Reklamační řád společností skupiny Srovnejto.cz

pro oblasti:

1) Tento Reklamační řád společností skupiny Srovnejto.cz je tvořen reklamačními řády společností ePojisteni.cz s.r.o. (zprostředkování pojištění), Elephant Orchestra, s.r.o. (zprostředkování úvěrů) a Tarifomat, s.r.o. (zprostředkování smluv s dodavateli energií nebo telekomunikačních služeb).

2) Uplatňování reklamací podle tohoto Reklamačního řádu prostřednictvím portálu Srovnejto.cz, dostupného na URL adrese https://www.srovnejto.cz, je považováno za uplatňování reklamací vůči jednotlivým společnostem v rámci skupiny Srovnejto.cz, podle výše uvedených sekcí (pojištění, úvěry, energie nebo telekomunikační služby).

3) Pro vyloučení pochybností pak platí, že v případě uplatnění reklamace vůči společnosti Srovnejto.cz a.s. tato společnost bezodkladně postoupí danou reklamaci konkrétní společnosti ze skupiny Srovnejto.cz podle výše uvedených sekcí (pojištění, úvěry, energie nebo telekomunikační služby).

Reklamační řád pro oblast zprostředkování pojištění

1. Reklamační řád stanoví pravidla, jak má klient postupovat, v případě reklamace nebo stížnosti (dále společně jen „Reklamace“) služby či jednání, která byla poskytnuta společností ePojisteni.cz s.r.o. (dále jen „Společnost“).

2. Za řádné vyřizování Reklamací klientů odpovídá Oddělení zákaznické spokojenosti.

3. Pokud se klient domnívá, že Společnost nedodržela ujednání vyplývající ze smlouvy o zprostředkování pojištění nebo nesouhlasí s některým postupem, případně s vystupováním některých pracovníků Společnosti, je oprávněn podat Reklamaci.

4. Klient může Reklamaci uplatnit

a. prostřednictvím reklamačního formuláře umístěném na internetové stránce https://www.epojisteni.cz/reklamace/ nebo https://www.srovnejto.cz/reklamace/

b. emailem na adrese reklamace@epojisteni.cz nebo reklamace@srovnejto.cz,

c. zavoláním na klientskou linku 800 44 44 33 (ePojisteni.cz) nebo 800 44 44 55 (Srovnejto, a.s.) to v časovém rozmezí Po - Pá: 9:00 - 19:30 hod., So - Ne: 10:00 - 17:00 hod.,

d. písemně na adrese sídla Společnosti.

5. Pro vyřízení Reklamace je klient povinen uvést:

- jméno a příjmení,

- rodné číslo/datum narození,

- trvalou adresu,

- číslo pojistné smlouvy

- předmět Reklamace a doložit případné podklady.

Klient je povinen ve svém vlastním zájmu sdělit Oddělení zákaznické spokojenosti co možná nejvíce podrobností o reklamované službě či jednání, která mohou přispět k rychlému vyřízení reklamace.

6. Pokud Reklamace nebude obsahovat všechny náležitosti dle čl. 5 tohoto Reklamačního řádu, je Oddělení zákaznické spokojenosti povinno bez zbytečného odkladu požádat vhodným způsobem klienta o doplnění Reklamace. Pokud klient žádosti nevyhoví, je Oddělení zákaznické spokojenosti oprávněno Reklamaci odmítnout pro nedostatek součinnosti.

7. Řádně vyřízená Reklamace bude odmítnuta, pokud byla Klientem podána opakovaně nebo ve věci rozhodl soud, popř. proběhlo řízení u rozhodce nebo finančního arbitra anebo uplynula promlčecí lhůta.

8. Reklamace bude vyřízena v maximální lhůtě 30 dnů ode dne podání.

9. Pokud nebude klient spokojen s výsledkem vyřízení Reklamace, může podat odvolání tak, že se obrátí na oddělení Compliance Společnosti a to buďto prostřednictvím e-mailu compliance@epojisteni.cz nebo compliance@srovnejto.cz nebo písemně na adresu sídla Společnosti

10. Podání a vyřízení Reklamace je zdarma.

11. Klient se může obrátit na:

- Finančního arbitra na www.finarbitr.cz, se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, a to zejména pro spory vznikající v souvislosti s nabízením, poskytováním nebo zprostředkováním životního pojištění;

Českou obchodní inspekci na www.coi.cz, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, nebo subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu (uveřejněný na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu) v případech, kdy není dána působnost finančního arbitra;

- Českou národní banku jako dozorující orgán na www.cnb.cz, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, a to zejména pro spory vznikající v souvislosti s nabízením, poskytováním nebo zprostředkováním pojištění

- V případě neživotního pojištění také na kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven (www.ombudsmancap.cz);

Reklamační řád pro oblast zprostředkování úvěrů

1. Reklamační řád stanoví pravidla, jak má klient postupovat, v případě reklamace nebo stížnosti (dále společně jen „Reklamace“) služby či jednání, která byla poskytnuta společností Elephant Orchestra, s.r.o. (dále jen „Společnost“).

2. Za řádné vyřizování Reklamací klientů odpovídá Reklamační oddělení.

3. Pokud se klient domnívá, že Společnost nedodržela ujednání vyplývající ze smlouvy o zprostředkování úvěru nebo nesouhlasí s některým postupem, případně s vystupováním některých pracovníků Společnosti, je oprávněn podat Reklamaci.

4. Klient může Reklamaci uplatnit
e. prostřednictvím reklamačního formuláře umístěném na internetové stránce https://www.srovnejto.cz/reklamace/
f. emailem na adrese reklamace@srovnejto.cz
g. zavoláním na klientskou linku 800 44 44 55 v časovém rozmezí Po - Pá: 9:00 – 17:30 hod
h. písemně na adrese sídla Společnosti – Elephant Orchestra, s.r.o., Rohanské nábřeží 678/29, 18600 Praha 8

5. Pro vyřízení Reklamace je klient povinen uvést:

 • jméno a příjmení

 • datum narození

 • trvalou adresu

 • případně číslo smlouvy o zprostředkování úvěru

 • předmět Reklamace a doložit případné podklady

Klient je povinen ve svém vlastním zájmu sdělit Oddělení vyřizování stížností a reklamací co možná nejvíce podrobností o reklamované službě či jednání, která mohou přispět k rychlému vyřízení reklamace.

6. Pokud Reklamace nebude obsahovat všechny náležitosti dle čl. 5 tohoto Reklamačního řádu, je Reklamační oddělení povinno bez zbytečného odkladu požádat vhodným způsobem klienta o doplnění Reklamace. Pokud klient žádosti nevyhoví, je Reklamační oddělení oprávněno Reklamaci odmítnout pro nedostatek součinnosti.

7. Řádně vyřízená Reklamace bude odmítnuta, pokud byla Klientem podána opakovaně nebo ve věci rozhodl soud, popř. proběhlo řízení u rozhodce nebo finančního arbitra anebo uplynula promlčecí lhůta.

8. Reklamace bude vyřízena v maximální lhůtě 30 dnů ode dne podání.

9. Pokud nebude klient spokojen s výsledkem vyřízení Reklamace, může podat odvolání tak, že se obrátí na oddělení Compliance Společnosti a to buďto prostřednictvím e-mailu compliance@srovnejto.cz nebo písemně na adresu uvedenou v čl. 4. tohoto Reklamačního řádu.

10. Podání a vyřízení Reklamace je zdarma.

11. V případě nespokojenosti s řešením Reklamace může Klient, kontaktovat příslušný správní orgán pro tzv. mimosoudní řešení sporů. Klient může kontaktovat:

 • Českou národní banku se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, a to zejména pro sporty vznikající v souvislosti s nabízením, poskytováním nebo zprostředkováním úvěrů,

 • Kancelář finančního arbitra, se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz, a to zejména pro spory vznikající v souvislosti s nabízením, poskytováním nebo zprostředkováním úvěrů,

 • Českou obchodní inspekci se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz, nebo subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu (uveřejněný na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu) v případech, kdy není dána působnost finančního arbitra.

Reklamační řád pro oblast zprostředkování smluv s dodavateli energií nebo telekomunikačních služeb

1. Reklamační řád stanoví pravidla, jak má klient postupovat, v případě reklamace nebo stížnosti (dále společně jen „Reklamace“) služby či jednání, která byla poskytnuta společností Tarifomat, s.r.o. (dále jen „Společnost“).

2. Za řádné vyřizování Reklamací klientů odpovídá Reklamační oddělení.

3. Pokud se klient domnívá, že Společnost nedodržela ujednání vyplývající ze smlouvy o zprostředkování smlouvy s dodavatelem energií nebo telekomunikačních služeb nebo nesouhlasí s některým postupem, případně s vystupováním některých pracovníků Společnosti, je oprávněn podat Reklamaci.

4. Klient může Reklamaci uplatnit
i. prostřednictvím reklamačního formuláře umístěném na internetové stránce https://www.srovnejto.cz/reklamace/
j. emailem na adrese reklamace@srovnejto.cz
k. zavoláním na klientskou linku 800 44 44 55 v časovém rozmezí Po - Pá: 9:00 – 17:30 hod
l. písemně na adrese sídla Společnosti – Tarifomat, s.r.o., Rohanské nábřeží 678/29, 18600 Praha 8

5. Pro vyřízení Reklamace je klient povinen uvést:

 • jméno a příjmení

 • datum narození

 • trvalou adresu

 • případně číslo smlouvy

 • předmět Reklamace a doložit případné podklady

Klient je povinen ve svém vlastním zájmu sdělit Oddělení vyřizování stížností a reklamací co možná nejvíce podrobností o reklamované službě či jednání, která mohou přispět k rychlému vyřízení reklamace.

6. Pokud Reklamace nebude obsahovat všechny náležitosti dle čl. 5 tohoto Reklamačního řádu, je Reklamační oddělení povinno bez zbytečného odkladu požádat vhodným způsobem klienta o doplnění Reklamace. Pokud klient žádosti nevyhoví, je Reklamační oddělení oprávněno Reklamaci odmítnout pro nedostatek součinnosti.

7. Řádně vyřízená Reklamace bude odmítnuta, pokud byla Klientem podána opakovaně nebo ve věci rozhodl soud, popř. proběhlo řízení u rozhodce nebo finančního arbitra anebo uplynula promlčecí lhůta.

8. Reklamace bude vyřízena v maximální lhůtě 30 dnů ode dne podání.

9. Pokud nebude klient spokojen s výsledkem vyřízení Reklamace, může podat odvolání tak, že se obrátí na oddělení Compliance Společnosti a to buďto prostřednictvím e-mailu compliance@srovnejto.cz nebo písemně na adresu uvedenou v čl. 4. tohoto Reklamačního řádu.

10. Podání a vyřízení Reklamace je zdarma.

11. V případě nespokojenosti s řešením Reklamace může Klient, kontaktovat příslušný správní orgán pro tzv. mimosoudní řešení sporů. Klient může kontaktovat:

 • Českou obchodní inspekci se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz, nebo subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu (uveřejněný na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu) v případech, kdy není dána působnost finančního arbitra.

 • Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 58/219, 190 00 Praha, www.ctu.cz v případech, kdy je dána působnost tohoto úřadu.