Cestovní pojištění – srovnání cen

Předčasný důchod - starší pár na procházce v lese

Vydržet pracovat až do dovršení řádného důchodového věku, nebo odejít do předčasného důchodu? Tuto otázku každoročně řeší tisíce Čechů. Z finančního pohledu je vždy výhodnější setrvat v zaměstnání nebo ve vlastní firmě až do důchodového věku. Lidé v předčasném důchodu totiž získají v průměru o 1 500 korun nižší důchod. Značně omezené jsou i jejich možnosti přivýdělku.

Lidé narození po roce 1971, kteří získali potřebnou dobu pojištění alespoň 35 let, mohou v současné době odejít do starobního důchodu v 65 letech. Najde se však i řada těch, kteří odejdou do důchodu ještě před dosažením řádného důchodového věku. Důvodem tohoto kroku může být například nedostatek fyzických či psychických sil pro plnohodnotný výkon náročného povolání, zhoršující se zdravotní stav, péče o nemocné rodiče nebo také ztráta zaměstnání krátce před dosažením důchodového věku. K odchodu do předčasného důchodu se mohou rozhodnout i lidé, kteří se během svého aktivního pracovního života finančně zajistili natolik, že si jednoduše mohou dovolit opustit své dosavadní povolání o několik let dříve a věnovat se naplno například rodině nebo svým zálibám. 

porovnání půjček

Počet lidí v předčasném důchodu roste 

Věk pro odchod do řádného starobního důchodu se neustále zvyšuje. Například muži narození v roce 1940 dosáhli důchodového věku v necelých 61 letech. Ženy stejného ročníku narození, které vychovaly dvě děti, získaly nárok na důchod v 55 letech. O deset let mladší muži odcházeli do důchodu o rok a osm měsíců později a ženy se dvěma dětmi dokonce o tři roky a čtyři měsíce později. 

Se zvyšujícím se věkem pro odchod do starobního důchodu roste i počet lidí ucházejících se o předčasný důchod. Před dvaceti lety bylo podle statistiky České správy sociálního zabezpečení necelých 176 tisíc lidí v předčasném důchodu. Na konci roku 2020 jich bylo již více než 652 tisíc. Řádný starobní důchod pobíralo přes 2,4 milionu lidí.

Infografika - předčasný důchod

Nejvíce lidí v předčasném důchodu žije v Moravskoslezském kraji. Na konci roku 2020 jich v tomto kraji statistici zaznamenali lehce přes 90 tisíc. Na druhém místě s 68,5 tisíce předčasných důchodců je Jihomoravský kraj. Nejméně lidí v předčasném důchodu, necelých 20 tisíc, bydlí v Karlovarském kraji. 

Kdy je možné odejít do předčasného důchodu? 

Zákon o důchodovém pojištění vymezuje, kdy nejdříve si můžete zažádat o předčasný důchod. U ročníků narozených po roce 1971 platí pro muže i ženy důchodový věk pro přiznání řádného důchodu 65 let. Tito lidé mohou odejít do předčasného důchodu o pět let dříve, což je nejdříve v 60 letech. 

Příklad: Pan Novotný se narodil v roce 1973. Důchodového věku dosáhne v roce 2038. Do předčasného důchodu může odejít o pět let dříve, tedy po dovršení 60 let věku, což bude v roce 2033. 

Pokud je váš věk pro nárok na řádný starobní důchod alespoň 63 let, může vám byt důchod přiznán až o pět let dříve, ale ne dříve než po dovršení 60 let. 

Příklad: Paní Novotná se narodila v roce 1965 a vychovala tři děti. Její důchodový věk je 63 let a dva měsíce. Do předčasného důchodu tedy může odejít o tři roky a dva měsíce dříve. 

Je-li váš důchodový věk nižší než 63 let, může vám být předčasný starobní důchod přiznán nejvýše tři roky před dosažením řádného důchodového věku. 

Finanční stránka předčasného důchodu 

Částka vyplácená v předčasném starobním důchodu se krátí a je vždy nižší než řádný starobní důchod. Na konci roku 2020 činila průměrná výše starobního důchodu 14 479 korun. Výše průměrného předčasného důchodu dosahovala 12 954 korun, což je oproti starobnímu důchodu o 1 525 korun méně. Výše krácení vyplácené částky předčasného důchodu se odvíjí od délky období, které uplyne od data přiznání předčasného důchodu do dosažení řádného důchodového věku. 

Příklad: Srovnání výše řádného starobního důchodu a předčasného důchodu. 

Pan Majer zvažuje odchod do předčasného důchodu. Osobní vyměřovací základ je v případě pana Majera 30 tisíc korun. Za celý svůj dosavadní život získal dobu pojištění 42 let. Pokud by pan Majer vydržel pracovat až do dosažení řádného důchodového věku, získal by od státu důchod ve výši 15 735 Kč. 

 

Důchod přiznán dříve o

Výše předčasného důchodu

90 dní 

15 561 Kč 

180 dní 

15 387 Kč 

360 dní 

15 039 Kč 

720 dní 

14 111 Kč 

1 080 dní 

12 950 Kč 

1 440 dní 

11 790 Kč 

Z uvedeného výpočtu je zřejmé, že předčasný odchod do důchodu se finančně nevyplatí

Omezené možnosti výdělku v předčasném důchodu 

Pokud odejdete do předčasného důchodu, počítejte také s tím, že budete mít až do dosažení důchodového věku omezené možnosti výdělku. Není totiž možné standardně pracovat nebo podnikat (pozn. vykonávat jakoukoliv výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění). 

Můžete si ovšem přivydělávat, ale váš výdělek nesmí podléhat odvodům na sociální a důchodové pojištění. Typicky se jedná o takzvané zaměstnání malého rozsahu s příjmem nižším než tři tisíce korun měsíčně nebo činnosti vykonávané na dohodu o provedení práce, pokud výše měsíčního příjmu nepřesahuje částku 10 tisíc korun. Můžete se rovněž věnovat samostatné výdělečné činnosti, ovšem pouze v rozsahu, který nezakládá účast na pojištění. 

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 6