Jak se vyhnout požáru v domácnosti

Většina požárů v domácnosti způsobí lidská chyba –⁠ neopatrnost, nedbalost nebo ponechání dětí či domácích mazlíčků bez dozoru. Přitom chvilka nepozornosti může zavinit obrovské škody na majetku a především zdraví. Zjistěte, jaké zásady dodržovat, abyste předešli požáru v domácnosti i jak se s ohněm vypořádat, aby byly škody co nejmenší.

Za požár může nejčastěji otevřený oheň

K nejčastějším příčinám požárů patří neopatrná manipulace s otevřeným ohněm, například svíčka ponechaná bez dozoru, nedostatečně uhašený nedopalek od cigarety nebo jiskra, která odletěla z otevřeného krbu.

Otevřený oheň nikdy nenechávejte bez dozoru, a to ani na pár minut. K tragickým událostem pravidelně dochází během vánočních svátků, kdy se to v domácnostech hemží zapálenými svíčkami, na něž nikdo nedohlíží. Stačí, že odběhnete otevřít dveře návštěvě a neštěstí je na světě.

Bez dozoru nenechávejte ani děti a domácí mazlíčky. Hra dětí s otevřeným ohněm patří k častým příčinám požárů a na problémy umí zadělat také psi a kočky. Není výjimkou, že hasiči řeší vyhořelý byt, kde oheň vzplál od svíčky převržené psem nebo kde požár způsobila kočka, která zapnula dotykový sporák, když nikdo nebyl doma.


Domov v bezpečí

Chraňte to, na čem vám záleží

Správně sjednané pojištění majetku vám pokryje náklady na opravu škody. Pomůžeme vám s výběrem i sjednáním nejlepší nabídky pro vás, jednoduše a online.

Vyberte jednu z možností:

Pozor na požáry v kuchyni

Častou příčinou požáru je vzplanutí potravin, a to zejména tuku či oleje v pánvi. Lidé v takových situacích snadno zpanikaří a automatická reakce je snaha o uhašení vodou. To je ale největší chyba! „Když vám chytne olej na pánvi a vy tam chrstnete vodu, tak je to velmi nebezpečné,“ upozorňuje vyšetřovatel pražských hasičů Martin Kavka v podcastu Nepodceňto.

Každá kapka vody ponořená do vařícího tuku zvětší svůj objem 1700krát, což znamená, že exploduje a hořící tuk se rozstříkne do okolí –⁠ tím vám může způsobit těžké popáleniny a navíc rychle rozšíří oheň do prostoru. Zkuste si na YouTube vyhledat „hašení oleje vodou“, abyste viděli, jak extrémní reakci vyvolá voda nalitá do vařícího oleje.

Přitom dalšímu hoření a rozšíření požáru můžete jednoduše zabránit –⁠ stačí pánev nebo hrnec přikrýt pokličkou, čímž zamezíte přísunu kyslíku, a tím i hoření.

Opatrní buďte také při vaření na plynu –⁠ jedná se o otevřený oheň, od kterého vám může snadno chytnout utěrka nebo dlouhé rukávy vašeho oděvu. Bez rizika ale není ani vaření na elektrickém sporáku –⁠ když necháte jídlo bez dozoru, může se voda vyvařit a hrnec vzplane.

Jak si poradit s požárem elektroinstalace 

Hasiči často řeší v domácnostech i požáry způsobené elektrickými spotřebiči, případně závadou na elektroinstalaci. Někdy dojde k zanedbání bezpečnostních norem už ve fázi výstavby domu. Elektrické rozvody se však také opotřebují časem, nebo dochází k jejich přetěžování kvůli zapojení velkého množství spotřebičů. Proto byste měli nechat elektroinstalaci pravidelně zkontrolovat odborníkem.

Co se týče elektrických spotřebičů, patří k nejčastějším viníkům požárů rychlovarná konvice. K jejímu vznícení dochází nejčastěji kvůli závadě na pojistce či vypínači konvice. Rychlovarnou konvici byste proto měli po každém použití postavit mimo podstavec, nebo ji zcela vytáhnout ze zásuvky.

Požár může vzniknout rovněž při nabíjení telefonu či notebooku. V nejhorším případě může baterie dokonce vybuchnout. Proto vždy při nabíjení přístrojů buďte doma, používejte originální nabíječky a sledujte, zda se nabíječka nepřehřívá nebo nemá poškozený kabel. Když odcházíte z domova, vypojte nabíječku ze zásuvky.

Při požáru elektrických spotřebičů je nejlepší nejprve odpojit přívod elektřiny. Elektrická zařízení pod napětím nikdy nehaste vodou ani pěnovým hasicím přístrojem. Vhodné jsou práškové hasicí přístroje nebo hasicí spreje.

Nezapomínejte na revize kotlů a komínů

Závada na kotli nebo zanesené spalinové cesty mohou způsobit požár velkého rozsahu. Nebezpečí hrozí i kvůli sálavému teplu –⁠ do blízkosti topidel neumisťujte žádné hořlavé látky. Kotle, kamna a krby používejte v souladu s návodem k použití a spalujte jen povolená topiva –⁠ netopte odpady, plasty a nepoužívejte vysoce hořlavé látky (např. benzin) pro zapálení ohně. Žhavý popel ukládejte na bezpečné místo do nehořlavých nádob.

Topná zařízení, stejně jako komíny a spalinové cesty nechte pravidelně čistit a kontrolovat. Kontrola sice není ze zákona povinná pro všechny kotle, ale revizí by měla projít všechna zařízení i spalinové cesty alespoň jednou ročně. Pokud nebudete zařízení udržovat v řádném technickém stavu, může vám při vzniku pojistné události pojišťovna odmítnout plnění.

Neplaťte za své chyby

Pojištění odpovědnosti za vás vyřeší škody, které způsobíte cizímu majetku či zdraví. Může jít o spadlý strom na sousedovu střechu, polití cizího počítače kávou či pokousání kolemjdoucího vaším psem.

Pořiďte si detektor kouře a hasicí sprej

Mít v bytě hasicí přístroj? Hasičský vyšetřovatel Martin Kavka v podcastu Nepodceňto na téma Jak si ochránit střechu nad hlavou uvádí, že to není potřeba. Některé hasicí přístroje totiž umí napáchat ještě větší škody než samotný oheň, když se s nimi budete snažit uhasit požár menšího rozsahu. Proto doporučuje spíše  pořízení hasicího spreje, který koupíte za pár stovek v každém hobbymarketu. S ním bezpečně uhasíte i olej na pánvi.

Základním bezpečnostním prvkem by pak měl být hlásič požáru. Při požáru jde totiž v první řadě o záchranu lidských životů –⁠ detektor kouře vás zvukovým signálem vzbudí  či upozorní na začínající požár, abyste stihli budovu opustit. Oběti požáru totiž často neuhoří, ale udusí se kouřem a toxickými zplodinami.

10 zásad, jak se vyhnout požáru v domácnosti

 • Neskladujte hořlavý materiál na půdě, ve sklepě nebo v garáži. Dbejte na to, aby tyto prostory byly uklizené.

 • Nezanedbávejte revizi kotle a čištění komínů.

 • Nikdy nenechávejte bez dozoru otevřený oheň, jako jsou svíčky, prskavky či otevřený krb. Vždy je před odchodem z domu uhaste.

 • Při kouření cigaret myslete na dokonalé uhašení nedopalků, než je vhodíte do odpadkového koše. Nekuřte v posteli nebo když jste unavení a hrozí, že s hořící cigaretou usnete.

 • S elektrickými spotřebiči zacházejte opatrně a dodržujte bezpečnostní pokyny. Používejte jen originální baterie a nabíječky. Nezapojujte více prodlužovaček za sebe. Nepřejíždějte kabely židlí.

 • Buďte opatrní na stolní lampičky –⁠ nedávejte do jejich blízkosti žádné jiné předměty a ničím je nezakrývejte.

 • Při vaření buďte obezřetní.  Mějte neustále pod dohledem plynový i elektrický sporák, nikdy na něj nepokládejte věci, které tam nepatří.

 • Nepokládejte žádné věci ani oblečení na elektrické přímotopy nebo do jejich blízkosti.

 • Zabraňte dětem v přístupu ke zdrojům otevřeného ohně, zápalkám, zapalovačům apod.

 • Pořiďte si hasicí sprej a hlásič požáru.


Požár v domácnosti - infografika

Co dělat, když u vás dojde k požáru?

 • Požár menšího rozsahu uhaste, pokud je to ve vašich silách. Zabraňte jeho dalšímu šíření. Ihned poté událost nahlaste příslušnému HZS.

 • Jestliže se požár rychle šíří a nejste schopni ho uhasit sami, pokuste se z budovy vyvést osoby a zvířata. Neprodleně přivolejte hasiče (150). V požárem zasažené budově se zdržujte co možná nejkratší dobu.

 • Prostory se nesnažte odvětrat  –⁠ přísun kyslíku zvyšuje intenzitu požáru.

Pojištění domácnosti proti požáru

Při pojištění majetku byste si měli sjednat jak pojištění nemovitosti, které se vztahuje primárně na stavbu (zdi, okna, dveře…), tak pojištění domácnosti, jenž kryje vybavení (nábytek, spotřebiče, oblečení…). Nejlepší je kombinovat oba typy pojištění – s výběrem vám pomůže online kalkulačka pojištění majetku. Přečtěte si více o rozdílech mezi pojištěním nemovitosti a pojištěním domácnosti.

Chybět by vám nemělo ani pojištění odpovědnosti. Někdy bývá součástí pojištění majetku, jindy ho musíte uzavřít zvlášť. Pojištění odpovědnosti by v případě požáru krylo škody, které vzniknou na majetku a zdraví ostatních, například u sousedů.

Pojištění proti požáru je součástí tzv. FLEXA –⁠ pojistné smlouvy požárního pojištění. FLEXA se vztahuje na pojistná nebezpečí požáru (Fire), přímého úderu blesku (Lightning), výbuchu (Explosion) a pádu letadla (Aircraft). Jedná se o základní krytí, které je součástí všech pojištění nemovitosti i domácnosti. FLEXA platí také na hašení, stržení nebo vyklizení budovy v souvislosti s uvedenými pojistnými událostmi.

Dejte si pozor na výluky z pojištění –⁠ žádná pojišťovna vám neposkytne plnění v případě úmyslu, ale některé neposkytují plnění ani při hrubé nedbalosti. Pojišťovna vám bude plnění krátit i v případě, že jste zanedbali údržbu (např. spalinových cest) nebo jste jiným způsobem nepředcházeli vzniku požáru.

Nezapomeňte si pojistit majetek

Doma vás může překvapit extrémní počasí, zloději, neohleduplní sousedé či požár. Srovnejte si nabídky jednotlivých pojišťoven s pomocí naší online kalkulačky a mějte klid na duši. Vybrané pojištění vám sjednáme do pár minut.

Vyberte jednu z možností:

Statistiky požárů v ČR

 • Hasiči vyjížděli v roce 2021 k téměř 161 tisícům zásahů. Ačkoliv se o hasičském sboru mluví nejčastěji v souvislosti s požáry, nejvíce řeší tzv. technické havárie, dopravní nehody a až na třetím samotné požáry. V průměru vyjíždí hasiči k 40–50 požárům denně.

 • Nejvíce požárů řešili hasiči ve Moravskoslezském kraji, následně v Praze, Středočeském, Ústeckém a Jihomoravském kraji.

 • Mezi největší požáry loňského roku, kde škoda vyšplhala na více než 150 milionů korun, můžeme zařadit požár ve vstupní hale výstavního areálu v pražských Letňanech nebo ve výrobní hale hliníkových fólií na Bruntálsku.


Během letošního jara hasiči zasahovali také u velkého množství požárů v přírodě (pálení v lesích, na zahradách a loukách). Jen v březnu jich likvidovali přes 2200, což je nejvíce v historii.

Autor - Jana Březinová
Jana BřezinováVíce článků autora

Jak se vám tento článek líbil?

Sdílet článek

Související články

 • Faktura za elektřinu s mincemi a žárovkou
  31. května 2023|Jana Březinová
  Cena elektřiny: Z čeho se skládá?

  Když se podíváte na fakturu za elektřinu, zjistíte, že je výsledná cena složena z řady položek. Naúčtovanou máte nejen spotřebu, ale i další poplatky. Zjistěte, z čeho se skládá cena elektřiny a jak ušetřit.

 • Palubní kamera na čelním skle v autě
  29. května 2023|Jana Březinová
  Palubní kamera do auta: Jak se nedostat do problémů se zákonem

  Stále více lidí si do svého vozidla pořizuje palubní kameru. Záznam z kamery se totiž hodí jako důkazní materiál pro policii či pojišťovnu. Pozor by si však řidiči měli dát na to, jak se záznamy z kamer nakládají, jinak se sami mohou dostat do křížku se zákonem.

 • Žena hledá v batohu pas
  27. května 2023|Jana Březinová
  Co dělat, když v zahraničí ztratíte doklady

  Pokud přijdete vlastní či cizí vinou o občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz, nevyhnete se jednání s policií a českým zastupitelským úřadem. Přečtěte si, co dělat při ztrátě dokladů, abyste se bez problémů mohli vrátit domů.

 • Výpočet půjčky
  25. května 2023|Nikola Zatloukalová
  Jak vybrat půjčku? RPSN hodně pomůže, není ale jediným ukazatelem výhodné půjčky

  Nabídky levných a dokonale výhodných půjček na vás útočí ze všech stran. Herci v reklamách slibují nízké úroky, minimální či nulové poplatky, ale i bonusy za řádné splácení. Jak poznáte, že je pro vás půjčka skutečně výhodná? Potřebujete k tomu znát více než jen RPSN.

 • Solární panely na střeše domu
  23. května 2023|Petr Woff
  Půjčka na solární panely nebo tepelné čerpadlo: Vyplatí se?

  Solární panely mají nulové provozní náklady, když vyrábějí elektřinu, zatímco tepelná čerpadla efektivně produkují teplo. Ale málokdo má dostatek volných peněz, aby investoval do těchto moderních technologií. Bankéři proto zájemcům nabízejí speciální úvěry. Srovnejme, kolik stojí půjčka na solární panely nebo tepelné čerpadlo od České spořitelny, Komerční banky, ČSOB a dalších společností.

 • Zásuvky s eury
  21. května 2023|Petr Woff
  Srovnání cen energií v EU: Maďaři mají nejlevnější elektřinu, ale nejvyšší inflaci

  Evropská unie spoléhala na ruský zemní plyn, avšak narazila na nespolehlivého obchodního partnera. Proto drasticky zdražily plynové elektrárny a energetické burzy. Členské státy zavedly nové dotace, aby zbrzdily inflaci. Maďarsko vsadilo na nízké cenové stropy, ale potom trpělo nedostatkem pohonných hmot. České domácnosti platí za elektřinu a plyn nadprůměrnou cenu, ovšem benzínu máme dostatek.

 • Domácí solární elektrárna - solární panely na střeše domu
  19. května 2023|Petr Woff
  Kolik vás bude stát domácí solární elektrárna?

  Fotovoltaické panely bývají napojeny na Když započítáme dotaci, celý systém stojí zhruba 166 000 až 495 000 Kč. Domácí solární elektrárna vám vyrobí levnější elektřinu a pokud zateplíte svůj dům, fotovoltaika vám poslouží také jako výhodnější náhrada za plynový kotel. Díky provozním úsporám se vám pravděpodobně vrátí investiční náklady a ve výsledku vyděláte statisíce Kč.

 • Nastavení kotle
  17. května 2023|Monika Šaríková
  Nový kotel: Jak dosáhnout maximální úspory?

  Dosloužil vám starý kotel na tuhá paliva a pořídili jste si nový? To je krok nejen k⁠ ekologickému vytápění, ale většinou také k úspoře nákladů. Víte, na co byste si měli dát při výběru nového kotle pozor a jak ho nastavit, tak aby se vám provoz vyplatil?

 • cestování-vozem
  15. května 2023|Petr Pohůdka
  Kolik stojí benzín a nafta? Srovnáváme ceny pohonných hmot v tuzemsku a zahraničí

  Čerpací stanice prudce zdražily, ale stále jsou mezi nimi významné rozdíly. V tuzemsku zůstává nejnákladnější Praha, zatímco nejlevnější benzín a naftu natankujete v Ústeckém a Karlovarském kraji. Za státními hranicemi ušetříte v Polsku a Slovinsku, ale vyšší účty očekávejte v Rakousku. Současné ceny pohonných hmot porovnáváme v grafech, které zachycují celou Českou republiku i Evropskou unii.

 • Muž na papír zapisuje stav plynoměru
  14. května 2023|Petr Woff
  Jaké jsou náklady na vytápění plynem?

  Výrobci kondenzačních kotlů a kominíci zdražili, energie však zlevňuje. Kubík zemního plynu stojí 29 až 102 Kč. Kilowatthodina vyjde na 2,68 až 9,57 Kč. Záleží na vaší spotřebě, na dodavateli a ceníku, který preferujete. V článku srovnáme minimální, průměrné a maximální náklady na vytápění plynem.