Pojistné podmínky pro povinné ručení a havarijní pojištění

Direct pojišťovna

Kooperativa

Pojistné podmínky pro pojištění vozidel - platné od 1. 4. 2024
Informační dokument o pojistném produktu
Informační memorandum pro klienty
Soubor pojistných podmínek pro pojištění vozidel - platné od 1. 3. 2023
Informace pro klienta
Asistenční služby
Soubor pojistných podmínek pro pojištění vozidel - platné do 28. 2. 2023
Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (označení VPP R-630-14) platnost do 26. 5. 2021
Pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel (označení VPP H-350-14) platnost do 26. 5. 2021
Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové živelní pojištění vozidla (označení ZPP H-371-14) platnost do 26. 5. 2021
Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění zavazadel (označení ZPP H-361-14) platnost do 26. 5. 2021
Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové úrazové pojištění osob dopravovaných vozidlem (označení ZPP H-361-14) platnost do 26. 5. 2021
Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění strojů (označení ZPP H-300-14) platnost do 26. 5. 2021
Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění poškození vozidla zvířetem (označení ZPP H-372-14) platnost do 26. 5. 2021
Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění skel vozidla (označení ZPP H-364-14) platnost do 26. 5. 2021
Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění právní ochrany vozidla (označení ZPP H-956-14) platnost do 26. 5. 2021
Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění právní ochrany při dopravní nehodě (označení ZPP H-959-14) platnost do 26. 5. 2021
Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění věcí během silniční dopravy (označení ZPP H-695-14) platnost do 26. 5. 2021
Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla (označení ZPP H-363-14) platnost do 26. 5. 2021
Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové havarijní pojištění při nezaviněné nehodě - NA100PRO (označení ZPP H-380-14) platnost do 26. 5. 2021
Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění KoopGAP (označení ZPP H-365-14) platnost do 26. 5. 2021
Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění asistenčních služeb k vozidlu (označení ZPP H-390-14) platnost do 26. 5. 2021
Rozšíření asistenčních služeb od 8/2015
Informace pro zákazníky
Asistenční sešit