Jak si ochránit střechu nad hlavou

cover
00:00
00:00
Tereza Tobiášová

Tereza Tobiášová je česká moderátorka a scénáristka. Má ráda auta a po své nehodě i bezpečnou jízdu. Znát ji můžete například z Autosalonu na TV Prima nebo z Óčko.TV.

Josef Šrut

Josef Šrut je ambasadorem a expertem pojišťovny Pillow, která se specializuje na pojištění aut, majetku a úrazu nebo nemoci a zakládá si na férovém jednání a srozumitelných pojistných podmínkách. V minulosti Josef Šrut působil také u Allianz pojišťovny.

Martin Kavka

Martin Kavka slouží u hasičů téměř 30 let. Zastává pozici tiskového mluvčího Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy a vyjíždí také do terénu jako vyšetřovatel. Ve svém životě se tak setkal s tisíci požáry a dalšími pojistnými událostmi.

Požár, povodeň, vichřice –⁠ to jsou živly, které dokážou vaši nemovitost zničit během chvilky. Řadě událostí se přitom můžete vyhnout správnou prevencí a údržbou. Naprostý základ by pak mělo být sjednání kvalitního pojištění, abyste nakonec škody nemuseli platit ze svého. A to nejen pojištění domácnosti, ale také nemovitosti a odpovědnosti. Máte je všechna?

Voda, oheň, vítr –⁠ co hrozí vaší domácnosti?

Mezi nejčastější pojistné události v domácnostech patří vodovodní škody, vichřice, požár, zkrat (přepětí, blesk), srážky nebo vloupání.

Spoustě těchto událostí se můžete vyhnout, protože vznikají z nedbalosti –⁠ to platí například o požáru. Ale přírodním živlům neporučíte. Přitom se nevyplácí spoléhat na to, že se nic nestalo 20 let, a tak už to i vydrží. Že vám může střechu nad hlavou vzít tornádo, přestože pravděpodobnost jeho vzniku je v České republice mizivá, se bohužel přesvědčili obyvatelé několika vesnic na jižní Moravě v roce 2021. Proto byste si měli sjednat kvalitní pojištění.

Jak správně pojistit svůj majetek

V první řadě je důležité rozlišovat mezi různými druhy pojištění majetku.

 • Pojištění nemovitosti (neboli pojištění stavby) se vztahuje na samotnou stavbu bytu nebo domu, a to včetně všech součástí, které jsou s budovou pevně spojeny (střecha, zdi, stropy, okna, dveře, radiátory, vana, kuchyňská linka, vestavěné skříně), ale obvykle také vedlejší stavby, jako je skleník, studna, bazén, kůlna či plot.

 • Pojištění domácnosti se vztahuje na vybavení vašeho domu nebo bytu. Kromě nábytku a elektrických spotřebičů zahrnuje také osobní věci členů domácnosti, jako je oblečení, obuv, sportovní potřeby, šperky a další. Pojistná částka pro pojištění domácnosti by měla odpovídat součtu všeho vybavení a věcí, které byste znovu pořizovali.

Přečtěte si další podrobnosti o rozdílech mezi pojištěním nemovitosti a pojištěním domácnosti.

Oba typy pojištění by měly zahrnovat živelná rizika, jako je požár, úder blesku, záplava, vichřice, kroupy, zemětřesení, sesuv půdy, dále krádež a loupež, přepětí nebo zkrat, vandalismus či únik vody.

Výše pojistného závisí na výši pojistné částky, typu pojištěné stavby, rozsahu sjednaného pojistného krytí a poskytnuté slevě. Jak uvádí pojišťovací expert Josef Šrut v podcastu, kvalitní pojišťovna by měla ocenit, že se snažíte svůj majetek nadstandardně zabezpečit (např. hlásič požárů, bezpečnostní dveře a kamery) a poskytnout vám slevu z pojištění.

A jak je to s pojištěním garáže nebo zahradního domku? Je-li stavba na stejném pozemku s hlavní stavbou, obvykle je pro ni určen sublimit plnění u pojištění nemovitosti (např. maximálně 10 % z celkové pojistné částky). Některé pojišťovny pak umožňují pojistit si vedlejší budovy zvlášť. Na věci uložené v garáži –⁠ např. sekačky, jízdní kola a další věci s výjimkou motorových vozidel –⁠ bývá také určen sublimit jako na věci uložené mimo obytný prostor. Pokud v garáži skladujete něco cenného, raději se informujte u pojišťovny o konkrétních podmínkách.

Nezapomeňte na pojištění odpovědnosti

Kromě pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti by vám nemělo chybět ani pojištění odpovědnosti. To bývá u některých pojišťoven součástí pojištění majetku, ale není to pravidlem.

Pojištění odpovědnosti kryje škody na cizím majetku a zdraví. Využijete ho v případě, že způsobíte škodu třetí osobě ve spojitosti s vlastnictvím nemovitosti –⁠ například vytopení sousedů, pád vašeho stromu na sousedův plot a podobně. Nicméně pojištění odpovědnosti se vztahuje i na další události v rámci běžného občanského života, třeba když váš pes pokouše kolemjdoucího, vaše dítě shodí regál v obchodě nebo když na kole srazíte chodce.

Pojištění odpovědnosti můžete znát také pod lidovým názvem „pojistka na blbost“. Kromě majitele nemovitosti, který pojištění sjednává, se vztahuje rovněž na všechny členy společné domácnosti a domácí mazlíčky.

Požár v domácnosti

Jaký je nejčastější důvod požáru (nejen) v domácnostech? Je to lidská chyba –⁠ chvilka nepozornosti nebo neopatrnost. Přitom u požáru je velmi důležité včasné zpozorování. Pokud objevíte požár ještě v zárodku, můžete ho relativně snadno uhasit.

Méně pak požáry vznikají úmyslně, za tím může být žhářství i snaha o pojišťovací podvod. Trochu kuriózní příčinou požáru mohou být domácí zvířata, která necháte bez dozoru –⁠ například shodí svíčku a neštěstí je na světě. Požár však může způsobit také závada na elektroinstalaci.

V domácnosti buďte opatrní při manipulaci s otevřeným ohněm. Cigarety, svíčky či prskavky ponechané bez dozoru –⁠ to jsou důvody, proč hasiči vyjíždí k tisícovkám požárů každý rok. Velká část požárů vzniká rovněž v kuchyni kvůli vznícení potravin, a to nejen na plynovém sporáku. Pokud se voda při vaření vypaří, může vzplanout hrnec i na elektrickém sporáku.

V neposlední řadě byste měli mít přehled o tom, s čím si hrají děti. Jak upozorňuje hasičský vyšetřovatel Martin Kavka v podcastu, hra dětí s otevřeným ohněm se řadí rovněž mezi časté příčiny požárů.

Pojištění požáru

Riziko požáru je zařazeno v základních variantách pojištění domácnosti i nemovitosti. Pojišťovna může zamítnout plnění v případě, že byl požár založený úmyslně nebo vznikl hrubou nedbalostí. Bohužel hranice mezi hrubou nedbalostí a úmyslem může být velmi tenká, proto si zjistěte, jak přesně jsou formulovány tyto výluky v pojistných podmínkách.

Když vznikne při požáru škoda na zdraví a nebo vysoká peněžní škoda, vyšetřují příčinu požáru hasiči ve spolupráci s policií. Zkoumá se, zda se jednalo o nehodu či úmysl a přesná příčina požáru. Závěrečná zpráva z vyšetřování je směrodatná pro pojišťovnu. Pokud se prokáže úmysl nebo požár vznikl z důvodu zanedbání údržby (např. nebyly prováděny revize komínů), bude pojišťovna plnění krátit.

Úder blesku

Nejvíce bouřkových škod evidují pojišťovny v průběhu letních měsíců. Nejčastěji blesk udeří do satelitů, antén a elektroinstalací. Riziko může snížit bleskosvod, stoprocentní ochrana před úderem blesku ale neexistuje. Důležité je, aby byl bleskosvod správně uzemněný, jinak může napáchat ještě větší škody. Jestliže se bleskosvod uzemní špatně, hledá si blesk cestu elektroinstalací nebo koaxiálními kabely.

Přepětí v rozvodné síti může poškodit elektrospotřebiče zapojené v zásuvkách. Náchylné k poškození jsou zejména zařízení se slaboproudými obvody, jako je televize, rádio, notebook, počítač apod.

Pojištění úderu blesku

Pro běžné domácnosti není povinnost mít instalovaný bleskosvod, stejně tak to nevyžadují podmínky pojišťoven pro uplatnění škody. Jak uvádí Martin Kavka, u některých budov (obvykle větší komerční stavby) však tato povinnost existuje a budova musí splňovat i další nároky na požární bezpečnost, včetně únikových cest.

Nicméně pokud se rozhodnete vybavit dům bleskosvodem dobrovolně, musíte pak dodržovat pravidelné revize. Bleskosvod by měl pravidelně prohlédnout revizní technik –⁠ u zděných budov jednou za 4 roky, u dřevostaveb jednou za 3 roky.

Pojišťovny rozlišují i tzv. nepřímý úder blesku, kdy nebezpečné přepětí v síti může vzniknout, když blesk zasáhne blízké okolí domu.

Povodně a záplavy

Je potřeba rozlišovat dva termíny –⁠ povodeň a záplava.

 • Povodeň je zaplavení vodou, která se vylila z břehů vodních toků, nádrží nebo jejich břehy protrhla. Povodeň hrozí vaší nemovitosti, když bydlíte v blízkosti vodního toku či vodní plochy.

 • Záplava je vytvoření souvislé vodní plochy, která vznikla v důsledku nedostatečného odtoku atmosférických srážek. Označuje také příval vody způsobený deštěm, například přítokem vody ze svahu. Zaplavená místa tak nutně nemusí být v blízkosti vodního toku nebo plochy.

Pojištění rizika povodně a záplav

Dříve bylo běžnou praxí, že se pojištění nemovitosti vztahovalo jen na riziko záplav, nikoliv povodní. Dnes se do pojistné smlouvy obvykle zahrnují obě rizika, ale vždy si dejte pozor na konkrétní podmínky a ujistěte se, že máte sjednanou úplnou ochranu.

V případě pojištění povodní se pojišťovny řídí vzdáleností od vodního toku či vodní plochy. Rozlišují se 4 povodňové zóny, které jsou definovány na základě povodňových map. Jde o místa, kde už v minulosti povodeň byla nebo kde toto riziko hrozí. Někdy pojišťovny přihlíží i k tomu, zda je byt ve vyšším patře, dům postaven na vyvýšeném místě nebo se v okolí nachází protipovodňové zábrany.

Může se stát, že v závislosti na povodňové zóně zaplatíte za pojištění povodně více, případně bude vaše nemovitost a domácnost na toto riziko úplně nepojistitelná.

Vodovodní škody

S vodovodními škodami se každý rok potká téměř polovina Čechů, nejčastěji jde o prasklé potrubí, nefunkční kohoutek nebo prasklé hadičky u pračky či myčky. Životnost hadičky bývá běžně udávána mezi 5 až 10 lety. Při špatné manipulaci, překroucení nebo větší míře namáhání se životnost krátí a riziko prasknutí roste. Proto přívody pravidelně kontrolujte a pokud opouštíte domov na více dnů, přívod vody raději vypněte.

Pojištění vodovodních škod

Vzniklé škody se u prasklých přívodních hadiček obvykle pohybují v částkách kolem 15 tisíc korun, výjimečné ale nejsou ani škody v rozsahu několika desítek i stovek tisíc korun. Poškozenou hadičkou totiž může protéct až 1 500 litrů za hodinu. Rozsah škod tak závisí především na rychlosti zastavení vody.

Jestliže bydlíte v bytovém domě a máte pod sebou sousedy, nemělo by vám chybět pojištění odpovědnosti. Z něj se hradí škody, které způsobíte ostatním. Vytopení sousedů patří mezi nejčastější pojistná plnění.

Vichřice a silný vítr

Pojištění rizika vichřice se vztahuje na škody způsobené větrem s rychlostí nad 75 kilometrů za hodinu. Pokud bude vítr slabší, pojišťovna vám nic nevyplatí. Proto byste si svůj majetek měli zabezpečit tak, aby větru do této rychlosti odolal.

Pozor na různé přístřešky a zahradní domky, kam jen ledabyle položíte střešní krytinu, nebo na trampolíny a zahradní nábytek, který může odnést i slabší vítr.

Pojištění vichřice

Rychlost větru si pojišťovny obvykle ověřují z dat Českého hydrometeorologického ústavu nebo zjišťují, zda vítr napáchal v okolí vaší pojistné události i další škody. Pozornost věnujte starším pojistným smlouvám, protože v minulosti se za vichřici považoval až vítr s rychlostí nad 102 km/h. 

Při samotné škodné události pak musíte zabránit vzniku dalších škod. Například při poškození střechy je nutné, jakmile to okolnosti dovolí, střechu alespoň provizorně zakrýt, aby v případě deště nebyly poškozeny i vnitřní prostory nemovitosti. Pokud střechu nezabezpečíte a vznikne vám kvůli tomu další škoda, nejde už o škodu vzniklou při živelné pohromě, na kterou se vztahuje pojištění.

V rámci pojištění proti vichřici jsou hrazeny i škody v důsledku tornáda.

Krádež a vloupání

Ačkoliv podle statistik kriminální činů v Česku v průběhu let ubývá, neměli byste zabezpečení svého majetku podceňovat. Základem je zabezpečit vstupní dveře, balkonové dveře a okna –⁠ tudy se totiž zloději dostávají do budov nejčastěji. Zvolte bezpečnostní dveře s kvalitním zámkem a nikdy při odchodu nenechávejte otevřenou ventilaci.

Větší investicí jsou pak bezpečnostní a kamerové systémy, které ohlídají okna i dveře a budou signalizovat jejich rozbití nebo neoprávněný pohyb v místnostech.

Pojištění krádeže a vloupání

Při pojištění krádeže si pečlivě pročtěte pojistné podmínky. Na řadu cenných věcí se totiž pojištění nevztahuje –⁠ například na motorová vozidla, záznamy na CD a jiných nosičích, věci sloužící k výdělečným účelům (např. počítač, který si podnikatel zahrnul do obchodního majetku).

Při nastavování pojistné smlouvy myslete také na majetek uložený v neobytných částech nemovitosti, jako je garáž, sklep, prádelna nebo kočárkárna.

Na co si dát pozor při pojištění majetku

 • Správně si stanovte pojistnou částku, na níž uzavíráte pojištění. Pojistná částka by měla odpovídat pojistné hodnotě, tedy částce, za níž byste dokázali vše znovu nakoupit nebo postavit.

 • Když je pojistná částka příliš nízká, dochází k podpojištění. Při podpojištění vám bude pojišťovna krátit plnění ve stejném poměru ke škodě, v jakém byla pojistná hodnota vůči pojistné částce.

 • Když je pojistná částka příliš vysoká, dochází k přepojištění. Budete platit zbytečně vysoké pojistné, ale pojišťovna vám vyplatí maximálně pojistnou hodnotu majetku.

 • Smlouvu a pojistnou částku pravidelně aktualizujte, protože hodnota vašeho majetku teď rychle roste kvůli vysoké inflaci.

 • Zvažte, zda se vám vyplatí sjednat pojištění na novou, časovou nebo obecnou cenu. Pojištění na novou cenu zajistí nárok na částku, za níž pořídíte nové věci ve stejné hodnotě. Při časové hodnotě je vyplacená částka snížena o stupeň opotřebení. U pojištění nemovitosti se používá ještě obecná cena –⁠ částka, která odpovídá ceně za prodej nemovitosti bez hodnoty pozemku.

 • Svůj majetek řádně zabezpečte. „Každý člověk je povinen předcházet škodám na svém majetku a na zdraví a na majetku a zdraví ostatních lidí,“ říká pojišťovací expert Šrut. Jestliže pojišťovna zjistí, že jste zabezpečení či údržbu majetku zanedbali, bude vám plnění krátit.

Jak postupovat při pojistné události

 • Zdokumentujte vzniklou škodu –⁠ nafoťte nebo natočte místo škody, pomůže vám to v dalším jednání s pojišťovnou.

 • Co nejdříve kontaktujte pojišťovnu a událost nahlaste, ať už telefonicky nebo přes internetový formulář.

 • Zabraňte zvětšování škody. S opravami ale počkejte až na likvidátora a souhlas pojišťovny, pokud není ohrožena vaše bezpečnost, zdraví nebo životní prostředí.

 • Zkuste najít všechny účtenky od zakoupeného vybavení, případně si je nejlépe hned po koupi naskenujte a uložte na USB disk mimo domov.

Tereza Tobiášová

Tereza Tobiášová je česká moderátorka a scénáristka. Má ráda auta a po své nehodě i bezpečnou jízdu. Znát ji můžete například z Autosalonu na TV Prima nebo z Óčko.TV.

Josef Šrut

Josef Šrut je ambasadorem a expertem pojišťovny Pillow, která se specializuje na pojištění aut, majetku a úrazu nebo nemoci a zakládá si na férovém jednání a srozumitelných pojistných podmínkách. V minulosti Josef Šrut působil také u Allianz pojišťovny.

Martin Kavka

Martin Kavka slouží u hasičů téměř 30 let. Zastává pozici tiskového mluvčího Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy a vyjíždí také do terénu jako vyšetřovatel. Ve svém životě se tak setkal s tisíci požáry a dalšími pojistnými událostmi.

Další epizody

Jak se při pojištění nespálit

Víte, jak při výběru pojištění nenaletět a na co se při uzavírání pojistné smlouvy zaměřit? Jitka Chizzola, ředitelka pojišťovny D.A.S., a Jiří Pindur, ředitel regionálního makléřského obchodu Uniqa, vám v nové epizodě poradí, jaké situace bychom neměli v souvislosti s pojištěním podceňovat a proč se vyplatí být pojištěný.

28 minut | Více o epizodě
Na motorce za hranice

Jaro se blíží, a tak je nejvyšší čas připravit motorku na sezónu a naplánovat si letošní výlety na dvou kolech. Jak připravit motorku před vyjetím? A jak se zabalit na delší cestu do zahraničí? O tom a dalších zajímavých tématech si povídali hosté podcastu – Vojtěch Lavický, autor knihy Na motorce kolem světa, a Florián Kretschmer, vedoucí obsahu Skupiny Srovnejto.

28 minut | Více o epizodě
Bezpečné cestování s dětmi

Ať už autem, vlakem nebo letadlem, cestování s dětmi má svá specifika a vyžaduje pečlivou přípravu. Při cestování s dětmi myslete především na bezpečnost. O tom, jak se na cesty s dětmi připravit, si povídali hosté podcastu Pepa Vrtal, moderátor Autosalonu a pořadu Fotr na tripu, a Veronika Vošická Buráňová, krajská koordinátorka BESIPu.

32 minut | Více o epizodě
Nepříjemnosti na cestách

Každý řidič je rád, když kilometry v autě ubíhají pohodově, bez problémů a zádrhelů. Všichni ale víme, že realita je někdy dost jiná. Proto jsme se v šestém díle podcastu Nepodceňto zaměřili na různé nepříjemnosti, které nás na silnicích mohou potkat, a na to, jak se s nimi správně vypořádat. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na celou řadu užitečných rad a tipů! 

24 minut | Více o epizodě
Když se potká auto s kolem!

V pátém díle podcastu Nepodceňto jsme se podívali na vztah cyklistů a motoristů na našich silnicích. Seznámili jsme se s iniciativou Ukaž respekt, dříve známou jako 1,5 metru, kterou nám představil jeden z jejích zakladatelů - profesionální cyklista Roman Kreuziger. A taky jsme se zaměřili na různé dopravní situace a nesnáze s krajskou koordinátorkou BESIPu pro kraj Vysočina s Mgr. Veronikou Vošickou Buráňovou. To vše pod vedením skvělé moderátorky Terezy Tobiášové.

30 minut | Více o epizodě
Jak na koupi ojetiny

Za poslední dva roky se trh s ojetými auty zásadně změnil. Cena i obliba ojetin roste, protože není dostatek nových aut. Co ale zůstává stejné? Zásady, jak si ojeté auto vybrat a prověřit, abyste se nespálili. Obchodní ředitel společnosti Carvago Zbyněk Müller a moderátor Martin Müller vám poradí, kde ojetý vůz koupit nebo jak si prodejce proklepnout.

32 minut | Více o epizodě
První pomoc při autonehodě

Při dopravní nehodě může na rychlé první pomoci záviset přežití zraněných. Jak popisují v podcastu mluvčí záchranné služby v Praze Jana Poštová a záchranář Martin Charvát, operátoři ze záchranky dávají po telefonu přesné pokyny, jak postupovat, než přijede sanitka, takže se není čeho bát. První pomoc tak zvládne opravdu každý. Dále se v podcastu dozvíte, jak zajistit bezpečnost na místě nehody, jaké nejčastější mýty panují o první pomoci nebo proč pokračovat v resuscitaci, i když se zraněný neprobouzí.

33 minut | Více o epizodě
Agresivita za volantem

Troubení, problikávání, vybržďování – s agresivitou za volantem se již setkal nejspíš každý z nás. Z čeho agresivita při řízení pramení? Jak se vypořádat s ostatními agresivními řidiči? A čím uklidnit sám sebe, když cítíte, že se vás zmocňuje vztek? O tom si v podcastu povídá moderátorka Tereza Tobiášová s Michalem Walterem, dopravním psychologem, a Jakubem Rejlekem, novinářem a automobilovým a rallye závodníkem.

30 minut | Více o epizodě
Jak se nebát řídit

Mnoho lidí se během svých řidičských začátků potýká s nejistotou. Podle Petra Šulce ze služby Vyjezdi.se by se člověk nikdy neměl nechat vyhecovat okolím a vždy řídit podle toho, na co se sám cítí. Herečka Kristýna Janáčková zase prozradila, co v získání sebevědomí za volantem nejvíce pomohlo jí. S moderátorkou Terezou Tobiášovou probrali také správný úchop volantu nebo školu smyku.

28 minut | Více o epizodě
Pomocníci na cestách

Jak si usnadnit a zpříjemnit čas za volantem? Další díl Nepodceňto se věnuje pomocníkům řidiče – navigacím, autokamerám či mobilním aplikacím. Dominik Dolejš, marketingový manažer divize auto-moto ve společnosti Alza, vysvětluje, proč rozlišení u autokamery není tak důležité, jak si lidé obvykle myslí. A Radka Balousová, youtuberka Amazonka Truck a řidička kamionu, přidává tipy, jaké pomocníky si do auta pořídit z pohledu profesionálního řidiče.

29 minut | Více o epizodě