Auto po autonehodě

Víte, jak získat odpovídající odškodnění po dopravní nehodě?

28. 12. 2023
|
Délka čtení: 7 min.

Poškození při dopravní nehodě mají často nárok na násobně vyšší částky, než jim přiznala pojišťovna. Na vině bývají nesprávně vyplněné formuláře nebo chybějící lékařské zprávy. Navíc někdy o kompenzaci ani nežádají, protože nechtějí viníka popotahovat u soudu. Odškodnění se však řeší přímo s pojišťovnou a vyplácí se z povinného ručení.

Od ledna do října roku 2023 se stalo 77 909 dopravních nehod, které vyšetřovala Policie ČR. Při nich zemřelo 411 osob, 1 491 osob bylo těžce zraněno a 20 317 osob zraněno lehce. Při nehodách se zraněním či úmrtím mají poškození (případně pozůstalí) nárok na odškodnění újmy na zdraví, které může činit až miliony korun. Přitom jen jedna třetina poškozených o tom ví.

Podle statistik České kanceláře pojistitelů se vyplacené odškodnění každoročně zvyšuje. Podle údajů za rok 2023 je průměrné bolestné 116 tisíc Kč a průměrná kompenzace za ztížení společenského uplatnění 669 tisíc Kč.

Jaké existují typy odškodnění po dopravní nehodě

„Odškodnění po dopravní nehodě může žádat ten účastník autonehody, který nehodu výlučně nezavinil. Jedná se tak zpravidla o zraněného řidiče, spolujezdce, chodce, cyklistu atd.,“ vysvětluje právník Zbyněk Drobiš pro e15.cz. Odškodnění vyplácí pojišťovna, u níž měl viník nehody sjednané povinné ručení. Skládá se z různých nároků:

 • bolestné –⁠ kompenzace za zranění a bolest způsobenou při nehodě a za absolvované operace,

 • ztížení společenského uplatnění –⁠ odškodnění za trvalé následky úrazu, které poškozeného omezují v pracovním a osobním životě, včetně psychických následků,

 • náhrada za ušlý zisk –⁠ rozdíl mezi výdělkem a nemocenskou poškozeného,

 • ošetřovné a náklady spojené s léčením –⁠ např. náklady na rehabilitace, zdravotní pomůcky a pečující osobu,

 • cestovné –⁠ náklady na cestu do zdravotnických zařízení (veřejnou dopravou či vlastním vozem),

 • odčinění za duševní útrapy –⁠ při usmrcení nebo závažném ublížení na zdraví mají nárok na odškodnění manželé, rodiče, děti nebo jiné blízké osoby poškozeného,

 • renta –⁠ náhrada v případech, kdy poškozený nedosahuje stejných příjmů jako před nehodou,

 • odčinění za další nemajetkové újmy –⁠ např. poškozený propásne dovolenou,

 • majetková škoda či další nároky –⁠ nejen poškození samotného vozidla, ale také zavazadel, oblečení apod.

Náš tip

Nenechte se od boje za odškodnění odradit různými mýty

Lidé si často myslí, že odškodnění po nehodě je potřeba vymáhat přímo po viníkovi, a pokud je nemajetný, nic si na něm nevezmou. Odškodnění však můžete uplatnit přímo u pojišťovny viníka nehody a vyplácí se z povinného ručení. Nepotřebujete ani životní nebo úrazové pojištění, abyste na odškodnění měli nárok. Stejně tak jsou rozšířené obavy, že získání odškodnění se pojí s dlouholetými soudními tahanicemi. To také není pravda, většina případů totiž ani k soudu nedojde a podaří se je vyřešit dohodou.

Jak se vypočítá výše odškodnění po dopravní nehodě

U každého typu nároku se používá jiná metoda výpočtu. Například pro bolestné a ztížení společenského uplatnění je stanovena metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

U bolestného jsou každému zranění přiřazeny body podle závažnosti. Za každý bod poškozený obdrží jedno procento průměrné mzdy za předcházející rok, v roce 2023 to je 403,53 Kč. Například ztráta zubu je stanovena na 20 bodů, ztráta dolní končetiny pod kolenem na 300 bodů. Jednotlivá zranění se sčítají.

Ztížení společenského uplatnění se posuzuje v 9 kategoriích (např. komunikace, pohyblivost, péče o sebe). V každé kategorii je výčet činností, jejichž zvládnutí se vyhodnocuje od 0 % (žádná obtíž) do 100 % (úplná obtíž) a poté se vypočítá celkové skóre. Dojde-li k plnému zmaření lidského života, je kompenzace stanovena na 400násobek průměrné měsíční mzdy za rok předcházející roku, v němž se ustálil zdravotní stav poškozeného. Letos by se tak toto odškodnění vyšplhalo na více než 16 milionů Kč.

Získejte vyšší odškodnění díky životnímu pojištění

Nespoléhejte jen na to, co vám vyplatí pojišťovna viníka a pojistěte si své zdraví pomocí životního pojištění. V rámci něj si můžete pojistit např. pracovní neschopnost, hospitalizaci, invaliditu, úraz nebo trvalé následky úrazu. K odškodnění z nehody jsou to ještě peníze navíc.

Jak o odškodnění po dopravní nehodě žádat

Jako poškozeného by vás o nároku na odškodnění měla informovat přímo pojišťovna viníka nehody. Pojišťovny mají k dispozici formuláře na výpočty bolestného, ušlého výdělku a ztížení společenského uplatnění. Ty může vyplnit váš ošetřující lékař. Nicméně jelikož nejde o experta na tuto problematiku, může ve formuláři udělat chyby. „Neuvede veškerá zranění, opomene body za operační zákroky, nebo nezvýší základní bolestné pro komplikace léčby,“ vypočítává Drobiš. To vede k nižšímu odškodnému. 

Přitom s pomocí vlastního soudního znalce byste mohli vymáhat mnohem vyšší částky. Výše uvedená metodika Nejvyššího soudu pro stanovení odškodnění totiž umožňuje více výkladů. To potvrzuje i Tomáš Beck, expert na odškodnění ze společnosti Vindicia, která se na vymáhání specializuje: „Často k nám přijdou lidé, kterým po těžkém zranění pojišťovny navrhly odškodnění ve výši desítek tisíc. My jim dokázali získat přes milion korun.“

Proto se rozhodně vyplatí být aktivní a zejména u vážných úrazů o odškodnění žádat ještě předtím, než se ozve pojišťovna. Důležité je pohlídat si promlčecí lhůtu. Ta činí 3 roky pro bolestné, ušlý zisk, ošetřovné a psychickou újmu. Pro ztížení společenského uplatnění je stanovena na 4 roky od ustálení stavu. „Když se člověk zraní, třeba při autonehodě či pracovním úrazu, jeho kondice se samozřejmě postupně mění. Zranění se léčí, ale přichází i komplikace. Až rok poté, co se zdravotní stav ustálí, přijde čas určit částku na ztížení společenského uplatnění,“ vysvětluje Beck.

Sjednejte si kvalitní povinné ručení, ať máte odškodnění pokryté

Může se stát, že i vy budete viníkem dopravní nehody a někoho zraníte. Proto vám nesmí chybět povinné ručení s dostatečně vysokými limity. Právě při nehodách se zraněním či úmrtím se škody šplhají do desítek milionů korun a základní pojištění nemusí stačit.

Co si připravit pro vyjednávání o odškodnění

Pro úspěšné vyjednávání s pojišťovnou o odškodnění je nutné mít v ruce co nejvíce důkazů.

 • Fotky a videa z místa nehody: Pokud to váš zdravotní stav dovoluje, pořiďte na místě nehody co nejvíce dokumentace. A to nejen poškození vozidla, ale také svého zranění, i kdyby se jednalo jen o modřiny a škrábance.

 • Výpovědi svědků: Zásadně mohou pomoci v určení viny. Nejlepší je si výpovědi natočit na video. V případě sporů o zavinění nehody vždy volejte policii, pak budete mít v ruce policejní protokol.

 • Lékařské zprávy: Je důležité lékařům otevřeně sdělit veškeré potíže po dopravní nehodě. Zdravotní problémy se mohou objevit i měsíce po nehodě, např. bolesti krční páteře či psychické následky, a vše je potřeba zaznamenat do lékařské zprávy jako následek nehody.

 • Účtenky a další doklady: Uschovejte všechny účtenky od nákupu zdravotních pomůcek a dalších výdajů, které vám v souvislosti s nehodou vznikly. To můžou být i platby za venčení psa, o kterého jste se nemohli starat. Zaznamenávejte také všechny náklady na cesty do nemocnice, na rehabilitace apod.


Vyplatí se najmout si právníka na vymáhání odškodnění?

Ze statistik společností, které se vymáháním odškodnění po nehodě zabývají, vyplývá, že ano. „Rozdíly v plnění činí někdy i více než 50 % oproti situaci, kdy klienti s pojišťovnou komunikují sami. Zaznamenali jsme i několik případů, kde byly rozdíly několikanásobné,“ píše právník Lukáš Kaplan pro Peníze.cz jako garant projektu PoradnaPoskozeneho.cz.

Hlavní problém bývá v tom, že pojišťovna používá vlastního posudkového lékaře. Pokud ke sporu přizvete svého soudního znalce a právníka, pracují ve váš prospěch, a tak máte větší šanci získat vyšší odškodnění.

Ovšem je nutné počítat s tím, že náklady na posudky a právní zastoupení se pohybují v řádech desítek tisíc korun. Některé společnosti specializované na vymáhání odškodnění nabízí, že za jejich služby neplatíte, když se jim nepodaří škodu vymoci.

Pokud si nechcete najímat specialistu, můžete o pomoc požádat alespoň svoji pojišťovnu. Často vám vyjde vstříc a pomůže s jednáním s druhou pojišťovnou, případně alespoň poradí se správným postupem.

Výluky z odškodnění –⁠ co když je viník nehody kamarád?

Poškození se často nezajímají o odškodnění, jestliže se zranili jako spolujezdci a nehodu zavinil jejich kamarád či příbuzný. Buď se obávají, že nemají na nic nárok, nebo nechtějí svého blízkého zruinovat. Plnění se ale stejně jako jindy uplatňuje z povinného ručení viníka. Chcete-li si být jistí, že odškodnění nebude mít negativní dopad na trest pro vašeho známého, můžete správný postup konzultovat s právníkem.

Pochyby vznikají také u nehod, kdy jste si sedli do auta s opilým řidičem. Ani to automaticky neznamená, že odškodnění nedostanete. Pojišťovna ovšem bude zkoumat, zda jste o tom, že má řidič v krvi alkohol, věděli. Pokud ano, bude plnění přinejmenším krátit.

Dejte si pozor také na to, aby vám nebyla připsána spoluvina. Proto aktivně sledujte policejní vyšetřování a stav trestního řízení. Jestliže vám bude stanovena spoluodpovědnost za dopravní nehodu, pojišťovna vám bude odškodnění krátit.

Tip na poslech

Jaký vliv mají návykové látky na řízení?

Jak probíhá testování na alkohol a drogy, za jak dlouho odbouráte jedno pivo a jak je to s povinným ručením, když zaviníte nehodu pod vlivem? Nejenom o tom v našem podcastu Nepodceňto:

Autor - Jana Březinová
Jana BřezinováVíce článků autora

Jak se vám tento článek líbil?

Sdílet článek

Související články

 • Muž pije pivo při řízení auta
  15. dubna 2024|Petr Pohůdka
  Bodový systém a pokuty 2024

  Od ledna roku 2024 platí v České republice nový bodový systém. Pro řidiče by měl být přehlednější. Vážné přestupky jsou postihovány přísněji, u banálních provinění se tresty naopak zmírnily. Jaké jsou hlavní změny a kde najdete bodový stav řidiče?

 • Koupě ojetého auta
  08. dubna 2024|Petr Pohůdka
  Jak dovézt auto z Německa: Vše, co potřebujete vědět

  Německý trh s ojetinami je v mnoha ohledech lákavější než ten český. Za západními hranicemi se dají pořídit modely, které v tuzemsku často chybí. Jak koupit auto v Německu a co je potřeba k přihlášení vozidla ze zahraničí? Připravili jsme pro vás průvodce nákupem auta v Německu.

 • servis a kontrola motorky
  31. března 2024|Jana Březinová
  Jak připravit motorku před sezónou?

  Většina motorkářů svůj stroj ukládá k zimnímu spánku. Dlouhé stání mu ale neprospívá, proto k přípravě motorky na sezónu přistupujte svědomitě. Snížíte tím riziko poruch i nehod.

 • Žena telefonuje kvůli prasklému čelnímu sklu
  30. března 2024|Jana Březinová
  Jak řešit prasklé čelní sklo

  Jeden odražený kamínek dokáže napáchat škodu za desítky tisíc. Není divu, že připojištění skel patří k nejoblíbenějším doplňkovým pojištěním. Sjednává si ho každý čtvrtý řidič. Která pojišťovna vám nabídne nejvýhodnější podmínky a jak prasklé sklo řešit?

 • 24. března 2024|Jana Březinová
  Jak řešit nabourané auto na parkovišti

  Podle statistik pojišťoven se s odřeným autem na parkovišti setkalo 9 z 10 řidičů. Jak si s nehodou poradit, ať už jste ji zavinili vy, nebo jiný řidič? A co dělat, když viník od nehody ujede?

 • Zdražení povinného ručení 2022 - Kalkulačka, model auta, mince a smlouvy o pojistce
  19. března 2024|Petr Pohůdka
  Zdražení povinného ručení a havarijního pojištění v roce 2024

  I v letošním roce se provoz vozidla nejspíš prodraží. Připlatíme si nejen za pojištění, ale i autoservisní práce a součástky. Nicméně inflace konečně klesá, a tak by nárůst cenové hladiny neměl být tak výrazný – u povinného ručení a havarijního pojištění experti očekávají nárůst v jednotkách procent. Jak se s případným zvyšováním pojistného poprat?

 • Předávání klíče k autu
  11. března 2024|Petr Pohůdka
  Kupní smlouva na auto a přepis vozu. Co všechno je potřeba?

  Budete kupovat vozidlo nebo se naopak snažíte prodat to své? V obou případech si dejte pozor na správné vypořádání dokumentů. Vždy byste měli uzavřít písemnou kupní smlouvu a včas vůz přepsat na nového majitele, jinak hrozí dokonce pokuty.

 • Řada motoristů se mylně domnívá, že sjednáním povinného ručení auta a havarijního pojištění je jejich vozidlo plně chráněno. Často je pro ně proto nepříjemným překvapením, když pojišťovna odmítne vzniklou škodu uhradit, případně pojistné plnění krátí. Nejedná se přitom o mimořádné případy, ale takové, které mohou potkat téměř každého. Kdy vám pojišťovna odmítne peníze vyplatit, případně vyplatí méně, než jste čekali? Tady je pět situací.
  10. března 2024|Jana Březinová
  5 situací, kdy pojišťovna nezaplatí, ani když je auto pojištěné

  Myslíte si, že je vaše auto po sjednání povinného ručení a havarijního pojištění plně chráněno? Ve většině případů ano. Mohou ale vzniknout situace, kdy pojišťovna pojistné plnění krátí, nebo dokonce odmítne vzniklou škodu uhradit. Problém je jízda na sjetých pneumatikách, neohlášení nehody policii nebo zbytkový alkohol. O jaké další situace se jedná?

 • Automechanik upevňuje rámeček pod SPZ
  27. února 2024|Jana Březinová
  Vše o SPZ: K čemu slouží, jak řešit její ztrátu a vybrat si ji na přání?

  Když SPZ ztratíte a vyjedete bez ní, hrozí vám zákaz řízení až na 1,5 roku. Připravit vás o ni ale může i policie, když zjistí, že dlužíte za pokuty. Od roku 2016 si můžete navrhnout SPZ na přání. Nesmí obsahovat vulgarity a zaplatíte za ni 10 000 Kč. Co dalšího jste o SPZ (ne)věděli?

 • žena telefonuje po nehodě u auta ve sněhu
  13. února 2024|Jana Březinová
  Nehody v zimě: Jak jim předcházet a jak si auto správně pojistit

  V posledních letech bývají zimy mírnější, přesto každoročně na namrzlých silnicích zemře kolem 20 osob a asi 1000 se zraní. Řidiči nejsou zvyklí jezdit v zimních podmínkách, a tak je náledí a sníh na vozovce často zaskočí. Na co si dát na silnicích pozor, jaká zimní výbava vám nesmí chybět a jak si auto na zimu správně pojistit?