Jak postupovat při dopravní nehodě?

 • Srovnání nabídek online

 • Rychlý výsledek do 2 minut

 • Zelenou kartu obdržíte ihned

 • Úspora až 70 %

 • Nyní včetně výhodných balíčků
  s havarijním pojištěním

Spočítat ceny

Nehoda není náhoda a neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Na tahle známá pořekadla si pravděpodobně vzpomene každý, kdo je přímým účastníkem dopravní nehody. Protože při nehodách často rozhodují minuty, měli byste vědět, jak se zachovat. Přinášíme vám praktický manuál, ve kterém se dozvíte info o tom, jaký je postup při dopravní nehodě nebo třeba to, kdo hlásí nehodu pojišťovně.

Co dělat při dopravní nehodě? Zabezpečte místo a volejte!

Jako první je potřeba udělat dvě základní věci, které mají za cíl odvrátit další katastrofu, případně řešit akutní problémy hned na místě:

 1. Než vystoupíte z auta, zapněte výstražná světla, oblečte si reflexní vestu a pak zabezpečte místo nehody (umístěním výstražného trojúhelníku).

 2. Pokud dojde ke zranění při dopravní nehodě, neprodleně poskytněte první pomoc a volejte záchrannou službu!

Měli byste vědět: Výstražný trojúhelník se má umístit na okraj vozovky tak, aby byl pro přijíždějící řidiče včas a zřetelně viditelný, a to ve vzdálenosti nejméně 50 metrů, na dálnici nejméně 100 m za vozidlem.

Ve chvíli, kdy je místo nehody zabezpečeno, případně jste zraněným osobám poskytli první pomoc, je potřeba zvážit další kroky. Těmi může být přivolání záchranné (pokud to situace vyžaduje) nebo asistenční služby či policie.

Dopravní nehodu jste povinni policii hlásit v případě, že:

 • došlo ke zranění osob,

 • odhadovaná výše škody na některém z poškozených vozidel je vyšší než 100 000 korun,

 • se nedohodnete s účastníkem nehody na tom, kdo z vás je viníkem nehody a nejste tak schopni vyplnit záznam o dopravní nehodě,

 • dojde ke škodě na majetku třetí osoby nebo k poškození součásti nebo příslušenství pozemní komunikace (např. poškození firemního vozidla, vozidla třetí strany, domu, svodidel, sloupu veřejného osvětlení apod.)

Praktické info: S vozidlem nikdy nemanipulujte před tím, než policie přijede. Pokud to přeci jen jinak nejde (třeba z důvodu vyproštění zraněných nebo umožnění průjezdu vozidel IZS), vždy místo nehody zdokumentujte, případně polohu vozidel označte barevným sprejem (pokud ho s sebou vozíte).

Postup policie při dopravní nehodě

Jakmile na místo dorazí policie, vyhodnotí, zda při nehodě došlo jen k přestupku nebo k trestnému činu. V případě, že se bude jednat o přestupek, pak viníka čeká postih za porušení pravidel silničního provozu a stejně jako v případě lehčích nehod řešení náhrady škody pojišťovnou.

Pokud je situace komplikovanější a policie vyhodnotí, že bylo zavinění označeno za trestný čin, další postup se řeší v rámci správního řízení. Vždy samozřejmě záleží na okolnostech, průběhu a následcích nehody.

Co když není potřeba policii volat?

Pokud nedošlo k žádnému z výše uvedených případů, kdy se bez asistence policie neobejdete, můžete škodu vyřešit na místě. Než ale začnete cokoli vyřizovat, kontaktujte asistenční službu vaší pojišťovny.

Toto je velice důležité, protože se tak vyhnete možným nepříjemnostem při řešení pojistné události, mezi které patří třeba krácení plnění nebo dokonce jeho odmítnutí.

Pracovník na lince vás přesně navede, jak dál postupovat a pomůže třeba i s tím, jak vyplnit záznam o dopravní nehodě, který by měl být součástí výbavy každého vozu.

Pokud formulář nemůžete najít, můžete použít i čistý list papíru. Vždy ale mějte na paměti, že součástí tohoto dokumentu musí být:

 • SPZ poškozených vozidel,

 • jména a adresy řidičů, ale i případných svědků nehody,

 • fotodokumentace místa nehody,

 • čísla dokladů totožnosti a řidičských oprávnění

 • čísla zelených karet

 • podpis účastníků nehody.

Stáhněte si ZÁZNAM O DOPRAVNÍ NEHODĚ

Viník nehody rozhodne o dalším postupu

Pokud byla dopravní nehoda způsobena druhým účastníkem, kontaktujte pojišťovnu viníka s nárokem na náhradu škody. Pokud je viník cizincem, volejte k místu nehody Policii ČR. V případě, že jde o nepojištěné vozidlo, pomůže vám Česká kancelář pojistitelů.

V případě, že jsem viník autonehody já, je mojí povinností kontaktovat svou pojišťovnu, která zpravidla oprávněný nárok poškozených uhradí, aniž by byla třeba další součinnost.

Běžně se ale samozřejmě stávají nehody, ve kterých je jen velmi těžké odhalit, kdo je viníkem. Případně je viník nehody jasný, ale svou vinu popírá a vy svou nevinu nemáte jak dokázat. V takovém případě opět pomůže přivolání policie, případně kamera v autě.

Co dál?

Pokud máte vypsány veškeré dokumenty a nehodu řádně zdokumentovanou , pak se s uplatněním svého nároku na pojistné plnění a dokumentací prokazující odpovědnost za škodu řidiče nebo provozovatele jiného vozidla obraťte na příslušného pojistitele škůdce, respektive na Českou kancelář pojistitelů, pokud jde o nárok na plnění z garančního fondu. O dalších krocích vás následně bude informovat samotná pojišťovna, která rozhodne o výši pojistného plnění.

Sjednat havarijní pojištění
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Zprostředkování telekomunikací a energií zajišťuje společnost Tarifomat, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).