Pojistné podmínky pro povinné ručení a havarijní pojištění

Hasičská Vzájemná Pojišťovna

Kooperativa

Informace pro klienta
Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (označení VPP R-630-14)
Pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel (označení VPP H-350-14)
Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové živelní pojištění vozidla (označení ZPP H-371-14)
Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění zavazadel (označení ZPP H-361-14)
Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové úrazové pojištění osob dopravovaných vozidlem (označení ZPP H-361-14)
Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění strojů (označení ZPP H-300-14)
Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění poškození vozidla zvířetem (označení ZPP H-372-14)
Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění skel vozidla (označení ZPP H-364-14)
Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění právní ochrany vozidla (označení ZPP H-956-14)
Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění právní ochrany při dopravní nehodě (označení ZPP H-959-14)
Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění věcí během silniční dopravy (označení ZPP H-695-14)
Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla (označení ZPP H-363-14)
Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové havarijní pojištění při nezaviněné nehodě - NA100PRO (označení ZPP H-380-14)
Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění KoopGAP (označení ZPP H-365-14)
Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění asistenčních služeb k vozidlu (označení ZPP H-390-14)
Rozšíření asistenčních služeb od 8/2015
Informace pro zákazníky
Asistenční sešit
Oznámení o změně / Žádost o změnu pojistné smlouvy
Oznámení škodné události - pojištěným
Oznámení o vzniku škody na vozidle - havarijní pojištění
Pojistné podmínky pro havarijní pojištění při nezaviněné nehodě - NA100PRO
Uplatnění nároku poškozeným