Osobní finance
kalkulačka, počítač, papíry, daňové přiznání

Přehled tipů, jak legálně ušetřit na daních: Darujte, odečtěte si úroky nebo si zřiďte „penzijko“

14. února 2022|Vendula Flassig Vrablová|

Pokud podnikáte, pak už pravděpodobně řešíte finální podobu daňového přiznání za rok 2021. Základní termín pro vyplnění a odevzdání tohoto dokumentu je 1. 4. 2022. Pokud se vám v podnikání dařilo a máte platit vysoké daně, máme pro vás několik tipů, jak na nich legálně ušetřit.

Trocha teorie úvodem

Veškeré daňové odpočty najdete v paragrafu 15 zákona o dani z příjmu. Zmíněné položky snižují daňový základ. V praxi to funguje tak, že každá tisícikoruna daňového odpočtu přináší daňovou úsporu ve výši 150 korun. Abyste mohli na daních legálně ušetřit, můžete využít některý z tipů níže. Pamatujte ovšem, že nárok na snížení základu daně musí být vždy doložen příslušným dokladem, který je potřeba k daňovému přiznání připojit.

Základní pojmy, které byste měli znát:

 • Daňové přiznání: Dokument, v němž občan přiznává příjmy podléhající dani vyměřené státem. Daňové přiznání si může dotyčný zpracovat sám nebo v této oblasti oslovit daňového poradce.

 • Odečitatelná položka: Částka, o kterou si poplatník může snížit základ daně, pokud splní určité podmínky dané zákonem. Výčet těchto položek najdete v § 15 zákona o dani z příjmu.

 • Paušální daň: Odvod státu, který v sobě zahrnuje platbu daně z příjmu, a také odvody sociálního a zdravotního pojištění od OSVČ.

 • Úrok: Finanční odměna za půjčení peněz. Její výše je součástí konkrétní smlouvy. Některé zaplacené úroky je možno odečíst od základu daně.

 • Úvěr: Finanční služba, kdy si spotřebitel půjčí peníze dle předem domluvených podmínek u bankovní či nebankovní instituce. Za poskytnutí úvěru spotřebitel zaplatí odměnu v podobě úroku. Zaplacené úroky z hypotečního úvěru, úvěru ze stavebního spoření apod. je možno odečíst od základu daně.

 • Základ daně: Jde o rozdíl, o který příjmy (s výjimkou příjmů osvobozených) převyšují náklady.

Dary a charita

Začátkem února roku 2021 začala platit novela zákona, která dočasně zvyšuje částku, kterou lze v úhrnu odečíst od základu daně. Pokud jste v minulém roce poskytli dar, můžete si jím nově snížit daňový základ až o 30 procent. Ve finále tak jde o zajímavý a účinný způsob, jak ušetřit na daních zcela legální cestou a navíc ještě podpořit dobrou věc. Majitel spolku, sdružení nebo jiné charitativní organizace vám vydá potvrzení o daru s předstihem. V opačném případě ho stačí o tento dokument požádat a následně přiložit k daňovému přiznání.

Příspěvky na úhradu dalšího vzdělávání

Absolvovali jste během roku 2021 placenou zkoušku, jejímž cílem bylo ověřit výsledky vašeho dalšího vzdělávání? Pokud ano, platbu za ni si můžete taktéž odečíst od základu daně. Mějte však na paměti, že maximální možná částka činí 10 tisíc korun (u osob se zdravotním postižením jde o 13 až 15 tisíc korun). Tady pamatujte, že zmíněná zkouška nesmí být hrazena vaším zaměstnavatelem.

Darování krve

Od základu daně si můžete odečíst částku 3 000 korun. To za předpokladu, že jste v minulém roce darovali krev. V případě darování kostní dřeně činí odpočet až 20 000 Kč. Tady je ovšem potřeba počítat s tím, že dar musí být poskytnut na účely uvedené v zákoně o daních z příjmů. Zároveň za něj nesmí být poskytnuta finanční kompenzace (vyjma úhrady cestovních nákladů) a dárcovství je opět potřeba prokázat (potvrzením). 

Členské odborové příspěvky

Pokud jste součástí odborové organizace a platíte zde pravidelné členské příspěvky, i ty si můžete od základu daně odečíst. Jednat se může až o 1,5 procent a maximálně 3 000 korun v rámci jednoho zdaňovacího období. I tady se ale bez potvrzení vydaného samotnou organizací neobejdete.

Úroky z úvěru

Daňové přiznání nezapomeňte doplnit též o veškeré úroky z hypotéky. Daně si můžete snížit až o 300 000 korun, které jste zaplatili na úrocích. Pokud jste zmíněný hypoteční úvěr (nebo úvěry) nečerpali celý rok, ale pouze jeho část, můžete si odečíst 25 tisíc korun za každý kalendářní měsíc. Úroky z úvěru daně poníží i v případě úvěru ze stavebního spoření. Při uplatňování však dávejte pozor, aby šlo o úvěry, které slouží výhradně pro účely financování vašich bytových potřeb. U odpočtu tak nelze zohledňovat úroky z klasických spotřebitelských půjček a úvěrů.

Zaplacené pojistné

Od základu daně si můžete odečíst také zaplacené pojistné. Penzijní pojištění a daně jdou v tomhle případě ruku v ruce. Maximální roční částka, kterou si můžete odečíst, činí 24 000 korun. Pokud ovšem jde o připojištění se státním příspěvkem, počítejte s tím, že naspořenou částku musíte ponížit o 12 tisíc.

V praxi to znamená, že v takovém případě odečítáte cokoliv nad hranicí 12 000 Kč, avšak do maximální výše 24 000 Kč. Kromě pojistného na penzijní připojištění si můžete od základu daně odečíst i zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění. I tahle odečitatelná položka má ale určité podmínky:

 1. Aby bylo pojistné možno odečíst, uzavřená smlouva nesmí obsahovat možnost mimořádných výběrů (výběr učinit smíte, ale skutečnost nesmí být zaznamenaná v pojistné smlouvě)

 2. Smlouva musí být postavená tak, že naspořenou částku můžete vybrat teprve v roce, v němž dovršíte 60 let věku.

 3. Pojištění musíte mít sjednáno alespoň na dobu pěti let (částka pro případ dožití musí v tomto případě činit minimálně 40 000 Kč).

 4. Pokud máte sjednanou smlouvu na více než 15 let, pak musí částka činit 70 000 Kč.


Mohlo by vás zajímat: A jak je na tom stavební spoření a odpočet daně? I za úvěr ze stavebního spoření si můžete odečíst částku až 300 000 korun ročně (pro úvěry poskytované do 1. ledna 2021).

Praktické tipy závěrem

Jak ušetřit na daních? Zaměstnanec může aplikovat výše zmíněné způsoby. Jak si ale stojí osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ)? Výše zmíněné rady, jak ušetřit na daních OSVČ může aplikovat v rámci svého daňového přiznání. Kromě toho si snadno navolí, zda bude danit reálnými výdaji nebo paušálem. V případě druhé zmíněné možnosti platí následující výdaje:

 • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z živností řemeslných,

 • 60 % z příjmů ze živnosti (s výjimkou řemeslných),

 • 40 % z příjmů z jiného podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, 30 % z příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.

Ve finále je tak na každém podnikateli, zda si vzhledem ke své podnikatelské činnosti a výdajům zvolí jednu nebo druhou variantu. Pokud vám navíc daňové přiznání zpracovává daňový poradce, nemusíte si s 1. dubnem lámat hlavu a daňové přiznání podat až do 1. července 2022.

Vendula Flassig Vrablová Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).