Blog
Osobní finance
prodejce pojištění a mladý pár

Jaký je rozdíl mezi investičním a kapitálovým životním pojištěním?

20. února 2022|Vendula Flassig Vrablová|

Chcete zabezpečit svoji rodinu pro případ nenadálé události? Nedokážete se ale bezpečně zorientovat ve světě složitých pojistných termínů? Nevíte, jestli uzavřít investiční nebo kapitálové pojištění? Poradíme vám, jak se v této problematice zorientovat a zvolit to nejvýhodnější řešení.

Investiční životní pojištění v kostce

 • Prostředky máte neustále po ruce a můžete s nimi volně nakládat.

 • Nastavení pojištění a rozsah pojistné ochrany můžete kdykoliv změnit.

 • Získat můžete zpravidla vyšší zhodnocení, které ale není garantováno.

 • Zaplacené pojistné je daňově uznatelnou položkou.

 • Investiční strategii můžete také kdykoliv změnit.

 • Nejde o levný produkt.

 • Při zrušení pojistky v prvních letech je výplata nulová.

 • Na rozdíl od kapitálového životního pojištění není výnos garantován.

Podrobně o investičním životním pojištění

Investiční kapitálové pojištění je produktem, který v sobě kombinuje pojištění pro případ smrti s investováním pojistného do podílových fondů, kdy riziko tohoto investování stojí plně na bedrech klienta (pojistníka). Výnosnost investiční složky může pojistník sám aktivně ovlivnit, a to jak v průběhu měsíců, tak let. 

Oproti kapitálovému životnímu pojištění jde o produkt nabízející zpravidla vyšší zhodnocení uložených prostředků. Jejich výše ale není nijak garantována, takže závisí pouze na zkušenostech a šikovnosti pojistníka, který má riziko plně ve své režii. Při špatně zvolené investiční strategii se tak může stát, že návratnost vložených prostředků bude nulová.

Kdo by měl o investičním životním pojištění uvažovat?

 1. Lidé, kteří chtějí zabezpečit své blízké a zároveň plánují dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat svoje finanční prostředky.

 2. Osoby, které akceptují míru rizika podle zvolené investiční strategie a touží aktivně ovlivňovat zhodnocování svých financí různou volbou investiční strategie.

 3. Klienti, kteří chtějí mít naspořené prostředky neustále po ruce a volně s nimi (bez sankcí a pokut) nakládat.

Kapitálové životní pojištění v kostce

 • Klient zde má garantovanou pojistnou částku pro případ smrti a dožití a garantované minimální zhodnocení finančních prostředků.

 • Vložené prostředky jsou úročeny zhruba 2,0 - 2,4 % p.a.

 • I zde existuje daňová uznatelnost zaplaceného pojistného.

 • K pojistce si můžete sjednat řadu atraktivních připojištění.

 • Pojistku a její nastavení nelze libovolně měnit ani ovlivňovat tvorbu kapitálové složky.

 • S penězi není možno volně disponovat a pojistku se vyplatí uzavřít na více než 10 let.

Podrobně o kapitálovém životním pojištění

Životní pojištění s kapitálovou složkou v sobě kombinuje pojistku pro případ smrti či dožití s rezervotvornou složkou. Oproti investičnímu pojištění zde ale existuje garantovaná částka, kterou pojišťovna vyplatí pojistníkovi v případě dožití určitého věku. Pokud se pojistník dohodnutého věku nedožije, je částka vyplacena tzv. obmyšlené osobě, kterou pojistník určí.

Pojistnou částku si může pojistník zvolit stejnou pro obě rizika, případně její výši upravit pro případ smrti a pro případ dožití. V druhém případě je pojistka doplněná o garantované zhodnocení, kterému říkáme technická úroková míra (dále jen TÚM). Maximální výše TÚM činí podle vyhlášky č. 434/2009 Sb. 1,3 %. Pokud o tomto produktu vážně uvažujete, sjednejte si jej minimálně na dobu deseti let. Kratší doba totiž nezaručí vytvoření kapitálové hodnoty v dostatečné výši.

Kdo by měl o kapitálovém životním pojištění uvažovat?

 1. Lidé, kteří chtějí zabezpečit své blízké a zároveň plánují dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat svoje finanční prostředky.

 2. Osoby, které chtějí mít garantovanou částku pro případ dožití.

 3. Klienti, kteří nepotřebují mít naspořené prostředky neustále po ruce a mohou si dovolit uzavřít pojistku na 10 a více let.

Jak a kde investiční a kapitálové pojištění sjednat?

Abyste volné prostředky úspěšně zhodnotili, měli byste se ve světě investičního pojištění bezpečně zorientovat a zvolit správnou investiční strategii. Pokud si v této oblasti příliš nevěříte, můžete požádat o pomoc zkušeného pojišťovacího experta a specialistu na investice nebo zvolit méně rizikový produkt v podobě kapitálového životního pojištění. Při výběru vhodného produktu doporučujeme mezi sebou jednotlivé nabídky porovnat a vybrat si z nich tu, která bude nejlépe odpovídat vašim představám a požadavkům.

Vendula Flassig Vrablová Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).