Záznam o dopravní nehodě

  • Online srovnání pojišťoven

  • Jednoduše a rychle do 2 minut

  • Zelená karta ihned na Váš email

  • Úspora až 70 %

Spočítat ceny

Záznam o dopravní nehodě

Policejní statistiky uvádí, že každý den dojde na českých silnicích k téměř 300 dopravním nehodám, za rok je to více než 104 000 hlášených nehod! Skutečné číslo je však mnohem vyšší, protože statistiky nezahrnují neohlášené nehody vyřešené domluvou mezi účastníky.

Riziko přichomýtnout se do dopravní nehody, ať už cizí či vlastní vinou, je bohužel poměrně vysoké. Proto vám přinášíme podrobný návod, jak se v takové situaci nejlépe zachovat.

1) Označte místo dopravní nehody

V případě, že nejste vážně zraněni či v šoku, okamžitě zapněte varovná světla. Ideálně ještě před vystoupením z vozidla si oblečte reflexní vestu. Nemáte-li ji po ruce, velmi opatrně vystupte z vozidla (zejména na dálnici), a oblečte si ji na bezpečném místě.

Místo nehody poté označte umístěním výstražného trojúhelníku ve vzdálenosti nejméně 50 metrů, na dálnici 100 metrů za vozidlem. Nemáte-li trojúhelník, který je součástí povinné výbavy (!), snažte se na problém upozornit jiným avšak vždy bezpečným způsobem (např. máváním kusem látky či praporkem na bezpečném místě).

2) První pomoc a přivolání záchranné služby

Jsou-li na místě zranění, v rámci svých možností a schopností poskytněte první pomoc a zavolejte záchrannou službu na telefonním čísle 155. To platí pro všechny účastníky provozu, kteří jsou schopni poskytnout první pomoc a zavolat záchranku bez ohledu na to, kdo nehodu zavinil.

Nepřivolání záchranné služby a neposkytnutí první pomoci je v ČR považováno za vážný trestný čin.

3) Přivolání Policie České republiky

K dopravní nehodě není nutno volat policii, pokud odhadovaná výše škody nepřesahuje 100 000 korun a při nehodě nedošlo k žádné újmě na zdraví.

Policii ČR je nutné volat k dopravní nehodě vždy, když:

• dojde ke zranění, případně úmrtí osob

• odhadovaná škoda na majetku (vozidle, přepravovaných věcech i osobních věcech účastníků) přesahuje 100 000 korun

• účastníci se nejsou schopni dohodnout na zavinění

• došlo k hmotné škodě na majetku třetí osoby (např. dopravní značení)

V případě zavolání policie, nikdy neupravujte místo dopravní nehody (např. přeparkování vozidel). Je-li to nutné, vyznačte místo nehody a stopy.

4) Záznam o dopravní nehodě

V případě, že zprávu o nehodě nesepisuje policejní hlídka, jsou účastníci nehody povinni vyplnit záznam o dopravní nehodě. Ideální je použít předvyplněný formulář tzv. Evropský záznam o dopravní nehodě, který by měl být součástí vybavení každého vozidla. Pokud jej nemáte, lze použít jakýkoliv papír.

Účastníci nehody se musí dohodnout na míře zavinění, vyplnit všechny požadované údaje (např. datum, čas a místo vzniku nehody, popis nehod, fotodokumentace, osobní údaje o účastnících nehod včetně svědku). Souhlas se záznamem všichni účastníci stvrdí svým podpisem.

5) Asistenční služba pojišťovny

Asistenční služby jsou automatickou součástí jak povinného ručení, tak havarijního pojištění. Rozsah služeb a pojistné limity jsou uvedeny v pojistné smlouvě. Číslo na asistenční službu najdete na kartičce od pojišťovny, případně na webových stránkách pojišťovny. Ideální je mít číslo uloženo v telefonu.

Asistenční služby volejte v případech, když:

• si nejste jisti správným způsobem, jak postupovat. Proškolený člověk vám adekvátně poradí, jak konkrétně ve vaší situaci jednat

• je váš vůz nepojízdný a potřebujete zajistit odtah poškozeného vozidla do servisu

• potřebujete zajistit jiné služby jako vyhledání vhodného zdravotnického zařízení, zajištění tlumočení či ubytování, apod.

Nikdy nepřijímejte pomoc a asistenční služby od společností, které se “náhodně” vyskytnou na místě nehody, a nemají nic společného ani s vaší pojišťovnou, ani s pojišťovnou viníka nehody.

6) Poškozený při dopravní nehodě

Postup po dopravní nehodě se liší podle toho, zda jste nehodu zavinili či nikoliv. V případě nezaviněné nehody máte právo na úhradu vzniklé škody na majetku, zdraví i životě z povinného ručení viníka.

Od viníka nehody vždy požadujte doklady včetně zelené karty a ofoťte si je. Nehodu důkladně zdokumentujte a v případě nutnosti či neochoty se domluvit s ostatními účastníky nehody, raději přivolejte policii. Nehodu je povinen viník nehody co nejdříve ohlásit pojišťovně, u níž má sjednané povinné ručení. Ta vám na základě dodaných podkladů a dokumentů o nehodě škodu uhradí.

V případě, že viník nemá uzavřené platné povinné ručení, obraťte se na Českou kancelář pojistitelů (ČKP). ČKP škodu uhradí z garančního fondu a vyplacenou částku bude následně vymáhat po viníkovi nehody.

V případě, že viník od nehody ujede a je/není znám, okamžitě volejte Policii ČR a s její zprávou se rovněž obraťte na ČKP.

Kontakt na ČKP:

Česká kancelář pojistitelů

Main Point Pankrác, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4

Tel.: +420 221 413 111

E-mail: info@ckp.cz

ID datové schránky ČKP: qcgxgxn

7) Viník dopravní nehody

V případě zaviněné nehody jste povinni uhradit vzniklou škodu poškozenému či poškozeným. Jako viník jste povinni poškozenému poskytnout všechny informace týkající se vašeho povinného ručení. Bez zbytečného odkladu škodu nahlaste své pojišťovně, která pojistnou událost vyřeší ke spokojenosti poškozeného bez další součinnosti s vámi.

Způsobenou škodu na vlastním vozidle vám uhradí pojišťovna pouze z havarijního pojištění, případně z odpovídajícího připojištění v rámci povinného ručení. Potřebujete-li poradit, vždy volejte asistenční službu pojišťovny. Neznáte-li číslo a nemáte přístup na internet, pomůže vám Linka pomoci řidičů 1224, která vám usnadní přivolání asistenční pomoci při nehodě či poruše.

© 2023 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Zprostředkování telekomunikací a energií zajišťuje společnost Tarifomat, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky, případně platné registrace Energetického regulačního úřadu.