Blog
Osobní finance
Kuchyně

6 zásad, jak bezpečně pronajmout byt

05. srpna 2021|Jana Březinová|

Chystáte se pronajmout svůj byt? Ještě než podepíšete nájemní smlouvu, měli byste se držet několika zásad pro bezpečný pronájem bytu. Nikdo přece nechce mít problémy s opožděným placením nájemného nebo poškozeným vybavením. Zjistěte, jak najít spolehlivého nájemníka i jak sestavit nájemní smlouvu, aby vás dostatečně chránila.

Nepronajímejte byt příliš levně

Ještě než zveřejníte inzerát na pronájem bytu, musíte se rozhodnout, jak vysoké nájemné budete požadovat. Při stanovení nájemného se obvykle vychází z cen za pronájem obdobných nemovitostí. Udělejte si průzkum podobných bytů ve vašem okolí, ve srovnatelném stavu a se stejným vybavením.

Srovnat půjčky a úvěry online

Cenu nájmů zprůměrujte a stanovte, za kolik byt budete pronajímat. Je-li vaší prioritou najít rychle nájemníka, určete cenu o něco nižší, než vám vyšel průměr. Jestliže je pro vás prioritou bezpečný pronájem bytu, měli byste naopak cenu stanovit o něco výš než průměr.

Prověřte si potenciálního nájemníka

Výběr vhodného nájemníka je alfou a omegou bezpečného pronájmu bytu. Pokud se vám do bytu dostane chronický neplatič, není totiž tak jednoduché se ho zbavit. Navíc neuhrazené nájemné je jen jedním rizikem, hrozí i návštěva exekutora. Proto si vždy důkladně prověřte každého zájemce o byt.

V první řadě si potenciálního nájemníka proklepněte v rejstřících a seznamech dlužníků. Jestliže má dluhy jinde, vzniká vysoké riziko, že nebude platit ani vám. Je-li v exekuci, hrozí, že vám na byt zaklepe exekutor a vy budete složitě dokazovat, jaký majetek patří vám a jaký nájemníkovi.

Informace z těchto rejstříků jsou dostupné zdarma či za malý poplatek:

Dalším krokem je osobní schůzka, kde se můžete nájemníka doptat na podrobnosti, například kde dosud bydlel a proč se odstěhoval. Ideální je získat reference od předchozího pronajímatele. Možná si říkáte, že vám přece zájemce o byt může lhát – to sice ano, ale osobní setkání mnoho napoví i z řeči těla a celkového vystupování. Hodně se o budoucím nájemníkovi dozvíte také při vyhledání na Googlu či sociálních sítích.

Důkladnému výběru nájemníka věnujte dostatek času – je to základní předpoklad, jak bezpečně pronajmout byt.

Řekněte si o vratnou kauci

Vratná kauce, neboli peněžitá jistota slouží nejen k ochraně vybavení vašeho bytu a jako záloha pro pokrytí dluhů. Hodně napoví také o tom, jak solventní váš budoucí nájemník vlastně je. Není-li zájemce o byt schopen uhradit kauci ve výši několika tisíc korun, není to pro vás dobré znamení. Maximální výše kauce může činit až trojnásobek měsíčního nájemného. Čím dražší vybavení bytu máte, tím vyšší by měla být i kauce.

Kromě kauce můžete do nájemní smlouvy zanést rovněž smluvní pokuty za poškození bytu či vybavení. Tato možnost existuje od 1. července 2020, ale je velmi omezená. Maximální výše smluvních pokut a vratné kauce nesmí v součtu přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného.

Kvalitní nájemní smlouva na byt

Máte vybraného vhodného nájemníka? Pak přichází na řadu další krok, jak bezpečně pronajmout byt, a tím je kvalitní nájemní smlouva.

Ta by měla obsahovat:

  • označení předmětu nájmu (tj. bytu či domu),

  • informace o době trvání nájemního vztahu,

  • výši a způsob úhrady nájemného a poplatků za služby,

  • výši a způsob úhrady vratné kauce,

  • práva a povinnosti smluvních stran,

  • informace o smluvních pokutách.

Vyplatí se, aby součástí smlouvy byla povinnost nájemníka uzavřít pojištění domácnosti a odpovědnosti. Díky tomu bude váš majetek chráněn proti přírodním živlům či haváriím. Nesjednání pojištění nemůže být důvodem k ukončení smlouvy, ale opravňuje vás k vymáhání škod, které by jinak byly kryty pojištěním.

Při sepisování nájemní smlouvy se nespoléhejte na vzory stažené z internetu. Raději se obraťte na zkušeného právníka.


Mladý pár u krabic při stěhování

Sepište předávací protokol

Kromě nájemní smlouvy je vhodné písemně připravit také předávací protokol, kde si s nájemníkem odsouhlasíte položky z vybavení bytu a jejich stav. Do předávacího protokolu zapište případná poškození a aktuální stav elektroměru a plynoměru. Pokud vyžadujete, aby nájemník uvedl byt do původního stavu – například vymaloval stejnou barvou – nezapomeňte to písemně zaznamenat.

Předávací protokol se vám bude hodit rovněž v případě, že na nájemníka bude uvalena exekuce. Proto v dokumentu jednoznačně uveďte, že vybavení je vaším majetkem. Uschovejte si také veškeré doklady o nákupu nového vybavení do domácnosti.

Máte-li obavy z poškození nábytku nebo spotřebičů, pronajímejte byt raději nevybavený.

Přepište elektřinu a plyn na nájemníka

Další zásadou, jak bezpečně pronajmout byt, je přepis elektřiny a plynu na nájemníka. Sice vás čeká více papírování, ale je to varianta výhodnější pro obě strany. Nájemník má zcela v rukou výběr dodavatele i výši plateb za energie. A vy se díky přepisu energií na nájemníka chráníte – případné nedoplatky totiž půjdou za ním, nikoliv za vámi. Dlužnou částku za energie bude u neplatiče vymáhat přímo dodavatel.

Navíc se vyhnete rozpočítávání spotřeby na konci nájemní smlouvy a nemusíte z energií odvádět daň z pronájmu, pokud používáte výdajový paušál.

Jana Březinová Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).