Pojistit se pro případy ohrožení nebo výpadku příjmu je jedním z pilířů zodpovědného podnikatele nebo zaměstnance. Proto je nesmírně důležité sjednat si odpovídající životní pojištění, které vaše nejbližší ochrání v případě vleklé nemoci, invalidity nebo smrti. Součástí kvalitně nastaveného životního pojištění ovšem může být též pojištění nemocenské.

Komu je pojištění pro případ nemoci určeno?

Pojištění nemocenské mohou využívat jak zaměstnanci, tak podnikatelé nebo osoby samostatně výdělečně činné. Pojištění pro případ nemoci chrání proti poklesu příjmů v době vaší pracovní neschopnosti nebo při pobytu v nemocnici. U zaměstnanců se obvykle uzavírá nad rámec státního systému nemocenských dávek.

Pokud tedy onemocníte nebo budete delší dobu v nemocnici, stát vám vyplatí klasickou nemocenskou a pojišťovna pak částku sjednanou v pojistné smlouvě. Poměrně jednoduchým, ale účinným způsobem si tak zachováte životní úroveň, na kterou jste zvyklí.

Spočítat životní pojištění

Pro koho je pojištění pro případ nemocí vhodné?

O kvalitně nastaveném pojištění nemocenské by měli v první řadě přemýšlet:

  • Hlavní živitelé rodiny: Pokud je na vašich příjmech závislý zbytek rodiny, je nezbytně nutné myslet na zadní vrátka a pojištění nemocenské si co nejdříve sjednat.

  • Osoby, které splácí půjčky nebo úvěry: V případě výpadku příjmu jednoho z partnerů nebo manželů (či obou) se můžete dostat do nepříjemných problémů. Pojištění nemocenské by vám mělo pomoci udržet si dosavadní životní úroveň.

  • Lidé, kteří nemají dostatečnou rezervu: Pokud veškeré vaše prostředky padnou na úhradu nájmu, energií, splátek nebo jiných nezbytných výdajů, je důležité být zabezpečen pro případ nečekaného výpadku příjmu.

  • OSVČ a podnikatelé: Pojištění nemocenské pro OSVČ je zcela nezbytné. A to i ve chvíli, kdy si dobrovolně platíte klasické nemocenské pojištění. Prvních 14 dnů nemoci i přesto nedostanete od státu ani korunu. Výpadek vám proto pomůže vykrýt komerční pojištění.

  • Partneři nebo manželé, kteří plánují založit rodinu: Pokud mzdu jednoho z nich nahradí rodičovský příspěvek, je dobré si pojištění nemocenské sjednat. A to zejména ve chvíli, pokud splácíte úvěry nebo hypotéky.

Dávejte si pozor na konec pojištění i výluky

Během vaší pojistky mohou nastat jisté skutečnosti, za kterých vám pojištění pracovní neschopnosti končí. Mezi ně patří zejména mateřská a rodičovská dovolená, ukončení pracovní neschopnosti, či přiznání invalidního nebo starobního důchodu.

Samostatnou kapitolou jsou potom výluky z pojistného plnění. V praxi jde o situace, kdy vám pojišťovna bude pojistné plnění krátit nebo vám dokonce nevyplatí ani korunu. (např. u psychických a psychiatrických diagnóz, v případě sebevraždy, u rizikového sportu apod.) O výlukách se proto vždy dopředu informujte v pojistných podmínkách a samotné smlouvě.

Jak funguje pojištění nemocenské v praxi?

Pojištění si snadno sjednáte u vybrané pojišťovny osobně nebo online. Po zaplacení pojistné částky a uplynutí tzv. karenční doby můžete nahlásit pojistnou událost. Počítejte nicméně s tím, že pojišťovny vyplácejí plnění standardně až po ukončení pracovní neschopnosti.

Některé z nich ale umožňují žádat o tzv. zálohu po jednom nebo dvou měsících, kdy se v pracovní neschopnosti nacházíte. V některých případech si můžete sjednat i variantu zpětného plnění a to již od prvního dne pracovní neschopnosti.

Samotná částka, která vám bude v rámci pojistky vyplacena, se často odvíjí od tzv. oceňovacích tabulek. Pokud vybraná pojišťovna oceňovací tabulky nemá, ještě neznamená, že by vaše pojistné plnění nemohla krátit na základě něčeho jiného. Často vás totiž musí prohlédnout smluvní lékař vybrané pojišťovny, který posoudí oprávněnost nároku.

Pozor si dávejte i na pojistné smlouvy, v nichž je uvedeno, že: „pojišťovna má možnost posoudit oprávněnost existence pracovní neschopnosti a případně plnění krátit, pokud délka neschopnosti není dostatečně odborně (lékařsky) zdůvodněna.“ V takovém případě můžete opět dostat výrazně méně, než na kolik máte ve skutečnosti nárok. Proto se vyplatí uzavírat pojistku pouze se seriózní pojišťovnou, která na našem trhu působí delší dobu a může se pochlubit portfoliem spokojených klientů.

Myslete také na to, že pojištění pro případ nemoci je až na výjimky dostupné pouze jako doplňkové připojištění k životnímu pojištění. Jinou kapitolou je potom pojištění pracovní neschopnosti v rámci balíčků pojištění výdajů nebo pojištění schopnosti splácet, které nabízejí banky a splátkové společnosti k úvěrům a půjčkám. Ale to už je zase jiná kapitola.

Spočítat životní pojištění
© 2023 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Zprostředkování telekomunikací a energií zajišťuje společnost Tarifomat, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky, případně platné registrace Energetického regulačního úřadu.