Blog
Energie
Revizní technik kontroluje kotel

Zjistěte vše o revizi a kontrole kotlů

19. června 2021|Jana Březinová|

Revize kotle, servis kotle nebo kontrola kotle? Nejste si jistí, jaké povinnosti se na vás vztahují? Bohužel v názvosloví vzniká zmatek, protože laická veřejnost tyto pojmy volně zaměňuje. Dnes to konečně uvedeme na pravou míru!

Majitelé elektrokotlů mají výjimku

Ať jste majitelem plynového kotle nebo kotle na tuhá paliva, musíte ze zákona provádět pravidelné revize a kontroly. Jediný, kdo se této povinnosti vyhne, jsou majitelé elektrokotlů. V nich neprobíhá žádné spalování, a tak není nutná revize kotle, ani spalinových cest či komínů – žádné totiž neexistují. V dalším textu se proto budeme věnovat plynovým kotlům a kotlům na tuhá paliva.

Porovnat ceny plynu

Revize plynových kotlů

Existují dva typy revizí plynových kotlů:

  • výchozí revize plynových kotlů,

  • provozní revize plynových kotlů.

Výchozí revize plynových kotlů je povinná pro všechna zařízení před jejich uvedením do provozu. Výchozí revizi provádí revizní technik a zjišťuje při ní především těsnost rozvodů plynu a správnost instalace plynového kotle. Revizní zprávu obdržíte od technika ihned po provedení zkoušek – bez tohoto dokumentu nesmíte plynový kotel začít používat.

Provozní revize plynových kotlů není pro domácnosti a fyzické osoby povinná – každé tři roky ji musí provádět pouze právnické osoby a podnikatelé. Přesto lze pravidelnou revizi kotle jedině doporučit. Revizní technik při ní zkontroluje nejen bezpečnost plynového kotle, ale také těsnost potrubí a funkčnost uzávěrů plynu.

Servis plynových kotlů

Servis kotlů provádí proškolený servisní technik, který se specializuje na vybranou značku kotle. Výrobci kotlů obvykle spolupracují se smluvními firmami, které vám kotel nejdříve nainstalují a následně se starají také o jeho pravidelnou údržbu. I když není servis kotlů povinný, je velmi důležitý pro správnou funkčnost a dlouhou životnost zařízení. Většina výrobců doporučuje provádět servisní prohlídku každý rok. Pokud jste si dohodli prodlouženou záruku, může být každoroční servis kotle podmínkou pro její čerpání.

Servisní prohlídka zahrnuje čištění a seřízení kotle, případně drobné opravy. Cílem servisu kotlů je bezpečný, ale rovněž úsporný provoz zařízení. Zanesený kotel má totiž vyšší spotřebu plynu. Na rozdíl od revize plynového kotle ale servisní technik nekontroluje rozvody ani uzávěry plynu, a právě proto je vhodné neopomíjet ani jednu z těchto kontrol.

Revize kotlů na tuhá paliva

Revize kotlů na tuhá paliva se vztahuje na kotle s příkonem 10–300 kW napojené na teplovodní soustavu vytápění, krby a kamna s výměníkem. Informaci o příkonu kotle zjistíte na výrobním štítku, případně v návodu k instalaci a obsluze. K revizní kontrole musí dojít každé tři roky. Původně byla tato lhůta stanovená zákonem z roku 2016 o rok kratší.

Obecní úřad má právo požadovat předložení dokladu o provedení revize. V případě neposkytnutí dokladu hrozí fyzickým osobám pokuta až 20 tisíc korun, u právnických osob a podnikatelů dokonce 50 tisíc korun. Revize kotlů na tuhá paliva provádí tzv. odborně způsobilé osoby (OZO), tedy technici proškolení přímo daným výrobcem kotle. Pokud není konkrétní výrobce schopný zajistit technika (není v rozumné vzdálenosti, kotel se již nevyrábí apod.), může revizi provést i odborně způsobilá osoba jiného výrobce.

Vyhledání odborně způsobilých osob je mnohem snazší než v minulosti. V lednu 2020 za tímto účelem spustilo Ministerstvo životního prostředí online databázi OZO.

Servisní kontrola kotlů na pevná paliva

Kromě povinné revize kotlů na tuhá paliva se doporučuje každý rok provádět servis kotlů. Tuto činnost má na starosti opět osoba proškolená výrobcem. V rámci ušetření nákladů je ideální, když servisní kontrola kotlů na pevná paliva proběhne paralelně s revizí.

Schovejte si doklady o revizích a servisování kotlů

Bez ohledu na to, jaký typ revize či kontroly odborný technik vykoná, by vám měl na konci vystavit nejen daňový doklad, ale také protokol – například u revize kotlů na tuhá paliva se jedná o Doklad o kontrole. V něm naleznete podrobnosti o výsledcích revize. Doklady, které vám technici vystaví, si schovejte. Může si je vyžádat příslušný obecní úřad. Hodit se vám budou rovněž v případě vzniku pojistné události.

Nezapomínejte na komín a spalinové cesty

Revize a servis kotlů nejsou to jediné, co vás čeká. Kontrola je nutná i u komína a spalinových cest. Jak u kotlů na pevná paliva, tak u plynových kotlů musíte jako majitel zajistit odbornou kontrolu jednou ročně. Spalinové cesty kotlů na pevná paliva by navíc měly být třikrát (při sezónním provozu dvakrát) do roka vyčištěny. Čištění na rozdíl od kontroly můžete vykonat svépomocí.

Jana Březinová Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).