Blog
Dům a domácnost
Starý pán počítá u stolu

Co je to zpětná hypotéka? A pomůže vám stát se rentiérem?

27. prosince 2020|Monika Šaríková|

Kdo vlastní nemovitost a nemá dědice nebo s nimi nepočítá, může se na stáří zajistit s pomocí zpětné hypotéky. V zahraničí se reverzní hypotéky běžně využívají a před několika lety vstoupil tento produkt i na český finanční trh. Přečtěte si, jak zpětné hypotéky fungují a jak vám pomohou stát se rentiérem.

O zajištění na poslední roky života dnes přemýšlí každý. Lidé v produktivním věku spoří, investují do různých fondů a akcií nebo hledají jiné příležitosti. Podle finančních expertů je jednou z důležitých součástí finančního portfolia vlastní nemovitost. Z té pak mohou lidé ve stáří těžit.

Chci se dozvědět více o hypotéce

Byt nebo dům je možné prodat a odstěhovat se do menší nemovitosti nebo si pořídit právě reverzní hypotéku, která umožňuje seniorům dožít ve vlastním a mít každý měsíc určitý příjem z hodnoty nemovitosti, takzvanou rentu. Po smrti je zpětná hypotéka uhrazena prodejem domu nebo bytu. Reverzní hypotéka bývá často prezentována jako řešení pro seniory, kteří nemají děti nebo jiné dědice a nechtějí, aby jejich majetek propadl státu. V zahraničí ji však využívají i lidé, kteří děti mají.

Každý měsíc 10 až 50 % z nemovitosti

Zpětná hypotéka je na českém trhu poměrně novým produktem. Mezi prvními ji zavedla společnost Finemo.cz, která se nechala inspirovat finančním produktem ze zahraničí označovaným jako reverse mortgage. Zjednodušeně řečeno, klient, jemuž už bylo přes 60 let, což je jedna z podmínek, zatíží svou nemovitost hypotékou ve prospěch poskytovatele (banky nebo jiné finanční instituce). Nadále ale zůstává vlastníkem domu nebo bytu, a to až do konce svého života.

Poskytovatel hypotéky klientovi na základě sjednané smlouvy o reverzní hypotéce vyplácí měsíční doživotní rentu a výměnou za to se po smrti klienta stane majitelem nemovitosti. Na rozdíl od klasické hypotéky, majiteli nemovitosti není najednou poskytnuta větší suma, ale prostředky dostává měsíčně podle dohodnutých podmínek. Vzniklý dluh se řeší až po smrti vlastníka nemovitosti v rámci dědického řízení, kdy je nemovitost prodána, respektive připadne poskytovateli hypotéky. Ideálním klientem je proto v tomto případě majitel nemovitosti, který žádné dědice nemá.

Získání reverzní hypotéky

Žádost a schválení zpětné hypotéky je proces jako každý jiný. Důležitou roli hrají především dva faktory: věk seniorů a cena nemovitosti, kterou dávají do zástavy.

Infografika - podmínky reverzní hypotéky

Vyšší věk, vyšší renta

V praxi se banky řídí většinou poměrně jednoduchým vzorcem, který závisí právě na zmíněném věku seniora.

Infografika reverzní hypotéka na věk

Reverzní hypotéka tak může pomoci řešit situaci, kdy například senior vlastní dům nebo byt, ale schází mu finanční prostředky na běžný život a provoz domácnosti. Myšlenka tohoto hypotečního konceptu pak vychází z toho, že je to právě nemovitost, která obvykle představuje největší majetek v rodině. Je nutno dodat, že hypotéku na zastavený dům mohou splatit sami senioři, pokud by se k tomu později z jakéhokoli důvodu rozhodli, nebo tak mohou učinit jejich děti či jiní dědicové.

Kontroverze kolem reverzních hypoték

Například ve Spojených státech, ve Velké Británii nebo v Austrálii jsou reverzní hypotéky běžné a rozšířené jsou i v západní Evropě. V České republice je ale krom zmíněné společnosti Finemo.cz poskytuje už jen spořitelní družstvo Ney. Velké bankovní domy zatím tento produkt do svého portfolia nezařadily. Podle nedávného zjištění zpravodajského webu Aktuálně.cz však reverzní hypotéku zvažuje Česká spořitelna. Pokud by zpětnou hypotéku zavedla první velká banka, mohlo by to trh rozhýbat.

Banky ale obecně prozatím se zavedením produktu otálejí. Z jistého pohledu jde podle nich o kontroverzní produkt, který je zacílený na nejstarší populaci, jež bývá zranitelnější a často se stává cílem neférových obchodních praktik. Dalším důvodem je, že povědomí o tomto produktu je mezi Čechy pořád nízké, jak zjistil nedávný průzkum České bankovní asociace. Přes 70 procent dotázaných uvedlo, že o reverzní hypotéce vůbec neví. Jen desetina lidí o ní slyšela, ale netuší, jak funguje. Pouhá dvě procenta respondentů by o takovéto hypotéce uvažovala.

Zatímco velké banky se zavedením zpětných hypoték váhají, ať už kvůli etice, nebo nízké poptávce, Finemo.cz úvěry tohoto typu úspěšně poskytuje. „Za pět let existence jsme poskytli zhruba čtyřem stovkám klientů úvěry za 250 milionů korun se zástavou nemovitostí v tržní hodnotě zhruba jedna miliarda korun. Našemu nejstaršímu klientovi je 93 let,“ sdělil Jiří Vránek, předseda představenstva společnosti Finemo.cz. Lidé se podle Jiřího Vránka pro zpětnou hypotéku rozhodují nejčastěji proto, aby mohli žít důstojněji, užívat si života nebo své bydlení zvelebit či uzpůsobit aktuálním potřebám. Důvodem může být i splacení jiných závazků nebo úvěrů.

Zpětnou hypotéku může podle regulí České národní banky poskytovat každá finanční instituce, která má oprávnění k udělování úvěrů na bydlení, tedy například běžných hypoték. Vedle bank je to tak více než třicet nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů. Centrální banka také nedávno vydala dokument, v němž specifikuje podmínky poskytování zpětných hypoték a rizika, která s nimi souvisejí. Mimo jiné připomíná, že v českém právním řádu neexistuje legální definice termínu zpětná či reverzní hypotéka, v praxi proto není používán jednotně a může zahrnovat řadu různých obchodních modelů.

Z tohoto důvodu je vždy velmi důležité pořádně si pročíst smlouvu a vědět, kdy a za jakých podmínek bude renta vyplácena. „Zájemci o zpětnou hypotéku by měli věnovat pozornost všem podmínkám v návrhu smlouvy a věc si dobře rozmyslet, případně konzultovat s odborníkem,“ uvedla Petra Vodstrčilová, tisková mluvčí ČNB.

Co si zjistit o reverzní hypotéce

  • Jak je úvěr vyplácen – například jednorázově, pravidelnou rentou, kombinací jednorázové výplaty a pravidelné renty.

  • Jak se platí úroky – například, jestli se přičítají k dluhu, nebo spadají do měsíčních poplatků, jež je nutné uhradit.

  • Jestli je (nebo není) sjednána kapitalizace úroků – kdy úrok po stanovené době přiroste ke sjednané jistině a v dalším období se pak počítá ze sjednané jistiny, která byla navýšena o připočtený úrok.

  • Jaký typ úrokové sazby je sjednaný – zda je sazba pohyblivá, nebo pevná.

  • Na jakou dobu je smlouva uzavřena – zda končí smrtí, nebo je podepsána na dobu určitou, například několika let.

Vyhněte se rizikům a užijte si rentu

Zpětnou hypotéku je potřeba – podobně jako každý jiný úvěr – velmi dobře promyslet. V některých případech může být výhodnější například nemovitosti prodat a přestěhovat se do menšího domu nebo bytu. Tím senior získá celou cenu nemovitosti, nikoli například jen čtvrtinu nebo polovinu. Tyto peníze pak může investovat či je jinak zhodnotit. Na druhou stranu, reverzní hypotéka je zajímavým řešením ve chvíli, kdy senioři nemovitost nechtějí z jakéhokoli důvodu prodávat, přejí si v ní dožít a zároveň mít peníze na důstojný život.

Podle bankéřů a finančních expertů je důležité zejména správné ohodnocení nemovitosti, na niž bude reverzní hypotéka poskytována. Podstatné je také ověřit, zda není kromě zástavního práva k nemovitosti ve smlouvě sjednáno i další omezení. Před podpisem smlouvy by měl klient rozumět všem pojmům, které se v ní objevují, a vědět, jaké jsou jeho povinnosti i práva. Jen tak může zpětná hypotéka přinést kýžený užitek.

Monika Šaríková Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).