Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Úrok

Co je úrok

Úrok představuje finanční odměnu, kterou si poskytovatelé úvěrů účtují za poskytnutí půjčky. Úrok má zásadní vliv na celkovou cenu půjčky, kterou dlužník nakonec uhradí věřiteli. Výše úroku se odvíjí od výše půjčky, doby splatnosti, vybraného bankovního či nebankovního poskytovatele a dalších podmínek.

Úroková míra

Úrok, úroková míra nebo také úroková sazba patří k nejdůležitějším parametrům každého úvěru, které rozhodují o jeho výsledné ceně. Úrok se vždy udává v procentech. Nejčastěji se jedná o roční úrokovou míru.

Na základě výše úrokové sazby lze orientačně posoudit výhodnost půjčky či rizikovost klienta. Čím je úrok výší, tím je půjčka dražší. Vyšší úrokové sazby jsou také dávané rizikovějším skupinám žadatelům a naopak. Poskytovatelé se tak snaží vyvážit menší či větší riziko spočívající v nesplácení půjčky.

Úrokové období

Jedná se o období, za které se úroky připisují. Nejčastěji se používá roční úroková sazba, latinsky per annum (p.a.). Méně často se užívá měsíční úroková sazba, latinský per mensem (p.m).

Úroková doba

Úroková doba neboli doba splatnosti je předem dohodnutý časový úsekš, po který dlužník půjčku splácí, a za který se k jistině přičítá úroková sazba.

Nominální versus reálný úrok

  • Nominální úrok je dán skutečně stanoveným procentem úroku.

  • Reálný úrok je nominální úrok snížený o míru inflace.

Nejčtenější
Top články

Poslechněte si

Nepodceňto

V podcastu Nepodceňto vám poradíme, jak předcházet nečekaným životním situacím v oblasti dopravy, rodinných financí nebo domácnosti.

Nepodceňto - Tereza Tobiášová