Poškozená střecha domu po pádu stromu

Buďte připraveni na všechny živelné pohromy

Přírodní živly udeří svoji silou mnohdy nečekaně a působí velké škody na relativně malém území. Tornáda, vichřice, povodně, ale i krupobití nebo oheň a sníh představují v posledních letech podstatnou část pojistných událostí, které musí pojišťovny řešit. Jen loni vyplatily za škody na majetku 6,45 miliardy korun, což byl proti roku 2020 nárůst o 117 %. Proto je nezbytně nutné pojištění nepodceňovat a samotnou pojistku správně nastavit.

Živly se Česku nevyhýbají

Řádění živlů je v Česku stále častější. V letních měsících jde zejména o extrémní bouřky, které s sebou přináší záplavy, krupobití a vichřice. Pojišťovny nejčastěji řeší vytopené sklepy a garáže, ale i poničené střechy, zahrady a jejich vybavení. Výjimkou samozřejmě nejsou ani auta poničená kroupami.

Zcela extrémní byl rok 2021, který se do historie zapsal ničivým tornádem, jež řádilo na Břeclavsku a Hodonínsku v úseku 26 kilometrů a bralo s sebou vše, co mu stálo v cestě. Toto tornádo se rozsahem škod na majetku, které pojišťovny odhadly na 3,5 miliardy korun, dostalo vysoko na žebříčku největších škod z živelních událostí za posledních 20 let!

Rozmary počasí jsou ovšem jedním, nikoli jediným rizikem, s nímž musíme počítat. Obrovské škody dokáže napáchat i oheň, který má na svědomí kvartálně zhruba 1 200 pojistných událostí. Průměrná škoda z požáru se navíc z dlouhodobě stabilní hodnoty 367 000 Kč vyšplhala na současných 8 600 000 Kč. Za naprostou většinu požárů přitom může lidská nepozornost nebo chyba.

Na řádění živlů se můžeme připravit

Škody způsobené živly jsou v Česku poměrně časté. Šplhat se navíc mohou do astronomických výšin. Zkušenost s pojistnou událostí způsobenou přírodními živly má podle České asociace pojišťoven 79 % Čechů. Mezi nejničivější živly patří nepochybně:


Samotnému působení živlů se lze ubránit jen těžko, s vhodným pojištěním ale lze omezit alespoň finanční dopady. Při výběru vhodného pojištění nemovitosti a domácnosti je vždy dobré jednotlivé nabídky vzájemně porovnat, a to pomocí naší online kalkulačky.

Každé pojištění majetku má v základu pojištění proti živlům, vždy je ale důležité pročíst pojistné podmínky a zjistit, co všechno vybraná pojistka kryje.

Samotný výběr vhodného pojistného produktu také nepodřizujte pouze ceně pojistného, ale zejména pojistné ochraně a limitům pojistného plnění. Pozornost věnujte i výlukám, na základě kterých může pojišťovna pojistné plnění krátit nebo ho dokonce odmítnout úplně. Pojďme se nyní blíže podívat na jednotlivá rizika a specifika, kterým byste měli věnovat pozornost.

Nezapomeňte si pojistit majetek

Doma vás může překvapit extrémní počasí, zloději i neohleduplní sousedé. Srovnejte si nabídky jednotlivých pojišťoven s pomocí naší online kalkulačky a mějte klid na duši. Vybrané pojištění vám sjednáme do pár minut.

Vyberte jednu z možností:

Sníh, led a námraza

Pojišťovny nejčastěji řeší škody způsobené tíhou sněhu nebo námrazou a mrazivým počasím. Výjimkou nejsou ani škody v podobě prasklého potrubí, polámání stromů a větví, které mohou poškodit i majetek pojistníka, ale i pády rampouchů z budov.

Důležitá je i zmínka o úrazech na zledovatělých chodnících, přičemž za tzv. „závadu ve schůdnosti” odpovídá podle Zákona o pozemních komunikacích vlastník budovy. U bytových domů jde často o obec, za rodinné domky ale odpovídá jejich majitel.

Při výběru vhodné pojistné ochrany proto zvažte nejen nutnost pojištění domácnosti a nemovitosti, ale také pojištění odpovědnosti, která pomůže pokrýt škody na majetku, zdraví a životech způsobené provozem vašeho majetku (v tomto případě jde typicky třeba o padající rampouchy, namrzlý chodník na zahradě apod.).

Problémem mohou být také výluky, v nichž je často uvedeno, že pojišťovna může plnění krátit za předpokladu, že vlastník objektu/nemovitosti zanedbal své povinnosti typicky třeba v těchto případech:

 • Neodstraňování rampouchů a namrzlého ledu nebo sněhu ze střechy a okapů.

 • Vlastník objektu neřešil zatékání vody z terasy.

 • Majitel sezónních/rekreačních objektů nevypustil před zimou veškerá potrubí.

 • Majitel způsobil škodu úmyslně, případně z nedbalosti nebo pod vlivem omamných látek (typicky drogy nebo alkohol).


Tip

Pojištění proti sněhu

Víte, jaké škody může sníh nebo námraza způsobit a jak v případě takové pojistné události postupovat?

Vše se dozvíte na stránce Pojištění proti sněhu a námraze.

Povodně, záplavy

Také voda je jedním z živlů, který dokáže napáchat obří škody. Mezi nejničivější patřily nepochybně záplavy ze srpna roku 1997, které zasáhly Moravu, Slezsko a východní Čechy a vyžádaly si několik desítek lidských životů.

Největší změřenou povodní byla ta z roku 2002, kdy se zvedly hladiny vody na řece Vltavě a Labi. V Praze tehdy podle vodohospodářů dosáhl průtok Vltavy úrovně pětisetleté vody a nejhůř katastrofu odnesly jihočeské Metly a středočeské Zálezlice, které povodně téměř vymazaly z mapy – podobně, jako v roce 1997 obec Troubky na Přerovsku.

Povodně v Praze

Proto je potřeba ochránit majetek kvalitně nastaveným pojištěním nemovitosti i domácnosti s vysokými limity krytí. Pojištění proti povodni a záplavě bývá obsaženo v základních balíčcích pojištění majetku, vždy je ale potřeba ověřit limity pojistného plnění a rozsah pojistných rizik.

Věděli jste...

V rámci pojištění domácnosti si můžete připojistit i riziko „vodovodního nebezpečí” nebo „vody z vodovodního zařízení”? Typicky jde o škody způsobené poruchou zařízení nebo jeho příslušenství.

Cenu pojistného samozřejmě ovlivňuje nejen hodnota majetku (vždy doporučujeme pojišťovat nemovitost i domácnost v tzv. nových cenách), ale také lokalita, v níž máte nemovitost postavenou. Z hlediska rizika povodně a záplav totiž pojišťovny přihlížejí k tzv. Povodňové mapě, od níž se odvíjí nejen zmíněná cena pojištění majetku, ale také zda lze nemovitost v konkrétní zóně vůbec pojistit.

 • Náš tip: Zónu, ve které se váš domov nachází, naleznete na stránkách České asociace pojišťoven v aplikaci Povodňové mapy.


Se škodami způsobenými povodní nebo záplavou souvisí i výluky. Jde především o situace, kdy:

 • Je nemovitost postavená v oblastech častých povodní (uvádí se obvykle s periodicitou 10 let nebo nižší a jde zpravidla o 4. zónu).

 • Je nemovitost součástí záplavových území stanovených nebo navržených úřadem (např. obecním) či správcem vodního toku.

 • Byla škoda způsobená pronikáním nebo zvýšením hladiny podzemní vody do nemovitosti.

 • Je škoda způsobená přímým vniknutím atmosférických srážek do budovy např. neuzavřenými stavebními otvory (okna, dveře…), netěsnostmi, apod.

 • Dojde ke škodní události do 10 dnů (včetně) od počátku pojištění.


Nezapomeňte si pojistit majetek

Doma vás může překvapit extrémní počasí, zloději i neohleduplní sousedé. Srovnejte si nabídky jednotlivých pojišťoven s pomocí naší online kalkulačky a mějte klid na duši. Vybrané pojištění vám sjednáme do pár minut.

Vyberte jednu z možností:

Tornádo, hurikán, vichřice

Obrovské škody má na svědomí kromě vody i vítr a s ním související vichřice a tornáda. Za celé 21. století na území Česka registrujeme téměř tři desítky tornád. Tím nejničivějším bylo výše zmíněné tornádo z roku 2021, které silně poničilo 7 obcí, vyžádalo si šest lidských životů a zranilo téměř 300 osob.

Návodů, jak ochránit majetek před silným větrem je nespočet. Nikdy ovšem nemáte stoprocentní jistotu, že vítr dům, či jeho okolí skutečně nepoškodí. Proto je potřeba i v tomto případě nastavit pojistku tak, aby kryla i škody způsobené silným větrem.

Pojišťovny v našich podmínkách kryjí škody způsobené vichřicí (a silnějšími větrnými jevy). Za vichřici je považován vítr s rychlostí 20,8 metrů za sekundu (cca 75 kilometrů za hodinu) a informace o síle pojišťovny čerpají zejména z dat Českého hydrometeorologického ústavu.

V případě řádění větru je potřeba opět sjednat jak pojištění nemovitosti, tak domácnosti. Když vám totiž spadlý strom zničí střechu, škody v tomto případě pokryje pojištění nemovitosti. Když ale větev z tohoto stromu propadne střešním oknem a rozbije drahou televizi, škodu můžete vymáhat za předpokladu, že máte uzavřené pojištění domácnosti. Pojištění domácnosti se vztahuje totiž na věci, které tvoří zařízení domácnosti a slouží k jejímu provozu nebo uspokojování potřeb jejích členů.

Náš tip

Důkladně zvažte i důležitost havarijního pojištění. Pokud vám totiž za silného větru spadne na auto strom, pojištění domácnosti ani nemovitosti se na tuto škodu nevztahuje!


Nezapomeňte se seznámit s nejčastějšími výlukami z pojistného plnění. Pojišťovna může pojistné plnění krátit nebo dokonce úplně odmítnout například v těchto případech:

 • Necháte otevřená okna nebo dveře do objektu.

 • Okna a rámy v objektu stoprocentně netěsní a nápor lijáku nevydrží.

 • Vítr podle měření Českého hydrometeorologického ústavu nedosáhl síly vichřice.

 • Škoda byla vichřicí způsobena na nové přístavbě (například zahradní pergole), která při sjednávání pojištění na nemovitosti ještě nebyla.

Krupobití

Obří škody dokáže napáchat i krupobití, které patří mezi třetí nejčastější živelnou katastrofu a za posledních deset let má podle České asociace pojišťoven na svědomí 12 % všech škod způsobených živly. Například v roce 2010 zasáhlo ničivé krupobití Prahu a její blízké okolí, kde způsobilo škody pohybující se okolo 1 až 2 miliard korun.

Podle České asociace pojišťoven činí průměrná škoda způsobená krupobitím zhruba 47 000 Kč. I tento jev sice bývá u naprosté většiny pojišťoven zahrnut v základních balíčcích škod způsobených živelnými katastrofami, abyste ale měli stoprocentní jistotu, že vybraná pojistka škodu skutečně pokryje, je dobré v pojistných podmínkách ověřit, zda bude kryta jen přímá škoda způsobená krupobitím (např. zničená střecha), nebo jestli pojišťovna klientovi uhradí i další – tzn. související náklady (např. za vysoušení nemovitosti).

Škody, které kroupy způsobí na samotné nemovitosti (např. na jejích obvodových zdech, střeše, oknech apod.) kryje pojištění nemovitosti. Vybavení, které se v dané nemovitosti nachází, je pak potřeba ochránit pomocí pojištění domácnosti.

Mezi nejčastější výluky z pojistného plnění patří v tomto případě:

 • Situace, kdy poškozený nezasáhl včas při odvrácení škody (např. neutěsnění oken/dveří/děr ve střeše apod.)

 • Nedbalost (např. otevřená okna/dveře) domácnosti.

Tip na čtení

Jak si ochránit majetek před krupobitím?

Zjistěte, jak zabezpečit okna, střechu nebo fotovoltaické panely, na stránce Pojištění proti krupobití.

Požár, oheň

Česku se bohužel nevyhýbají ani ničivé požáry, z nichž ten nejničivější propukl v dole na Březových horách u Příbrami 31. května 1892. Tehdy si vyžádal 319 lidských životů. Příčinou požáru byl neuhašený knot olejové lampy.

Průměrná škoda způsobená požárem se v posledních letech vyšplhala na 8 600 000 Kč. Za naprostou většinu požárů přitom může lidská nepozornost nebo chyba. Je proto nesmírně důležité nastavit a sjednat odpovídající pojištění nemovitosti a domácnosti s vysokými limity krytí a dostatečným rozsahem pojistné ochrany.

Nepodceňto

Jak si ochránit střechu nad hlavou

Poslechněte si epizodu podcastu Nepodceňto, ve které jsme se zabývali nejčastějšími pojistnými událostmi a tím, jak jim předcházet.


Při sestavování pojistky je také vždy důležité domácnost či nemovitost pojistit na takovou hodnotu, za kterou ji znovu při dnešních cenách a rostoucí inflaci postavíte a vybavíte novými věcmi. A to i za cenu vyššího pojistného. Pokud byste si totiž nemovitost nebo domácnost podpojistili, v případě požáru nemáte šanci za obdržené pojistné plnění vybavit nebo postavit nemovitost znovu.

 • Mohlo by vás zajímat: Cena pojištění domácnosti se obvykle pohybuje okolo 5 000 Kč ročně. Konkrétní cenu si můžete ověřit nebo spočítat pomocí naší praktické kalkulačky.

Věnujte maximální pozornost výlukám z pojistného plnění, které většinou zahrnují:

 • Zvláštní události (typicky válečné události, vnitřní nepokoje, terorismus apod.

 • Úmysl (založení požáru úmyslně majitelem nemovitosti nebo osobou blízkou).

 • Hrubou nedbalost (typicky hořící svíčka, prskavka na vánočním stromečku, nedopalek cigarety, zapomenutý hrnec na plotně apod.).

 • Škodu způsobenou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

 • Škodu, která vznikla nedbalou či neodbornou kontrolou a údržbou komínů (typicky vynechávání revizí, opravy svépomocí apod.).

Pár slov závěrem

Rozmary přírody a počasí často nelze předpovídat ani se jim dost dobře vyhnout. Proto by měly být kvalitně nastavené pojistky naší prioritou. Jejich uzavření je ovšem jedním, nikoliv jediným krokem, který může rizika a škody způsobené řáděním živlů eliminovat.

Nesmírně důležité je pojistné smlouvy alespoň jednou ročně překontrolovat a případně aktualizovat. Aktualizaci smlouvy byste měli věnovat pozornost i v případě, kdy nemovitost rekonstruujete nebo pořizujete drahé vybavení, které navýší její hodnotu.

Domov v bezpečí

Chraňte to, na čem vám záleží

Správně sjednané pojištění majetku vám pokryje náklady na opravu škody. Pomůžeme vám s výběrem i sjednáním nejlepší nabídky pro vás, jednoduše a online.

Vyberte jednu z možností:

Autorka - Vendula Flassig Vrablová
Vendula Flassig VrablováVíce článků autora

Jak se vám tento článek líbil?

Sdílet článek

Související články

 • Faktura za elektřinu s mincemi a žárovkou
  31. května 2023|Jana Březinová
  Cena elektřiny: Z čeho se skládá?

  Když se podíváte na fakturu za elektřinu, zjistíte, že je výsledná cena složena z řady položek. Naúčtovanou máte nejen spotřebu, ale i další poplatky. Zjistěte, z čeho se skládá cena elektřiny a jak ušetřit.

 • Palubní kamera na čelním skle v autě
  29. května 2023|Jana Březinová
  Palubní kamera do auta: Jak se nedostat do problémů se zákonem

  Stále více lidí si do svého vozidla pořizuje palubní kameru. Záznam z kamery se totiž hodí jako důkazní materiál pro policii či pojišťovnu. Pozor by si však řidiči měli dát na to, jak se záznamy z kamer nakládají, jinak se sami mohou dostat do křížku se zákonem.

 • Žena hledá v batohu pas
  27. května 2023|Jana Březinová
  Co dělat, když v zahraničí ztratíte doklady

  Pokud přijdete vlastní či cizí vinou o občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz, nevyhnete se jednání s policií a českým zastupitelským úřadem. Přečtěte si, co dělat při ztrátě dokladů, abyste se bez problémů mohli vrátit domů.

 • Výpočet půjčky
  25. května 2023|Nikola Zatloukalová
  Jak vybrat půjčku? RPSN hodně pomůže, není ale jediným ukazatelem výhodné půjčky

  Nabídky levných a dokonale výhodných půjček na vás útočí ze všech stran. Herci v reklamách slibují nízké úroky, minimální či nulové poplatky, ale i bonusy za řádné splácení. Jak poznáte, že je pro vás půjčka skutečně výhodná? Potřebujete k tomu znát více než jen RPSN.

 • Solární panely na střeše domu
  23. května 2023|Petr Woff
  Půjčka na solární panely nebo tepelné čerpadlo: Vyplatí se?

  Solární panely mají nulové provozní náklady, když vyrábějí elektřinu, zatímco tepelná čerpadla efektivně produkují teplo. Ale málokdo má dostatek volných peněz, aby investoval do těchto moderních technologií. Bankéři proto zájemcům nabízejí speciální úvěry. Srovnejme, kolik stojí půjčka na solární panely nebo tepelné čerpadlo od České spořitelny, Komerční banky, ČSOB a dalších společností.

 • Zásuvky s eury
  21. května 2023|Petr Woff
  Srovnání cen energií v EU: Maďaři mají nejlevnější elektřinu, ale nejvyšší inflaci

  Evropská unie spoléhala na ruský zemní plyn, avšak narazila na nespolehlivého obchodního partnera. Proto drasticky zdražily plynové elektrárny a energetické burzy. Členské státy zavedly nové dotace, aby zbrzdily inflaci. Maďarsko vsadilo na nízké cenové stropy, ale potom trpělo nedostatkem pohonných hmot. České domácnosti platí za elektřinu a plyn nadprůměrnou cenu, ovšem benzínu máme dostatek.

 • Domácí solární elektrárna - solární panely na střeše domu
  19. května 2023|Petr Woff
  Kolik vás bude stát domácí solární elektrárna?

  Fotovoltaické panely bývají napojeny na Když započítáme dotaci, celý systém stojí zhruba 166 000 až 495 000 Kč. Domácí solární elektrárna vám vyrobí levnější elektřinu a pokud zateplíte svůj dům, fotovoltaika vám poslouží také jako výhodnější náhrada za plynový kotel. Díky provozním úsporám se vám pravděpodobně vrátí investiční náklady a ve výsledku vyděláte statisíce Kč.

 • Nastavení kotle
  17. května 2023|Monika Šaríková
  Nový kotel: Jak dosáhnout maximální úspory?

  Dosloužil vám starý kotel na tuhá paliva a pořídili jste si nový? To je krok nejen k⁠ ekologickému vytápění, ale většinou také k úspoře nákladů. Víte, na co byste si měli dát při výběru nového kotle pozor a jak ho nastavit, tak aby se vám provoz vyplatil?

 • cestování-vozem
  15. května 2023|Petr Pohůdka
  Kolik stojí benzín a nafta? Srovnáváme ceny pohonných hmot v tuzemsku a zahraničí

  Čerpací stanice prudce zdražily, ale stále jsou mezi nimi významné rozdíly. V tuzemsku zůstává nejnákladnější Praha, zatímco nejlevnější benzín a naftu natankujete v Ústeckém a Karlovarském kraji. Za státními hranicemi ušetříte v Polsku a Slovinsku, ale vyšší účty očekávejte v Rakousku. Současné ceny pohonných hmot porovnáváme v grafech, které zachycují celou Českou republiku i Evropskou unii.

 • Muž na papír zapisuje stav plynoměru
  14. května 2023|Petr Woff
  Jaké jsou náklady na vytápění plynem?

  Výrobci kondenzačních kotlů a kominíci zdražili, energie však zlevňuje. Kubík zemního plynu stojí 29 až 102 Kč. Kilowatthodina vyjde na 2,68 až 9,57 Kč. Záleží na vaší spotřebě, na dodavateli a ceníku, který preferujete. V článku srovnáme minimální, průměrné a maximální náklady na vytápění plynem.