Investiční životní pojištění v sobě kombinuje pojištění pro případ smrti s investováním pojistného do podílových fondů, kdy riziko tohoto investování, stojí plně na bedrech pojistníka.

Co to je investiční životní pojištění?

Pod touto pojistkou si můžeme představit klasické životní pojištění, které rodinu nebo partnera chrání pro případ smrti pojistníka a zároveň v sobě zahrnuje též investiční složku, v rámci níž pojistník investuje do podílových fondů. Jejich druh a výnosnost si můžete sami zvolit a aktivně tuto volbu v průběhu měsíců nebo let měnit a upravovat.

Investiční životní pojištění přináší zpravidla vyšší zhodnocení finančních prostředků, na druhou stranu je potřeba pamatovat na to, že riziko je v tomto případě plně ve vaší režii a nikdo vám negarantuje konečný výnos. Návratnost vložených prostředků tak může být v konečném důsledku i nulová.

Spočítat životní pojištění

Kdo by měl zvážit investiční životní pojištění

O investičním životním pojištění by měli vážně uvažovat ti, kdo chtějí zabezpečit své blízké v případě smrti a zároveň plánují dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat svoje finanční prostředky. Investiční životní pojištění je též vhodné pro zájemce, kteří akceptují míru rizika podle zvolené investiční strategie, ale zároveň touží aktivně ovlivňovat zhodnocování svých financí různou volbou investiční strategie. K tomu všemu ale chtějí mít naspořené prostředky neustále po ruce a volně s nimi (bez sankcí a pokut) nakládat.

investicni-zivotni-pojisteni

Investiční životní pojištění – výhody:

 • Nastavení pojištění a rozsah pojistné ochrany můžete kdykoliv změnit

 • Zpravidla vyšší zhodnocení finančních prostředků

 • Možnost sjednat si ke stávající pojistné ochraně řadu připojištění

 • Měnit můžete i investiční strategii

 • Uspořené prostředky máte neustále po ruce a můžete s nimi nakládat

 • Daňová uznatelnost zaplaceného pojistného

 • Průběžně můžete sledovat, jak se spořící složka zhodnocuje

Investiční životní pojištění – nevýhody:

 • Ve světě fondů byste se měli aktivně orientovat

 • Investiční životní pojištění nepatří mezi nejlevnější produkty

 • Při zrušení pojistky v prvních letech je výplata nulová

 • Na rozdíl od kapitálového životního pojištění není výnos garantován

Kdo investiční životní pojištění poskytuje?

Investiční životní pojištění patří do skupiny produktů komerčního pojištění, takže si ho můžete sjednat u většiny tuzemských pojišťoven. Protože je ale nabídka pojišťoven poměrně rozsáhlá, je dobré mezi sebou jednotlivé produkty vzájemně porovnat. K tomu vám poslouží nezávislé online kalkulačky a srovnávače.

Pokud se ve světě investic příliš neorientujete, přesto se nechcete vzdát snu o zhodnocení volných finančních prostředků touto formou, oslovte zkušeného investičního poradce, který s vámi situaci probere a na základě zjištěných skutečností doporučí nejvýhodnější fond i samotnou investiční strategii. Vždy ale pamatujte na to, že investiční životní pojištění (na rozdíl od toho kapitálového) nenabízí garantovaný výnos a návratnost tak může být i nulová.

Spočítat životní pojištění
© 2023 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Zprostředkování telekomunikací a energií zajišťuje společnost Tarifomat, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky, případně platné registrace Energetického regulačního úřadu.