Slovník pojmů

Vyberte kategorii pojmu

Zpět na všechny pojmy

Oprávněná nebo obmyšlená osoba

Jedná se o konkrétní osobu, která má právo na pojistné plnění, a to v důsledku pojistné události. Pokud je to osoba oprávněná, jedná se o takovou, která má sjednanou smlouvu a řádně platí pojistné. Pokud dojde k pojistné události a následně má dojít k pojistnému plnění, je to právě oprávněná osoba, která tyto peníze automaticky získá.

Kdo je obmyšlená osoba?

Druhým případem může být takzvaná obmyšlená osoba. I zde jde o osobu, která má nárok právě na předání finančních prostředků z pojistného plnění. Nemusí se však jednat o majitele pojistky, ani o platící osobu. Obmyšlenou osobu si zvolí pojistník v rámci konkrétní smlouvy. Ta poté dané peníze dostane. Je to časté například v případě smrti pojistníka, aby bylo pojišťovně ve všech případech jasné, komu peníze náleží.

Fyzická i právnická osoba

Jak oprávněná osoba, tak i obmyšlená osoba mohou být nejenom osobami reálnými a fyzickými. V rámci právních úprav je totiž možné i to, aby se jednalo o osobu právnickou. Tedy aby se jednalo o firmu. I ta se tak může stát jednou z těchto osob a v případě pojistné události a v případě pojistného plnění může inkasovat poslané peníze právě od pojišťovny. A to na základě uzavřené smlouvy, která byla sepsána.

Nejčtenější
Top články

Poslechněte si

Nepodceňto

V podcastu Nepodceňto vám poradíme, jak předcházet nečekaným životním situacím v oblasti dopravy, rodinných financí nebo domácnosti.

Nepodceňto - Tereza Tobiášová