Cestovní pojištění – srovnání cen

Odškodnění po dobpravní nehod - Nabourané auto

V roce 2020 bylo podle statistiky evidováno 94 794 nehod, při nichž zahynulo 460 osob, lehce zraněno bylo za rok 2020 přesně 20 880 osob, těžkých zranění bylo 1807. Škoda na majetku dosáhla 72,82 miliard korun. Rok 2020 byl ovlivněn koronavirovou pandemií, takže nehod bylo výrazně méně, než v roce 2019.

porovnání povinného ručení

Poškozený má nárok nejen na bolestné a ušlý zisk

Poškození se nevědomky připravují často o velké peníze, na které mají nárok, a které by jim usnadnily léčbu a návrat do normálního života po úrazu. Jedním z řešením je přenechat tuto činnost specializovaným firmám, která se přímo na vymáhání odškodného pro oběti dopravních nehod zaměřují. Ovšem je potřeba počítat s tím, že si za svoji práci nechají zaplatit.

Co všechno odškodnění zahrnuje?

 • Bolestné - každé tělesné, a také částečně duševní strádání způsobené zraněním při dopravní nehodě.
 • Odškodnění duševních útrap při úmrtí - duševními útrapami je míněn nárok pozůstalých, pokud přijdou o někoho blízkého v souvislosti s dopravní nehodou.
 • Ztížení společenského uplatnění – jedná se o peněžitou náhradou, která má vyvážit újmu na zdraví trvalého rázu a má prokazatelný nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného ve společnosti, povolání a v životě vůbec.
 • Náklady spojené s pohřbem – např. náklady s vypravením pohřbu, zřízením pomníku, smuteční hostinou, ošacením na pohřeb a další náklady podle krajových a kulturních zvyklostí.
 • Náklady na léčení - hradí se účelně vynaložené náklady spojené se samotným léčebným procesem (např. léky, ortopedické pomůcky, procedury, rehabilitace, lázně a podobně), dále se hradí cestovné k lékaři a také je možné uplatnit i cestovné blízkých osob do nemocnice za poškozeným.
 • Ušlá výživa při úmrtí – vztahuje se na případy, kdy zemře osoba, která má vyživovací povinnost – např. k dětem nebo manželovi/manželce.
 • Náklady péče o poškozeného při dopravní nehodě – náhradu na péči lze přiznat i pečující osobě, vždy záleží na konkrétní situaci.
 • Škoda na věcech – vztahuje se nejen na zničené věci, ale i na zraněná zvířata.
 • Škoda na vozidle – je nejčastěji řešeným nárokem při dopravní nehodě, hradí se z povinného ručení viníka.
 • Ostatní – může to být náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, resp. dorovnání rozdílu mezi nemocenskou a výdělkem (platí i pro případnou invaliditu, která je následkem zranění při nehodě).
 • Bezplatně vykonávané práce - občanský zákoník výslovně přiznává i nárok na peněžitou náhradu těm osobám, kterým poškozený poskytoval bezplatně práce např. v jejich domácnosti.
 

Jak získat co nejvyšší odškodné?

Je-li to trochu možné, myslete na svou budoucnost již bezprostředně po nehodě. Důležitá je co nejlepší dokumentace. Vyplatí se mít očité svědky, kteří potvrdí, jak nehoda skutečně proběhla pro případ, že by se viník chtěl vyhnout odpovědnosti. Vždy sepište o nehodě záznam. Je-li to nutné, přivolejte záchrannou službu a policii. Nelze-li se s viníkem domluvit, sepíše záznam policie, který je nezpochybnitelný.

Všechny dokumenty související s nehodou si důkladně uschovejte pro pojišťovnou. Platí to nejen pro zprávy od policie nebo lékařské zprávy, ale také další náklady související s nehodou či léčbou. Jedná se například o mimořádné výdaje za léky, rehabilitace či jízdenky do nemocnice na kontroly. Patří sem ale také to, zda se vám musí věnovat partner, který tak přichází o výdělek. Nebo že například nejste schopni se postarat o své dva psy a musíte jim zaplatit někoho na venčení.

V případě zranění s trvalými následky je třeba po určité době zhodnotit, zda a jak vás ovlivňují v běžném životě a požadovat po viníkovi kompenzaci způsobených škod a potíží. Většinou se jedná o nejvyšší odškodnění, které poškozený obdrží.

Nebojte se najmout specializovanou nestrannou osobu (např. právníka), která vás bude při jednání zastupovat.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 4