Jak se vyhnout požáru v domácnosti

Většina požárů v domácnosti způsobí lidská chyba –⁠ neopatrnost, nedbalost nebo ponechání dětí či domácích mazlíčků bez dozoru. Přitom chvilka nepozornosti může zavinit obrovské škody na majetku a především zdraví. Zjistěte, jaké zásady dodržovat, abyste předešli požáru v domácnosti i jak se s ohněm vypořádat, aby byly škody co nejmenší.

Za požár může nejčastěji otevřený oheň

K nejčastějším příčinám požárů patří neopatrná manipulace s otevřeným ohněm, například svíčka ponechaná bez dozoru, nedostatečně uhašený nedopalek od cigarety nebo jiskra, která odletěla z otevřeného krbu.

Otevřený oheň nikdy nenechávejte bez dozoru, a to ani na pár minut. K tragickým událostem pravidelně dochází během vánočních svátků, kdy se to v domácnostech hemží zapálenými svíčkami, na něž nikdo nedohlíží. Stačí, že odběhnete otevřít dveře návštěvě a neštěstí je na světě.

Bez dozoru nenechávejte ani děti a domácí mazlíčky. Hra dětí s otevřeným ohněm patří k častým příčinám požárů a na problémy umí zadělat také psi a kočky. Není výjimkou, že hasiči řeší vyhořelý byt, kde oheň vzplál od svíčky převržené psem nebo kde požár způsobila kočka, která zapnula dotykový sporák, když nikdo nebyl doma.


Domov v bezpečí

Chraňte to, na čem vám záleží

Správně sjednané pojištění majetku vám pokryje náklady na opravu škody. Pomůžeme vám s výběrem i sjednáním nejlepší nabídky pro vás, jednoduše a online.

Vyberte jednu z možností:

Pozor na požáry v kuchyni

Častou příčinou požáru je vzplanutí potravin, a to zejména tuku či oleje v pánvi. Lidé v takových situacích snadno zpanikaří a automatická reakce je snaha o uhašení vodou. To je ale největší chyba! „Když vám chytne olej na pánvi a vy tam chrstnete vodu, tak je to velmi nebezpečné,“ upozorňuje vyšetřovatel pražských hasičů Martin Kavka v podcastu Nepodceňto.

Každá kapka vody ponořená do vařícího tuku zvětší svůj objem 1700krát, což znamená, že exploduje a hořící tuk se rozstříkne do okolí –⁠ tím vám může způsobit těžké popáleniny a navíc rychle rozšíří oheň do prostoru. Zkuste si na YouTube vyhledat „hašení oleje vodou“, abyste viděli, jak extrémní reakci vyvolá voda nalitá do vařícího oleje.

Přitom dalšímu hoření a rozšíření požáru můžete jednoduše zabránit –⁠ stačí pánev nebo hrnec přikrýt pokličkou, čímž zamezíte přísunu kyslíku, a tím i hoření.

Opatrní buďte také při vaření na plynu –⁠ jedná se o otevřený oheň, od kterého vám může snadno chytnout utěrka nebo dlouhé rukávy vašeho oděvu. Bez rizika ale není ani vaření na elektrickém sporáku –⁠ když necháte jídlo bez dozoru, může se voda vyvařit a hrnec vzplane.

Jak si poradit s požárem elektroinstalace 

Hasiči často řeší v domácnostech i požáry způsobené elektrickými spotřebiči, případně závadou na elektroinstalaci. Někdy dojde k zanedbání bezpečnostních norem už ve fázi výstavby domu. Elektrické rozvody se však také opotřebují časem, nebo dochází k jejich přetěžování kvůli zapojení velkého množství spotřebičů. Proto byste měli nechat elektroinstalaci pravidelně zkontrolovat odborníkem.

Co se týče elektrických spotřebičů, patří k nejčastějším viníkům požárů rychlovarná konvice. K jejímu vznícení dochází nejčastěji kvůli závadě na pojistce či vypínači konvice. Rychlovarnou konvici byste proto měli po každém použití postavit mimo podstavec, nebo ji zcela vytáhnout ze zásuvky.

Chci si pojistit majetek proti požáru

Požár může vzniknout rovněž při nabíjení telefonu či notebooku. V nejhorším případě může baterie dokonce vybuchnout. Proto vždy při nabíjení přístrojů buďte doma, používejte originální nabíječky a sledujte, zda se nabíječka nepřehřívá nebo nemá poškozený kabel. Když odcházíte z domova, vypojte nabíječku ze zásuvky.

Při požáru elektrických spotřebičů je nejlepší nejprve odpojit přívod elektřiny. Elektrická zařízení pod napětím nikdy nehaste vodou ani pěnovým hasicím přístrojem. Vhodné jsou práškové hasicí přístroje nebo hasicí spreje.

Nezapomínejte na revize kotlů a komínů

Závada na kotli nebo zanesené spalinové cesty mohou způsobit požár velkého rozsahu. Nebezpečí hrozí i kvůli sálavému teplu –⁠ do blízkosti topidel neumisťujte žádné hořlavé látky. Kotle, kamna a krby používejte v souladu s návodem k použití a spalujte jen povolená topiva –⁠ netopte odpady, plasty a nepoužívejte vysoce hořlavé látky (např. benzin) pro zapálení ohně. Žhavý popel ukládejte na bezpečné místo do nehořlavých nádob.

Topná zařízení, stejně jako komíny a spalinové cesty nechte pravidelně čistit a kontrolovat. Kontrola sice není ze zákona povinná pro všechny kotle, ale revizí by měla projít všechna zařízení i spalinové cesty alespoň jednou ročně. Pokud nebudete zařízení udržovat v řádném technickém stavu, může vám při vzniku pojistné události pojišťovna odmítnout plnění.

Neplaťte za své chyby

Pojištění odpovědnosti za vás vyřeší škody, které způsobíte cizímu majetku či zdraví. Může jít o spadlý strom na sousedovu střechu, polití cizího počítače kávou či pokousání kolemjdoucího vaším psem.

Sjednat pojištění odpovědnosti

Pořiďte si detektor kouře a hasicí sprej

Mít v bytě hasicí přístroj? Hasičský vyšetřovatel Martin Kavka v podcastu Nepodceňto na téma Jak si ochránit střechu nad hlavou uvádí, že to není potřeba. Některé hasicí přístroje totiž umí napáchat ještě větší škody než samotný oheň, když se s nimi budete snažit uhasit požár menšího rozsahu. Proto doporučuje spíše  pořízení hasicího spreje, který koupíte za pár stovek v každém hobbymarketu. S ním bezpečně uhasíte i olej na pánvi.

Základním bezpečnostním prvkem by pak měl být hlásič požáru. Při požáru jde totiž v první řadě o záchranu lidských životů –⁠ detektor kouře vás zvukovým signálem vzbudí  či upozorní na začínající požár, abyste stihli budovu opustit. Oběti požáru totiž často neuhoří, ale udusí se kouřem a toxickými zplodinami.

10 zásad, jak se vyhnout požáru v domácnosti

 • Neskladujte hořlavý materiál na půdě, ve sklepě nebo v garáži. Dbejte na to, aby tyto prostory byly uklizené.

 • Nezanedbávejte revizi kotle a čištění komínů.

 • Nikdy nenechávejte bez dozoru otevřený oheň, jako jsou svíčky, prskavky či otevřený krb. Vždy je před odchodem z domu uhaste.

 • Při kouření cigaret myslete na dokonalé uhašení nedopalků, než je vhodíte do odpadkového koše. Nekuřte v posteli nebo když jste unavení a hrozí, že s hořící cigaretou usnete.

 • S elektrickými spotřebiči zacházejte opatrně a dodržujte bezpečnostní pokyny. Používejte jen originální baterie a nabíječky. Nezapojujte více prodlužovaček za sebe. Nepřejíždějte kabely židlí.

 • Buďte opatrní na stolní lampičky –⁠ nedávejte do jejich blízkosti žádné jiné předměty a ničím je nezakrývejte.

 • Při vaření buďte obezřetní.  Mějte neustále pod dohledem plynový i elektrický sporák, nikdy na něj nepokládejte věci, které tam nepatří.

 • Nepokládejte žádné věci ani oblečení na elektrické přímotopy nebo do jejich blízkosti.

 • Zabraňte dětem v přístupu ke zdrojům otevřeného ohně, zápalkám, zapalovačům apod.

 • Pořiďte si hasicí sprej a hlásič požáru.


Požár v domácnosti - infografika

Co dělat, když u vás dojde k požáru?

 • Požár menšího rozsahu uhaste, pokud je to ve vašich silách. Zabraňte jeho dalšímu šíření. Ihned poté událost nahlaste příslušnému HZS.

 • Jestliže se požár rychle šíří a nejste schopni ho uhasit sami, pokuste se z budovy vyvést osoby a zvířata. Neprodleně přivolejte hasiče (150). V požárem zasažené budově se zdržujte co možná nejkratší dobu.

 • Prostory se nesnažte odvětrat  –⁠ přísun kyslíku zvyšuje intenzitu požáru.

Pojištění domácnosti proti požáru

Při pojištění majetku byste si měli sjednat jak pojištění nemovitosti, které se vztahuje primárně na stavbu (zdi, okna, dveře…), tak pojištění domácnosti, jenž kryje vybavení (nábytek, spotřebiče, oblečení…). Nejlepší je kombinovat oba typy pojištění – s výběrem vám pomůže online kalkulačka pojištění majetku. Přečtěte si více o rozdílech mezi pojištěním nemovitosti a pojištěním domácnosti.

Chybět by vám nemělo ani pojištění odpovědnosti. Někdy bývá součástí pojištění majetku, jindy ho musíte uzavřít zvlášť. Pojištění odpovědnosti by v případě požáru krylo škody, které vzniknou na majetku a zdraví ostatních, například u sousedů.

Pojištění proti požáru je součástí tzv. FLEXA –⁠ pojistné smlouvy požárního pojištění. FLEXA se vztahuje na pojistná nebezpečí požáru (Fire), přímého úderu blesku (Lightning), výbuchu (Explosion) a pádu letadla (Aircraft). Jedná se o základní krytí, které je součástí všech pojištění nemovitosti i domácnosti. FLEXA platí také na hašení, stržení nebo vyklizení budovy v souvislosti s uvedenými pojistnými událostmi.

Dejte si pozor na výluky z pojištění –⁠ žádná pojišťovna vám neposkytne plnění v případě úmyslu, ale některé neposkytují plnění ani při hrubé nedbalosti. Pojišťovna vám bude plnění krátit i v případě, že jste zanedbali údržbu (např. spalinových cest) nebo jste jiným způsobem nepředcházeli vzniku požáru.

Nezapomeňte si pojistit majetek

Doma vás může překvapit extrémní počasí, zloději, neohleduplní sousedé či požár. Srovnejte si nabídky jednotlivých pojišťoven s pomocí naší online kalkulačky a mějte klid na duši. Vybrané pojištění vám sjednáme do pár minut.

Vyberte jednu z možností:

Statistiky požárů v ČR

 • Hasiči vyjížděli v roce 2021 k téměř 161 tisícům zásahů. Ačkoliv se o hasičském sboru mluví nejčastěji v souvislosti s požáry, nejvíce řeší tzv. technické havárie, dopravní nehody a až na třetím samotné požáry. V průměru vyjíždí hasiči k 40–50 požárům denně.

 • Nejvíce požárů řešili hasiči ve Moravskoslezském kraji, následně v Praze, Středočeském, Ústeckém a Jihomoravském kraji.

 • Mezi největší požáry loňského roku, kde škoda vyšplhala na více než 150 milionů korun, můžeme zařadit požár ve vstupní hale výstavního areálu v pražských Letňanech nebo ve výrobní hale hliníkových fólií na Bruntálsku.


Během letošního jara hasiči zasahovali také u velkého množství požárů v přírodě (pálení v lesích, na zahradách a loukách). Jen v březnu jich likvidovali přes 2200, což je nejvíce v historii.

Autor - Jana Březinová
Jana Březinová Více článků autora

Jak se vám tento článek líbil?

Sdílet článek

Související články

 • Dům a domácnost
  15. ledna 2023|Jana Březinová
  Jak správně stanovit pojistnou částku u pojištění majetku?

  U pojištění majetku si dejte pozor na správné určení pojistné částky. Jinak se může stát, že bude vaše nemovitost podpojištěná a v případě pojistné události vám pojišťovna neuhradí celou škodu. Pojistnou smlouvu byste také měli pravidelně aktualizovat, a to zejména teď v době vysoké inflace.

 • Hořící svíčka na vánočním stromku
  Dům a domácnost
  15. prosince 2022|Jana Březinová
  Chraňte sebe a svůj domov během vánočních svátků

  Svátky klidu a pohody se mohou díky chvilce nepozornosti proměnit v tragédii. O Vánocích roste riziko vzniku požárů, úrazů a nehod, a to i při zcela běžných činnostech, jako je úklid. Přitom většině z nich můžete předcházet. Máme pro vás tipy, na co si dát během svátků pozor.

 • Nemáte pojištěný dům - Rodina na ulici před svým domem
  Dům a domácnost
  18. listopadu 2022|Veronika Doskočilová
  Nemáte podpojištěný dům? I při malé škodě a vysokém krytí nemusíte dostat skoro nic

  Při podpojištění nemovitosti pojišťovny nemusí, ale většinou krátí pojistné plnění, a to stejným poměrem, jakým je nemovitost podpojištěná. Za určitých okolností tak můžete dostat jen zlomek toho, co vynaložíte za opravu.

 • Vosí hnízdo pod střechou
  Dům a domácnost
  22. října 2022|Veronika Doskočilová
  Kryje pojištění majetku pád parašutisty na dům nebo encefalitidu? Aneb o čem lidé často neví, že mají pojištěno

  Pojištění domácnosti a nemovitosti je nejčastěji využíváno pro situace jako vichřice, vytopení sousedů, vloupání a další. Najde se ale i řada netradičních situací, na které tato pojištění myslí. Jen o nich lidé často neví.

 • Chaty a chalupy jako trend - Roubenka
  Dům a domácnost
  20. října 2022|Veronika Doskočilová
  Chaty a chalupy jako trend

  Češi se ve velkém stěhují na chaty a chalupy. Zapomínají ale na aktualizaci pojistek. Rekonstrukce i nové vybavení zvyšuje hodnotu nemovitosti i několikanásobně.

 • Drahý obraz si můžete připojistit v rámci druhého domácího pojištění - Domácí zátiší z obrazem
  Dům a domácnost
  18. října 2022|Veronika Doskočilová
  Drahý obraz si můžete pojistit v rámci pojištění domácnosti, ale i samostatně

  Máte doma drahý obraz na plátně? Většinou ho stačí zahrnout do pojištění domácnosti. U dražších kusů je ale potřeba samostatné pojištění i posudek. A hodnotí se i zabezpečení nemovitosti.

 • Průvodce koupí pozemku a výstavbou - manželé prochází stavbu domu
  Dům a domácnost
  15. října 2022|Jana Březinová
  Průvodce koupí stavebního pozemku a výstavbou

  V dnešní době představuje koupě pozemku investici v řádech milionů korun, proto jeho výběr neuspěchejte. Jinak se může stát, že se vám výstavba rodinného domu prodraží nebo vůbec nebude možná. Po zahájení výstavby předcházejte neočekávaným výdajům pomocí pojištění hrubé stavby.

 • Podpis smlouvy o pojištění majetku
  Dům a domácnost
  10. října 2022|Veronika Doskočilová
  Máte podpojištěnou nemovitost? Následky mohou být finančně likvidační

  Podpojištění nemovitosti vám v případě pojistné události plnění od pojišťovny výrazně zkrátí. Místo peněz za skutečnou škodu tak můžete dostat jen zlomek, který vám škodu nenahradí.

 • Žena maluje po rekonstrukci bytu
  Dům a domácnost
  16. září 2022|Jana Březinová
  Ceny za rekonstrukci šly rapidně nahoru, nepodceňujte to

  V posledních měsících výrazně vzrostla cena stavebních materiálů i práce řemeslníků. To znamená jediné – rekonstrukce bytu se prodraží. Na kolik teď rekonstrukce vyjde a má smysl čekat na zlevnění? Na co si dát pozor a jak ušetřit, aniž byste museli dělat kompromisy v kvalitě?

 • Poškozená střecha domu po pádu stromu
  Dům a domácnost
  12. září 2022|Vendula Flassig Vrablová
  Buďte připraveni na všechny živelné pohromy

  Přírodní živly udeří svoji silou mnohdy nečekaně a působí velké škody na relativně malém území. Tornáda, vichřice, povodně, ale i krupobití nebo oheň a sníh představují v posledních letech podstatnou část pojistných událostí, které musí pojišťovny řešit. Jen loni vyplatily za škody na majetku 6,45 miliardy korun, což byl proti roku 2020 nárůst o 117 %. Proto je nezbytně nutné pojištění nepodceňovat a samotnou pojistku správně nastavit.

 • Jak na zabezpečení chat a chalup proti zlodějům - Chata s terasou pod kopcem, kamenná cesta
  Dům a domácnost
  07. září 2022|Jana Březinová
  Jak na zabezpečení chat a chalup proti zlodějům

  Léto se chýlí ke konci a brzy začnou žně pro vykradače chat a chalup. Opuštěné rekreační objekty jsou snadnou kořistí, protože v zimních měsících mají zloději na vloupání klid. Navíc v letošním roce počet vloupání do chat a chalup vzrostl. Jak na zabezpečení chaty, aby se vám lupiči vyhnuli? A jak si správně nastavit pojištění chaty, aby vám pokrylo případné škody?

 • Pár mezi krabicemi v novém bytě
  Dům a domácnost
  29. srpna 2022|Jana Březinová
  Odpovědnost jako součást pojištění nemovitosti

  Stačí chvilka nepozornosti a můžete zavinit škody za miliony –⁠ ať už vytopíte sousedy nebo někoho srazíte na kole. Nezanedbatelné škody na cizím majetku mohou způsobit také vaše děti či domácí mazlíčci. I když máte „den blbec“, pojištění odpovědnosti vás spolehlivě ochrání. Přesto ho má sjednáno jen 39 % Čechů.

 • Prasknuté potrubí v kuchyni
  Dům a domácnost
  19. srpna 2022|Petr Pohůdka
  Výhody pojištění domácnosti v nájemním bydlení

  Bydlíte v pronajatém bytě nebo domě? To ještě neznamená, že veškeré pojištění obstará majitel nemovitosti. Podceňovat byste neměli zejména pojištění domácnosti a odpovědnosti za škodu. Proč se vyplatí sjednat pojištění bytu v nájmu a v jakých případech vás smlouva s pojišťovnou ochrání před nepříjemnostmi?

 • nájem-nebo-hypotéka
  HypotékyDům a domácnost
  05. července 2022|Vendula Flassig Vrablová
  Nájem vs. hypotéka na byt: Kdy se co vyplatí?

  Žít ve vlastním by chtěl každý. Bohužel zdaleka už ne každý si může dovolit koupit byt či dokonce dům. Rostou ceny nemovitostí, hypotéky jsou dražší a podmínky získání přísnější, ale o mnoho lépe na tom nejsou ani nájmy. Nakonec nejvíce záleží na aktuální finanční situaci.

 • asistence
  Dům a domácnost
  26. května 2022|Vendula Flassig Vrablová
  Asistenční služby u majetku: Víte, v jakých situacích se vám můžou hodit?

  Zabouchnuté dveře, deratizace nebo třeba servis elektrospotřebičů. Víte, co mají všechny tyto služby společného? Mnohé pojišťovny je nabízejí v rámci balíčků asistenčních služeb. Asistenční služby jsou totiž (minimálně v základní verzi) součástí všech majetkových pojistných smluv a extra se za ně nepřiplácí. Proto jsou často opomíjené a řada pojistníků dokonce ani netuší, že je může aktivně využívat.

 • pronájem
  Dům a domácnost
  10. května 2022|Vendula Flassig Vrablová
  Pronájem bytu: Kde hledat ty nejlepší nabídky a na co se ptát při osobní prohlídce?

  Vzhledem k aktuálním úrokovým sazbám a současné situaci jste se rozhodli pro pronájem bytu. Kde takový pronájem hledat a jak se na celý proces vlastně připravit? Máme pro vás praktické rady i tipy, které využijete při samotné prohlídce.

 • Prohlídka bytu před koupí
  Dům a domácnost
  22. března 2022|Jana Březinová
  Kupujeme byt: Na co se zaměřit při prohlídce

  Konečně jste našli byt, který se vám líbí a chystáte se na prohlídku? Koupě bytu je obrovská investice, a tak byste neměli nic ponechat náhodě. Prohlídka představuje zásadní krok, který vám pomůže odhalit nedostatky a možné budoucí problémy. Na co si dát pozor při koupi bytu?

 • lupič páčí okno
  Dům a domácnost
  Jak zabezpečit dům proti krádeži i živlům? Vsaďte na bezpečnostní dveře i kamery

  V průběhu roku 2021 Policie ČR evidovala 24 638 krádeží a 28 321 vloupání. Spolu s dalšími zločiny tak zjistila zhruba 71 400 majetkových trestných činů. Jak dům, byt či chatu zabezpečit a ochránit před zloději a živly?

 • žena ruce nad modelem baráku
  Dům a domácnost
  31. ledna 2022|Jana Poncarová
  8 tipů, kdy vám přijde vhod pojištění domácnosti a stavby

  Ač jste sebeopatrnější, můžou v životě nastat situace, které s vámi zacloumají a způsobí vám škody. Proto existuje pojištění. Pojistit si dnes můžete opravdu cokoliv, co je vám drahé. Vybavení domácnosti, sbírku umění i stavbu samotnou. Vysvětlíme vám, jaký je rozdíl mezi jednotlivými typy pojistek a proč vám v současné nejisté době přijdou vhod.

 • Podpis smlouvy - model domu
  Dům a domácnost
  22. ledna 2022|Jana Poncarová
  Co vše kryje pojištění stavby?

  Každý, kdo má majetek, se ho snaží chránit. Ať už vlastníte rodinný dům, vilu, chatu nebo chalupu, jejich pojištění je na místě. Ukážeme vám, na co vše se vztahuje pojištění stavby a jaké možnosti pojištění nemovitosti aktuálně existují.

 • Matka s dcerou u vánočního stromu
  Dům a domácnost
  21. prosince 2021|Vendula Flassig Vrablová
  Bezpečný domov během Vánoc: Jak se chránit před požáry a jinými katastrofami

  Vánoce by měly být svátky klidu a pohody, někdy se ale kvůli malé chvilce nepozornosti promění v pohromu. To potvrzují i záchranáři, kteří každoročně zasahují u požárů a úrazů. Připomeňte si, jaká rizika na vás během Vánoc v domácnosti číhají a jak jim předcházet.

 • Obývací pokoj se zelenou sedačkou
  Dům a domácnost
  20. listopadu 2021|Vendula Flassig Vrablová
  Na co se vztahuje pojištění domácnosti? Na víc věcí, než byste možná čekali

  Pořídit si vysněný dům nebo byt je v dnešní době takovým malým vítězstvím. Stačí ale jeden nečekaný rozmar přírody nebo návštěva nenechavého zloděje a místo perfektně vybaveného interiéru vám zbydou oči pro pláč. Abyste bezpečně ochránili svůj majetek, je dobré sjednat si pojištění domácnosti. Na co všechno se tahle pojistka vztahuje a proč si ji neplést s pojištěním nemovitosti?

 • energie setreni
  EnergieDům a domácnost
  11. listopadu 2021|Monika Šaríková
  Co dělat, pokud máte vysoké zálohy na energie

  Přestože spousta lidi se teď bude snažit šetřit na spotřebě energií, výsledek se jim projeví až ve vyúčtování. Do té doby bude třeba platit vysoké zálohy, které však spousta domácností momentálně není schopna splácet. Přinášíme vám desatero rad, jak si tuto situaci alespoň trochu zlehčit.

 • Pojištění majetku - dům pod deštníkem
  Dům a domácnost
  10. října 2021|Jana Poncarová
  Jak si správně pojistit majetek?

  Každý, kdo má majetek, se ho snaží chránit. Jedním z nástrojů je pojištění. Produkty pojišťoven jsou dnes natolik rozsáhlé, že pojistit lze téměř vše. Důležité je dobře nastavit hodnotu majetku a pojištění pravidelně aktualizovat – třeba nyní, kdy zdražují nemovitosti i stavební materiál.

 • Vloupání do auta
  Dům a domácnostAuto
  27. července 2021|Petr Woff
  Které okresy ČR jsou nejrizikovější pro řidiče a majitele nemovitostí?

  Praha, Brno a Ostrava jsou nejlidnatějšími městy České republiky, takže nejčastěji figurují v tuzemské černé kronice. Ale jakmile porovnáme stejné populační jednotky, vyjdou jiné výsledky. V silničních nehodách smutně vyniká Lounsko. Vloupačky do rodinných domů a bytů jsou nejpravděpodobnější v Plzni. Srovnejme, jaké okresy ČR představují vysoké, nebo nízké riziko.

© 2023 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Zprostředkování telekomunikací a energií zajišťuje společnost Tarifomat, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky, případně platné registrace Energetického regulačního úřadu.