Záznam o dopravní nehodě online

  • Online srovnání pojišťoven

  • Jednoduše a rychle do 2 minut

  • Zelenou kartu obdržíte na e-mail

  • Úspora až 50 %


Záznam o dopravní nehodě online

Na této stránce jsme si pro vás připravili návod, jak správně nahlásit škodnou (pojistnou) událost na pojišťovně. Kromě podrobného postupu a seznamu požadovaných údajů a dokumentů, zde najdete také kontakty na pojišťovny, na kterých můžete pojistnou událost nahlásit.

Jak zjistím, u které pojišťovny jsem pojištěný? Jméno pojišťovny, u níž máte sjednané povinné ručení, najdete na zelené kartě, v pojistné smlouvě či na asistenční kartičce. Jméno pojišťovny, u níž máte sjednané havarijní pojištění, najdete v pojistné smlouvě či na asistenční kartičce.

Hlášení pojistné události

Postup při hlášení pojistné události se odvíjí od toho, zda jste nehodu zavinili či nikoliv. Jste-li poškozený, pojistnou událost je povinen nahlásit viník nehody u své pojišťovny. Jste-li viník nehody, škodní událost jste povinni nahlásit vy u své pojišťovny.

Pojišťovna se následně spojí s poškozeným při nehodě a vyžádá si potřebné doklady a dokumenty, na základě kterých mu vyplatí adekvátní pojistné plnění. Jednání s poškozeným již probíhá bez součinnosti s viníkem nehody. Toho v podstatě zastupuje pojistitel.

V případě havarijního pojištění je jedno, kdo nehodu zavinil. Kromě vlastníka vozu (zaviněná dopravní nehoda, prasklé sklo, poškození způsobené při parkování apod.) může jít o neznámou osobu (zloděj, vandal), střet se zvěří nebo živelní událost. Pojistnou událost hlásí vlastník pojištěného vozidla, kterému bude vyplaceno odpovídající pojistné.

Pojistnou událost lze nahlásit:

Osobně - dokumenty předáte osobně na pobočce pojišťovny

Poštou - dokumenty zašlete poštou na pojišťovnu, nejdelší způsob, dnes se téměř nevyužívá

Online - nejrychlejší způsob řešení pojistné události, vše se řeší online od nahlášení pojistné události až po vyplacení pojistného plnění. Většina pojišťoven nabízí vyplnění formuláře či dokonce mobilní aplikaci

K hlášení pojistné události budete potřebovat:

• Osobní údaje - jméno a příjmení, adresa

• Kontakty - telefonní číslo a e-mail

• Číslo pojistné smlouvy

• Identifikační údaje viníka - jméno a přijméní, adresa, datum narození, případně název a sídlo firmy, IČ

• Identifikační údaje všech poškozených - jméno a přijméní, adresa, datum narození,případně název a sídlo firmy, IČ

• Údaje o všech vozidlech - značka a typ, SPZ, VIN, popis škody

• Údaje o nehodě - datum, čas, přesné místo, popis nehody

Požadované doklady a dokumenty při řešení pojistné události:

• Kopie osobních dokladů

• Kopie zelené karty

• Kopie řidičského průkazu

• Kopie malého technického průkazu, velkého technického průkazu či obojí

• Záznam o dopravní nehodě nebo zpráva od Policie ČR

• Kompletní fotodokumentace

• Bankovní spojení