Kvalitně nastavená životní pojistka dokáže zajistit vás a vaše nejbližší v případě pracovní neschopnosti, během doby nezbytného léčení úrazu, trvalých následků, hospitalizace, invalidity nebo smrti. Jak už z názvu tohoto produktu vyplývá, jedná se o pojistku uzavíranou se soukromými pojišťovacími podniky na základě pojistné smlouvy. Pokud jste si soukromé životní pojištění sjednali, pravděpodobně máte nárok na daňový odpočet.

Pár slov o soukromém životním pojištění

Životní pojištění kryje rizika ohrožující zdraví a život. Pojistné plnění má tak jednu zásadní funkci – ulehčit pojištěnému řešení nelehké životní situace (např. vleklá nemoc, úraz, invalidita), v případě jeho smrti pak zabezpečit rodinu či blízké. Na tomto místě je vhodné zmínit, že blízkou osobou nemusí být nutně manžel, partner nebo dítě. Pojistník určí tzv. „osobu obmyšlenouosobu obmyšlenou“, které v případě pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.

Spočítat životní pojištění

Mezi základní druhy životního pojištění patří:

  • Investiční životní pojištění

  • Kapitálové životní pojištění

  • Rizikové životní pojištění

  • Důchodové pojištění

  • Vkladové pojištění

  • Univerzální (flexibilní) pojištění

  • Pojištění ve prospěch dítěte

Na rozdíl od jiných pojistek neslouží soukromé životní pojištění primárně ke spoření. Spořící složka nicméně může být u některých jeho druhů žádaným benefitem. Základní pojistnou ochranu si u jednotlivých produktů můžete rozšířit vhodným připojištěním a dokonce zaplacené pojistné za určitých podmínek odečíst z daní.

Soukromé životní pojištění: Co si můžete odečíst z daní?

Pokud podnikáte nebo si sami spravujete daňové přiznání, je soukromé životní pojištění jednou z odečitatelných položek, kterou můžete optimalizovat daňovou povinnost. Tyto odečitatelné položky umožňují snížit daňový základ, ze kterého se následně vypočítává daň z příjmů. Kromě soukromého životního pojištění sem patří třeba i úroky z hypotečního úvěru nebo příspěvky na penzijní připojištění, pojištění či doplňkové penzijní spoření.

Abyste si mohli zaplacené pojistné odečíst z daní, musíte mít životní pojištění sjednané s pojišťovnou, která je oprávněna k tomu, aby provozovala pojišťovací činnost na území ČR na základě zvláštního právního předpisu, případně jinou pojišťovnou na území členského státu EU nebo EHP. Zároveň musíte být pojistníkem a pojištěným. Za celý kalendářní rok 2021 si lze z daňového základu odečíst maximálně 24 000 Kč. V praxi to znamená, že u plné slevy na dani byste za pojistné museli platit 2 000 Kč měsíčně.

  • Mohlo by vás zajímat: V daňovém přiznání se pojistné na soukromé životní pojištění pro daňový odpočet uvádí ve 3. oddílu (položka č. 49).

Spočítat životní pojištění
© 2023 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Zprostředkování telekomunikací a energií zajišťuje společnost Tarifomat, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky, případně platné registrace Energetického regulačního úřadu.