Blog
Energie
Fotovoltaicke panely

Je možné mít fotovoltaiku v bytovém domě?

20. května 2020|Jana Březinová|

Využívání energie získané z vlastních střešních solárních panelů je čím dál populárnější. Sluneční záření je zadarmo, takže po navrácení počáteční investice do panelů dochází k výrazným úsporám na účtech za elektřinu. Je ale možné mít fotovoltaiku i v bytovém domě? Podívejte se, jaké jsou vaše možnosti, chcete-li využívat solární energii v bytě.

Vývoj cen nastartoval budování fotovoltaik v bytových domech

Fotovoltaické panely v bytových domech byly dlouho vnímány jako projekty, jež se nevyplatí. Pozornost při výstavbě solárních elektráren se tak upírala především na velké solární parky a rodinné domy. Tento stav však již neplatí. Může za to především vývoj cen solárních technologií. Ceny fotovoltaických modulů se snížily o více než 80 % za posledních deset let.

Když k tomu připočteme možnost využití státní podpory, například prostřednictvím programů Nová zelená úsporám nebo Integrovaný regionální operační program (IROP), a rostoucí ceny energií, je vlastní výroba energie nejdostupnější v historii. Tyto skutečnosti se projevily na zkrácení doby návratnosti počáteční investice a vrátily do hry dříve nevýhodné fotovoltaiky v bytových domech.

Porovnat ceny elektřiny

Bytový dům vystupuje jako jeden odběratel

Nejvýhodnějším řešením pro bytový dům je fotovoltaika na klíč. Na střechu se instalují solární panely a vytvoří se jedno odběrné místo, které vyžaduje vytvoření tzv. mikrosítě. Bytový dům jako celek poté nakupuje elektřinu od jedné firmy – jednotlivé byty si nemohou vybrat vlastního dodavatele.

Na patě domu je jeden hlavní jistič pro celý bytový dům, kde probíhá i měření distributora. V každém bytě je elektroměr, jenž měří spotřebu uvnitř bytové jednotky. Distributor má pouze informaci, kolik elektřiny spotřeboval celý dům, nikoliv jednotlivé byty. Družstvo nebo Společenství vlastníků jednotek (SVJ) poté rozúčtovává spotřebu uvnitř domu.

Samotné zřízení takové mikrosítě přináší náklady na výměnu jističů a vytvoření centrálního odběrného místa. Na druhou stranu sloučení elektroměrů zajistí úspory na platbách za jistič – všichni v domě platí za jedno jediné odběrné místo. Již takový stav stále ještě bez fotovoltaiky a baterie přináší roční úspory na celý dům v řádu několika desítek tisíc korun.

Problémem může být dohoda bytových jednotek

Hlavní výzva, které fotovoltaika v bytovém domě čelí, je domluva všech bytových jednotek. Najít shodu na takovém tématu v již stojícím bytovém domě nemusí být vůbec snadné – standardně musí s takovými úpravami podle stanov souhlasit většina nebo dokonce všichni členové družstva či SVJ. Mnohem snazší je situace u novostaveb, kde o instalaci fotovoltaiky rozhodne sám investor. Poté záleží jen na samotných kupujících, zda se rozhodnou byt v takovém domě koupit, nebo ne.

Propočet fotovoltaiky

Investice do fotovoltaiky se může rychle vrátit

Instalací solárních elektráren na bytových domech se do detailu zabývá publikace připravená kanceláří europoslance Luďka Niedermayera ve spolupráci s Aliancí pro energetickou soběstačnost a advokátní kanceláří Doucha Šikola zveřejněná na konci loňského roku. Publikace nazvaná „Možnosti samovýroby elektřiny pro bytové domy a komplexy budov“ počítá ekonomickou návratnost u různých možností výroby elektřiny z vlastních zdrojů na konkrétních modelových případech.

Modelový bytový dům s 30 byty o průměrné spotřebě elektřiny může dosáhnout při zavedení mikrosítě a fotovoltaiky návratnosti investice za 4 roky. Počítá se přitom s fotovoltaickými panely o výkonu 15 kilowattů. Podobná fotovoltaika na klíč by se měla pohybovat mezi 450–500 tisíci korun. Tuto investici lze využitím dostupné státní podpory snížit o téměř 190 tisíc korun. Roční výroba elektrárny by měla být s ohledem na české podmínky zhruba 15 MWh. Pokud by se obyvatelé bytového domu rozhodli ještě pro pořízení domovního akumulátoru, musí počítat s návratností minimálně v horizontu 14 let – ceny baterií totiž dosud nezlevnily v takové míře jako fotovoltaika samotná.

Byrokratické problémy v cestě by mohly být odstraněny

Fotovoltaika na klíč je tedy běžnou službou i pro bytové domy. Jejich realizace by v budoucnu měla být ještě snazší. Dnes stále stojí v cestě několik byrokratických překážek, které výstavbu komplikují. Řada z nich by měla zmizet v důsledku energetického balíčku EU, který by Česká republika měla implementovat do svých zákonů do konce tohoto roku. Stěžejní je především definice role aktivního spotřebitele energie. Ten je obecně chápán jako jednotlivec nebo skupina jednotlivců vyrábějící elektřinu, jejíž výroba však není předmětem podnikání.

Mezi hlavní výhody aktivního spotřebitele energie by mělo patřit právo působit na energetickém trhu bez nutnosti vlastnit licenci nebo možnost sdílet vyrobenou elektřinu bez poplatků a zbytečných překážek. Kromě toho by měl být v ČR v důsledku přijetí evropského balíčku zcela zrušen limit, do kterého lze provozovat výrobu elektřiny bez licencí. Aktuálně je to povolené jen u zařízení s instalovaným výkonem do 10 kW.

Je však otázka, zda k přijetí těchto zákonů letos skutečně dojde. Předseda české vlády Andrej Babiš se v průběhu března letošního roku nechal slyšet, že Evropa by teď měla zapomenout na Green Deal a soustředit se na koronavirus. V podobném duchu hovořil také ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Jana Březinová Více článků autora
© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky (ČNB).