Úmrtí blízkých je vždy složité období. Vypořádání pozůstalosti pak vyžaduje i řešení řad praktických záležitostí. Pokud měl na sebe váš blízký vedenou elektřinu, máte dvě možnosti, jak situaci vyřešit:

  • pokud chcete zachovat dodávky elektřiny na odběrném místě, provedete přepis odběrného místa,

  • pokud nebude nemovitost dlouhodobě obývána a není potřeba odebírat elektřinu, ukončete smlouvu o odběru elektřiny.

Přepis nebo ukončení smlouvy byste měli vyřídit co nejdříve, není možné odebírat energie na zesnulou osobu. Celou záležitost je možné začít řešit ještě před vypořádáním dědického řízení. U většiny dodavatelů ale budete potřebovat kopii úmrtního listu, proto se do přepisu pusťte až po jeho vystavení.

Chci přepsat elektřinu

Přepis odběrného místa při úmrtí

Přepis energií využijete v případě, že nemovitost po zesnulé osobě bude nadále někdo využívat. Odběrné místo se převede na nového zákazníka. To ale neznamená, že musíte převzít původní smlouvu. Naopak, můžete uzavřít novou smlouvu s výhodnějším dodavatelem.

Co je pro přepis energií při úmrtí potřeba

Konkrétní dokumenty se mohou lišit, ale dodavatelé zpravidla vyžadují pro přepis elektřiny při úmrtí následující:

  • plnou moc, kterou dodavateli dáváte pro ukončení stávající smlouvy,

  • čestné prohlášení o úmrtí nebo kopii úmrtního listu,

  • žádost o uzavření nové smlouvy,

  • v některých případech ještě doklad o vašem vztahu k nemovitosti (pokud stále probíhá dědické řízení, lze nahradit kopií úmrtního listu).

Vyplněné a podepsané dokumenty zašlete na adresu dodavatele nebo je odneste na pobočku. Někteří dodavatelé poskytují možnost online přepisu elektřiny.

Chci přepsat elektřinu

srt-prepis-elektriny-umrti

Jak dlouho přepis elektřiny trvá

K ukončení stávající smlouvy se dokládá úmrtní list nebo čestné prohlášení. Díky tomu se celý proces může urychlit, ale přesto počítejte s 2–4 týdny. Pokud byste v některých dokumentech udělali chybu, nebo jste nepředložili veškeré doklady, může se doba vyřízení přepisu elektřiny ještě protáhnout.

Jak je to s přeplatkem?

Jestliže jste jediným dědicem, požádáte si o vrácení přeplatku na svůj bankovní účet. Nebylo-li dědické řízení ještě ukončeno, provede se přepis elektřiny včetně vypořádání přeplatku na jednoho z pozůstalých – přeplatek či nedoplatek je pak součástí dědického řízení.

Přepis elektřiny online – pomůžeme vám

Chcete si být jistí, že postupujete správně? Nechcete mít problémy během dědického řízení? Nechte přepis elektřiny na nás. Provedeme vás celým procesem, ať už potřebujete vyřídit přepis elektřiny u jakéhokoliv dodavatele. A ještě si můžete vybrat výhodnější nabídku.

Využijte praktický srovnávač, kde najdete nejvýhodnějšího dodavatele, který vyhovuje vašim požadavkům. Pak už jen stačí odsouhlasit, že máte o nabídku zájem, a my vám pomůžeme s přepisem elektřiny od zesnulého zákazníka.

Chci přepsat elektřinu

Ukončení smlouvy při úmrtí

Nebudete nemovitost nadále využívat? V tom případě je nejsnazší ukončit smlouvu o odběru elektřiny a nechat demontovat elektroměr. Žádost o ukončení smlouvy podávejte u dodavatele, kde zesnulý zákazník odebíral elektřinu. Budete muset podepsat plnou moc pro dodavatele a čestné prohlášení o úmrtí, případně předložit kopii úmrtního listu. Přeplatek či nedoplatek s vámi dodavatel vypořádá po ukončení smlouvy.

© 2022 Srovnejto.cz a.s., všechna práva vyhrazena.

O zprostředkování pojištění se stará společnost ePojisteni.cz s.r.o. Půjčky a úvěry jsou zprostředkovávány společností Elephant Orchestra, s.r.o. Zprostředkování telekomunikací a energií zajišťuje společnost Tarifomat, s.r.o. Jedná se o společnosti, které jsou součástí Skupiny Srovnejto a jsou držiteli platné registrace České národní banky, případně platné registrace Energetického regulačního úřadu.