Řada motoristů se mylně domnívá, že sjednáním povinného ručení auta a havarijního pojištění je jejich vozidlo plně chráněno. Často je pro ně proto nepříjemným překvapením, když pojišťovna odmítne vzniklou škodu uhradit, případně pojistné plnění krátí. Nejedná se přitom o mimořádné případy, ale takové, které mohou potkat téměř každého. Kdy vám pojišťovna odmítne peníze vyplatit, případně vyplatí méně, než jste čekali? Tady je pět situací.

5 situací, kdy pojišťovna nezaplatí, ani když je auto pojištěné

10. 3. 2024
|
Délka čtení: 7 min.

Myslíte si, že je vaše auto po sjednání povinného ručení a havarijního pojištění plně chráněno? Ve většině případů ano. Mohou ale vzniknout situace, kdy pojišťovna pojistné plnění krátí, nebo dokonce odmítne vzniklou škodu uhradit. Problém je jízda na sjetých pneumatikách, neohlášení nehody policii nebo zbytkový alkohol. O jaké další situace se jedná?

1. Nepřivolání policie, nevyplnění záznamu o nehodě

Základní povinností každého řidiče je nehodu řádně nahlásit a zaevidovat. Pokud dojde ke zranění nebo škoda přesáhne 100 000 Kč a vy k nehodě nepřivoláte policii, může pojišťovna pojistné plnění krátit. Nejste si jistí výší škody a chcete, aby plnění ze strany pojišťovny proběhlo bez problémů? Pak raději policii přivolejte, i když to může znamenat, že zaplatíte pokutu.

Kdy je nutné přivolat k nehodě policii

 • Dojde k usmrcení nebo zranění osoby.

 • Škoda na některém z vozidel přesahuje 100 000 Kč.

 • Dojde ke škodě na majetku třetí osoby (např. plot u domu, auto z půjčovny).

 • Poškodí se pozemní komunikace nebo její součásti (např. svodidla) nebo z vozidla uniknou provozní kapaliny.

 • Nelze zabezpečit obnovení silničního provozu.

 • Neshodnete se na míře zavinění nehody.

 • Srazíte zvěř.

V ostatních případech stačí vyplnit záznam o dopravní nehodě. Ten musí podepsat oba účastníci nehody a shodnout se na zavinění. Nesmí chybět žádné důležité údaje. Jinak opět hrozí, že bude pojišťovna plnění krátit. Nikdy nespoléhejte na tvrzení viníka nehody, že se vyplňováním formuláře nemusíte zdržovat a že událost sám nahlásí. Jakékoliv zpětné prokazování viny je často nemožné, pokud viník nenahlásil nehodu.

Na řádné ohlášení nehody si dejte pozor i u havarijního pojištění. Ke škodám z odcizení a vandalismu musíte vždy přivolat policii, abyste měli právo na jejich proplacení. Povinnost přivolat policii máte i v případě, že srazíte zvěř.

Škodní událost neprodleně nahlaste své pojišťovně, ideálně během 24 hodin.

2. Nehody mimo pozemní komunikace

Zákonné pojištění platí jen při provozu na pozemních komunikacích. Pokud vám někdo způsobí škodu například na polní cestě nebo ve dvoře firmy, nemusí vám pojišťovna škodu uhradit. Na vypořádání nehody se tak musíte domluvit mezi sebou.

Často je obtížné rozlišit, kdy se ještě jedná o veřejnou komunikaci. Areály firem za závorou nebo parkoviště u supermarketů sice jsou soukromým pozemkem, ale pokud se na nich používá dopravní značení, považují se za pozemní komunikaci.

Řešíte odřené auto na parkovišti? Pak hlášení i šetření nehody probíhá zcela standardně.

Problémy tak vznikají zejména na lesních a polních cestách. Když jedete na houby a parkujete na okraji lesa nebo louky, nacházíte se mimo pozemní komunikaci. Pokud na takovém místě poškodíte jiné vozidlo, může pojišťovna odmítnout vyplacení škody a opravu druhého vozidla byste měli uhradit ze svého. Chcete-li problémům předcházet, jízdě mimo silnice se raději vyhněte.

Některým pojišťovnám ale na místě nehody nezáleží a nehodu posuzují stejně, jako by k ní došlo na pozemní komunikaci. To platí třeba pro ČSOB pojišťovnu nebo Kooperativu. Jiné pojišťovny naopak uvádí jízdu mimo silnici jako jasnou výluku v pojistných podmínkách – například Direct.

K výlukám pojišťoven dále patří škody vzniklé:

 • při účasti na motoristickém závodu nebo soutěži,

 • při účasti na škole smyku a jízdě na okruhu,

 • při dalších zážitkových a testovacích jízdách, kdy řidič není povinen dodržovat pravidla silničního provozu.

Nejste spokojení s plněním pojišťovny? Změňte ji

Jestliže nejste spokojení s postupem pojišťovny po nehodě, můžete smlouvu vypovědět do 3 měsíců od vzniku pojistné události. Pojištění zanikne do 1 měsíce od doručení výpovědi. Nové pojištění si najdete rychle a jednoduše online. Použijte na to náš srovnávač, který porovnává ceny a podmínky od desítky pojišťoven.

3. Alkohol a drogy za volantem

Nárok na pojistné plnění zaniká také v situacích, kdy máte alkohol v krvi nebo řídíte pod vlivem drog či léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo. Pozor na to, že alkohol nesmíte požít ani po nehodě – až do doby provedení dechové či krevní zkoušky.

Stejně se nahlíží na to, že se odmítnete podrobit zkoušce na alkohol a jiné návykové látky. Vaše pojišťovna sice poškozenému uhradí vzniklé škody, ale zaplacenou částku po vás následně bude vymáhat.

Podcast

Jaký vliv mají návykové látky na řízení?

V zajímavém podcastu se mimo jiné dozvíte, jak probíhá testování na alkohol a drogy, za jak dlouho odbouráte jedno pivo a jak je to s povinným ručením, když zaviníte nehodu pod vlivem?

Podobně fungují i platby za škody, které způsobí nepojištěná vozidla. Škody se hradí z Garančního fondu České kanceláře pojistitelů, který poté částku vymáhá z viníka nehody. Pokud se tedy ocitnete v roli oběti, škody na zdraví i vozidle vám budou uhrazeny. V roli viníka máte na krku naopak pořádný malér.

4. Nezpůsobilost řidiče nebo vozidla

V souladu se zákonem se pojišťovny mohou vyhnout pojistnému plnění také v případech, kdy nehodu zavinil řidič bez řidičského oprávnění nebo v době zákazu řízení. Navíc se jedná o jeden z nejzávažnějších přestupků, za nějž hrozí pokuta až 75 000 Kč a zákaz řízení na 36 měsíců.

Pojišťovna neuhradí škodu ani v případech, kdy vozidlo není technicky způsobilé k bezpečnému provozu na pozemních komunikacích nebo nemá platnou STK. Nicméně v takových situacích musí pojišťovna prokázat, že technický nedostatek byl příčinou nehody a vzniklé škody.

Typickým příkladem je jízda na letních pneumatikách v zimě. Pokud na sněhu nedobrzdíte a nabouráte auto před sebou, pravděpodobně se prokáže, že příčinou byly právě nevhodné pneumatiky. Pojišťovna tedy uhradí škodu poškozenému, ale následně ji po vás bude vymáhat.

Za technické závady, které ohrožují bezpečnost provozu, se považuje například:

 • nesvícení potkávacích, brzdových nebo zadních obrysových světel alespoň na levé straně vozidla,

 • prasklé nebo poškozené čelní sklo ve stírané ploše o velikosti větší než 20 mm,

 • poškození řízení nebo brzd, která znemožňují účinně řídit nebo zastavit vozidlo,

 • nedostatečná hloubka dezénu pneumatik, tj. 1,6 mm u letních pneumatik a 4 mm u zimních pneumatik,

 • namontování pneumatik různého rozměru na jedné nápravě, pokud nejde o nouzové dojetí.

K výlukám pojišťovny řadí také nesprávnou obsluhu a údržbu vozidla, například:

 • nesprávné řazení převodů,

 • nedostatek pohonných hmot nebo provozních kapalin,

 • nesprávné uložení a upevnění nákladu,

 • nesprávné zajištění vozidla proti samovolnému rozjetí,

 • nesprávný tlak v pneumatikách.

Proto vůz udržujte v dobrém technickém stavu a před každou jízdou provádějte kontrolu vozidla. Zaměřte se zejména na funkčnost světel, dostatek provozních kapalin, stav pneumatik a výhled z vozidla.

5. Uvedení nepravdivých údajů o rozsahu poškození

Existují i lidé, kteří se snaží chytračit a do nově vzniklé pojistné události zahrnou i dřívější poškození vozu. Pokud auto bylo poškozeno už před nehodou a dojde ke škodě na stejném místě, původní stav pojišťovně sdělte. Jestliže pojišťovací společnost zjistí, že jste cokoliv zatajili, opravu vám neproplatí. Navíc se vystavujete riziku trestního stíhání pro pokus o pojistný podvod.

Abyste se vyhnuli problémům s pojišťovnou, nikdy nezamlčujte okolnosti dopravní nehody ani dřívější poškození vozidla. Při likvidaci pojistné události poskytněte pojišťovně součinnost, jestliže vás vyzve k doplnění dalších informací a dokumentů.

Náš tip

Po havárii se nehrňte do opravy. Pojišťovna má právo prohlédnout vozidlo ve stavu, v jakém je po nehodě. Pokud na opravu spěcháte, domluvte se s pojišťovnou na správném postupu.

Jaké další výluky mají pojišťovny v podmínkách

Část výše uvedených výluk z pojistného plnění vychází ze zákona č. 30/2024 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Ten dále stanovuje, že pojišťovna může žádat o náhradu vyplaceného plnění od pojištěného, jestliže prokáže, že újmu způsobil úmyslně, od nehody ujel nebo ztížil vyšetřování nehody.

Další výluky si pojišťovny dávají do pojistných podmínek. K těm nejrozšířenějším patří škodní události vzniklé:

 • v důsledku válečných událostí a teroristických akcí,

 • jadernou energií a radioaktivním zářením,

 • v důsledku vady, kterou měl vůz již v době sjednání pojištění,

 • při použití vozidla k jinému účelu, než ke kterému je určeno výrobcem,

 • kvůli chybné konstrukci, vadě materiálu nebo výrobní vadě,

 • trvalým vlivem provozu (např. opotřebením, funkčním namáháním, únavou materiálu) nebo korozí,

 • kvůli zvířeti přepravovanému nebo ponechanému ve vozidle,

 • při použití vozidla jako pracovního stroje,

 • při použití vozidla k vojenským účelům,

 • při výbuchu dopravovaného nákladu (např. výbušnin, chemikálií).

Co dělat, když pojišťovna zamítne pojistné plnění?

Dostali jste od pojišťovny rozhodnutí o krácení nebo odmítnutí plnění, ale máte pocit, že jste nic neporušili? Pak se proti rozhodnutí okamžitě písemně odvolejte a žádejte nové prošetření pojistné události.

Můžete se obrátit také na právní poradny a asociace, které se specializují na odškodnění po dopravní nehodě. Právník přezkoumá pojistné podmínky, a rovnou vám řekne, jestli máte naději na úspěch. Počítejte ovšem s tím, že spor se může dostat až k soudu.

Kalkulace havarijního pojištění zdarma

Víte, kolik by vás stálo havarijní pojištění? Vyplňte údaje do naší kalkulačky a my vám poradíme s výběrem i sjednáním té nejvýhodnější nabídky na trhu.

Autor - Jana Březinová
Jana BřezinováVíce článků autora

Jak se vám tento článek líbil?

Sdílet článek

Související články

 • dopravni_nehoda_hadajici_se_muzi
  13. června 2024|Jana Březinová
  Výluky v pojištění – přehled situací, na které se pojistka nevztahuje

  Pojistné podmínky mívají desítky stran, a tak se je nikomu nechce číst. To je ale chyba. Ve výlukách totiž zjistíte, na co se pojištění nevztahuje. Ignorace těchto výjimek vás může stát miliony korun. Abyste o výlukách získali lepší představu, připravili jsme pro vás jejich přehled u různých typů pojištění. Na konci článku najdete ty vůbec nejabsurdnější záludnosti pojistných podmínek.

 • technická kontrola vozu
  26. dubna 2024|Petr Pohůdka
  Vše, co potřebujete vědět o STK

  Pravidelné návštěvě STK se nevyhne žádný majitel vozidla. Kdy musíte na STK vyrazit, jaká je cena technické kontroly, na co se technici zaměřují a co dělat, když vaše auto na STK neprojde? Shrnuli jsme pro vás všechny důležité informace o STK včetně změn platných od roku 2024.

 • motorka vedle auta
  26. dubna 2024|Jana Březinová
  Když se potká auto a motorka: Nejčastější příčiny problémů a jak je řešit

  Většinu problémů mezi motorkáři a řidiči aut by vyřešilo, kdyby se jedna skupina dokázala vžít do té druhé. Jenomže velká část řidičů za řídítky motorky nikdy neseděla, a tak nedokáže posoudit, jak se její jízdní vlastnosti liší. Motorkáři zase zapomínají, že oni sice většinou vyjíždí pro radost, ale na silnicích potkávají řidiče, kteří třeba vystresovaní spěchají do práce.

 • Muž pije pivo při řízení auta
  15. dubna 2024|Petr Pohůdka
  Bodový systém a pokuty 2024

  Od ledna roku 2024 platí v České republice nový bodový systém. Pro řidiče by měl být přehlednější. Vážné přestupky jsou postihovány přísněji, u banálních provinění se tresty naopak zmírnily. Jaké jsou hlavní změny a kde najdete bodový stav řidiče?

 • Koupě ojetého auta
  08. dubna 2024|Petr Pohůdka
  Jak dovézt auto z Německa: Vše, co potřebujete vědět

  Německý trh s ojetinami je v mnoha ohledech lákavější než ten český. Za západními hranicemi se dají pořídit modely, které v tuzemsku často chybí. Jak koupit auto v Německu a co je potřeba k přihlášení vozidla ze zahraničí? Připravili jsme pro vás průvodce nákupem auta v Německu.

 • servis a kontrola motorky
  31. března 2024|Jana Březinová
  Jak připravit motorku před sezónou?

  Většina motorkářů svůj stroj ukládá k zimnímu spánku. Dlouhé stání mu ale neprospívá, proto k přípravě motorky na sezónu přistupujte svědomitě. Snížíte tím riziko poruch i nehod.

 • Žena telefonuje kvůli prasklému čelnímu sklu
  30. března 2024|Jana Březinová
  Jak řešit prasklé čelní sklo

  Jeden odražený kamínek dokáže napáchat škodu za desítky tisíc. Není divu, že připojištění skel patří k nejoblíbenějším doplňkovým pojištěním. Sjednává si ho každý čtvrtý řidič. Která pojišťovna vám nabídne nejvýhodnější podmínky a jak prasklé sklo řešit?

 • 24. března 2024|Jana Březinová
  Jak řešit nabourané auto na parkovišti

  Podle statistik pojišťoven se s odřeným autem na parkovišti setkalo 9 z 10 řidičů. Jak si s nehodou poradit, ať už jste ji zavinili vy, nebo jiný řidič? A co dělat, když viník od nehody ujede?

 • Zdražení povinného ručení 2022 - Kalkulačka, model auta, mince a smlouvy o pojistce
  19. března 2024|Petr Pohůdka
  Zdražení povinného ručení a havarijního pojištění v roce 2024

  I v letošním roce se provoz vozidla nejspíš prodraží. Připlatíme si nejen za pojištění, ale i autoservisní práce a součástky. Nicméně inflace konečně klesá, a tak by nárůst cenové hladiny neměl být tak výrazný – u povinného ručení a havarijního pojištění experti očekávají nárůst v jednotkách procent. Jak se s případným zvyšováním pojistného poprat?

 • Předávání klíče k autu
  11. března 2024|Petr Pohůdka
  Kupní smlouva na auto a přepis vozu. Co všechno je potřeba?

  Budete kupovat vozidlo nebo se naopak snažíte prodat to své? V obou případech si dejte pozor na správné vypořádání dokumentů. Vždy byste měli uzavřít písemnou kupní smlouvu a včas vůz přepsat na nového majitele, jinak hrozí dokonce pokuty.