Poškozená střecha domu po pádu stromu

Buďte připraveni na všechny živelné pohromy

Přírodní živly udeří svoji silou mnohdy nečekaně a působí velké škody na relativně malém území. Tornáda, vichřice, povodně, ale i krupobití nebo oheň a sníh představují v posledních letech podstatnou část pojistných událostí, které musí pojišťovny řešit. Jen loni vyplatily za škody na majetku 6,45 miliardy korun, což byl proti roku 2020 nárůst o 117 %. Proto je nezbytně nutné pojištění nepodceňovat a samotnou pojistku správně nastavit.

Živly se Česku nevyhýbají

Řádění živlů je v Česku stále častější. V letních měsících jde zejména o extrémní bouřky, které s sebou přináší záplavy, krupobití a vichřice. Pojišťovny nejčastěji řeší vytopené sklepy a garáže, ale i poničené střechy, zahrady a jejich vybavení. Výjimkou samozřejmě nejsou ani auta poničená kroupami.

Zcela extrémní byl rok 2021, který se do historie zapsal ničivým tornádem, jež řádilo na Břeclavsku a Hodonínsku v úseku 26 kilometrů a bralo s sebou vše, co mu stálo v cestě. Toto tornádo se rozsahem škod na majetku, které pojišťovny odhadly na 3,5 miliardy korun, dostalo vysoko na žebříčku největších škod z živelních událostí za posledních 20 let!

Rozmary počasí jsou ovšem jedním, nikoli jediným rizikem, s nímž musíme počítat. Obrovské škody dokáže napáchat i oheň, který má na svědomí kvartálně zhruba 1 200 pojistných událostí. Průměrná škoda z požáru se navíc z dlouhodobě stabilní hodnoty 367 000 Kč vyšplhala na současných 8 600 000 Kč. Za naprostou většinu požárů přitom může lidská nepozornost nebo chyba.

Na řádění živlů se můžeme připravit

Škody způsobené živly jsou v Česku poměrně časté. Šplhat se navíc mohou do astronomických výšin. Zkušenost s pojistnou událostí způsobenou přírodními živly má podle České asociace pojišťoven 79 % Čechů. Mezi nejničivější živly patří nepochybně:


Samotnému působení živlů se lze ubránit jen těžko, s vhodným pojištěním ale lze omezit alespoň finanční dopady. Při výběru vhodného pojištění nemovitosti a domácnosti je vždy dobré jednotlivé nabídky vzájemně porovnat, a to pomocí naší online kalkulačky.

Každé pojištění majetku má v základu pojištění proti živlům, vždy je ale důležité pročíst pojistné podmínky a zjistit, co všechno vybraná pojistka kryje.

Samotný výběr vhodného pojistného produktu také nepodřizujte pouze ceně pojistného, ale zejména pojistné ochraně a limitům pojistného plnění. Pozornost věnujte i výlukám, na základě kterých může pojišťovna pojistné plnění krátit nebo ho dokonce odmítnout úplně. Pojďme se nyní blíže podívat na jednotlivá rizika a specifika, kterým byste měli věnovat pozornost.

Nezapomeňte si pojistit majetek

Doma vás může překvapit extrémní počasí, zloději i neohleduplní sousedé. Srovnejte si nabídky jednotlivých pojišťoven s pomocí naší online kalkulačky a mějte klid na duši. Vybrané pojištění vám sjednáme do pár minut.

Vyberte jednu z možností:

Sníh, led a námraza

Pojišťovny nejčastěji řeší škody způsobené tíhou sněhu nebo námrazou a mrazivým počasím. Výjimkou nejsou ani škody v podobě prasklého potrubí, polámání stromů a větví, které mohou poškodit i majetek pojistníka, ale i pády rampouchů z budov.

Důležitá je i zmínka o úrazech na zledovatělých chodnících, přičemž za tzv. „závadu ve schůdnosti” odpovídá podle Zákona o pozemních komunikacích vlastník budovy. U bytových domů jde často o obec, za rodinné domky ale odpovídá jejich majitel.

Při výběru vhodné pojistné ochrany proto zvažte nejen nutnost pojištění domácnosti a nemovitosti, ale také pojištění odpovědnosti, která pomůže pokrýt škody na majetku, zdraví a životech způsobené provozem vašeho majetku (v tomto případě jde typicky třeba o padající rampouchy, namrzlý chodník na zahradě apod.).

Problémem mohou být také výluky, v nichž je často uvedeno, že pojišťovna může plnění krátit za předpokladu, že vlastník objektu/nemovitosti zanedbal své povinnosti typicky třeba v těchto případech:

 • Neodstraňování rampouchů a namrzlého ledu nebo sněhu ze střechy a okapů.

 • Vlastník objektu neřešil zatékání vody z terasy.

 • Majitel sezónních/rekreačních objektů nevypustil před zimou veškerá potrubí.

 • Majitel způsobil škodu úmyslně, případně z nedbalosti nebo pod vlivem omamných látek (typicky drogy nebo alkohol).


Tip

Pojištění proti sněhu

Víte, jaké škody může sníh nebo námraza způsobit a jak v případě takové pojistné události postupovat?

Vše se dozvíte na stránce Pojištění proti sněhu a námraze.

Povodně, záplavy

Také voda je jedním z živlů, který dokáže napáchat obří škody. Mezi nejničivější patřily nepochybně záplavy ze srpna roku 1997, které zasáhly Moravu, Slezsko a východní Čechy a vyžádaly si několik desítek lidských životů.

Největší změřenou povodní byla ta z roku 2002, kdy se zvedly hladiny vody na řece Vltavě a Labi. V Praze tehdy podle vodohospodářů dosáhl průtok Vltavy úrovně pětisetleté vody a nejhůř katastrofu odnesly jihočeské Metly a středočeské Zálezlice, které povodně téměř vymazaly z mapy – podobně, jako v roce 1997 obec Troubky na Přerovsku.

Povodně v Praze

Proto je potřeba ochránit majetek kvalitně nastaveným pojištěním nemovitosti i domácnosti s vysokými limity krytí. Pojištění proti povodni a záplavě bývá obsaženo v základních balíčcích pojištění majetku, vždy je ale potřeba ověřit limity pojistného plnění a rozsah pojistných rizik.

Věděli jste...

V rámci pojištění domácnosti si můžete připojistit i riziko „vodovodního nebezpečí” nebo „vody z vodovodního zařízení”? Typicky jde o škody způsobené poruchou zařízení nebo jeho příslušenství.

Cenu pojistného samozřejmě ovlivňuje nejen hodnota majetku (vždy doporučujeme pojišťovat nemovitost i domácnost v tzv. nových cenách), ale také lokalita, v níž máte nemovitost postavenou. Z hlediska rizika povodně a záplav totiž pojišťovny přihlížejí k tzv. Povodňové mapě, od níž se odvíjí nejen zmíněná cena pojištění majetku, ale také zda lze nemovitost v konkrétní zóně vůbec pojistit.

 • Náš tip: Zónu, ve které se váš domov nachází, naleznete na stránkách České asociace pojišťoven v aplikaci Povodňové mapy.


Se škodami způsobenými povodní nebo záplavou souvisí i výluky. Jde především o situace, kdy:

 • Je nemovitost postavená v oblastech častých povodní (uvádí se obvykle s periodicitou 10 let nebo nižší a jde zpravidla o 4. zónu).

 • Je nemovitost součástí záplavových území stanovených nebo navržených úřadem (např. obecním) či správcem vodního toku.

 • Byla škoda způsobená pronikáním nebo zvýšením hladiny podzemní vody do nemovitosti.

 • Je škoda způsobená přímým vniknutím atmosférických srážek do budovy např. neuzavřenými stavebními otvory (okna, dveře…), netěsnostmi, apod.

 • Dojde ke škodní události do 10 dnů (včetně) od počátku pojištění.


Nezapomeňte si pojistit majetek

Doma vás může překvapit extrémní počasí, zloději i neohleduplní sousedé. Srovnejte si nabídky jednotlivých pojišťoven s pomocí naší online kalkulačky a mějte klid na duši. Vybrané pojištění vám sjednáme do pár minut.

Vyberte jednu z možností:

Tornádo, hurikán, vichřice

Obrovské škody má na svědomí kromě vody i vítr a s ním související vichřice a tornáda. Za celé 21. století na území Česka registrujeme téměř tři desítky tornád. Tím nejničivějším bylo výše zmíněné tornádo z roku 2021, které silně poničilo 7 obcí, vyžádalo si šest lidských životů a zranilo téměř 300 osob.

Návodů, jak ochránit majetek před silným větrem je nespočet. Nikdy ovšem nemáte stoprocentní jistotu, že vítr dům, či jeho okolí skutečně nepoškodí. Proto je potřeba i v tomto případě nastavit pojistku tak, aby kryla i škody způsobené silným větrem.

Pojišťovny v našich podmínkách kryjí škody způsobené vichřicí (a silnějšími větrnými jevy). Za vichřici je považován vítr s rychlostí 20,8 metrů za sekundu (cca 75 kilometrů za hodinu) a informace o síle pojišťovny čerpají zejména z dat Českého hydrometeorologického ústavu.

V případě řádění větru je potřeba opět sjednat jak pojištění nemovitosti, tak domácnosti. Když vám totiž spadlý strom zničí střechu, škody v tomto případě pokryje pojištění nemovitosti. Když ale větev z tohoto stromu propadne střešním oknem a rozbije drahou televizi, škodu můžete vymáhat za předpokladu, že máte uzavřené pojištění domácnosti. Pojištění domácnosti se vztahuje totiž na věci, které tvoří zařízení domácnosti a slouží k jejímu provozu nebo uspokojování potřeb jejích členů.

Náš tip

Důkladně zvažte i důležitost havarijního pojištění. Pokud vám totiž za silného větru spadne na auto strom, pojištění domácnosti ani nemovitosti se na tuto škodu nevztahuje!

Spočítejte si, kolik by vás stálo havarijní pojištění


Nezapomeňte se seznámit s nejčastějšími výlukami z pojistného plnění. Pojišťovna může pojistné plnění krátit nebo dokonce úplně odmítnout například v těchto případech:

 • Necháte otevřená okna nebo dveře do objektu.

 • Okna a rámy v objektu stoprocentně netěsní a nápor lijáku nevydrží.

 • Vítr podle měření Českého hydrometeorologického ústavu nedosáhl síly vichřice.

 • Škoda byla vichřicí způsobena na nové přístavbě (například zahradní pergole), která při sjednávání pojištění na nemovitosti ještě nebyla.

Krupobití

Obří škody dokáže napáchat i krupobití, které patří mezi třetí nejčastější živelnou katastrofu a za posledních deset let má podle České asociace pojišťoven na svědomí 12 % všech škod způsobených živly. Například v roce 2010 zasáhlo ničivé krupobití Prahu a její blízké okolí, kde způsobilo škody pohybující se okolo 1 až 2 miliard korun.

Podle České asociace pojišťoven činí průměrná škoda způsobená krupobitím zhruba 47 000 Kč. I tento jev sice bývá u naprosté většiny pojišťoven zahrnut v základních balíčcích škod způsobených živelnými katastrofami, abyste ale měli stoprocentní jistotu, že vybraná pojistka škodu skutečně pokryje, je dobré v pojistných podmínkách ověřit, zda bude kryta jen přímá škoda způsobená krupobitím (např. zničená střecha), nebo jestli pojišťovna klientovi uhradí i další – tzn. související náklady (např. za vysoušení nemovitosti).

Škody, které kroupy způsobí na samotné nemovitosti (např. na jejích obvodových zdech, střeše, oknech apod.) kryje pojištění nemovitosti. Vybavení, které se v dané nemovitosti nachází, je pak potřeba ochránit pomocí pojištění domácnosti.

Mezi nejčastější výluky z pojistného plnění patří v tomto případě:

 • Situace, kdy poškozený nezasáhl včas při odvrácení škody (např. neutěsnění oken/dveří/děr ve střeše apod.)

 • Nedbalost (např. otevřená okna/dveře) domácnosti.

Tip na čtení

Jak si ochránit majetek před krupobitím?

Zjistěte, jak zabezpečit okna, střechu nebo fotovoltaické panely, na stránce Pojištění proti krupobití.

Požár, oheň

Česku se bohužel nevyhýbají ani ničivé požáry, z nichž ten nejničivější propukl v dole na Březových horách u Příbrami 31. května 1892. Tehdy si vyžádal 319 lidských životů. Příčinou požáru byl neuhašený knot olejové lampy.

Průměrná škoda způsobená požárem se v posledních letech vyšplhala na 8 600 000 Kč. Za naprostou většinu požárů přitom může lidská nepozornost nebo chyba. Je proto nesmírně důležité nastavit a sjednat odpovídající pojištění nemovitosti a domácnosti s vysokými limity krytí a dostatečným rozsahem pojistné ochrany.

Nepodceňto

Jak si ochránit střechu nad hlavou

Poslechněte si epizodu podcastu Nepodceňto, ve které jsme se zabývali nejčastějšími pojistnými událostmi a tím, jak jim předcházet.


Při sestavování pojistky je také vždy důležité domácnost či nemovitost pojistit na takovou hodnotu, za kterou ji znovu při dnešních cenách a rostoucí inflaci postavíte a vybavíte novými věcmi. A to i za cenu vyššího pojistného. Pokud byste si totiž nemovitost nebo domácnost podpojistili, v případě požáru nemáte šanci za obdržené pojistné plnění vybavit nebo postavit nemovitost znovu.

 • Mohlo by vás zajímat: Cena pojištění domácnosti se obvykle pohybuje okolo 5 000 Kč ročně. Konkrétní cenu si můžete ověřit nebo spočítat pomocí naší praktické kalkulačky.

Věnujte maximální pozornost výlukám z pojistného plnění, které většinou zahrnují:

 • Zvláštní události (typicky válečné události, vnitřní nepokoje, terorismus apod.

 • Úmysl (založení požáru úmyslně majitelem nemovitosti nebo osobou blízkou).

 • Hrubou nedbalost (typicky hořící svíčka, prskavka na vánočním stromečku, nedopalek cigarety, zapomenutý hrnec na plotně apod.).

 • Škodu způsobenou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

 • Škodu, která vznikla nedbalou či neodbornou kontrolou a údržbou komínů (typicky vynechávání revizí, opravy svépomocí apod.).

Pár slov závěrem

Rozmary přírody a počasí často nelze předpovídat ani se jim dost dobře vyhnout. Proto by měly být kvalitně nastavené pojistky naší prioritou. Jejich uzavření je ovšem jedním, nikoliv jediným krokem, který může rizika a škody způsobené řáděním živlů eliminovat.

Nesmírně důležité je pojistné smlouvy alespoň jednou ročně překontrolovat a případně aktualizovat. Aktualizaci smlouvy byste měli věnovat pozornost i v případě, kdy nemovitost rekonstruujete nebo pořizujete drahé vybavení, které navýší její hodnotu.

Domov v bezpečí

Chraňte to, na čem vám záleží

Správně sjednané pojištění majetku vám pokryje náklady na opravu škody. Pomůžeme vám s výběrem i sjednáním nejlepší nabídky pro vás, jednoduše a online.

Vyberte jednu z možností:

Autorka - Vendula Flassig Vrablová
Vendula Flassig Vrablová Více článků autora

Jak se vám tento článek líbil?

Sdílet článek

Související články

 • Dům a domácnost
  15. ledna 2023|Jana Březinová
  Jak správně stanovit pojistnou částku u pojištění majetku?

  U pojištění majetku si dejte pozor na správné určení pojistné částky. Jinak se může stát, že bude vaše nemovitost podpojištěná a v případě pojistné události vám pojišťovna neuhradí celou škodu. Pojistnou smlouvu byste také měli pravidelně aktualizovat, a to zejména teď v době vysoké inflace.

 • Hořící svíčka na vánočním stromku
  Dům a domácnost
  15. prosince 2022|Jana Březinová
  Chraňte sebe a svůj domov během vánočních svátků

  Svátky klidu a pohody se mohou díky chvilce nepozornosti proměnit v tragédii. O Vánocích roste riziko vzniku požárů, úrazů a nehod, a to i při zcela běžných činnostech, jako je úklid. Přitom většině z nich můžete předcházet. Máme pro vás tipy, na co si dát během svátků pozor.

 • Nemáte pojištěný dům - Rodina na ulici před svým domem
  Dům a domácnost
  18. listopadu 2022|Veronika Doskočilová
  Nemáte podpojištěný dům? I při malé škodě a vysokém krytí nemusíte dostat skoro nic

  Při podpojištění nemovitosti pojišťovny nemusí, ale většinou krátí pojistné plnění, a to stejným poměrem, jakým je nemovitost podpojištěná. Za určitých okolností tak můžete dostat jen zlomek toho, co vynaložíte za opravu.

 • Vosí hnízdo pod střechou
  Dům a domácnost
  22. října 2022|Veronika Doskočilová
  Kryje pojištění majetku pád parašutisty na dům nebo encefalitidu? Aneb o čem lidé často neví, že mají pojištěno

  Pojištění domácnosti a nemovitosti je nejčastěji využíváno pro situace jako vichřice, vytopení sousedů, vloupání a další. Najde se ale i řada netradičních situací, na které tato pojištění myslí. Jen o nich lidé často neví.

 • Chaty a chalupy jako trend - Roubenka
  Dům a domácnost
  20. října 2022|Veronika Doskočilová
  Chaty a chalupy jako trend

  Češi se ve velkém stěhují na chaty a chalupy. Zapomínají ale na aktualizaci pojistek. Rekonstrukce i nové vybavení zvyšuje hodnotu nemovitosti i několikanásobně.

 • Drahý obraz si můžete připojistit v rámci druhého domácího pojištění - Domácí zátiší z obrazem
  Dům a domácnost
  18. října 2022|Veronika Doskočilová
  Drahý obraz si můžete pojistit v rámci pojištění domácnosti, ale i samostatně

  Máte doma drahý obraz na plátně? Většinou ho stačí zahrnout do pojištění domácnosti. U dražších kusů je ale potřeba samostatné pojištění i posudek. A hodnotí se i zabezpečení nemovitosti.

 • Průvodce koupí pozemku a výstavbou - manželé prochází stavbu domu
  Dům a domácnost
  15. října 2022|Jana Březinová
  Průvodce koupí stavebního pozemku a výstavbou

  V dnešní době představuje koupě pozemku investici v řádech milionů korun, proto jeho výběr neuspěchejte. Jinak se může stát, že se vám výstavba rodinného domu prodraží nebo vůbec nebude možná. Po zahájení výstavby předcházejte neočekávaným výdajům pomocí pojištění hrubé stavby.

 • Podpis smlouvy o pojištění majetku
  Dům a domácnost
  10. října 2022|Veronika Doskočilová
  Máte podpojištěnou nemovitost? Následky mohou být finančně likvidační

  Podpojištění nemovitosti vám v případě pojistné události plnění od pojišťovny výrazně zkrátí. Místo peněz za skutečnou škodu tak můžete dostat jen zlomek, který vám škodu nenahradí.

 • Žena maluje po rekonstrukci bytu
  Dům a domácnost
  16. září 2022|Jana Březinová
  Ceny za rekonstrukci šly rapidně nahoru, nepodceňujte to

  V posledních měsících výrazně vzrostla cena stavebních materiálů i práce řemeslníků. To znamená jediné – rekonstrukce bytu se prodraží. Na kolik teď rekonstrukce vyjde a má smysl čekat na zlevnění? Na co si dát pozor a jak ušetřit, aniž byste museli dělat kompromisy v kvalitě?

 • Jak na zabezpečení chat a chalup proti zlodějům - Chata s terasou pod kopcem, kamenná cesta
  Dům a domácnost
  07. září 2022|Jana Březinová
  Jak na zabezpečení chat a chalup proti zlodějům

  Léto se chýlí ke konci a brzy začnou žně pro vykradače chat a chalup. Opuštěné rekreační objekty jsou snadnou kořistí, protože v zimních měsících mají zloději na vloupání klid. Navíc v letošním roce počet vloupání do chat a chalup vzrostl. Jak na zabezpečení chaty, aby se vám lupiči vyhnuli? A jak si správně nastavit pojištění chaty, aby vám pokrylo případné škody?

 • Pár mezi krabicemi v novém bytě
  Dům a domácnost
  29. srpna 2022|Jana Březinová
  Odpovědnost jako součást pojištění nemovitosti

  Stačí chvilka nepozornosti a můžete zavinit škody za miliony –⁠ ať už vytopíte sousedy nebo někoho srazíte na kole. Nezanedbatelné škody na cizím majetku mohou způsobit také vaše děti či domácí mazlíčci. I když máte „den blbec“, pojištění odpovědnosti vás spolehlivě ochrání. Přesto ho má sjednáno jen 39 % Čechů.

 • Prasknuté potrubí v kuchyni
  Dům a domácnost
  19. srpna 2022|Petr Pohůdka
  Výhody pojištění domácnosti v nájemním bydlení

  Bydlíte v pronajatém bytě nebo domě? To ještě neznamená, že veškeré pojištění obstará majitel nemovitosti. Podceňovat byste neměli zejména pojištění domácnosti a odpovědnosti za škodu. Proč se vyplatí sjednat pojištění bytu v nájmu a v jakých případech vás smlouva s pojišťovnou ochrání před nepříjemnostmi?

 • nájem-nebo-hypotéka
  HypotékyDům a domácnost
  05. července 2022|Vendula Flassig Vrablová
  Nájem vs. hypotéka na byt: Kdy se co vyplatí?

  Žít ve vlastním by chtěl každý. Bohužel zdaleka už ne každý si může dovolit koupit byt či dokonce dům. Rostou ceny nemovitostí, hypotéky jsou dražší a podmínky získání přísnější, ale o mnoho lépe na tom nejsou ani nájmy. Nakonec nejvíce záleží na aktuální finanční situaci.

 • asistence
  Dům a domácnost
  26. května 2022|Vendula Flassig Vrablová
  Asistenční služby u majetku: Víte, v jakých situacích se vám můžou hodit?

  Zabouchnuté dveře, deratizace nebo třeba servis elektrospotřebičů. Víte, co mají všechny tyto služby společného? Mnohé pojišťovny je nabízejí v rámci balíčků asistenčních služeb. Asistenční služby jsou totiž (minimálně v základní verzi) součástí všech majetkových pojistných smluv a extra se za ně nepřiplácí. Proto jsou často opomíjené a řada pojistníků dokonce ani netuší, že je může aktivně využívat.

 • pronájem
  Dům a domácnost
  10. května 2022|Vendula Flassig Vrablová
  Pronájem bytu: Kde hledat ty nejlepší nabídky a na co se ptát při osobní prohlídce?

  Vzhledem k aktuálním úrokovým sazbám a současné situaci jste se rozhodli pro pronájem bytu. Kde takový pronájem hledat a jak se na celý proces vlastně připravit? Máme pro vás praktické rady i tipy, které využijete při samotné prohlídce.

 • Dům a domácnost
  02. května 2022|Jana Březinová
  Jak se vyhnout požáru v domácnosti

  Většina požárů v domácnosti způsobí lidská chyba –⁠ neopatrnost, nedbalost nebo ponechání dětí či domácích mazlíčků bez dozoru. Přitom chvilka nepozornosti může zavinit obrovské škody na majetku a především zdraví. Zjistěte, jaké zásady dodržovat, abyste předešli požáru v domácnosti i jak se s ohněm vypořádat, aby byly škody co nejmenší.

 • Prohlídka bytu před koupí
  Dům a domácnost
  22. března 2022|Jana Březinová
  Kupujeme byt: Na co se zaměřit při prohlídce

  Konečně jste našli byt, který se vám líbí a chystáte se na prohlídku? Koupě bytu je obrovská investice, a tak byste neměli nic ponechat náhodě. Prohlídka představuje zásadní krok, který vám pomůže odhalit nedostatky a možné budoucí problémy. Na co si dát pozor při koupi bytu?

 • lupič páčí okno
  Dům a domácnost
  Jak zabezpečit dům proti krádeži i živlům? Vsaďte na bezpečnostní dveře i kamery

  V průběhu roku 2021 Policie ČR evidovala 24 638 krádeží a 28 321 vloupání. Spolu s dalšími zločiny tak zjistila zhruba 71 400 majetkových trestných činů. Jak dům, byt či chatu zabezpečit a ochránit před zloději a živly?

 • žena ruce nad modelem baráku
  Dům a domácnost
  31. ledna 2022|Jana Poncarová
  8 tipů, kdy vám přijde vhod pojištění domácnosti a stavby

  Ač jste sebeopatrnější, můžou v životě nastat situace, které s vámi zacloumají a způsobí vám škody. Proto existuje pojištění. Pojistit si dnes můžete opravdu cokoliv, co je vám drahé. Vybavení domácnosti, sbírku umění i stavbu samotnou. Vysvětlíme vám, jaký je rozdíl mezi jednotlivými typy pojistek a proč vám v současné nejisté době přijdou vhod.

 • Podpis smlouvy - model domu
  Dům a domácnost
  22. ledna 2022|Jana Poncarová
  Co vše kryje pojištění stavby?

  Každý, kdo má majetek, se ho snaží chránit. Ať už vlastníte rodinný dům, vilu, chatu nebo chalupu, jejich pojištění je na místě. Ukážeme vám, na co vše se vztahuje pojištění stavby a jaké možnosti pojištění nemovitosti aktuálně existují.

 • Matka s dcerou u vánočního stromu
  Dům a domácnost
  21. prosince 2021|Vendula Flassig Vrablová
  Bezpečný domov během Vánoc: Jak se chránit před požáry a jinými katastrofami

  Vánoce by měly být svátky klidu a pohody, někdy se ale kvůli malé chvilce nepozornosti promění v pohromu. To potvrzují i záchranáři, kteří každoročně zasahují u požárů a úrazů. Připomeňte si, jaká rizika na vás během Vánoc v domácnosti číhají a jak jim předcházet.

 • Obývací pokoj se zelenou sedačkou
  Dům a domácnost
  20. listopadu 2021|Vendula Flassig Vrablová
  Na co se vztahuje pojištění domácnosti? Na víc věcí, než byste možná čekali

  Pořídit si vysněný dům nebo byt je v dnešní době takovým malým vítězstvím. Stačí ale jeden nečekaný rozmar přírody nebo návštěva nenechavého zloděje a místo perfektně vybaveného interiéru vám zbydou oči pro pláč. Abyste bezpečně ochránili svůj majetek, je dobré sjednat si pojištění domácnosti. Na co všechno se tahle pojistka vztahuje a proč si ji neplést s pojištěním nemovitosti?

 • energie setreni
  EnergieDům a domácnost
  11. listopadu 2021|Monika Šaríková
  Co dělat, pokud máte vysoké zálohy na energie

  Přestože spousta lidi se teď bude snažit šetřit na spotřebě energií, výsledek se jim projeví až ve vyúčtování. Do té doby bude třeba platit vysoké zálohy, které však spousta domácností momentálně není schopna splácet. Přinášíme vám desatero rad, jak si tuto situaci alespoň trochu zlehčit.

 • Pojištění majetku - dům pod deštníkem
  Dům a domácnost
  10. října 2021|Jana Poncarová
  Jak si správně pojistit majetek?

  Každý, kdo má majetek, se ho snaží chránit. Jedním z nástrojů je pojištění. Produkty pojišťoven jsou dnes natolik rozsáhlé, že pojistit lze téměř vše. Důležité je dobře nastavit hodnotu majetku a pojištění pravidelně aktualizovat – třeba nyní, kdy zdražují nemovitosti i stavební materiál.

 • Vloupání do auta
  Dům a domácnostAuto
  27. července 2021|Petr Woff
  Které okresy ČR jsou nejrizikovější pro řidiče a majitele nemovitostí?

  Praha, Brno a Ostrava jsou nejlidnatějšími městy České republiky, takže nejčastěji figurují v tuzemské černé kronice. Ale jakmile porovnáme stejné populační jednotky, vyjdou jiné výsledky. V silničních nehodách smutně vyniká Lounsko. Vloupačky do rodinných domů a bytů jsou nejpravděpodobnější v Plzni. Srovnejme, jaké okresy ČR představují vysoké, nebo nízké riziko.

© 2023 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Zprostředkování telekomunikací a energií zajišťuje společnost Tarifomat, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky, případně platné registrace Energetického regulačního úřadu.