťovny.

Neznamená to však, že by už umění nikoho nezajímalo. Často jde o krádeže na zakázku, tedy se že ví, že daný majitel nemovitosti vlastní sběratelský kus umění a někdo si cíleně nechá tento kus umění pro sebe ukrást. „Krádeže sbírek umění jsou vzácné, u nás jde tak o jeden případ za dva roky. Pokud ke krádeži dojde, bývá to na objednávku,“ říká Kateřina Pavlíková, tisková mluvčí Allianz pojišťovny.

Případně se umění krade společně s ostatními předměty. V praxi to tedy vypadá tak, že vás vykradou “obyčejní” zloději a v průběhu činu zjistí, že nějaké obrazy či sošky, co doma máte, vypadají cenně, a tak je k lupu přibalí také. To se může stát i například umělcům, kteří doma své obrazy vytváří či přechovávají, než putují k novým majitelům. Zvláště při vyšší koncentraci obrazů v jedné domácnosti se zloděj snadno dovtípí, že může jít o cenné předměty.

Nezapomeňte si pojistit majetek

Pokud nemáte tyto cenné předměty pojištěny, můžete kromě citové ztráty utrpět i ztrátu finanční, protože vám pojišťovna škodu za ukradené umělecké předměty neproplatí. Srovnejte si ceny pojištění v online kalkulačce, pomůžeme vám s výběrem i sjednáním té nejvýhodnější nabídky pro vás na míru.

Vyberte jednu z možností:

Pojišťovny evidují škody i za miliony korun, ale jsou diskrétní

Když už ke krádeži uměleckých předmětů dojde, bývá škoda různá. Někdy pár desítek tisíc, jindy i miliony korun. Například v ČSOB Pojišťovně evidují krádeže umění v částkách statisíců, ale z důvodu důvěry klientů zachovávají mlčenlivost, co se týče větších podrobností. A podobně postupují i ostatní pojišťovny.

„V naší praxi jsme zaznamenali i krádeže uměleckých děl v řádech milionů korun, z pochopitelných důvodů však o detailech těchto škod zachováváme diskrétnost,“ dodává Milan Káňa.

Drahý obraz si můžete připojistit v rámci druhého pojištění domácnosti - Zloděj leze do okna

Obrazy se kradou i ze zámku

Obrazy se u nás kradou nejen z domácností, ale třeba i ze zámku. V roce 2011 byly z jižního křídla zámku v Peruci ukradeny z pamětní síně 4 olejomalby Emila Filly, a to za téměř 80 000 000 Kč. Nejdříve se našly pouze rámy na obraz, samotné obrazy se podařilo vypátrat po měsíci.

Úspěšnost při jejich vypátrání je ale silně individuální. „Vypátrání odcizených předmětů historické a kulturní hodnoty může být otázkou několika dnů, ale velmi často trvá i několika let či dekád,“ říká kpt. Jakub Vinčálek, tiskový mluvčí Policie ČR.

Svědčí o tom také databáze Portál systému evidence uměleckých děl, kterou Policie ČR spravuje a kde jsou uvedena umělecká díla, která jsou aktuálně pohřešovaná.

Nepodceňto

Zloději cílí na garáže, domy už nefrčí

Jak si svůj domov zabezpečit a na co si dát pozor, jsme rozebírali i v jedné z epizod podcastu Nepodceňto.

Někdy stačí pojištění domácnosti

Řada majitelů vzácných kousků se z pochopitelných důvodů jejich vlastnictvím nechlubí. I tak se ale horko těžko vyhnou tomu, aby nikdo nevěděl, že vlastní slavný obraz. V uměleckých kruzích někdy dojde k tomu, že se lidé dozví, kdo daný obraz koupil. A pokud si ho majitel doma pověsí, uvidí obraz každý, kdo majitele doma navštíví. Zvláště majitelé cenných kousků proto investují nemalé peníze i do zabezpečení bytu. Pokud však selže, je dobré mít vzácná díla pojištěna, abyste v případě krádeže získali od pojišťovny adekvátní plnění.

Umělecké předměty se dají pojistit například v rámci pojištění domácnosti. Pojišťovny tyto předměty řadí většinou do kategorie věcí zvláštní hodnoty. Tímto termínem pojišťovny označují umělecké, historické a sběratelské předměty. Někdy pod něj ale řadí i cennosti, tedy peníze, drahé kovy, mince, platební karty a cenné papíry.

Pak pojišťovny zajímá také vaše zabezpečení domácnosti, hodnota obrazů a dalších uměleckých děl a původ. Není to ale pravidlem. Například v Pillow pojišťovně zahrnují umělecké předměty do pojištění automaticky a není potřeba je ani dokumentovat či vyjmenovávat. Naopak třeba ERGO pojišťovna řeší každý umělecký kousek individuálně. A v Allianz pojišťovně je třeba umělecká díla zdokumentovat, ideálně i s detailním popisem. Výjimkou není ani nutnost doložit posudek, pokud jde o dražší díla.

„Pro pojištění majetku zvláštní hodnoty, jehož hodnota je vyšší než 100 000 Kč/ks požadujeme znalecký posudek,“ uvádí Renata Čapková, tisková mluvčí České podnikatelské pojišťovny.

Zabezpečení bytu v závislosti na ceně

Pojišťovny bude také zajímat úroveň vašeho zabezpečení. Ta se může vztahovat k hodnotě samotného obrazu nebo k celkové hodnotě věcí v domácnosti.

V závislosti na této hodnotě pak pojišťovna může požadovat různou úroveň zabezpečení. Ta začíná od varianty, kdy postačí běžný zámek a uzavírací mechanismus na okna a balkónové dveře, až po vysokou úroveň zabezpečení, která vyžaduje bezpečnostní dveře či bezpečnostní zámek s dveřní závorou a profesionální elektronický zabezpečovací systém na dveře i okna. Tento profesionální systém zaznamenává případné pokusy o vloupání a při pojistné události je potřeba tyto záznamy pojišťovně doložit.

Ohlídejte si limity

Pozor si ale dejte na limity pojištění. Například Pillow pojišťovna vám v rámci pojištění domácnosti kryje krádež uměleckých předmětů až do výše 50 % pojistné částky na celou domácnost. U ČSOB Pojišťovny je tento limit stanoven na 30 % pojistné částky domácnosti, a Uniqa Pojišťovna dokonce na 20 %. Pokud tedy máte například obrazy na plátně, jejichž hodnota je vyšší, musíte si je pojistit jinde a samostatně.

Jindy je potřeba pojistit sbírku samostatně

Například v ERGO pojišťovně řeší pojištění umění vždy individuálně. V závislosti na hodnotě daného uměleckého předmětu pak pojišťovna stanoví také požadovaný systém zabezpečení nemovitosti.

Podobně k situaci přistupuje i ČSOB Pojišťovna. „V případě dražších uměleckých děl mohou být pojištěny v rámci připojištění jednotlivě specifikované movité věci, které je v pojistné smlouvě vymezena samostatnou položkou  s konkrétním popisem a vlastní  pojistnou částkou,“ uvádí Patrik Madle, tiskový mluvčí ČSOB Pojišťovny.

Nezapomeňte si pojistit majetek

Doma vás může překvapit extrémní počasí, zloději i neohleduplní sousedé. Srovnejte si nabídky jednotlivých pojišťoven s pomocí naší online kalkulačky a mějte klid na duši. Vybrané pojištění vám sjednáme do pár minut.

Vyberte jednu z možností:

K podpojištění snadno a rychle

Více než kde jinde je však oblast umění velmi náchylná na případné podpojištění. Cena uměleckého předmětu se totiž může měnit poměrně rychle. „Bohužel k podpojištění dochází i v této oblasti, neboť pojistnou hodnotou věcí zvláštní hodnoty je cena obvyklá, a ta v některých případech má velmi dynamický vývoj, např. pokud dojde k úmrtí autora,“ uvádí Patrik Madle. Pomalá reakce na vývoj na trhu tak může mít za následek, že při případné krádeži bude pojišťovna krátit pojistné plnění.

Někdy ale klienti nastaví nízké limity hned při sjednání a zpětně litují. „Řešili jsme odcizení sbírky historických zbraní, kde si klient zvolil jen základní limit plnění, takže za cennou sbírku dostal pouhých 50 000 000 Kč,“ dodává Kateřina Pavlíková.

Drahý obraz si můžete připojistit v rámci druhého pojištění domácnosti - Partneři věší obraz v novém bytě

Nemáte doma rodinný poklad?

Umělecký předmět vysoké hodnoty můžete mít doma i vy, a to dokonce aniž byste o tom věděli. Často totiž nabývají na hodnotě až časem, například smrtí autora. Nebo se velká část jeho děl nedochová, čímž zbývající stoupnou na hodnotě.

Snadno se tak může stát, že i vy můžete mít doma obraz na plátně či sošku nebo vázu, která má vysokou hodnotu. Zpravidla jsou to předměty, které se v rodině předávají po generaci jako rodinné dědictví. Pokud si nejste jisti, jestli mají tyto předměty nějakou hodnotu, můžete si je nechat ocenit.

K tomu budete potřebovat znalce z daného oboru. Například u zmíněných obrazů na plátně se budete obracet na znalce v oboru výtvarného umění. Ti buď pracují samostatně, nebo v rámci nějaké instituce. Například pod regionálním muzeem či galerií. Tam se také můžete obrátit s prosbou o určení hodnoty vašeho obrazu. A kdo ví, možná budete příjemně překvapeni, jaká je hodnota vašeho obrazu.

Veronika DoskočilováVíce článků autora

Jak se vám tento článek líbil?

Sdílet článek

Související články

 • 22. února 2024|Petr Woff
  Jaká je průměrná spotřeba elektřiny v rodinném domě a bytě?

  V tuzemských domácnostech přibývají sušičky, myčky a další spotřebiče. Nejnáročnější však zůstávají elektrické přímotopy, akumulační kamna a tepelná čerpadla. Srovnejme různé distribuční sazby, které závisí na používaných přístrojích. Průměrná spotřeba elektřiny v české domácnosti vychází na 2 930 kWh/rok, zateplená garsonka však funguje daleko šetrněji než starý rodinný dům.

 • Kuchyně
  29. prosince 2023|Jana Březinová
  7 zásad, jak bezpečně pronajmout byt

  Správně stanovit cenu, proklepnout si nájemníka a sepsat kvalitní smlouvu. To je jen pár zásad pro bezpečný pronájem bytu, které byste si měli pohlídat. Nechcete mít přece problémy s opožděným placením nájemného nebo poškozeným vybavením. Zjistěte, jak najít spolehlivého nájemníka i jak sestavit nájemní smlouvu, aby vás dostatečně chránila.

 • Fotovoltaika na bytovém domě
  12. prosince 2023|Jana Březinová
  Fotovoltaika v bytovém domě od 2023: Až do výkonu 50 kWp a bez souhlasu všech vlastníků

  Od roku 2023 je instalace fotovoltaiky na bytový dům o dost jednodušší. Není potřeba souhlas všech vlastníků, ani sloučení do jednoho elektroměru. Existují dokonce čtyři způsoby, jak může SVJ provozovat fotovoltaiku a sdílet vyrobenou energii. Vlastníci bytů tak mohou ročně ušetřit 50–90 % na účtech za elektřinu.

 • Lyže na horách zapíchnuté ve sněhu
  25. listopadu 2023|Jana Březinová
  Pojištění sportovního vybavení: Kryje i krádež lyží před chatou?

  Každoročně je v Alpách odcizeno sportovní vybavení za stovky milionů korun, zloději lyží a snowboardů se vyskytují i v českých horách. Sportovní vybavení si můžete pojistit v rámci cestovního pojištění nebo pojištění domácnosti. Dokáže ale pojistka ochránit lyže odložené před restaurací? Čtěte, jak české pojišťovny přistupují k pojištění sportovního vybavení.

 • Žena u topení - srovnání nákladů na vytápění
  19. listopadu 2023|Petr Woff
  Srovnání nákladů na vytápění: Kolik zaplatíte za topení elektřinou nebo plynem?

  Nejnáročnější zůstávají elektrické přímotopy, ale zdražil i provoz plynových a peletových kotlů, městských tepláren a tepelných čerpadel. Nižší jsou ceny palivového dřeva nebo uhlí. Nejlevnější topení mají domácnosti, které důkladně zateplily svůj dům a větrají přes takzvanou rekuperaci. Aktualizujeme porovnání nákladů na vytápění: kilowatthodina (kWh) stojí od 1 do 6 Kč.

 • deratizér v obleku
  17. listopadu 2023|Magdaléna Kubečková
  Hubení hmyzu a škůdců vám proplatí pojišťovna

  Za hubení hmyzu nebo hlodavců možná utrácíte zbytečně. Deratizaci, dezinsekci nebo likvidaci vosích hnízd poskytují pojišťovny v rámci asistenčních služeb. Vašeho deratizátora vám ale neproplatí: využívají vlastní smluvní partnery. Připravili jsme pro vás přehled asistenčních služeb našich smluvních pojišťoven v oblasti hubení škůdců. K tomu 7 snadných kroků, jak postupovat, pokud chcete, aby vám deratizaci nebo dezinsekci proplatila pojišťovna. 

 • Balkónové solární panely
  15. listopadu 2023|Petr Pohůdka
  Balkonové solární panely: Vyplatí se jejich pořízení?

  Popularita solárních panelů na balkon roste. Lákají především nízkou cenou a snadnou instalací. Jejich neohlášeným provozem ale často riskujete mastnou pokutu. Má solární panel na balkoně skutečně smysl a na co si při provozu dávat pozor?

 • Náhrobní kámen s věncem
  13. října 2023|Jana Březinová
  Pojištění hrobu chrání před řáděním přírodních živlů i vandalů

  Hřbitovní stavby nejsou levná záležitost – poškození vichřicí nebo vandaly znamená náklady na opravu v řádech desítek tisíc korun. Proto se vyplatí zvážit pojištění hrobu, které vyjde jen na několik set korun ročně. Některé pojišťovny ho dokonce automaticky zahrnují do pojištění jiné stavby.

 • Odhad ceny nemovitosti
  27. září 2023|Jana Březinová
  Odhad nemovitosti: Kolik stojí a kde ho získáte zdarma?

  Za odhad nemovitosti zaplatíte od 1 500 Kč do 8 000 Kč. Cena závisí hlavně na tom, kdo odhad vypracuje. Jaký typ ocenění nemovitosti je nejlevnější a kde ho získáte zcela zdarma?

 • Žárovka s mincemi v pozadí
  18. září 2023|Petr Woff
  Dodavatelé nabízejí energie pod cenovým stropem. Komu se vyplatí?

  Energie na evropských burzách zlevnily, a proto dodavatelé vydali nové ceníky. Společnosti ČEZ, E.ON, innogy, PRE nebo Pražská plynárenská nabízejí elektřinu a zemní plyn pod cenovými stropy, které stanovila vláda. Není však jisté, zda se v blízké budoucnosti dočkáme ještě výraznějších slev. Proto zvažte, jestli v současnosti uzavřete delší cenovou fixaci, nebo volnější smlouvu.