Cestovní pojištění – srovnání cen

Dávejte pozor na své peníze

Kupovat dovolenou na tvz. first moment se často nemusí  vyplatit. Může se stát, že onemocníte nebo se zraníte a nebudete moci z tohoto důvodu na dovolenou odject a přijdete o část svých peněz, protože cestovní kancelář si za zrušení dovolené z Vaší strany účtují tzv. storno poplatky, které jsou odvislé od lhůty, v níž dovolenou zrušíte. Čím se storno dovolené blíží termínu odjezdu, tím jsou storno poplatky vyšší a mohou činit 50 až 100 procent ceny zájezdu!

Pojistěte se

Řešení  zde je a tím je cestovní pojištění na storno poplatky neboli pojištění storno poplatků. V případě zrušení dovolené ze závažných důvodů z Vaší strany Vám tyto poplatky uhradí pojišťovna. Při sjednávání pojištění se však pečlivě seznamte s podmínkami vybraného pojištění. I pojištění storno poplatků obsahuje řadu výluk a výjimek, na které se pojištění nevztahuje.

Sjednejte si výhodné pojištění storno poplatků

Především se toto pojištění nevztahuje na celé spektrum storno poplatků. Pozor také dávejte u leteckých zájezdů. Pojištění storno poplatků se totiž vztahuje pouze na samotnou letenku a nikoliv na letištní taxy, poplatky za vízum či palivové příplatky. V konečném důsledku to může znamenat, že když např. zaplatíte za letenku 20 000 KČ, tak Vám pojišťovna vyplatí třeba jen 13 000 KČ, protože zbylou část budou tvořit letištní taxy, vízum, palivové příplatky, protože na ty se pojištění storno poplatků nevztahuje. Vše ale samozřejmě záleží na konkrétních smluvních podmínkách daného cestovního pojištění storno poplatků.

Počítejte s výjimkami

Dalšími možnými výjimkami na které se cestovní pojištění storno poplatků nemusí vztahovat jsou nečekaná ztráta zaměstnání, nezískané vízum,nemožnost čerpat dovolenou, změna zdravotního stavu vlivem psychické poruchy či choroby, v důsledku požití alkoholu či jiných návykových látek či v reakci na očkování, komplikace po výkonech v oboru plastické chirurgie, zrušení cesty z důvodu těhotenství nepříznivá geopolitická, klimatická, ekologická či epidemiologická situace v cílové zemi. Tato poslední uvedená výluka může být v současné době světa plného terorismu a výkyvů počací velmi aktuální.

Vše nejlépe porovnáte na cestovní pojištění srovnání.

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 137