Cestovní pojištění – srovnání cen

Přepis energií, komplikace - led žárovky v interiéru

Přepis energií je proces, kterému se nevyhnete při stěhování, koupi nemovitosti nebo řešení dědictví. Při dobré součinnosti zainteresovaných stran proběhne přepis energií bez problémů. Ne vždy ale vše běží jako po másle. Podívejte se, jaké komplikace mohou nastat při přepisu energií.

Kdy k přepisu energií dochází? 

Přepis energií můžete řešit v rozličných situacích. Dochází k němu nejčastěji při: 

 

Podle jednotlivých případů bude přizpůsoben i přepis energií. Vždy však platí, že hladký průběh závisí na spolupráci všech zúčastněných stran. Obecně se rozlišují dva typy přepisu energií – přepis odběrného místa a přepis se změnou dodavatele. Při tom prvním se mění odběratel, ale společnost dodávající energie zůstává stejná. Druhý typ s sebou přináší změnu odběratele i dodavatele.

porovnání energií

Jak dlouho trvá přepis energií? 

Celkem zhruba 2–4 týdny. Rychlejší bude přepis odběrného místa, s delšími prodlevami počítejte u přepisu energií se změnou dodavatele. Délka celého procesu se odvíjí i od toho, zda máte předem připravené a správně vyplněné všechny dokumenty.

Co si k přepisu energií připravit?

Každá ze situací vyžaduje odlišné dokumenty. Liší se i formuláře jednotlivých dodavatelů. Nicméně obvykle se setkáte s tímto typem dokumentů:

  • Žádost o převod odběru elektřiny, žádost o ukončení smlouvy od původního odběratele 
  • Doklad o vlastnictví nebo jiném vztahu k odběrnému místu – např. kupní nebo nájemní smlouva 
  • Plná moc pronajímatele 
  • Plná moc k vyřízení dokumentů za původního odběratele 
  • Úmrtní list nebo čestné prohlášení  
  • Předávací protokol – formulář, ve kterém si původní a nový odběratel odsouhlasí stav elektroměru či plynoměru 
 

Postup a typ dokumentů se v zásadě neliší, ať už se jedná o elektřinu, nebo plyn. U některých dodavatelů zvládnete celý proces online. 

Jaký je postup při přepisu energií? 

Pokud vše probíhá bez komplikací, pak by celý proces měl vypadat následovně: 

  1. Nový odběratel podá žádost o přepis u zvoleného dodavatele, ten původní zažádá o ukončení smlouvy (eventuálně tak za něj s plnou mocí učiní nový odběratel). Pro případy, kdy původní zákazník nemůže podat žádost, jsou určeny další zmiňované dokumenty (čestné prohlášení, úmrtní list). 
  2. Dodavatel pošle novému zákazníkovi návrh smlouvy. Po jejím podpisu dojde k ukončení původního kontraktu a k vyřízení všech náležitostí se starým zákazníkem. 
  3. Nový zákazník obdrží rozpis záloh, původní konečné vyúčtování. 
 

Jaké komplikace mohou nastat při přepisu energií? 

Bohužel i u při přepisu energií se mohou vyskytnout problémy. Podívejte se na možné komplikace, které mohou nastat. 

Původní odběratel odmítá řešit papírování a chce, aby si všechno zařídil ten nový

Nejde o nijak vzácný případ. Novému odběrateli by to nemělo způsobit žádné komplikace, všechny dokumenty dokáže vyřídit sám. Potřebuje k tomu pouze plnou moc od původního odběratele. 

Obě strany se nejsou schopné dohodnout na předávacím protokolu 

Ani tento problém by neměl přepis energií ohrozit. Pokud nedoložíte předávací protokol, budou údaje odhadnuty na základě průměrné předchozí spotřeby. Nebudete ale mít jistotu, zda spotřeba zcela odpovídá realitě a neplatíte částečně i výdaje toho druhého. Proto si alespoň vyfoťte stavy měřáků. 

V naší spotřebitelské poradně jsme se setkali i s případy, kdy dodavatelé účtovali spotřebu za stejné období jak původnímu, tak novému odběrateli. Je proto vhodné mít zaznamenány údaje o spotřebě a vyúčtování případně reklamovat,“ říkají odborníci z dTestu pro e15.cz

Přepis energií, komplikace - Muž kontrolující napětí elektřiny

Nový odběratel na sebe chce přepsat energie, ale doposud nedošlo k podepsání kupní smlouvy 

Tahle varianta vás může napadnout, například když chcete nemovitost začít připravovat na své nastěhování. Kupní smlouva stále není podepsaná a starý majitel nemá čas řešit přepis s vámi. S velkou pravděpodobností to bez kupní smlouvy nepůjde, vyžadují ji všichni velcí dodavatelé energií. Jednoduše musíte nějak prokázat svůj vztah k nemovitosti. U některých dodavatelů by vám mohla stačit smlouva o budoucí kupní smlouvě. V první řadě si ale uvědomte, že přepis energií bez kupní smlouvy v ruce je pro vás velice riskantní

Plyn i elektřina byly v nemovitosti odpojeny 

Jestliže původní majitel nechal odhlásit odběr energií bez současného přihlášení nového majitele, pak došlo k odpojení elektřiny a plynu, tedy k odmontování elektroměru, respektive plynoměru. Znamená to, že nový majitel bude muset nechat nainstalovat nová zařízení a vše včetně potřebných revizí zaplatit. 

Původní nájemník se odstěhoval, jsou na něj napsány energie a nedaří se jej zkontaktovat 

Obvykle se vše vyřeší domluvou původního a nového nájemníka a odsouhlasením předávacího protokolu. Problém nastává v situaci, kdy se původního nájemníka nedaří nijak zastihnout. Poté nezbyde novému nájemníkovi nic jiného než napsat o této skutečnosti čestné prohlášení, které předloží vybranému dodavateli. Má-li k dispozici nájemní smlouvu a ostatní potřebné dokumenty, nemělo by přepisu energií stát nic v cestě. 

Hodnocení článku:  
Počet hlasů: 3