Cestovní pojištění – srovnání cen

Nehody, které nezaplatí pojišťovna

Řada motoristů se mylně domnívá, že sjednáním povinného ručení auta a havarijního pojištění je jejich vozidlo plně chráněno. Často je pro ně proto nepříjemným překvapením, když pojišťovna odmítne vzniklou škodu uhradit, případně pojistné plnění krátí. Nejedná se přitom o mimořádné případy, ale takové, které mohou potkat téměř každého. Kdy vám pojišťovna odmítne peníze vyplatit, případně vyplatí méně, než jste čekali? Tady je pět situací. 

Situace č. 1: Nepřivolání policie

Výše škody je někdy docela obtížné odhadnout. Pokud ale přesáhne 100 000 Kč a vy k ní nezavoláte policii, existuje zvýšené riziko, že pojišťovna bude pojistné plnění krátit. V některých situacích od ní dokonce nemusíte dostat ani korunu. Jako řidič a viník nehody jste totiž porušil povinnost zavolat k nehodě policii. Pokud si proto nejste jistí výší škody a chcete, aby plnění ze strany pojišťovny proběhlo bez problémů, je příjezd policie nezbytný. 

porovnání povinného ručení

Situace č. 2: Neuznání zavinění nehody

Jeden z nejčastějších scénářů vypadá asi následovně: Viník nehody vás nechce „zdržovat“ a přislíbí, že škodu nahlásí pojišťovně. Vy v dobré víře místo nehody opustíte, ale peníze od pojišťovny dotyčného už nikdy neuvidíte. Viník nehody totiž škodu nenahlásí, případně sdělí, že nehodu nezavinil. Jakékoliv prokazování viny zpětně a bez souhlasu viníka je složité až nemožné. Řešením je proto zatelefonovat do pojišťovny viníka již z místa nehody, čili v okamžiku, kdy viník způsobení nehody uznává.

Situace č. 3: Nehody mimo pozemní komunikace

Zákonné pojištění (a následné plnění) platí jen při provozu na běžných komunikacích. Pokud vám někdo způsobí škodu např. na polní cestě, nebo ve dvoře firmy, pojišťovna viníka vám nic nezaplatí

  • Mohlo by vás zajímat: Výjimku v takovém případě tvoří pouze areál za závorou, do kterého jsou vpouštěna motorová vozidla vjíždějící z komunikace. Toto místo je pak považováno za veřejnou komunikaci.

Za škodu způsobenou mimo pozemní komunikaci odpovídá řidič, který ji způsobil. Pokud viníka nemáte, nezbývá, než auto opravit na vlastní náklady.

Situace č. 4: Uvedení nepravdivých údajů o nehodě a rozsahu poškození

Existují i lidé, kteří se snaží „chytračit“ a do nově vzniklé pojistné události zahrnou i dřívější poškození svého vozu. Dojde-li ke škodě na vozidle poškozeném ve stejném místě již dříve, je toto třeba pojišťovně nahlásit.

Pokud byste tak neučinili a skutečnost při vyšetřování nehody vyšla najevo, pojišťovna plnění nevyplatí, ale navíc se vystavíte riziku trestního stíhání pro pokus o pojistný podvod.

Situace č. 5: Střety na parkovišti

Jen si to představte: Při couvání řidič registruje jiné couvající auto a zastaví, ale řidič druhého vozu si ho nevšimne, nabourá do něho a navíc se snaží nenechat vinu na sobě.

Pokud se vám taková situace přihodí, váš spolujezdec potvrzuje vaši nevinu a spolujezdec druhého řidiče vypovídá v jeho prospěch. Pojišťovna tak určí míru zavinění půl na půl a každý z řidičů dostane pouze poloviční pojistné plnění.

Při určování viníka je důležité doložit, které auto stálo a které bylo v pohybu. Snažte se proto o zajištění nestranného svědka, který nehodu viděl a její průběh je ochoten potvrdit.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 2