Pojištění pracovní neschopnosti vás i vaši rodinu podrží ve chvíli, kdy řešíte dlouhodobou nemoc nebo nepříjemný úraz. Tento pojistný produkt je pro vás obzvláště vhodný ve chvíli, kdy splácíte hypotéku, úvěr nebo se potýkáte s napjatým rozpočtem a nedržíte žádné (nebo jen minimální) finanční rezervy.

Jak funguje pojištění při pracovní neschopnosti?

Máte sjednané životní pojištění? Pracovní neschopnost by měla být jeho neodmyslitelnou součástí. Jak vlastně tato pojistka funguje? Velmi zjednodušeně můžeme říct, že v tomto případě klasicky platíte měsíční pojistné a v případě nemoci nebo těžkého úrazu vám pojišťovna začne vyplácet tzv. denní odškodné. Pamatujte ovšem na to, že pracovní neschopnost musí nastat v důsledku nemoci nebo úrazu, které vznikly v době trvání pojištění.

Pojistné plnění se vyplácí pouze za podmínek, kdy pojištěný nemůže žádným způsobem vykonávat své zaměstnání nebo samostatně výdělečnou činnost. A to ani po omezenou část dne. Některé pojišťovny mohou přistoupit k přezkoumání zdravotního stavu pojistníka, případně si vyžádat odborné lékařské zprávy. Tady je potřeba zmínit, že pokud by toto přezkoumání pojištěný odmítl, není pojišťovna povinna vyplácet dávky.

  • Mohlo by vás zajímat: Zdravotní pojištění při pracovní neschopnosti za vás i v případě dlouhodobé léčby stále platí stát. Pokud vám však skončil pracovní poměr, není od věci se na zdravotní pojišťovně ujistit, že spadáte do skupiny osob, za které stát pojištění i nadále platí.

Spočítat životní pojištění

Kdo by měl o pojištění pracovní neschopnosti přemýšlet?

Každý, kdo chce sebe nebo své nejbližší ochránit před nečekaným výpadkem příjmu způsobeným vleklou nemocí nebo těžkým úrazem, který vyžaduje delší dobu rekonvalescence. Aby příjmy jednotlivce či rodiny neklesly pod únosnou mez, je nezbytně nutné mít sjednané kvalitní pojištění pracovní neschopnosti s dostatečnými limity. V takovém případě totiž budete schopni hradit existenčně nutné výdaje v domácnosti.

Pojištění pro případ pracovní neschopnosti je vhodné nejen pro hlavní živitele rodiny (tj. ty, na jejichž příjmech závisí rodinný rozpočet), ale také pro osoby samostatně výdělečně činné, dále pak ty, kteří nedrží dostatečné rezervy nebo budoucí rodiče plánující potomka. Příjem jednoho z nich totiž bude v budoucnu nahrazen rodičovským příspěvkem, který se může při platbě nezbytných výdajů ukázat jako nedostatečný.

Jak si sjednat pojištění proti pracovní neschopnosti?

Tuto pojistku si můžete sjednat rámci svého životního pojištění. Nesmírně důležité je u tohoto produktu nastavit odpovídající výši denní dávky, která vám bude během pracovní neschopnosti vyplácena. Tato dávka by měla pokrýt základní výdaje (např. splátky hypotéky, úvěru apod.). Sjednat si samozřejmě můžete i pojistku s vyšším denním plněním, počítejte ale s tím, že taková pojistka bude dražší.

  • Mohlo by vás zajímat: Pokud vyděláváte zhruba 30 tisíc, denní dávka by měla být cca 750 korun.

Na co si dát u sjednávání pojištění v době pracovní neschopnosti pozor?

Při výběru vhodného pojištění na pracovní neschopnost je dobré mezi sebou jednotlivé nabídky pojišťoven vzájemně porovnat. K tomu vám poslouží nezávislé online kalkulačky a srovnávače. Pamatujte ovšem na to, že pojištění v době pracovní neschopnosti byste neměli primárně vybírat na základě jeho ceny, ale zejména rozsahu krytí pojistných rizik.

Pozornost věnujte i tzv. výlukám z pojistného plnění (např. nemoc z povolání, těhotenství apod.) a myslete i na tzv. karenční dobu, před jejímž uplynutím vám pojišťovna plnění nevyplatí. Pokud se ve světě pojištění neorientujete, oslovte zkušeného pojišťovacího specialistu, který vám konkrétní situaci namodeluje a doporučí nejvhodnější řešení i výši denní dávky vypočítané na základě vašich příjmů a výdajů.

Spočítat životní pojištění
© 2023 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Zprostředkování telekomunikací a energií zajišťuje společnost Tarifomat, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky, případně platné registrace Energetického regulačního úřadu.