Jak řešit srážku se zvěří?

Nemusíte nutně projíždět lesem či polní krajinou, aby vám pod koly vozu skončilo zvíře. Jak se zachovat v případě, že není možné střetu se zvířetem či divokou zvěří zabránit? Jak řešit vzniklou škodu a lze se proti ní pojistit?

Ze statistik vyplývá, že druhým nejčastějším viníkem dopravních nehod v České republice je divoká zvěř. Průměrně způsobená škoda na vozidle představuje 40 000 Kč a celkový roční objem škod každoročně přesahuje 100 mil. Kč. V roce 2019 došlo podle tzv. SRNA indexu k více než 12 tisícům dopravních nehod se zvěří – a to bereme v úvahu pouze ty nahlášené.

porovnání povinného ručení  

Jak se zachovat v situaci, kdy dojde ke střetu se zvěří?

V případech, kdy nelze srážce se zvěří již zabránit a dojde ke zranění zvěře, je nutné přivolat k nehodě Policii ČR. Přivolat policii musíte vždy, i když nemáte na autě žádné poškození. Policie zjistí vlastníka zvěře a její odvoz vlastníkem, případně mysliveckým sdružením. Doporučujeme též pořídit fotografie z místa nehody, případně jiným vhodným způsobem zajistit důkazy, že došlo k poškození vozidla střetem se zvěří. Fotografie vám usnadní jednání s pojišťovnou.

V žádném případě nemanipulujte se zvířetem, mohlo by dojít k nákaze vzteklinou. Nikdy také zvíře nenakládejte do vozu a neodvážejte z místa nehody, takováto manipulace se zvěří je z hlediska zákona považována za trestný čin – jednalo by se totiž o krádež.

Kdo hradí škodu na vozidle při střetu se zvěří?

V případě střetu se zvířetem, které má majitele (např. chovná zvěř), vám je povinen škodu uhradit majitel zvířete. Jelikož se ale v naprosté většině případů jedná o srážku s divokou zvěří, která nemá majitele, není po kom žádat náhradu škody. Pokud nemáte havarijní pojištění či připojištění k povinnému ručení, nezbývá než si opravu vozidla hradit sami. Prověřte si, že vaše pojistka kryje i střet se zvěří, pokud ne, určitě se vyplatí se připojistit. Obvykle se jedná o balíček srážka se zvěří a okus zvířetem.

Kde a kdy hrozí nehoda se zvířetem nejčastěji?

K typicky nejnebezpečnějším místům, kde je vysoké riziko výskytu zvěře, se řadí především rozhraní lesa a pole nebo louky a dále také cesta vedená lesními porosty. Častou skrýší zvířat jsou též nevysekané okraje silnic, kterými se zvíře může dostat nepozorováno až těsně k vozovce a řidiči mnohdy nezbývá mnoho času na zareagování.

Především při cestách mimo město v časných ranních nebo večerních hodinách se doporučuje dbát zvýšené opatrnosti. Rizikovou dobou je také noc, kdy se zvěř nedokáže rychle orientovat v kuželích dopadajícího světla  jedoucích vozidel. Odborníci upozorňují také na dobu po dešti, kdy zejména menší zvířata mohou vyhledávat na tmavém asfaltu teplejší místa, na kterých by rychleji oschla. Podle odhadu myslivců je zvýšené riziko střetu se zvěří v období změny času ze zimního na letní.

Existují preventivní opatření jak srážce se zvěří zabránit?

Vždy je důležité předvídat možná místa a období střetu se zvěří, dodržovat zásady opatrné jízdy a v kritických místech sundat nohu z plynu. V případě, že jedete vysokou rychlostí a srážce se zvěří již nelze zabránit, zachovejte vždy chladnou hlavu a nesnažte se o riskantní úhybný manévr. Střet se zvířetem vás může stát několik desítek tisíc korun, ale střet se stromem či protijedoucím vozidlem vás může s vysokou pravděpodobností stát i život. Vozidla jsou konstruována pro tvrdý náraz v přední části, proto je nejlepším způsobem, jak vyřešit srážku se zvěří, zvolit čelní náraz.